Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Interne uenigheder? Borgmester Lars Storgaard (K) og Charlotte Green (K) går i rette med den kritik, som partifællen René Schneider har rejst af Økonomiudvalgets bevilling af 150.000 kroner til markedsføring ved gadeløbet i Hadsten.

150.000 kilder til uenighed

Dette nyhedsbrev skulle egentlig have handlet om gadeløbet i Hadsten.

Det kommer det sådan set også til, men på en helt anden måde end jeg havde forventet. For undervejs i min research stødte jeg på noget, der undrede mig.

Den 10. april, for omtrent to uger siden, skrev det nyvalgte Konservative byrådsmedlem René Schneider et læserbrev, hvor han stillede spørgsmålet: “Er et cykelløb i Hadsten 150.000 kroner værd for kommunen?”

Det mente René Schneider ikke, og den holdning er jo som udgangspunkt helt legitim. Det, der undrede mig, var, at hans egen partitop tilsyneladende var lodret uenig med ham.

Tre uger tidligere valgte Økonomiudvalget, ledet af den konservative borgmester - og René Schneiders partiformand - Lars Storgaard, nemlig enstemmigt at bevilge 150.000 kroner til markedsføring ved cykelløbet i Hadsten. Så hvorfor rejste René Schneider spørgsmålstegn ved sin egen borgmesters økonomiske politik?

Hvordan hænger det sammen?

Det gør det heller ikke, viser det sig. For René Schneider havde ikke koordineret sit indlæg med sit parti, inden det blev sendt ud. Og det er ikke faldet i god jord.

Borgmesteren vidste ikke, at der var et kritisk læserbrev på vej, og han mener i øvrigt også, at René Schneider har misforstået, hvor pengene kommer fra.

Vi har bedt René Schneider om at give sin udlægning af sagen, og vi har spurgt, om han virkelig er uenig med sin partiformands beslutning om at bevilge støttekroner til gadeløbet i Hadsten.

Vi har også spurgt ham, hvorfor han tidligere har skrevet, at sidste års corona-aflysning af gadeløbet var “ærgerligt, ikke bare for Hadsten, men for hele kommunen”, når han nu har skiftet mening.

Og så har vi spurgt borgmesteren, om der er interne stridigheder i hans eget parti. For hvorfor skulle René Schneider ellers stille spørgsmålstegn ved den førte politik?

En mand der mener, at gadeløbet i Hadsten er alle pengene værd, er cykelrytteren Jeppe Aaskov Pallesen. Den 25-årige Hadsten-borger jagter selv en karriere som professionel, og han var nok ikke blevet cykelrytter, hvis ikke det var for gadeløbet i Hadsten, som har haft stor indflydelse på hans livsbane.

- At se den gule førertrøje køre i Hadsten - endda på en bakke, jeg selv havde kørt hundrede gange på vej i skole - det var en fantastisk oplevelse. Jeg ved ikke, om jeg var blevet cykelrytter, hvis ikke jeg havde set gadeløbet i Hadsten.

Vi har vandret en tur ned ad 'memory lane' med Jeppe Aaskov Pallesen og spurgt, hvordan det var at se de store cykelstjerner cykle op ad Søndergade i hans barndom. I dag gør han dem selskab på cyklen, og i 2019 kørte han endda i mål på tredjepladsen i løbet. Skal gadeløbet have en lokal vinder i år?

Debatten om gadeløbet i Hadsten taler også ind i en større debat om vores kommune.

For mens mange af kommunerne omkring os kan byde på Superliga-fodbold, musikfestivaler og store koncertarrangementer, så er Favrskov en anelse mere tyndt besat på kulturfronten.

942 kroner pr. indbygger brugte Favrskov Kommune i 2019 på kulturarrangementer, og det er næstfærrest midler i hele landet. Kun Sorø Kommune brugte færre midler, nemlig 932 kroner, mens Herlev Kommune i den anden ende brugte flest med 3.983 kulturkroner pr. indbygger. Så er spørgsmålet, om 150.000 kroner på et cykelløb er godt givet ud eller ej?

