Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Her er det tre mødre fra Holstebro Kommune, der har valgt at hjemmepasse. I slutningen af marts skal byrådet i Favrskov stemme om, hvorvidt kommunen skal tilbyde tilskud til hjemmepassere. Det ventes, at tilskudsordningen vedtages. Foto: Morten Stricker

Hvor meget skal hjemmepassere have i løn?

Meget er allerede sagt og skrevet om tilskud til pasning af egne børn - men den fede dame har altså ikke sunget endnu, og ordningen drøftes stadig. Indtil nu har debatten mest handlet om børnenes tarv og udvikling. Om fleksibilitet for familierne og fyldte daginstitutioner. Om skævvridning af kønnene og mangel på andre børns selskab i hjemmepassede ungers hverdag.

Man har faktisk ikke talt så meget om kroner og øre, når sagen har været på dagsordenen. Men der er to interessante økonomiske spørgsmål, som vi i dette nyhedsbrev dykker lidt ned i.

Det første økonomiske spørgsmål: Hvor meget kan forældrene få, hvis tilskuddet som forventet vedtages på næste byrådsmøde? Siden årets første sammentræde i byrådssalen i Hammel har forvaltningen i Børn og Kultur regnet og regnet og indhentet erfaringer fra nabokommuner. Det er kommunalbestyrelsen der, inden for dagtilbudslovens rammer, skal bestemme størrelsen på tilskuddet, og forvaltningen har fremlagt tre eksempler på, hvor stort det kan være. Konkrete tal i kroner og øre. Selvom der ikke med nogle af de tre forslag er tale om en herregård, er der da forskel på, hvor meget forældrene kan stilles i udsigt.

Det er dog meget sandsynligt, at størrelsen på pengeposen lander et sted i mellem forvaltningens anbefaling og lovrammens maksimum. For i Børne- og Skoleudvalget stillede formand Flemming Nørgaard (V) på seneste møde et forslag som lander netop midtimellem. Men det forslag blev stemt ned i udvalget, og det samme gjorde hele spørgsmålet om tilskud til hjemmepasning for den sags skyld. Forklaringen er, at der i udvalget er rødt flertal imod ordningen.

I Økonomiudvalget og i byrådet er sagen dog en anden, og derfor kan tilskudsordningen godt vedtages, selvom den blev stemt ned i Børne- og Skoleudvalget.

Det andet økonomiske spørgsmål: Hvor meget kommer det til at koste Favrskov Kommune? Det er svært at svare på, da forvaltningen ikke ved, præcis hvor mange børn, der vil ryge ind under ordningen.

Hos oppositionen er der bestemt ikke tilfredshed med de uafklarede spørgsmål vedrørende økonomi og konsekvenser. Socialdemokratiets gruppeformand Isabell Friis Madsen siger således om behandlingen af tilskudsordningen:

- Jeg kan ikke mindes, at vi har behandlet en sag med så lidt afklaring som denne.

Hun savner et kvalificeret bud på, hvor meget ordningen vil komme til at koste på driften i kommunen. Det skal selvfølgelig nævnes, at Favrskov potentielt også kan ende med at opnå en besparelse ved at indføre tilskuddet, fordi den økonomiske håndsrækning til forældrene maksimalt må udgøre 85 procent af driftsudgifterne til en daginstitutionsplads.

Men Isabell Friis Madsen frygter altså, at ordningen vil resultere i en udvidelse af driften, og det mener hun ikke er acceptabelt, når politikerne står over for at skulle lægge endnu et stramt budget, hvor forvaltningen ikke skal komme med forslag til driftsudvidelser.

I dette nyhedsbrev ser vi nærmere på økonomien i tilskuddet til hjemmepasning ud fra de to spørgsmål, som vi her har stillet.

