Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Solen skinner på marken, og går det som byråd, lodsejer og opstiller håber, skinner den i fremtiden på 55 hektar solceller. Foto: Jesper Rehmeier

Kan du ændre kommunens planer?

Hvis kommunen har en plan, og du ikke bryder dig om den plan, hvad kan du så stille op?

Hvis nu planen er at rejse vindmøller tæt på din grund, eller at bygge boliger i tre etager over for dit hus, hvad kan du så gøre over for kommunens embedsværk og politikernes ambitioner om udvikling og vækst?

Du kan sætte dig til tasterne og skrive et høringssvar. For lokalplaner, hvad enten der er tale om store prestigeprojekter eller planer om små boligområder med rækkehuse, skal i offentlig høring. Og det er her, du som borger har mulighed for at forsøge at overbevise kommunen om, at du har ret, og at de må justere deres projekter.

Kan det overhovedet lade sig gøre at få kommunen til at rette ind? Ja, det kan det faktisk. Også her i Favrskov. Politikere og forvaltning siger igen og igen, at man altså er lydhør over for borgernes ønsker og kommentarer, særligt hvis kommentarerne også er konstruktive og kommer med bud på alternative løsninger.

Den lydhørhed kunne man endda fremlægge et godt eksempel på i går aftes.

På byrådsmødet kunne de folkevalgte nemlig vedtage en lokalplan for et nyt boligområde på Elmelundsvej i Hadbjerg. Og det altså en plan, hvor der er lavet flere ændringer på baggrund af de ni høringssvar, som engagerede borgere i lokalsamfundet har skrevet. Det resulterer blandt andet i, at nogle af naboerne til det nye boligområde får boliger i én etage i stedet for to som nærmeste nabo. En sejr for dem, og noget som formanden for Plan- og Landdistriktsudvalget Nils Borring glædede sig over, da han præsenterede projektet.

Men man kan ikke altid vinde. Det lærte vi også af gårsdagens byrådsmøde. Da vedtog byrådet endnu en lokalplan, denne gang i Hammel, hvor der skal bygges 11 rækkehuse på Elmehøj. Fem af boligerne bliver i én etage, mens seks bliver i to etager. Et efterspurgt byggeri, for centralt beliggende rækkehuse er en mangelvare i kommunens hovedbyer, så det vækker glæde blandt politikerne. Projektets nærmeste nabo er dog ikke glad for udsigten til at få en bolig i to etager som nabo. Hun frygter for skyggevirkning og indkigsgener og et farvel til privatlivet i haven. Hun skrev derfor, som den eneste nabo, et høringssvar, men det gav ikke kommunen anledning til at ændre i lokalplanen.

Hvad skal der egentlig til, for at kommunen ændrer mening? Det spurgte FavrskovLIV engang Erling Kvist Andersen (S), tidligere formand for Planudvalget om. Og det kunne han selvfølgelig ikke bare lige svare på, for det er altid en vurdering fra sag til sag, og mange faktorer spiller ind. Men generelt, lød det fra den garvede lokalpolitiker, betyder det noget, at kommunen modtager mere end ét høringssvar.

Han sagde også, at man ALTID priser høringssvar velkommen, så mange som muligt, så man har mulighed for at lodde stemningen og svare borgerne undervejs i processen - og måske endda rette til i projekterne. For når planen er vedtaget, fundamentet støbt og murene oppe i fem meters højde, så er det altså for sent at begynde at lave om.

Vi er nu fire byrådsmøder inde i denne periode, og ordet "borgerinddragelse" er blevet sagt igen og igen. Og igen. Primært af Enhedslistens Thake Fogh Cordt, der med nybegynderens iver aldrig forsømmer at minde sine byrådskolleager om, at politikere og forvaltning altså kan blive endnu bedre til at høre borgerne - også inden høringsfasen.

Hvis din hobby er at læse høringssvar til kommunale projekter, så tilhører du en minoritet i samfundet, men kan i så fald godt glæde dig. Der er nemlig endnu en plan undervejs, som vil give anledning til høringssvar, sikkert en del. For på mødet i går jublede byrådet over et lokalplanforslag for et 55 hektar stort solcelleanlæg ved Voldby.

