Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Især under coronapandemien blev der holdt mange fester i landets parker. Her tog de unge selv højttalere og alkohol med, og beboere i områderne klagede over støj. Flere kommuner ønskede derfor at indsætte private vagtværn eller såkaldte tryghedsvagter, også i Favrskov. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Skal kommunen betale, når unge ikke kan opføre sig pænt?

Er det en kommunes opgave at bruge penge på at sikre ro og orden i sommermånederne, når de unge mødes til fest i det fri? Er det ikke bare forældrenes ansvar at opdrage deres unger?

Flere brugere på Facebook har stillet spørgsmål i den stil i kommentarfelterne under artikler om rod, larm og scooterræs blandt kommunens unge, når de mødes i det gode vejr, og festen indimellem stikker af.

Sidste år var der godt gang i de unges festivitas, og i Hammel gik bølgerne så højt, at kommunen, politi og SSP inviterede til borgermøde for at finde løsninger. Og i byrådssalen blev det besluttet at afsætte en halv million kroner i 2022 og en endnu en halv million i 2023 til tiltag, der skal sikre byens borgere nattero og de unge nogle gode og trygge rammer, hvor de kan mødes.

Børne- og Skoleudvalget har nu vedtaget en videre plan for, hvordan pengene skal bruges. Så fra politisk side er svaret i hvert fald, at det også er en kommunal opgave at bruge penge på eksempelvis videoovervågning og en styrkelse af Favrskov Ungdomsskole som et alternativ til at hænge ud på legepladser.

Men hvad vil de unge egentlig? Hvordan undgår man at afsætte penge til tiltag, der rammer ved siden af det, som målgruppen ønsker? Det har vi spurgt et af udvalgsmedlemmerne om, og du kan læse hendes svar længere nede i nyhedsbrevet.

Det lange tilløb til de 10 fraktioner

Det er blevet udskudt flere gange, men nu skulle det ligge fast: Fra maj 2023 skal borgere i Favrskov Kommune til at sortere affald i 10 forskellige kategorier. Det, der på renovationsjargon hedder fraktioner. Det var meningen, at vi skulle have været i gang for laaang tid siden, men det er altså lidt af et puslespil, som skal gå op.

Lidt flere brikker i det puslespil er nu faldet på plads, og en meget vigtig detalje kender vi nu: Nemlig hvor meget de tre affaldsbeholdere, som alle husstande fra 2023 skal finde plads til, kommer til at fylde i indkørslen og skraldeskjulet.

Det kan du læse mere om i en anden artikel i dette nyhedsbrev. Vi holder selvfølgelig øje med arbejdet med at få resten af detaljerne i affaldssorteringen på plads, for det er trods alt noget, der kommer til at påvirke os alle sammen i det daglige.

God læselyst - og nyd det gode forårsvejr.

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
Sådan kommer dine affaldsbeholdere til at se ud fra maj 2023. Foto: Favrskov Forsyning

Du får to nye affaldsbeholdere og skal beholde én af dem, du har nu: Se her hvor meget beholderne kommer til at fylde

Der skal laves om i skraldeskjulet, når de ny regler for affaldssortering træder i kraft om et års tid. Forsyningen har fået styr på lidt flere af detaljerne, og her kan du læse mere om de nye affaldsbeholdere. Du kan også se, hvor meget de kommer til at fylde i indkørslen.

Fra maj 2023 skal affaldet sorteres i 10 fraktioner. Det er en gigantisk logistisk udfordring, kommunerne skal løse, og FavrskovLIV kan nu fortælle lidt mere om, hvad der venter borgerne.

Egentlig var det meningen, at alle borgere i Danmark allerede nu skulle sortere deres affald i 10 forskellige fraktioner i 3 affaldsbeholdere. Også dig, der læser med her i Favrskov.

Men det har slet ikke været muligt for alle landets kommuner at nå det til sommeren 2021, som oprindeligt var målet. Her i kommunen er skæringsdatoen i stedet rykket til maj 2023, og det giver dig tid til at forberede dig på visse ændringer i paraden af affaldsspande.

I dag har alle husstande en genbrugsbeholder med to rum, og den vil også være i brug efter maj 2023, hvor den skal rumme pap og papir. Og den beholder til dagrenovation, som du har i dag, ja den udgår altså til fordel for  en beholder med to rum, nemlig et til restaffald og et til madaffald.

Og fra maj 2023 kommer der en tredje beholder i spil med fire rum til sortering af plast, glas, metal og mad- og drikkekartoner.