Vi har også et interview med Enhedslistens Thake Fogh Cordt - partiet har nemlig skiftet mening i spørgsmålet om hjemmepasning. Indtil nu har modstanderne kunnet regne med Thake Fogh Cordt, der tidligere har udtrykt bekymring over, at børn der hjemmepasses ikke får glæde af pædagogernes faglighed. Men nu har han altså ændret holdning. Vi spørger ham selvfølgelig hvorfor - og om de bekymringer som han tidligere har givet udtryk for, ikke længere gælder.

På byrådsmødet næste tirsdag stemmer politikerne om tilskudsordningen, og så ved vi snart mere. Vi følger selvfølgelig med.

God weekend.

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
Benjamin Alexander Helbo, Maria Neergaard Lorentsen, Henning Bagger

Ugens nyhedsoverblik: Vil du hjælpe med at boligindrette til ukrainske flygtninge?

I Ukraine kæmper de for livet, og lokalt er der gang i flere tiltag, som på den ene eller den anden måde skal støtte ukrainerne. Det kan du læse mere om i det korte nyhedsoverblik, hvor vi også kan berette, at den noget mindre blodige kamp for genåbningen af trinbrættet i Laurbjerg ikke er opgivet endnu.

I Laurbjerg giver de ikke op: Tidligere på ugen modtog redaktionen en mail fra en vis Peter Lange fra Laurbjerg. Ham stiftede vi bekendtskab med, da vi i en serie artikler beskrev borgerne i Laurbjergs kamp for at få genetableret byens trinbræt. Peter Lange skrev for at lade os vide, at de standhaftige Laurbjerg-borgere altså stadig ikke har opgivet håbet om at se toget gøre holdt i byen igen - selvom kampen ellers flere gange er erklæret tabt.

- Imidlertid har vi i landsbysamarbejdet Favrskov4ren nedsat en toggruppe. Den arbejder hen imod at genoptage sagen, da forudsætningerne har ændret sig. Blandt andet har vi haft kommunalvalg, og det nye byråd har besluttet at arbejde for en bredere udvikling i kommunen, så det ikke kun er Hinnerup, Hadsten og Søften, der vokser. Planudvalget er blevet omdøbt til Plan- og Landdistriksudvalget, som toggruppen vil søge dialog med. Således er der lagt grund til "en ny begyndelse".

Fortsættelse følger... som Peter Lange, med en manuskriptforfatteres sans for dramatiske virkemidler, afsluttede sin mail. FavrskovLIV følger kampen.

Laurbjerg station. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Indretningshjælp søges: Det tidligere plejecenter Skaghøj i Hammel gøres lige nu klar til at huse ukrainske flygtninge. Køkkener, senge, skabe og andet inventar installerer kommunen, men der skal meget andet til at gøre et hjem til et hjem. Derfor beder Favrskov borgerne om hjælp med at indrette boligerne.

- Vi søger borgere, der har lyst til at ”adoptere” en lejlighed og indrette den med bord, stole, køkkenredskaber, og hvad der ellers er brug for i et hjem, og det er selvfølgelig fint med genbrug. Det kan være en opgave for en familie, eller det kan være et projekt, hvor der samles ind på villavejen, og hvor man sammen indretter lejligheden. Det kan gøres på mange forskellige måder, siger kommunaldirektør Jan Kallestrup i en pressemeddelelse.

Læs mere her.

Gadeløbet vender tilbage til Hadsten: Så er der godt nyt til cykelglade borgere i Favrskov. Efter et par års pause vender gadeløbet i Hadsten nemlig tilbage, når der 11. august skal køres ræs i byens gader. Venstres Simon Buus Olsen bliver leder af styregruppen bag løbet og får titel af officiel løbsarrangør. Til FavrskovLIV bekræfter han kort, at arrangørerne går efter "gode navne" på rytterfronten, både danske ryttere på World Touren og internationale stjerner. Løbet i Hadsten har tidligere haft stjerner som Lance Armstrong, Bjarne Riis, Chris Froome og Jakob Fuglsang til start.