Husk, at du altid kan kontakte mig på 22 12 97 20 eller beahe@favrskovliv.dk, hvis du har et emne eller en historie, som vi skal tage fat på. Min kollega Jesper Rehmeier fanger du på 24 24 19 90 og mailadressen jerso@favrskovliv.dk.

God læselyst.

Billede af Benjamin Alexander Helbo
Billede af skribentens underskrift Benjamin Alexander Helbo Journalist
René Schneider markerede sig for nyligt med et læserbrev, hvor han stillede spørgsmålstegn bed Økonomiudvalgets brug af midler. Problemet er bare, at Økonomiudvalget er ledet af hans egen partiformand, borgmester Lars Storgaard. Og han var ikke forberedt på kritikken. Foto: Jesper Rehmeier

Uenighed i de Konservative? - Vi har klaret den internt, siger borgmesteren

Det nyvalgte Konservative byrådsmedlem var forleden ude med en kritik af Økonomiudvalgets beslutning om at bevilge 150.000 kroner til en markedsføringsaftale ved det populære gadeløb i Hadsten. Problemet er bare, at han havde en anden holdning sidste år, og at det er hans egen partiformand, borgmester Lars Storgaard, der har taget beslutningen.

- Han har måske ikke helt forstået tingene, siger borgmesteren, for pengene til markedsføring var allerede øremærket til netop dét. De kunne altså ikke bruges til andre formål, som René Schneider ellers foreslog.

Og nu beklager René Schneider, hvis hans udtalelser kunne misforståes. Han var ikke opmærksom på, at støttebeløbet til cykelløbet blev taget af en allerede afsat pulje til markedsføringstiltag, siger han. Vi har spurgt borgmesteren, om der er interne uenigheder i de Konservative.

Et spild af penge. Det risikerer det at blive, hvis kommunen bevilger 150.000 til gadeløbet i Hadsten, mente det Konservative byrådsmedlem René Schneider for to uger siden, selvom hans egen partitop var med til at træffe beslutningen. Borgmesteren vidste ikke, at René Schneider var uenig og nu beklager det nyslåede byrådsmedlem.

Det virkede som en formsag, da kommunens Økonomiudvalg den 22. marts valgte at bevilge 150.000 kroner til at indgå en markedsføringsaftale med gadeløbet i Hadsten, det populære cykelløb, der vender tilbage efter et par års fravær.

Beslutningen blev vedtaget uden indvendinger, og derved så det ud til at forblive, indtil tre uger senere, hvor der pludselig kom kritik fra en uventet kant.

I et læserbrev udgivet den 10. april stillede det nyvalgte konservative byrådsmedlem René Schneider nemlig spørgsmålstegn ved, om Økonomiudvalget udviste rettidig omhu ved at bruge penge på et cykelløb, når kommunen skal spare på budgetterne.

Det mente han ikke selv. De 150.000 kroner risikerer at blive spildt på en aftenbegivenhed, "der går i glemmebogen, så snart løbet er skudt af," skrev René Schneider, som hellere så pengene brugt andetsteds.

- Mon Økonomiudvalget har et god bud på, hvor der skal skæres i hvilke budgetter for at få de økonomiske ender til at nå sammen? spurgte den konservative byrådspolitiker, og det kan jo undre, når formanden for Økonomiudvalget er René Schneiders egen partiformand, borgmester Lars Storgaard.

Økonomiudvalget i Favrskov Kommune

Økonomiudvalget består af:

 • Borgmester Lars Storgaard (Konservative)
 • 1. Viceborgmester Birgit Liin (Venstre)
 • 2. Viceborgmester Isabell Friis Madsen (Socialdemokratiet)
 • Charlotte Green (Konservative)
 • Thomas Storm (Venstre)
 • Erling Høj Sørensen (Nye Borgerlige)
 • Kristoffer Merrild (Socialdemokratiet)

Det vækker også undren, at René Schneider i et andet læserbrev, udgivet sidste år, begræder, at gadeløbet af blevet aflyst af corona.