Den nye affaldsordning

  • Den nye sortering træder i kraft i maj 2023.  
  • De 10 affaldstyper, der skal sorteres er: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast- , tekstilaffald samt mad-og drikkekartoner, restaffald og farligt affald.  
  • Det er endnu ikke helt afklaret lovmæssigt, hvad der skal ske med tekstilaffald.  
  • Enfamilieboliger går fra to til tre beholdere plus en rød kasse til farligt affald. Genbrugsbeholderen genbruges i den nye ordning.  
  • Husstande med fælles affaldsløsning – fx etageejendomme - skal sortere på samme måde, men beholderne kan være forskellige. 

Prisen ligger stadig ikke fast

Det er altså et større logistisk puslespil, som kommunerne er blevet pålagt at få til at gå op, og der er stadig et par ting, der ikke er helt styr på - eksempelvis hvad det kommer til at koste borgerne, at der skal indkøbes nye affaldsbeholdere samt selvfølgelig udgiften til den ekstra sortering af affaldet.

Lone Bejder, projektleder i Favrskov Forsyning, fortæller til FavrskovLIV, at der regnes på livet løs. Den store joker, siger Lone Bejder, er, at det endnu er uvist, hvad Favrskov kan afsætte affaldsfraktionerne til.

- Men det er helt sikkert, at det er en stor besparelse, når vi kan beholde den ene affaldsbeholder. Til efteråret er vi klar med en pris, og det skal også behandles i byrådet, fortæller Lone Bejder.

Brugerne kan forvente, at de nye affaldsbeholdere bliver leveret fra marts og april næste år, og den beholder, der i dag bruges som genbrugsbeholder, får et lille serviceeftersyn, inden den nye sorteringsordning træder i kraft.

- Dem, der leverer de nye beholdere, kommer også til at stå for at vaske den beholder, som skal bruges i den nye affaldssortering. Der er et skillerum i beholderen i dag, og det skal også fjernes, for pap og papir skal ikke sorteres i to rum i den nye ordning.

Det er planen, at der hen mod sommeren på kommunens genbrugspladser opstilles affaldsbeholdere, som de kommer til at se ud fra maj 2023. På den måde kan borgerne få en idé om, hvor meget beholderne kommer til at fylde hjemme i indkørslen.

Allerede nu har Forsyningen dog udsendt tegningen herunder, som viser målene på beholderne.

Så meget kommer affaldsbeholderne til at fylde. På illustrationen kan du se de målene og afstandskrav. Illustration: Favrskov Forsyning

Endelig er det værd at bemærke, at det fra maj 2023 ikke længere er muligt at anvende affaldsstativ med skraldesæk til dagrenovation, som man kan i dag.

Genbrug sparer CO2

Det giver god mening at genbruge affaldsbeholderen, som i dag er til genbrug, lyder det fra Favrskov Forsyning. Beholderne kan nemlig bruges mange år endnu, og at producere nye koster for både forbrugerne - og miljøet.

- Vi har valgt en genbruge den eksisterende genbrugsbeholder i den nye ordning, fordi det har en stor miljømæssig effekt. Beholderne er i så god stand, at de sagtens kan anvendes i flere år. Derfor giver det rigtig god mening at genbruge dem, i stedet for at bruge ressourcer på at fremstille 20.000 nye plastbeholdere, udtaler Søren Frandsen, bestyrelsesformand i Favrskov Forsyning, i en pressemeddelelse.

Helt konkret vil genbrug af den eksisterende beholder medføre en CO2-besparelse på 19 % i forhold til et scenarie med tre helt nye beholdere. Det svarer til reduktion på 222 tons CO2, oplyser Favrskov Forsyning.

Et øget samarbejde med Natteravnene skal blandt andet være med til at holde styr på kommunens festglade unge. Siden sidste års, hvor problemet var så stort, at der blev indkaldt til borgermøde i Hammel, har Natteravnene startet en afdeling i byen. Foto: Natteravnene

En halv million kroner skal gå til at holde styr på de unge i sommerhalvåret

Sidste år var der lidt for meget gang i gaderne, når de unge mødtes i Favrskovs hovedbyer til fest og hygge i det fri. Larm, rod og enkelte tilfælde af hærværk var et problem flere steder, og denne sommer skal der bruges 500.000 kroner på at dæmme op for problemerne. 
Det kan du læse mere om her.