Tidligere Tour de France-vinder Chris Froome til Hadsten cykelgadeløb. Foto: Henning Bagger

Clausholm Slot inviterer til støttearrangement: Det skorter ikke på indsamlinger, initiativer og tiltag for at give ukrainerne en hjælpende hånd. På onsdag inviterer Clausholm Slot til et støttearrangement i samarbejde med Økonomisk Politisk Netværk og Sydbank Randers. International økonom Lars Christensen og tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen vil tale om økonomiske, finansielle og geopolitiske konsekvenser af krigen i Ukraine.

Der er gratis adgang, men bidrag til Økonomisk Politisk Netværks indsamling til Læger Uden Grænsers arbejde værdsættes, oplyser Clausholm Slot. Læs mere her. 

FavrskovLIV til demonstration: Fik du læst vores nyhedsbrev fra i torsdags? Her dykkede vi ned i striden om Kanonen, en socialpædagogisk fond, der vil åbne en afdeling for udsatte unge i Voldum. Dét er borgerne i Voldum ikke tilfredse med, og efter et par års juridisk tovtrækkeri var der i tirsdags dialogmøde med repræsentanter fra fonden, kommunen og borgerne i byen. Her kan du læse hele baggrunden for striden, og i denne artikel kan du med os til demonstration sammen med 200 borgere i Voldum.

Camille Lund var en af de næsten 200 Voldum-Borgere, der tirsdag eftermiddag gik på gaden og protesterede mod fonden Kanonens ønske om at flytte ind i byens gamle lægehus med syv utilpassede unge. Foto: Benjamin Alexander Helbo
Lykke Leonhard hjemmepasser sin søn Alfred på 2 år. Hun er en af de mødre, der længe har ønsket at Favrskov gav tilskud til pasning af egne børn. Foto: Jesper Rehmeier

Socialdemokratiet og tilskud til hjemmepasning: - Kan ikke mindes, at vi har behandlet en sag med så lidt økonomisk afklaring som denne

Forvaltningen har regnet og talt med nabokommunerne, men hos Socialdemokratiet mener Isabell Friis Madsen, at der stadig mangler klarhed over, hvad det vil koste at indføre tilskud til pasning af egne børn i Favrskov. 

På den anden fløj frygter Venstres Flemming Nørgaard ikke, at det vil vælte det økonomiske læs i kommunen, hvis ordningen som forventet indføres. 

Kan man vedtage et tilskud, der meget muligt kan føre til en dyrere drift, når der er lukket for driftsudvidelser? Det spørger vi politikerne om i denne artikel, hvor vi også ser nærmere på økonomien i forslaget, blandt andet hvor mange penge forældrene kan se frem til.

Isabell Friis Madsen (S) mener, at de økonomiske konsekvenser af at indføre tilskuddet mangler at blive belyst. Skal det koste "lidt", er den øgede fleksibilitet ved tilskudsordningen pengene værd, siger Venstres Flemming Nørgaard. Her kigger vi nærmere på økonomi og muligt omfang af ordningen.

Enhedslisten støtter nu op om tilskud til pasning af egne børn i Favrskov - som det eneste parti til venstre for midten. Men selv uden Thake Fogh Cordts stemme ville det være muligt for de borgerlige partier med deres flertal at vedtage tilskuddet, når der skal stemmes om sagen på byrådsmødet 29. marts.

Modsat Enhedslisten er Socialdemokratiet ikke ude i en kovending, og tilhængere af tilskuddet skal nok kigge længe efter ni hænder i vejret fra Favrskovs største parti.

Tilskud til pasning af egne børn i Favrskov

De borgerlige partier i Favrskov har foreslået, at man indfører et tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-2 år. Forvaltningen har indhentet erfaringer fra nabokommunerne og blandt andet set på tilskuddet størrelse. Med et borgerligt flertal forventes det, at tilskuddet stemmes igennem på byrådsmødet 29. marts.