Solceller og vindmøller kan få naboernes blod til at koge, det ved vi. Og tidligere har naboer til det område, hvor solcellerne planlægges opført, sagt fra over planerne. Dette medie har også i flere artikler beskrevet en gruppe borgeres kamp mod vindmøllerplaner i Hallendrup, og den kamp har de nu tabt. Og i Norddjurs Kommune er Ålsrode kommet på danmarkskortet takket være lokalsamfundets modstand mod planerne om et stort solcelleprojekt.

Derfor kan man nok forvente, at planerne om solcelleanlægget ved Voldby også i anden omgang vil resultere i kritiske høringssvar. De fleste vil gerne have grøn omstilling, motorveje og alment, centralt beliggende boligbyggeri i fem etager - men helst ikke hvis skidtet skal bygges i vores baghave. Problemet med solcellerne, lyder det fra Favrskov Kommune, er, at der ikke sådan lige kan findes alternative placeringer til et 55 hektar stort solcelleanlæg.

Men høringssvaret er og bliver en mulighed for borgerne til at få ændret planerne, og på FavrskovLIV holder vi øje med både lokalplaner, borgermøder og høringssvar. Vi gør vores bedste for at informere dig, når der er noget på vej, som påvirker netop dit område og udsigten fra din baghave. Derfor vil vi opfordre dig til at læse med, så du kan søge indflydelse.

At være med til at give dig en stemme er et af vores syv læserløfter.

Gennem snart et år har vi skrevet flere end 80 nyhedsbreve, og i dag tager vi hul på et nyt kapitel og bliver til et medie med betalt indhold.

Vores nyhedsbreve modtager du fortsat gratis - men du skal bruge et abonnement, hvis du skal have fuld adgang til alle vores artikler om alt det vigtigste i Favrskov.

Som abonnent på FavrskovLIV kan du forvente at modtage 2-3 nyhedsbreve om ugen, hvor vi:

 • Går i dybden med de vigtigste historier, der har betydning for livet i Favrskov Kommune.
 • Prioriterer skarpt i strømmen af information og samler op på de vigtigste politiske dagsordener og begivenheder i ugens korte nyhedsoverblik.
 • Sørger for, at du kender den politiske dagsorden og ved, hvad du selv kan gøre for at få indflydelse på udviklingen i dit lokalsamfund

Husk også, at du altid kan kontakte journalist Jesper Rehmeier på 24 24 19 90 og journalist Benjamin Alexander Helbo på 22 12 97 20.

Tak, fordi du læser FavrskovLIV.

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
Der skal snart bygges op mod 100 rækkehuse og enfamiliehuse på Elmelundsvej i den vestlige del af Hadbjerg, og det har fået en lang række borgere til at indsende høringssvar til kommunen. Flere af dem er blevet imødekommet og skal indarbejdes i det nye byggeri. Billedet her er fra Hadbjergvej.

Byggebegejstring i byrådet: - Jeg synes faktisk, at det her er mønstereksempel på en høring

Man hører ofte historier om den lille mands kamp mod systemet, men når det kommer til det nye byggeri af op mod 100 række- og enfamiliehuse i Hadbjerg handler det nærmere om den lille mands samarbejde med kommunen.

For det kommende byggeri på Elmelundsvej har medført en lang række høringssvar fra naboer og borgere i Hadbjerg, og dem har kommunen lyttet til. Faktisk er så mange af forslagene blevet integreret i lokalplanen, at den tidligere borgmester Nils Borring kalder sagen "et mønstereksempel på en høring".

Det er dog ikke alle høringssvar, der har givet anledning til ændringer i denne omgang. På Elmehøj i Hammel har en nabo også gjort indsigelse mod et kommende byggeri i to etager, men det forslag er ikke blevet imødekommet af kommunen.

Der skal bygges op mod 100 nye boliger i Hadbjerg, og borgernes input har ført til en række ændringer i lokalplanen. Processen har været så god, at den tidligere borgmester Nils Borring kalder sagen for "et mønstereksempel på en høring". Men det var ikke alle høringssvar på byrådsmødets dagsorden, der gav anledning til ændringer af byggeplanerne.