De seneste års problemer med fest, rod, larm og indimellem hærværk fra unge i Favrskov kalder på en styrket indsats. Derfor afsættes der 500.000 kroner til blandt andet videoovervågning og en styrkelse af Ungdomsskolen. Men vi skal huske at spørge de unge, siger medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Flere år i træk har borgere i Favrskovs større byer erfaret, at godt og lunt forårs- og sommervejr ikke blot er fryd og gammen. For når kviksølvet er på himmelflugt, mødes unge mennesker på plæner og i parker, ved daginstitutioner og skoler og på andre offentlige steder. Og det er altså ikke altid, at naboer til og brugere af de steder, hvor de unge hænger ud, bryder sig om de unges opførsel, når den involverer larm, rod og scooterræs. Ordet "SOUNDBOKS" kunne have været en kandidat til årets ord i Favrskov i 2021...

Så det skal der gøres noget ved. Sidste år øremærkede man penge i de kommunale budgetter til at komme larm, rod og hærværk til livs, og de penge skal nu udmøntes. En halv million kroner er der afsat i 2022 til det, der beskrives som "en styrket ungeindsats i sommerhalvåret", og til næste år afsættes der et tilsvarende beløb.

Og hvad skal de 500.000 så bruges på?

"kritiske spots" skal videoovervåges

Sidste år var Søndervangsskolen et yndet mødested for områdets unge, og mere end én gang mødte skolens personale mandag morgen ind til resterne fra de unges fest i form af cigaretskodder, tomme dåser og så videre.

Børne- og Skoleudvalget i Favrskov

Formand: Flemming Nørgaard (Venstre) 

Søren Frandsen (SF)

Maria Degn (Socialdemokratiet)

Lone Boye (Socialdemokratiet 

Anne-Sophie Schjønning Eriksen (Konservative)

I et forsøg på at komme rod og dårlig adfærd på de mest populære mødesteder til livs, afsættes 150.000 af de 500.000 kroner til videoovervågning. Det gøres særligt med henblik på at komme hærværk til livs.

Anne-Sophie Schjønning Eriksen, byrådsmedlem for Konservative i Favrskov og medlem af Børne- og Skoleudvalget, har tidligere fortalt FavrskovLIV, at det for hende er en mærkesag at sørge for gode og trygge rammer for de unge - uden at det kommer til konflikter med de voksne, vel at mærke. Ifølge hende skal man ikke lade sig skræmme af, at der indføres videoovervågning.

- Det er bestemt ikke, fordi vi skal bevæge os hen imod et overvågningssamfund, men vi ved, at der er visse steder, hvor de unge har en negativ adfærd. Vi vil godt hjælpe til med at sikre, at de unge har gode og trygge steder, hvor de kan mødes, og der kan det hjælpe, at vi kan se, hvem der laver ballade, siger Anne-Sophie Schjønning Eriksen.

Anne-Sophie Schjønning Eriksen, Konservative. Foto: Jesper Rehmeier

Tror på dialog

Broderparten af pengene, 350.000 kroner, går dog ikke til videokameraer, men til Ungdomsskolen som skal sikre en tiltrængt voksen tilstedeværelse på de steder, hvor der er særligt meget gang i den i sommerhalvåret. Ungdomsskolen skal desuden også udvide åbningstiderne, så der bliver flere aktiviteter og mulighed for at mødes. Og så skal Ungdomsskolen også være med til at intensivere samarbejdet med de lokale Natteravne, der holder øje med de unges fest og er der til at hjælpe.

De unge, der laver ballade og ikke opfører sig ordentligt, de kommer vel ikke i ungdomsklubben? 

- Nej, det er rigtigt nok, men det skal underbygges af konkrete tiltag. Man kan sige, at der mangler en overordnet retning for, hvordan vores unge skal mødes og under hvilke rammer, siger udvalgsmedlemmet.

Og her er vi tilbage ved en af Anne-Sophie Schjønning Eriksens mærkesager, nemlig at få de unge i dialog, så man kan skabe de rammer for dem, som de rent faktisk har lyst til at benytte.

- Vi skal have repræsentanter fra de unge i tale, også blandt dem, der ikke lige er på vej ud af folkeskolen. Vi skal spørge, hvad de kan se sig selv i, og vi skal turde give dem ansvar. Men vi skal også møde de unge der, hvor de er. Det nytter ikke at beslutte en masse ting, som målgruppen ikke har interesse i.

På Facebook kan man læse flere kommentarer fra borgere, der ikke mener, at det bør være et kommunalt ansvar at bruge penge på eksempelvis videoovervågning af de unge. At det bør være forældrenes ansvar at opdrage deres børn - hvad siger du til det? 