Rammerne i lovgivningen giver mulighed for et tilskud på op til 85 procent af nettoudgiften til den billigste plads i et dagtilbud. 

Loven siger desuden også, at forældre maksimalt kan gå hjemme med barnet i ét år, og at kun én forældre kan modtage tilskud per barn. 

Isabell Friis Madsen mener ikke, at sagen er tilstrækkeligt belyst for politikerne. Og det er særligt med hensyn til de økonomiske aspekter og konsekvenser af at indføre tilskuddet, at hun føler, byrødderne mangler et vidensgrundlag at beslutte ud fra.

- På det foreliggende grundlag kan vi ikke støtte op om det. Man kan se i materialet fra forvaltningen, at der er rigtig meget, vi ikke ved. Jeg kan ikke mindes, at vi har behandlet en sag med så lidt afklaring som denne. Også med hensyn til en afklaring af, hvad det vil betyde for de tilbud, vi driver i forvejen. Og der er slet ingen afklaring i forhold til økonomien i det, siger Isabell Friis Madsen.

FavrskovLIV kigger her nærmere på de tal, og usikkerheder, som forvaltningen er kommet frem til i deres behandling af sagen.

Enhedslisten må selv vurdere, hvor de har deres ståsted. Det har jeg ikke nogen holdning til.

Isabell Friis Madsen, Socialdemokratiet

Tre regnestykker - men hvad bliver facit?

Helt afgørende for de økonomiske konsekvenser af tilskudsordningen bliver, hvor mange børn, der vil blive en del af den - og det kan man ikke sige med sikkerhed. Det skyldes blandt andet, at man ikke ved, hvor mange børn i Favrskov der i dag bliver passet hjemme for forældrenes egen regning. Men det må antages, at de forældre, der passer uden at få tilskud, vil benytte sig af muligheden for at modtage den økonomiske håndsrækning - hvis de lever op til kriterierne.

I denne artikel kan du læse mere om reglerne for tilskud til hjemmepasning og hvad der skal til for, at man lever op til kriterierne.

Visse regler inden for ordningen er bestemt af dagtilbudsloven, men den enkelte kommune har faktisk et vist manøvrerum. Det gælder eksempelvis i forhold tilskuddets størrelse. Kommunen kan give op til 85 procent af nettoudgiften til det billigste dagtilbud i tilskud per barn. Favrskov Kommune har med udgangspunkt i nettoudgiften til en dagplejeplads opstillet tre regnestykker for, hvor meget politikerne kan beslutte at give forældre for at hjemmepasse.

  • Tilskud ved 50 procent: 3810 kroner om måneden, 45.718 kroner om året.
  • Tilskud ved 65 procent: 4953 kroner om måneden, 59.433 kroner om året.    
  • Tilskud ved 80 procent: 6096 kroner om måneden, 73148 kroner om året.

Forvaltningen gør selv opmærksom på, at det er uvist, hvor mange der vil benytte sig af tilskuddet i Favrskov, altså hvor mange 0-2-årige der vil falde ind under ordningen. Men baseret på erfaringer fra nabokommuner vil det dreje sig om 2-2,5 procent af 0-2-årige, hvilket her svarer til 35-40 børn. FavrskovLIV har tidligere mødt en mor, der hjemmepasser sin søn. Hun anslår, at der alene i Hinnerup og opland er mellem 10 og 20 forældre, der hjemmepasser.

Du kan møde moren og hendes søn i denne artikel.

- Det fortæller jo ikke noget om, hvad vi skal forvente

Isabell Friis Madsen har set de samme regnestykker og læst samme sagsfremstilling fra forvaltningen. Men hun mener altså ikke, at det giver mange svar på de spørgsmål, som Socialdemokratiet hele tiden har haft omkring økonomien i forslaget.