- Det er ærgerligt, ikke bare for Hadsten, men for hele kommunen, skrev han dengang. Han foreslog samtidig, at de ubrugte støttekroner skulle bruges til at markedsføre Favrskov på anden vis.

Hvorfor mente René Schneider, at pengene gerne måtte bruges på markedsføring sidste år, men ikke i år? Skal hans læserbrev forstås som en skjult kritik af hans egen partiformand? Og er han modstander af gadeløbet i det hele taget?

- Ikke mit indtryk, at der var uenighed

FavrskovLIV forsøgte i flere dage at få René Schneider til at uddybe sin kritik, og i mellemtiden fik vi en kommentar fra den Konservative partifælle Charlotte Green, som også sidder i Økonomiudvalget.

Hun fortæller, at forslaget om at bevilge de 150.000 kroner til en markedsføringsaftale blev drøftet på et gruppemøde i partiet, inden beslutningen blev truffet i Økonomiudvalget.

- Det var ikke mit indtryk, at der var uenighed i gruppen, siger hun og uddyber baggrunden for bevillingen.

- Det beløb, som skal bruges på markedsføring, er penge som allerede er øremærket til formålet. De skal ikke bruges andre steder. Jeg tror, det er den misforståelse, som Renés indlæg beror på.

Det er reklamer som dem i baggrunden, de 150.000 kroner fra Favrskov Kommune skal finansiere. Pengene kommer fra en allerede afsat pulje til markedsføringstiltag, som også indeholder ubrugte beløb fra de aflyste løb i 2020 og 2021. På billedet ses Rolf Sørensen, Michael Valgren og den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome, som gæstede Hadsten i 2015. (Foto: Henning Bagger/Scanpix)

- Det må du spørge ham om, jeg forstår det ikke rigtig

Trods René Schneiders læserbrev står borgmester Lars Storgaard ved, at det var den rigtige beslutning at indgå en markedsføringsaftale vedrørende gadecykelløbet i Hadsten.

Hvorfor giver din partifælle René Schneider udtryk for en anden holdning, end den i har lagt for dagen i Økonomiudvalget?

- Det må du spørge ham om, jeg forstår det ikke rigtig.

Er i uenige internt i partiet?

- Da jeg forlod vores gruppemøde, var jeg af den opfattelse, at vi var enige, og at alle støttede op om det. Pengene er jo afsat, så han har måske ikke helt forstået tingene. Det går jo ikke ud over eller ældre eller børn, det her, for det er penge, som allerede er øremærket til markedsføring. Og der er ovenikøbet et overskud på den konto, fordi vi har 290.000 kroner i ubrugte midler fra 2021, fortæller borgmesteren.

Forstå markedsføringsaftalen mellem Favrskov Kommune og gadeløbet i Hadsten

HSEK (Hadsten Sport, Event og Kultur) har ansøgt kommunen om samarbejde vedrørende afholdelse af gadecykelløb i Hadsten i 2022.

Ansøgningen indeholder et oplæg om, at Favrskov Kommune køber markedsføringsaktiviteter for 200.000 kr. pr. år. Med "markedsføringsaktiviter" menes der blandt andet: 

 • bandereklamer og skilte på opløbsstrækningen  
 • eksponering på sejrspodiet 
 • kommunal deltagelse i startprocedure og sejrsceremoni
 • logo og navn i arrangementets præsentationsmaterialer (trykte og elektroniske) 
 • generel omtale i lokale, regionale og nationale medier.

Favrskov Kommune har tidligere indgået en markedsføringsaftale i forbindelse med gadecykelløbet i Hadsten for 150.000 kr. i hvert af årene 2013-2015 samt 2017-2020. Økonomiudvalget besluttede derfor at bevilge det samme beløb i denne omgang gang.