- Man har selvfølgelig som forældre et ansvar, og de unge har selv et ansvar, men vi kan da godt som kommune være ressourcestærk nok til at tilbyde dem nogle gode og trygge rammer. Jo mere vi sætter hinanden i spil og giver ansvar, jo bedre kan det blive for alle.

Det fremgår af Børne-og Skoleudvalgets behandling af bevillingen til ungeindsatsen, at tiltagene skal evalueres i 2023 med henblik på, om det fortsat er noget, der skal indgå i budgetlægning i Favrskov Kommune.

Tour de France-vinder Chris Froome til Hadsten cykelgadeløb. Foto: Henning Bagger/Scanpix 

Det skal du også vide

Kommunen opfordrer forældre til at invitere festerne indenfor

Foråret er over os, og aftenerne bliver lune. Ung som gammel søger vi udenfor, og det giver nogle udfordringer med støj og rod flere steder i kommunen, når unge mødes på offentlige områder. Sidste år stod det så grelt til i Hammel, at kommunen inviterede til borgermøde om sagen, og flere steder blev der indsat vagter og monteret videoovervågning. På Facebook kan man nu se, at der stadig er unge mennesker, der ikke helt har styr på det der med at rydde op efter festen.

I et forsøg på at tage problemerne i opløbet, opfordrer Favrskov Kommune til, at forældre inviterer de unge til fest derhjemme, så de ikke skal mødes på offentlige steder med rod og larm til følge. Desuden er rådet også, at der laves klare aftaler om, hvordan man skal gebærde sig på offentlige steder.

Børne- og Skoleudvalget har netop vedtaget at udmønte de 500.000 kroner til forebyggende tiltag, som blev vedtaget i sidste års budget. Læs mere om den sag her.

Sådan så det ud til borgermødet sidste år, hvor omkring 75 borgere var mødt op for at høre, hvad kommunen, SSP og politiet havde at sige om de mange anmeldelser om larm og rod blandt unge i Hammel. Foto: Jesper Rehmeier

Thorsøs sangfugl flyver til Los Angeles

Amea, med det borgerlige navn Emma Amalie Jensen, har store ambitioner med sin musikkarriere. Den unge sangerinde fra Thorsø vil leve af sin musik, og selvom branchen er brutal og konkurrencen benhård, har hun luft under vingerne. Du kan læse portrættet af "Thorsøs Medina" her.

Da FavrskovLIV i efteråret interviewede Amea fortalte hun om sine drømme om at slå igennem i USA og om en planlagt tur til Los Angeles, der, som så meget andet, blev aflyst af corona. Den tur skal nu gennemføres, fortæller Amea på sin Facebook-profil. God tur!

Er 150.000 kroner for et cykelløb spild af penge?

På Økonomiudvalgets møde i marts godkendte udvalgsmedlemmerne en bevilling på 150.000 kroner til markedsføring af Hadsten Gadeløb. Efter et par års pause skal der igen køres cykelløb i byen, denne gang med en ny arrangør, og kommunen kaster altså penge efter at promovere løbet. Er det penge, der er godt givet ud?

Ikke hvis man spørger det nye Konservative byrådsmedlem René Schneider, der i et debatindlæg stiller spørgsmålstegn ved fornuften i bevillingen. Debatindlægget kan du læse her.

I et kommende nyhedsbrev sætter vi fokus på det genopståede, ambitiøse cykelløb i Hadsten, og vi beder selvfølgelig også René Schneider uddybe sin kritik af bevillingen.

Her kan du læse eller genlæse vores portræt af René Schneider, som vi bragte op til påsken.

Jakob Fuglsang var det store trækplaster til gadeløbet i Hadsten i 2013. Den danske stjerne vandt løbet. Foto: Jens Thaysen/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix

Kom med til borgermøde om Expeditgrunden i Ulstrup

Midt i Ulstrup ligger den gamle Expeditgrund og udgør en rigtig interessant mulighed for byen. En mulighed for at udvikle et nyt, centralt boligområde, eller måske endda lægge plads til kommunal arbejdspladser i hjertet af Favrskovs nordligst beliggende hovedby. I efterårets valgkamp blev der talt en del om Expeditgrunden, og snakken er ikke helt forstummet, for nu inviterer Favrskov Kommune nemlig til borgermøde om grundens fremtid.

På dette link kan du læse mere.

Lars Storgaard foran Expeditgrunden under efterårets valgkamp. Da talte manden, der nu er Favrskovs borgmester, om store drømme for grunden. Foto: Jesper Rehemeier