- Vi har efterspurgt mere info i forhold til erfaringer fra andre kommuner vedrørende de økonomiske perspektiver. Der er jo ikke tale om en opgørelse over, hvad det vil givetvis vil koste os eller en overvejelse om, hvorvidt vi skal forvente at spare penge ved at vedtage tilskuddet.

Da man ikke ved, hvor mange der i dag passes hjemme uden tilskud, er det også svært at forudse, hvor meget det vil koste Favrskov at vedtage tilskuddet. Der kan blive tale om en udgift, hvis en overvægt af dem, der tilmelder sig ordningen, i dag hjemmepasser for egen regning og fremover skal modtage et tilskud. Men resultatet kan omvendt også blive en besparelse, hvis børn flyttes fra et kommunalt tilbud og til hjemmepasning.

Isabell Friis Madsen frygter, at tilskuddet vil betyde en driftsforøgelse som vil betyde besparelser på daginstitutionsområdet. Her skal det tilføjes, at eventuelle udgifter til ordningen skal finansieres af kassebeholdningen i Favrskov Kommune. Dermed vil udgiften indgå i den samlede finansiering af alle kommunens driftsområder. Sparer man omvendt penge ved at indføre tilskuddet, bliver de ligeledes lagt til kassebeholdningen og den samlede drift.

I Børne- og Skoleudvalget er formand Flemming Nørgaard (V) ikke bange for, at der vil blive tale om en stor ekstraudgift for Favrskov.

- I nabokommunerne, hvor man har indført det, kan vi i hvert fald konstatere, at det ikke er kørt helt af sporet. Vi har aftalt, at ordningen skal evalueres efter et år, og så må vi se, hvordan de økonomiske aspekter ser ud, om det er en udvidelse, eller hvad det er. Det kan jo også være en besparelse. Jeg tror, det nogenlunde bliver et nulsumsspil, siger Flemming Nørgaard.

Gruppeformanden i Socialdemokratiet mener alligevel, at der er for mange uvisheder.

- Det er lidt meget at fremlægge en sag, som potentielt har driftsudvidende karakter, når vi som byråd ikke kan fremlægge forslag til udvidelser. Der er ikke nogen overvejelser om de økonomiske perspektiver i et restriktivt budget. Det er ikke tilfredsstillende. Det er heller ikke noget, vi har praktiseret før, siger Isabell Friis Madsen.

Har Isabell Friis Madsen ikke ret, når hun siger, at det her forslag har karakter af noget, der let kan blive en driftsudvidelser i et budgetår, hvor der ikke må være driftsudvidelser? 

- Jeg ser det ikke sådan. Skulle der være tale om lille driftsudvidelse vil den altså være marginal. Det er ikke det, der vælter læsset, og giver det børnefamilierne mere fleksibilitet, så er det en lille udvidelse værd. Jeg synes, modstandernes kommunikation har været lidt fægtende i det her spørgsmål. Først handlede det om en bekymring om at sende kvinderne tilbage til kødgryderne, så handlede det om at fjerne arbejdskraft fra arbejdsmarkedet, og nu er det så driften, siger Flemming Nørgaard.

Tilskuddet vil give luft til trængte dagtilbud - eller hvad?

Favrskov Kommune har på det seneste haft travlt med at etablere nye vuggestue- og børnehavepladser. Faktisk kunne forvaltningen for et par uger siden melde ud, at det er blevet til 157 nye pladser på godt et år. Behovet for nye pladser til kommunens mindste borgere er nødvendiggjort af en overraskende stor befolkningsvækst samt store udfordringer med at finde og fastholde dagplejere.

Hos de borgerlige har ét af argumenterne for at indføre tilskud til pasning af egne børn netop været, at ordningen kan give et løft til de trængte daginstitutioner.

Er der ikke noget om, at tilskudsordningen kan komme overfyldte institutioner til gode? 

- Det kan være, det kan frigøre nogle få pladser, men de børn, der skal hjemmepasses, vil jo forventeligt blive spredt ud over hele kommunen, også i områder hvor der er ledige pladser. Og kapacitetsproblemerne skal jo løses under alle omstændigheder, mener Isabell Friis Madsen.