Pengene kommer fra kommunens budgettet til større arrangementer og markedsføring. Det er i 2022 som udgangspunkt på 630.000 kr, men hertil kommer ubrugte midler på 290.000 kr. fra 2021. I 2022 er der dermed 920.000 kr. på budgettet til større arrangementer og markedsføring.

Kilde: Økonomiudvalget

Så du vidste ikke, at der var et kritisk læserbrev på vej?

- Nej, det vidste jeg ikke. Men jeg så godt læserbrevet og har snakket med René om det. Den sag har vi klaret internt.

Lars Storgaard vil gerne lukke sagen om René Schneiders læserbrev. Den har vi klaret internt, fortæller borgmesteren. (Foto: Benjamin Alexander Helbo).

Beklager at udtalelser kan misforstås

FavrskovLIV har altså forsøgt at kontakte René Schneider for at få en kommentar til sagen.

Han har sendt et skriftligt svar på vores spørgsmål, som du kan se herunder.

FavrskovLIVs spørgsmål til René Schneider

 • Mener du, at kommunens økonomiske bidrag til gadeløbet i Hadsten bør sløjfes? Hvorfor?
 • Hvilken værdi har gadeløbet i Hadsten i din optik for Favrskov?
 • Sidste år skrev du i et læserbrev, at det var "ærgerligt, ikke bare for Hadsten, men for hele kommunen", at gadeløbet blev aflyst. I år foreslår du, at kommunens bidrag sløjfes og pengene bruges på noget andet. Hvorfor har du ændret mening?
 • I Økonomiudvalget, som har stemt for at bidrage med 150.000 kroner til gadeløbet, sidder dine partifæller Lars Storgaard og Charlotte Green. De har også stemt for bidraget. Er du uenig i deres beslutning?
 • I dit læserbrev spørger du, om Økonomiudvalget har et godt bud på, hvilke andre budgetter, der skal skæres i, "for at få de økonomiske ender til at nå sammen". Hvor mener du, man skal skære?

Han understreger, at han ikke er modstander af cykelløbet i Hadsten, men beklager, at han har udtalt sig, så det kunne misforstås.

- Jeg skal først og fremmest beklage, at jeg har fået mig udtrykt, så det kunne misforstås. Jeg er ikke modstander af cykelløbet i Hadsten, det har reklameværdi for byen og kommunen, og jeg syntes, det var ærgerligt, at det måtte aflyses i 2021, hvor vi som borgere var stillet oplevelsen i udsigt.

Han var dog ikke opmærksom på præcis, hvor pengene til cykelløbet kom fra.

- Jeg er som bekendt nyvalgt, og jeg var ikke opmærksom på, at støttebeløbet til cykelløbet blev taget af en allerede afsat pulje til markedsføringstiltag, som var besluttet i det foregående byråd. Vi havde haft sagen til drøftelse på et gruppemøde, hvor mine partifæller fik et mandat til at aftale en støtte til ansøgningen sammen med de øvrige partier, som en udmøntning af puljen aftalt til markedsføring, siger han og uddyber.

- Vi har siden valget talt om budgetudfordringerne, og det har fyldt en del i min korte tid som byrådspolitiker. Derfor var jeg mere optaget af, hvor vi kan finde midler, end procedurerne for det nuværende budget, og mit ærinde blev lidt for skarpt vinklet, for mine tanker var ved, at vi skulle spare andet steds.

Ved siden af vejen ses bannere med Favrskov Kommunes logo. De bevilgede midler vil sandsynligvis også gå til lignende bannere og skilte til årets løb. (Foto: Henning Bagger/Scanpix)

Han fortsætter:

- For mig er markedsføringsmidlerne netop i spil ift. besparelser, og det var det mit indlæg var tiltænkt, men det er selvfølgelig klart, at pengene selvfølgelig var tilstede for indeværende budget. Det kom derfor lidt for tidligt, men for det kommende år vil jeg gerne arbejde for, at vi ser kritisk på de puljer vi har, fx markedsføringspuljen, så vi ikke risikerer besparelser på kerneområderne, hvis vi har andre muligheder for at finde penge. Det kan jo få den konsekvens, at det bliver sværere at støtte nogle projekter i samme omfang som hidtil.

