Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Her fjernes der asbest i forbindelse med nedrivning af en skole i Holstebro. Foto: Morten Stricker. 

Må der være asbest på en skole?

Må der være asbest på en skole? Det er spørgsmålet, der skal lokke dig til at læse dette nyhedsbrev og de tilhørende artikler.

Og svaret er ja. Det må der godt. Og det er der også på rigtig mange skoler, fordi man før i tiden brugte asbestholdige byggematerialer så godt som over alt.

Er det så slet ikke et problem, at der på skoler, også i Favrskov Kommune, findes asbest? Her er det svært bare at svare ja eller nej, og det er her, historien skal nuanceres med viden fra fagfolk.

Vi begynder på Ulstrup Skole.

I et høringssvar til budgettet for 2022 udtrykte skolen bekymring over, at der i selvsamme budget ikke er afsat midler til at udskifte loftsplader af asbest, som findes flere steder på skolen. Det er vigtigt at nævne, at der siden skolen afgav høringssvaret er blevet fjernet asbestplader i to faglokaler samt på en gang.

Men ikke alle pladerne er fjernet endnu.

"Vi ved, at asbest er pissefarligt", som en miljøkonsulent udtrykte det. Så hvorfor lader man loftsplader med asbest hænge, når alle og enhver ved, at de små asbestfibre kan være ekstremt farlige, hvis de ender i lungerne? Fra forvaltningens side lyder svaret, at så længe pladerne er intakte, og asbestfibrene dermed er indkapslede i pladerne, så udgør de ikke nogen fare - og det vurderes altså, at de tilbageværende loftsplader ikke udgør nogen risiko.

Vi mødes i næste uge med medlemmer af skolens bestyrelsen for at få dem til at uddybe høringssvaret og forholde dem svaret fra Teknik- og Miljø.

FavrskovLIV har talt med en seniorforsker fra Aalborg Universitet, som bekræfter svaret fra forvaltningen. Er pladerne intakte, er de som sådan ikke til fare. Men, siger forskeren, man kan forestille sig scenarier på en skole, hvor der kan opstå skader på loftet, og derfor bør man også fjerne loftsplader, som indeholder asbest.

Som nævnt har Favrskov Kommune for nylig fjernet asbestholdige loftsplader fra Ulstrup Skole, og løbende foretages der en vurdering af de tilbageværende asbestmaterialer på kommunens bygninger. Forvaltningen udarbejder lige nu, efter FavrskovLIV bad om et overblik over asbest i kommunale bygning, en opdateret oversigt.

Men hvorfor fjerner man ikke bare alle asbestmaterialer én gang for alle? Her lyder svaret ganske simpelt: Økonomi. Det kan du læse om i denne artikel.

Asbest er en elefant i rummet, men den elefant skal altså spises i mindre bidder, lyder det. Når der skal foretages renoveringer, fjernes der også ofte asbestplader, men det gælder om at få mest muligt for pengene, når man renoverer, er der bred enighed om.

Hvad siger vores lokale politikere til, at der er asbest på skolerne? Der er jo tale om "gamle syndere", som de nu får lov at rydde op efter. Det har vi talt med to udvalgsformænd om.

Tilbage til det indledende spørgsmål: Må der være asbest på en skole? Ja.

Men bør der være asbest på en skole? Nej. Det er alle faktisk enige om.

Når kommunen er færdig med den opdaterede kortlægning, skal vi selvfølgelig nok skrive om det.

I mellemtiden er du velkommen til at kontakte os på 24 24 19 90 eller jerso@favrskovliv.dk, hvis du har input til historierne i dette nyhedsbrev.

Tak, fordi du læser med.

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist

Hvorfor fjerner Favrskov Kommune ikke bare asbestpladerne?

Disse plader i et klasseværelse på Ulstrup Skole indeholder asbest. Foto: Jesper Rehmeier

- Vi har blik for at der ikke opstår farlige situationer, og at der ikke bores i loftspladerne. Det tages meget alvorligt. Det skal man ikke være i tvivl om.

Som udgangspunkt er asbestpladerne på Ulstrup Skole ikke farlige, og derfor har man ikke udskiftet dem alle. Det forklarer Claus Vind Andersen, chef for Trafik og Ejendomme i Favrskov Kommune.

I denne artikel spørger vi ind til, hvorfor man ikke har udskiftet asbestpladerne, og vi taler også med en ekspert fra Aalborg Universitet om sundhedsrisikoen ved asbestplader. 

Hvad siger de lokale politikere?

- Man skal ikke have asbestplader på skoler længere. Den tid er simpelthen forbi. Det må vi prioritere at få gjort noget ved.

Så klar i mælet er Flemming Nørgaard (V), formand for Børne- og Skoleudvalget, når man spørger ham om asbest på Ulstrup Skole og skolerne i Favrskov generelt. 

Både han og udvalgsformandskollegaen Søren Gade (S) er enige om, at asbest på skolerne skal drøftes ved næste budgetforhandling - men også at det i sidste ende er et spørgsmål om økonomi og prioriteter. 

Læs svarene fra politikerne her. 

Anders G. Christensen har sagt farvel til kommunalpolitik

Anders G. Christensen har forladt Favrskov byråd efter 28 år i kommunalpolitik. Nu er han formand for Venstres gruppe i Region Midtjylland. Foto: Jesper Rehmeier

- Jeg er nok den politiker i Favrskov, der har taget imod flest tæsk. Særligt i de fire år jeg var borgmester i forbindelse med dannelsen af Favrskov. Der blev jeg af både borgere og presse heglet igennem.

Sådan siger Anders G. Christensen om sin tid som Favrskovs første borgmester. Han har nu forladt Favrskov byråd til fordel for Region Midtjylland, og dermed er det farvel til kommunalpolitik efter 28 år, først i den gamle Hadsten Kommune og siden Favrskov. 

FavrskovLIV har talt med Anders G. om tiden i kommunalpolitik, om fejder og kampe, sejre og nederlag, og på søndag kan du læse afskedsportrættet af en kommunens mest markante politiske skikkelser.  

Første dag med kliken

Det nye byråd samlet for første gang. Preben Stentoft.

Det nye byråd træder officielt sammen for første gang, når der er byrådsmøde tirsdag 25. januar. Men allerede nu har de 25 mænd og kvinder, som de kommende fire år skal styre politikken i Favrskov, stået skulder ved skulder til det traditionelle "holdfoto".

Bagerste række fra venstre: Grethe Villadsen (S), Thake Fogh Cordt (Ø), Charlotte Green (K), Torben Christensen (B), Thomas Storm (V), Niels Christian Selchau-Mark (K), Anne-Sophie Schjønning Eriksen (K), Erling Kvist Andersen (S) og Erling Høj Sørensen (D).

Midterste række fra venstre: Mette Nøhr (K), Birgit Liin (V), René Schneider (K), Kristoffer Merrild (S), Simon Buus Olsen (V), Søren Frandsen (SF), Maria Degn (S), Lone Boye (S) og Eva Damsgaard (O).  

Forreste række fra venstre: Søren Gade (S), Rikke Randrup Skåning (S), Flemming Nørgaard (V), Lars Storgaard (K), Isabel Friis Madsen (S), Nils Borring (S) og Morten Bang (V).