Af forvaltningens orientering til Børne- og Skoleudvalget fremgår den usikkerhed også. Forvaltningen skriver i sit oplæg til udvalget således:

Det må formodes, at indførelse af ordningen i nogen grad vil reducere pasningsbehovet i de kommunale dagtilbud. I hvilket omfang dette vil være tilfældet, afhænger af hvor mange, der gør brug af ordningen, og hvor længe forældrene vælger at passe deres egne børn. Dertil kommer, at tilskudsmuligheden også gælder for forældre, som i forvejen ville have passet deres eget barn. Endelig vil en del af de forældre, der benytter ordningen, formentlig bo i områder, hvor der er ledig dagtilbudskapacitet. Dermed kan man ikke på forhånd regne med, at samtlige af de børn, der passes privat, reducerer presset på den kommunale pasningskapacitet.

Hvad har I i Socialdemokratiet gjort for at belyse sagen?

- Vi har efterspurgt mere data, særligt for konsekvenserne for de eksisterende dagtilbud og økonomien i tilskuddet. Ordningen vil nok blive vedtaget, men vi bliver ved med at efterspørge data, siger Isabell Friis Madsen.

Stemt ned i udvalget - Venstre foreslår tilskud på 75 procent

Da sagen om tilskuddet blev behandlet i Børne- og Kulturudvalget i starten af marts, blev forvaltningens indstilling om, at et tilskud på 65 procent skal være en del af Favrskov Kommunes tilbud, stemt ned. Det er ikke overraskende, for der er et rødt flertal i udvalget.

Børne- og Skoleudvalget i Favrskov

Formand: Flemming Nørgaard (Venstre) 

Søren Frandsen (SF)

Maria Degn (Socialdemokratiet)

Lone Boye (Socialdemokratiet 

Anne-Sophie Schjønning Eriksen (Konservative)

På mødet stillede udvalgsformand Flemming Nørgaard et forslag om, at tilskuddets størrelse i stedet bør udgøre 75 procent, svarende til 5715 kroner per måned. Det er 10 procent højere end forvaltningens indstilling og 10 procent lavere end det maksimalt mulige. Det forslag blev naturligvis også stemt ned i udvalget, men med et flertal i byrådssalen er det formentlig det, som forældre kan se frem til at modtage.

Hvorfor foreslår i lige 75 procent?

- Vi går faktisk ind for det størst mulige tilskud, men vi mener, at 75 procent er et godt udgangspunkt for at se, hvad det er for en ordning, vi får, og hvor den fører os hen, siger Flemming Nørgaard.

Udvalgsformanden glæder sig over, at Enhedslisten nu bakker op om ordningen, så der også er tilslutning fra den anden side af midten. Hos Venstre ser man ordningen som et værktøj, der kan give forældrene mere frihed og fleksibilitet, forklarer Flemming Nørgaard.

- Jeg forestiller mig for eksempel, at det kan bruges af en mor eller far, der kan forlænge deres barselsorlov med tre måneder, indtil ønskepladsen i institutionen bliver ledig. Det er godt, hvis vi kan tilbyde den mulighed.

På tirsdag behandles sagen i Økonomieudvalget, og her er der blåt flertal.

Lykke Leonhard hjemmepasser sin søn Alfred på 2 år. Det koster familien penge i form af en manglende indtægt, og de ville gerne, at politikerne langt tidligere havde indført tilskud til hjemmepasning. Foto: Jesper Rehmeier

Enhedslisten i kovending - bakker nu op tilskud til pasning af egne børn. Men hvorfor?

Indtil nu har byrådet været delt i to lejre i spørgsmålet om, hvorvidt der skal indføres tilskud til pasning af egne børn i Favrskov. Og Enhedslisten har tilhørt lejren, der siger nej tak. Men det har ændret sig, og Thake Fogh Cordt erklærer nu, at han støtter op om forslaget fra blå blok. 