Gadeløbet i Hadsten skal køres den 11. august umiddelbart efter Tour de France, der i år starter i Danmark, er blevet kørt færdigt.

Det er her på Søndergade, det traditionsrige gadeløb i Hadsten bliver afgjort. Her har store stjerner fra den internationale cykelscene lokket titusindvis af tilskuere til siden første udgave blev kørt i 1993 med Bjarne Riis som vinder. I år vender gadeløbet i Hadsten tilbage for første gang siden 2019 - og det kan blive med en Hadsten-borger som vinder. (foto: Henning Bagger/Scanpix)

"Verdens hårdeste gadeløb" vender tilbage til Hadsten - får det en lokal vinder?

Hvis ikke det var for gadeløbet i Hadsten, så havde Jeppe Aaskov Pallesen nok aldrig forfulgt drømmen om at blive professionel cykelrytter. 

Den unge Hadsten-rytter husker tydeligt de sommerdage, hvor han så den ene stjerne efter den anden give den fuld pedal op af Søndergade. Det var nemlig den samme vej, som han selv cyklede til skole, og det pustede liv i drømmen om en karriere som sportsudøver. 

I dag er Jeppe Aaskov Pallesen godt på vej, og med en nylig sejr fra et etapeløb i Frankrig er han klar til at veksle tredjepladsen fra 2019 med en førsteplads, når gadeløbet i Hadsten igen løber af stablen den 11. august.

Vi har taget en snak med det unge Hadsten-håb om de gode gamle dage til gadeløbet og spurgt, om det virkelig kan være rigtigt, at netop gadeløbet i Hadsten er verdens hårdeste af sin slags.

Store stjerner har besøgt det populære gadeløb i Hadsten i årenes løb, men Favrskov har også sit eget bud på en vinder, når løbet vender tilbage til august. Vi har talt med cykelrytter Jeppe Aaskov Pallesen om drengedrømmen om at vinde på toppen af Søndergade og spurgt, om Hadsten-ruten virkelig er verdens hårdeste gadeløb.

En varm julidag i 2003 var hele Danmarks øjne rettet mod Hadsten. Utallige journalister, et rend af tv-kameraer og mere end 25.000 entusiastiske tilskuere fra hele landet havde taget opstilling langs stigningen på Søndergade, for at få et glimt af Kongen: Lance Armstrong.

Den amerikanske cykelrytter var selvfølgelig ikke konge i den royale forstand, men som femdobbelt vinder af verdens største cykelløb, Tour de France, var Lance Armstrong alligevel den ubestridte konge af landevejen.

Det kostede efter sigende 750.000 kroner at få texaneren til at stille op i Hadsten. Til gengæld fik Hadsten både opmærksomhed, medieomtale, og titusindvis af gæster. En landsdækkende avis mente endda, at Hadsten var landets hovedstad for en dag.

Lance Armstrong interviewes af Tommy Poulsen, sportsredaktør på Horsens Fokeblad inden starten på gadeløbet i Hadsten torsdag d. 31 juli 2003. Armstrong havde netop vundet sit femte Tour de France, men i Hadsten måtte han nøjes med syvendepladsen. Foto: Ritzau Scanpix

Ja, gadeløbet i Hadsten har altid været garant for at levere stjernedrys over Hadsten, og den 11. august vender cykelløbet tilbage efter næsten tre års coronapause. Denne gang regner det - sandsynligvis - også med stjernedrys. Det kan man se i løbsarrangørens ansøgning om midler hos Økonomiudvalget.