Når vores kommune udsender et forslag om ny bebyggelse, ændringer af trafikale forhold eller ændringer af skoledistrikter, skal forslaget i en såkaldt 'høring'.

Her kan borgere, som har en interesse i sagen, komme med deres input, så kommunen har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger, der er til gavn for borgerne. Det er bare ikke altid, at kommunen og borgerne kan blive enige om, hvad der er bedst.

Derfor er det flere gange blevet debatteret, om kommunens eksisterende system for borgerinddragelse, høringerne, egentlig fungerer efter hensigten.

Det mener Enhedslistens medlem af byrådet Thake Fogh Cordt i hvert ikke, at de gør.

På gårsdagens byrådsmøde fremførte han, som så ofte før, et argument om at kommunens borgerinddragelse er mangelfuld.

Denne gang faldt kritikken i forbindelse med debatten om et nyt solcelleanlæg i Voldby, og ifølge Thake Fogh Cordt er det afgørende, at kommunen i fremtiden har en "mere inddragende" proces med borgerne.

Et mønstereksempel på en høring i Hadbjerg

Andre stemmer i byrådet er dog deciderede uenige med Thake Fogh Cordt. Blandt andet Søren Frandsen fra SF, der mener at høringsfaserne fungerer godt i deres nuværende form. Og måske er der noget om snakken.

Et sted hvor høringsprocessen i hvert fald har gjort en forskel er nemlig i Hadbjerg.

På Elmelundsvej i byens vestlige ende skal der bygges et boligområde på op til 100 boliger bestående af rækkehuse og enfamiliehuse.

Byggeriet vil føre Hadsten og Hadbjerg endnu tættere sammen, og udsigten til et nyt, stort boligområde har medført en lang række input fra borgerne i området.

En borger har udtrykt bekymring for, om Hadbjergs vejnet kan kapere den store tilflytning.

- Jeg er, lige som mange andre, bekymret for de trafikale udfordringer, den nye udstykning I Hadbjerg kommer til at give. Især Elmelundsvej og Bavnehøjvej er i forvejen hårdt presset og er ikke dimensioneret til den ekstra trafik. Jeg frygter også for sikkerheden for vores børn, som skal færdes på disse veje, da det allerede nu kan være en risikabel affære.

Andre har været bekymret for indbliksgener og påvirkning af privatlivet.

- Vi er bekymret for, at de nye bebyggelser vil få frit udsyn til vores baghave, da beboelse i 2 etager vil give fuldt overblik over vores grund. Der bør tages hensyn til, at vi har boet på vores grund i 13 år med marker og åbent land som nærmeste nabo i sydlig og nordlig retning, en overvejende grund til vores køb dengang.

Her ses området, som er dækket af lokalplanen, hvor der skal bygges nye huse vest for Hadbjerg. (Favrskov Kommune, lokalplan 390)

Mens Hadbjergs skolebestyrelsen har udtrykt bekymring for, om byens daginstitutioner og skoler kan følge med, når så mange familier flytter ind.

- Med erfaring fra tidligere udstykninger i området, vil vi gerne appellere til, at den nye udstykning sker trinvis og i et tempo, hvormed byens institutioner og skole kan følge med. I forbindelse med så stor en udstykning må der forventes en overrepræsentation af unge børnefamilier, hvilket over tid vil betyde en øget søgning til Hadbjerg Skole. Skolebestyrelsen forventer, at Kommunen fremadrettet vil allokere ressourcer til skolen, så vi sikrer tidssvarende undervisningsforhold.

Flere af bekymringerne er blevet taget til efterretning i lokalplanen, fortalte Nils Borring (S), formand for Plan- og Landdistriktsudvalget, på byrådsmødet.