Men hvorfor har han ændret mening? Og hvad med de bekymringer, han tidligere har givet udtryk for i forhold til manglen på pædagogers faglighed og andre børns selskab? 

FavrskovLIV beder Enhedslistens byrådsmedlem forklare, hvorfor han har ændret mening i diskussionen om tidens mest polariserende lokalpolitiske spørgsmål i Favrskov.

Der er borgerligt flertal for tilskud til hjemmepasning i Favrskov, og nu stiller Enhedslisten sig under de blå faner. Det handler om give familierne øget fleksibilitet siger Thake Fogh Cordt. Han har tidligere udtrykt bekymring over, at hjemmepassede børn vil mangle pædagogernes faglighed.

Indtil nu har byrådssalen været som kløvet i to i spørgsmålet om, hvorvidt Favrskov Kommune skal tilbyde et tilskud til de forældre, der gerne vil passe deres børn hjemme i stedet for at sende dem i daginstitution.

De borgerlige partier, Konservative, Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, har hele tiden været for, mens partierne til venstre for midten har været imod. De borgerlige har flertal i det nye byråd i Favrskov, og nu kan de også regne med støtte fra Enhedslisten. Det fortæller partiets byrådsmedlem Thake Fogh Cordt. Hidtil har han ikke været klar til at stemme for tilskud til hjemmepasning, men nu er virkeligheden altså en anden.

Tilskud til pasning af egne børn i Favrskov

De borgerlige partier i Favrskov har foreslået, at man indfører et tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-2 år. Forvaltningen har indhentet erfaringer fra nabokommunerne og blandt andet set på tilskuddet størrelse. 

Rammerne i lovgivningen giver mulighed for et tilskud på op til 85 procent af nettoudgiften til den billigste plads i et dagtilbud. 

Loven siger desuden også, at forældre maksimalt kan gå hjemme med barnet i ét år, og at kun én forældre kan modtage tilskud per barn. 

I denne artikel kan du læse mere om drøftelserne i Favrskov. 

- Vi har diskuteret sagen grundigt, og indenfor rammerne ser vi det som en god mulighed for at udskyde børnenes start i institution. Det giver forældrene frihed til selv at vurdere, om barnet er klar til at begynde i daginstitution, siger Thake Fogh Cordt.

Nye toner i partiet

Enhedslisten har altså ikke bakket op om tilskud til hjemmepasning før nu. Under efterårets valgkamp blev Thake Fogh Cordt i en valgdebat arrangeret af TV2 Østjylland spurgt ind til emnet. Her sagde han blandt andet, at "kvaliteten i et børnefagligt perspektiv er bedre i en institution... Uddannet personale og muligheden for at lege med andre børn tæller ganske væsentligt."

Du har tidligere udtrykt bekymring over, at hjemmepassede børn ikke får gavn af pædagogernes faglighed og andre børns selskab - er det ikke længere en bekymring, siden Enhedslisten nu støtter op om tilskuddet?

- Det her med, at det er for en kortere periode, man kan få tilskuddet, er styrende for min holdning til det. Det er for en kortere tid - og der findes en del netværk for folk, der hjemmepasser deres børn, som man kan være en del af.

Det gjorde der jo også, da du og Enhedslisten i efteråret talte imod tilskud til hjemmepasning? 

- Jeg var ikke helt klar over, hvad der fandtes af netværk og grupper - jeg er selv blevet klogere. Og som jeg også sagde dengang, så er det vigtigt med fleksibilitet, så vi ikke bliver så firkanteden i vores tilbud til forældre.

Så det du var bekymret over dengang, at hjemmepassede børn ikke skal passes af pædagoger, det er altså ikke en bekymring længere?

- Det, at der er tale om en kortere periode, gør vilkårene bedre. Men jeg synes stadig, at der er en klar fordel ved at have uddannet personale, og derfor skal vi også sikre rammerne i institutionerne med uddannet personale.