Heri fremgår det, at "det er essentielt at få de danske topryttere med i Hadsten Gade Grand Prix, og at der er indgået en forhåndsaftale med en cykelfaglig repræsentant, der skal sikre deltagelse af topryttere."

Men selv de største stjerner er aldrig garanteret sejren til gadeløbet i Hadsten. Selv Lance Armstrong måtte tage til takke med 7.-pladsen, da han i sin tid var på besøg i Favrskov, og måske skal løbets vinder i stedet findes i de helt lokale rækker.

For i Hadsten bor der også cykelryttere, der kan kæmpe med om sejren, selvom konkurrencen er i international særklasse.

Vi har talt med Hadsten-cykelrytteren Jeppe Aaskov Pallesen, som efter en podieplads i 2019 stiler efter en sejr, når feltet igen bevæger sig op ad Søndergade.

- Det er helt klart en drøm at vinde det for en som mig, der kommer fra byen. Der står så mange tilskuere på Søndergade, og det er noget specielt at køre op af den selv. Derfor er det også et mål for mig.

Sidste år blev Jeppe Aaskov Pallesen (til venstre) nummer to i gadeløbet Tour Revanchen i Struer, hvor kun vinderen af Flandern Rundt, Kasper Asgreen, var hurtigere end rytteren fra Hadsten. 

- Uden gadeløbet var jeg nok ikke blevet cykelrytter

Da vi fanger Jeppe Aaskov Pallesen på telefonen, er han i Frankrig. Her har han netop vundet en etape i løbet Tour du Loir-et-Cher, men hvis ikke det var for gadeløbet i Hadsten, er det slet ikke sikkert, at ColoQuick-rytteren havde jagtet drømmen om en professionel karriere.

- Jeg ved faktisk ikke, om jeg havde cyklet, hvis ikke jeg havde set gadeløbet som barn. Jeg kan tydeligt huske synet af den den gule førertrøje, der kørte opad en bakke, som jeg jo selv har kørt hundrede gange på vej i skole. Det var helt klart en af de oplevelser, der gjorde, at jeg selv ville være professionel og prøve at køre løbet.

Og det gjorde Jeppe Aaskov Pallesen så. Han kørte løbet i både 2018 og 2019, hvor han blev henholdsvis nummer fem og nummer tre.

Og næste gang kunne det være sjovt, hvis han klatrede det sidste stykke op på podiet, og gadeløbet fik han lokal vinder, fortæller han.

- Det betyder jo noget særligt, når man kommer fra byen. For mit vedkommende er det et meget specielt løb, for det kan jo ikke blive mere lokalt. Som dreng har jeg stået ved vejen og set stjernene køre, så at vinde selv har været en drøm siden jeg var barn. Det er helt klart.

Verdens hårdeste gadeløb - eller hvad?

Det lyder måske som en overdrivelse, at kalde gadeløbet i Hadsten for verdens hårdeste af sin slags. Det er ikke desto mindre det tilnavn, som flere medier har givet ruten i Hadsten, og spørger man Jeppe Aaskov Pallesen, så er der faktisk noget om snakken. Gadeløbet i Hadsten er både unikt og hårdt. Meget hårdt.

- I forhold til andre gadeløb er det anderledes. Det har sin helt egen form, for ved andre gadeløb er der typisk flere sving på ruten, det kan give en pause, men det er der ikke her, siger han.

Ruten til det klassiske gadeløb i Hadsten er formet som en firkant. Mål er på toppen af Søndergade, og den firkantede rute med få sving er med til at gøre løbet enormt hårdt. Der er meget få pauser og man skal hele tiden køre opad, fortæller Hadsten-cykelrytteren Jeppe Aaskov Pallesen. Kilde: Wikipedia
Lance Armstrong fører an under gadeløbet i 2003. Med på slæb har han blandt andet den danske mester Nicki Sørensen. I 2003 toppede publikumstallet med over 25.000 betalende tilskuere. Siden er løbet dog igen blevet gratis at være tilskuer til løbet. (Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix)

Rundturen er 1400 meter lang og de 400 meter op ad Søndergade stiger i gennemsnit omkring syv procent.