Ændringer til lokalplan 390 i Hadbjerg

 • Ændring af fire såkaldt åben-lave boliger, som nu højst må være 6,5 meter høje og i ét plan, frem for 8,5 meter høje og i to plan. Blandt andet for at imødekomme bekymringer for privatlivet og indkigsgener.
 • Der skal laves krydsningspunkt på Elmelundsvej, for at sikre de bløde trafikanter, der skal krydse vejen fra det nye områder over til skole og fritidsaktiviteter. Samtidig forlænges et fortorv og adgangsvejen til området flyttes mod syd.
 • Der skal skabes vejadgang til mark og regnvandsbassin på Bavnehøjvej og vejadgangen skal også tegnes ind på lokalplankortet.
 • Indskrivning i lokalplanen om, at der maksimalt kan etableres 100 boliger i området. Derudover er der lavet tilbagerykning af en række planlagte boliger af hensyn til støjforhold i området.

- Teknik og Miljø-udvalget foreslår på baggrund af høringssvarene en række ændringer af lokalplanen. Og jeg synes faktisk, at det her er mønstereksempel på, at vi har holdt en høring. Fordi her kommer der faktisk en række ændringer på baggrund af det, der er kommet ind i tilkendegivelserne, sagde Nils Borring på mødet.

Nej til ændringer i Hammel

På Elmehøj i Hammel var beskeden til de indsendte høringssvar dog knap så konstruktiv.

Her skal der bygges 11 boliger i alt - fem boliger i én etage og seks boliger i to etager. Og det er de seks boliger i to etager, der har givet anledning til bekymring hos en nabo.

Ligesom i Hadbjerg frygter naboen for indbliksgener og en påvirkning af privatlivet, og derfor har naboen indstillet til, at byggeriet bliver i ét plan frem for to.

- Det i nu vil bygge i to plan kommer også meget tæt på min grund og vil derfor også afskærme for solen. Dette er også gældende for min bagbo. Derudover vil beboerne i de boliger have direkte udsyn fra deres vinduer ned i min have. (...) Håber i vil overveje et andet forslag til lokal plan end den der er fremlagt så jeg i det mindste ikke bliver generet af skygge og krænkelse af privatlivet.

Men naboens høringssvar er ikke blevet imødekommet med en ændring. Kommunen vurderer, at de nye boliger ikke vil påvirke naboen mere end plejecenter Elmehøj, der tidligere lå på adressen.

- Byggefelterne for de toetagers boliger er placeret længere mod syd end den bygning der tidligere lå på grunden. Boligerne vil bestå af mindre bygningsvolumener og vil blive placeret anderledes i terrænet, hvorfor skyggevirkningen på naboerne mod øst må forventes at blive mindre, lyder kommunens svar.

Forårssolens stråler giver liv til kornet, men hvis forslag til lokalplan 403 vedtages, skal solen i stedet skinne på 55 hektar solceller, som vil give strøm til cirka 15.000 husstande. Nu skal forslaget til den ambitiøse lokalplan i otte ugers offentlig høring. Foto: Jesper Rehmeier

Byrådet jubler over stort solcelleprojekt ved Voldby - men naboer har tidligere vendt tommelfingeren ned

Der er bred politisk opbakning til et lokalplanforslag om at etablere en solcellepark ved Voldby. 55 hektar solceller skal levere grøn strøm til 15.000 husstande og vil desuden resultere i et par millioner kroner i kassen til Favrskov fra staten via Grøn Pulje. Planen får politikerne til at juble.

Men hos flere naboer til projektområdet er stemningen lidt anderledes. De gav i efteråret udtryk for utilfredshed med planerne, da kommunen holdt et debatoplæg om projektet. Men nu er man altså klar til at gå videre med planerne og sende projektet i otte ugers høring, hvor borgerne igen kan give deres mening til kende. 

Fra byrådssalen opfordres der til, at man får borgerne så meget på banen som muligt, og at man desuden drøfter nøje, hvordan de pengene fra Grøn pulje kan komme lokalsamfundet til gode.

55 hektar landbrugsjord mellem Voldby og Lyngballe skov foreslås omdannet til en solcellepark. Byrådspolitikerne er begejstrede for planforslaget, men nu venter en otte uger lang høringsfase samt et borgermøde, inden man kan gå videre med projektet. Læs mere om planerne, som tidligere har fået hårde ord med på vejen fra naboerne.