Thake Fogh Cordt fra Enhedslisten støtter nu op om tilskud til pasning af egne børn. Byrådsmedlemmet vil give familierne mere fleksibilitet. Foto: Jesper Rehmeier

Kritikere: Hænder holdes væk fra arbejdsmarkedet

Der er mangel på arbejdskraft, også i Favrskov, og de tilbageværende modstandere mod tilskud til hjemmepasning fremfører da også som argument, at tilskudsordningen vil være med til at holde god arbejdskraft i hjemmet i stedet for på arbejdsmarkedet. Enhedslisten er opmærksom på det aspekt, men Thake Fogh Cordt mener, at den udfordring er svær at løse kommunalt.

-  Det er da en bekymring, men det vil dreje sig om relativt få, der vælger at hjemmepasse. Udfordringen med arbejdskraft er i høj grad en, der skal løses nationalt, og der ligger det primære ansvar på Christiansborg.

I Favrskov har forvaltningen været i gang med at indhente flere erfaringer fra nabokommuner for at få et overblik over, hvor mange der kan tænkes at ville benytte sig af tilskuddet. Hvis erfaringerne fra de omkringliggende kommuner kan overføres til Favrskov, vil det dreje sig om cirka 35-40 børn. Ifølge Dagtilbudslovens §89 kan tilskuddet udgøre op til 85 procent af de kommunale udgifter til den billigst plads i et tilsvarende dagtilbud. Der kan modtages tilskud for maksimalt tre børn per husstand, men det maksimale tilskud per husstand må ikke overstige den højeste dagpengesats.

Og ifølge Enhedslisten er det vigtigt, at tilskuddet bliver så højt, som loven giver kommunen mulighed for.

- Det er vigtigt, så også familier med lavere indkomst har mulighed for at benytte sig af ordningen. Tilskuddet skal være så tæt på dagpengesatsen som muligt, så familierne har mulighed for at vælge, hvordan de vil prioritere.

I førnævnte valgdebat sagde Thake Fogh Cordt desuden, at "det er de lidt større tilbud, som vi skal udvide og satse på". 

Har det synspunkt ændret sig i Enhedslisten siden valgkampen? 

- Nej, der er jeg det samme sted - vi har en opgave i forhold til at sikre kvalitet i dagtilbud og til at overholde minimumsnormeringen. At sikre uddannet personale i dagtilbud og en høj kvalitet er noget, vi skal sikre og støtte op om. Det skal ikke være enten eller. Men det her er et fleksibelt supplement, siger Thake Fogh Cordt.

Træerne langs vejkanten er malet røde over en strækning på et par hundrede meter på Fuglsangvej mellem Viborgvej og Frijsenborgvej. Foto: Jesper Rehmeier

Hvorfor er der malet på træerne?

Har du også bemærket, at en strækning træer tæt på biogasanlægget er markeret med rød maling?

Jeg cykler jævnligt på Fuglsangvej fra Viborgvej til Frijsenborgvej ved godset, når jeg skal ud og motionere jernhesten.

Måske har du bemærket det samme, som fik mig til at stoppe op, klikke ud og tage et billede. Nemlig de malede træer på en strækning på et par hundrede meter lige før biogasanlægget, når man kommer fra Hammel.

Det er ikke alle, men en hel del træer helt ud til vejen, der er markeret med en klat rød maling? Hvorfor? Det er oplagt at tro, at de skal fældes, men jeg ved det ikke med sikkerhed. Normalt undersøger jeg tingene, foretager et opkald eller to og skriver,  hvad er op og ned. Men nu spørger jeg dig, kære læser, der er nået helt ned til bunden af dette nyhedsbrev:

Hvad skal der ske med de malede træer langs Fuglsangvej? Fortæl mig det i en mail på jerso@favrskovliv.dk. Jeg glæder mig til at blive klogere.