Det er selvfølgelig ikke meget i forhold til et legendarisk cykelbjerg som Alpe d'Huez, der stiger med 8.1 procent over 14 kilometer, men bakken på Søndergade er alligevel hård, fordi den skal passeres igen og igen.

- Søndergade-bakken er så hård, at den virkelig kan gøre en forskel. Det er stop/start hele tiden, fordi man skal op ad Søndergade på hver eneste omgang. Det er virkelig et intervalløb, hvor man giver den gas i 40 sekunder og så slapper af i 20 sekunder, siger Jeppe Aaskov Pallesen og uddyber.

- Man får selvfølgelig en lille pause på nedkørslen, men så går det ellers opad igen med det samme. Det kræver en helt særlig form for eksplosivitet, for på hver eneste omgang skal du trykke den helt på bakken, og så forsøge at finde noget luft umiddelbart bagefter. Det koster virkelig kræfter i længden.

Stjerner i massevis

Udover Lance Armstrong har gadeløbet i Hadsten budt på en lang række gæster cykelsportens øverste hylde. Den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome kørte med i 2015, men også danske navne som Bjarne Riis, Jesper Skibby, Michael Valgren og Jakob Fuglsang har besøgt løbet flere gange.

I år starter Tour de France som bekendt i Danmark, og selvom ruten ikke løber igennem vores kommune, så vurderer Borgmestersekretariatet alligevel, at løbet kan have en afsmittende effekt og øge opmærksomheden på gadecykelløbet i Hadsten.

Den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome besøgte gadeløbet i Hadsten i 2015. Her ses han med tidligere borgmester Anders G. Christensen (V), der selv er passioneret cykelfan, umiddelbart før løbets start. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Om den danske Tour-start kan tiltrække de helt store stjerner må tiden vise. Den slags aftaler plejer at falde på plads meget sent, ofte først på Tourens hviledage, men vi beder alligevel Jeppe Aaskov Pallesen vurdere sine vinderchancer.

Kan du vinde?

- Jeg vil give det et skud, helt sikkert. Så må vi se, hvor langt jeg kan drive det.

Jesper Rehmeier og Marie Neergaard Lorentsen var fra FavrskovLIVs begyndelse journalisterne bag mediet. For tiden er Maria på barsel, og Benjamin Alexander Helbo er ansat som vikar. Foto: Mathilde Bech og Jesper Rehmeier

Tak, fordi du læser FavrskovLIV

Vi arbejder hver eneste dag på at give dig den bedste dækning af livet i Favrskov, og det bliver vi ved med. Siden vi gik i luften i juni 2021, er det blevet til flere end 80 gratis nyhedsbreve leveret i din indbakke. Fremover koster det 39 kroner om måneden at læse med og blive opdateret på det vigtigste i Favrskov.

24. juni 2021 lød det allerførste pip fra FavrskovLIV.

Et nyhedsbrev med titlen "Undskyld mig, er der en ung til stede?" blev sendt ud til ganske få elektroniske postkasser - ikke mere end en lille håndfuld. For FavrskovLIV var lige gået i luften, og vi stod stadig over for at skulle forkynde det gode ord om det nye, digitale medie med fokus på Favrskov og kun Favrskov.

Det har vi arbejdet på lige siden med yderligere godt 80 nyhedsbreve. Det nyhedsbrev, som du sidder og læser netop nu, er sendt ud til dig og over 1700 andre med stor interesse i livet i Favrskov. Så vi er nået et pænt stykke vej. Og vi fortsætter færden med stolthed og tro på fremtiden.

82,8 procent af abonnenterne vil anbefale FavrskovLIV til andre i deres omgangskreds eller netværk.