Det er ikke hver dag, at et forslag til en lokalplan kan få byrådspolitikere fra Radikale til Konservative til at klappe og juble, men solceller og planer om store solcelleanlæg er åbenbart en stærk forende kraft i det lokale demokrati.

Mellem Voldby og Lading, et stenkast fra den befærdede Viborgvej, hvis udvidelsesplaner i årevis har både splittet og forenet lokalsamfund, ligger en mark. Den ligner så mange andre marker, og snart rammes kornet af vokseværk, nu hvor solen får bedre fat.

Men netop denne mark er anderledes, for her vil markens ejer, i samarbejde med en stor opstiller, opføre et solcelleanlæg. Et område på 55 hektar, som skal producere intet mindre end 59.000 megawatt timer- et anlæg af den størrelse vil kunne levere strøm til cirka 15.000 husstande. Solcellerne vil desuden bidrage ganske pænt til, at Favrskov Kommune kan nedbringe CO2-udledningen, og på det punkt er der noget, der skal indhentes, som kommunens klimakoordinator har fortalt FavrskovLIV.

Men de folkevalgte er også klar over, at der nok kan komme en anden reaktion end jubel fra naboerne i lokalområdet. Og skulle de have glemt det, gjorde Enhedslisten i hvert fald opmærksom på netop det, da planforslaget blev mødt med (næsten) stående ovationer på byrådsmødet tirsdag aften.

Nu skal planforslaget stå sin prøve i en offentlig høringsrunde, som strækker sig over otte uger, og i den periode vil opstilleren også holde et offentligt møde om projektet.

Solcelleprojektet ved Voldby

I forslaget til lokalplanen fremgår det blandt andet:

 • At projektetområdet skal omkranses af et fem meter bredt beplantningsbælte med hjemmeboende træer og planter med en fuldt udvokset højde på mindst fire meter. Plantebæltet skal være med til at "sløre" solcellerne for naboer og samtidig give skjul til dyrelivet.
 • At solcellerne, inklusiv de sokler, de skal stå på, må maksimalt nå en højde på tre og en halv meter over terræn. 
 • At solcellerne skal være antirefleksbehandlede for at undgå genskin.
 • At elledninger og anden ledningsføring til solcelleanlægget skal graves ned eller føres i kabelbakker under solcellepanelerne.
 • At der skal etableres en offentlig tilgængelig sti, som skal gå gennem solcelleanlægget. 
 • At solcelleanlægget har en forventet levetid på 30 år. Derefter skal området genetableres til natur eller landburgsformål.

Flere naboer sagde nej tak efter debatoplæg

Når lokalplanforslaget nu sendes i høring, er det mulighed nummer to for naboerne for at give deres mening til kende. Sidste efterår holdt kommunen en forhøring, eller et såkaldt debatoplæg, og i en håndfuld høringssvar sagde flere naboer klart fra over for planerne. Det lød blandt andet sådan:

- Vi vil på det kraftigste opponere mod anbringelsen af en enorm solcellepark på 53 ha ved siden af vores ejendom. Planen er jo lavet fuldstændig uden omtanke for beboerne i området. Det er både med hensyn til støj fra transformatorerne og støj for øjnene. Området omkring vores gård er i forvejen belastet med vindmøllerne på samme mark, som ovennævnte solcelleanlæg skal placeres på.

- Synes i det er fair da vi ikke får nogen erstatning. Hvis i synes det gavner hele kommunen hvorfor skal hele kommunen så ikke være med til at bære tabet. Mit forslag er at kommunen opkøber hele området, så kan de bruge det som de lyster derefter.

- Vi er klart modstandere af anlæggelse af solcelleanlægget syd for Voldby dels pga forringelse af vores livskvalitet som visuelle effekt anlægget vil give, støjniveauet fra anlægget, risikoen for at skade eksisterende dyre- og fugleliv og væsentlig forringelse af værdien på vores ejendom, da vi er nabo til det foreslåede solcelleanlæg.

FavrskovLIV vil i et kommende nyhedsbrev gerne tale med naboerne og bede dem uddybe deres kritik af planerne.