Brugerundersøgelse, november 2021

FavrskovLIV er et journalistisk produkt med ambitioner om at skabe demokrati og sammenhængskraft. En mission, som vi har prøvet at konkretisere i vores læserløfter, der er et pejlemærke for vores journalistiske tilgang. Et af vores vigtigste mål er at sørge for, at du ikke spilder din tid, når du læser FavrskovLIV. Vi udvælger de vigtigste historier. Og vi stiller spørgsmål og følger op på vegne af læserne - på vegne af dig.

Vores læserløfter

Vi giver indsigt: Vi går i dybden med de store dagsordener og undersøger, hvordan små og store beslutninger påvirker din hverdag.

Vi udvælger: Vi prioriterer de vigtigste historier i Favrskov, så du bliver opdateret ét sted og bliver klogere på dit lokalsamfund.

Vi gør os umage: Vi sætter en dyd i den gode formidling, eksperimenterer med nye formater og vægter kvalitet over kvantitet.

Vi er optimistiske: Vi tror på, journalistik skal inspirere og være med til finde løsninger. Derfor er vi konstruktive, også når vi går kritisk til værks.

Vi lytter: Vi ved, at en sag aldrig kun har to sider. Vi lytter til forskellige synspunkter, nuancerer og sætter dem i perspektiv.

Vi er åbne: Vi er åbne omkring vores arbejde og inddrager dig i den journalistiske proces. Vi deler vores tanker og overvejelser, så du kan få indflydelse på, hvordan FavrskovLIV skaber værdi for dig.

Vi giver dig en stemme: Vi giver dig bedre forudsætninger for at påvirke udviklingen af dit lokalområde. Vi har en ambition om at styrke nærdemokratiet, binde Favrskov endnu bedre sammen og gøre din lokale verden større.

Når vi har fortalt folk om FavrskovLIV, så har vi aldrig lagt skjul på, at det en dag vil komme til at koste penge at læse med. For det har fra starten været meningen, at vi skulle være et betalingsmedie, fri for annoncer og fri for at jagte historier med klik. Et medie båret af modtagere, der kan se værdien i, at Favrskov har et medie med netop de mål og ambitioner.

Hele tiden har det lydt, at prisen vil blive 39 kroner om måneden, når vi overgår til en betalingsmodel, og kære læser, den milepæl står vi nu ved. Prisen ligger på et niveau, som næsten alle har råd til, og som vores kageglade redaktør hele tiden har sagt: "Det er jo bare prisen på fire hindbærsnitter". Og det har han sådan set ret i.

Herfra skal der lyde en kæmpe tak for at give os troen på, at FavrskovLIV har en vigtig rolle at spille i styrkelsen af et stærkt lokalt demokrati. Tak for at følge med og bakke op om et moderne digitalt medie, der kun eksisterer i kraft i jer.

Vi har selvtillid og tro på egne evner, men vi er også ydmyge og spændte. Vi håber, I fortsat vil følge med og bakke op om FavrskovLIV, så vi sammen kan blive ved med at udvikle et indsigtsfuld og nærværende lokalt medie til glæde for dig, dine naboer, venner og bekendte, familie og kollegaer med kærlighed til livet i Favrskov Kommune.

De bedste hilsener

Benjamin Alexander Helbo og Jesper Rehmeier

Abonnenterne på FavrskovLIV er positive

82,8 procent af abonnenterne vil anbefale FavrskovLIV til andre i deres omgangskreds eller netværk.

82,7 procent af abonnenterne er overordnet tilfredse eller meget tilfredse med FavrskovLIV.

58,6 procent fremhæver, at FavrskovLIV giver dem et hurtigt overblik over, hvad der sket i kommunen.

55,2 procent oplever, at FavrskovLIV giver dem indsigt i projekter og planer som kommunen har for deres lokalområde.

75,9 procent af læserne er tilfredse med nyhedsbrevet i sin nuværende form.

Kilde: Brugerundersøgelse gennemført fra 30. oktober 2021 til 30. november 2022