Her er det planen, at solcellerne skal opføres. Planområdet skal afgrænses af et beplantningsbælte. Foto: Favrskov Kommune½

"Not in my backyard"-problematikken

Fra fløj til fløj og hen over midten er der næppe nogen i Favrskovs byråd, der ikke anerkender behovet for grøn omstilling væk fra den afhængighed af olie og gas, som lige nu rammer os på pengepungen og samtidig er med til at finansiere Putins krigsmaskine. Trods lokal modstand kan vindmøller og solceller bære os hen mod den forjættede land af fossil uafhængighed, mener man.

På vegne af den Konservative gruppe kan jeg nikke, så hestehalen flyver gennem luften. Det er et fremragende projekt på alle mulige måder. 55 hektar er et stort projekt, og skal vi i mål med vores målsætninger, skal vi op i betydelige størrelser. Det er et helt igennem gennemtænkt projekt, som jeg virkelig håber, vi kommer til at se mange flere af i Favrskov.

Niels Christian Selchau-Mark, Konservative.

For at undgå den type bitre nabokampe, som for eksempel har udspillet sig over flere år i Hallendrup, hvor en gruppe borgere har kæmpet imod planerne om at opføre seks vindmøller, skal borgerne i højere grad tages med på råd fra start, lyder det fra Enhedslistens Thake Fogh Cordt. Han har på sine fire første byrådsmøder sagt "borgerinddragelse", "inddragelse" og "borgere" rundt regnet 1000 gange.

- Det er afgørende, at vi har en mere inddragende proces og bruger borgerinddragelsen til at skabe grønne energifællesskaber. For at undgå "not in my backyard"-modstand, så er det vigtigt, at man lokalt er med til at definere, hvor anlæggene skal placeres, og om man lokalt skal have mulighed for at være medejer af anlægget, så det ikke bare er store koncerner, der henter gevinsten ud af Favrskov, lød det fra Thake Fogh Cordt.

Søren Frandsen fra SF benyttede lige lejligheden til at gøre sin byrådskollega opmærksom på noget:

- Høringsfasen er jo en formaliseret inddragelse af borgerne. Og vi lytter rent faktisk til borgerne, når de kommer med deres høringssvar. Så vi skal ikke forklejne hele den formaliserede proces omkring høringen.

Det er et fremragende projekt, vi ser her, og der er det særligt i forhold til beplatningsbæltet rundt om. Vi hylder, at der etableres den her type projekter, hvor borgerne kan komme ud og nyde området, fordi der er lavet stier og faunapassager.

Thomas Storm, Venstre

Grøn pulje sender to millioner kroner til Favrskov

At byrådspolitikerne slikker sig om munden ved udsigten til 55 hektar solceller, er ikke så mærkeligt. Anlægget vil bidrage til den grønne omstilling, som både nationalt og lokalt tillægges enorm betydning. Det er godt at skrive på CV'et, så at sige, at Favrskov lægger jord til grønne energiprojekter, og det kan være med til at bane vejen for lignende tiltag.

Også et stort bifald fra Enhedslisten, det er en rigtig god og nødvendig start på den grønne omstilling i Favrskov. Det er fint, at man har gjort sig stor umage for at sikre, at projektet bliver så godt som muligt.

Thake Fogh Cordt, Enhedslisten

Og så koster det ikke kommunen en krone. Tværtimod ryger der penge i kassen via Grøn Pulje til lokale initiativer, som belønner Favrskov for projektet. Helt konkret betaler staten et engangsbeløb på 40.000 kroner per megawatt ved solcelleanlæg. Det betyder, at dette projekt vil sende 1,9 millioner kroner til Favrskovs kasse, men først når anlægget tages i brug.

En illustration af hvordan området kommer til at se ud, når beplantningsbæltet er vokset op. Illustration: Favrskov Kommune

Energistyrelsen skriver blandt andet således om Grøn Pulje:

"Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen."

Ifølge formanden for Plan- og Landdistriktsudvalget Nils Borring (S) bør byrådet tage en drøftelse om, hvordan pengene skal bruges. For små to millioner kroner er trods alt ikke småpenge.

- Jeg tror, vi kommer til, ved den endelige vedtagelse, at forholde til, hvem der skal udmønte pengene, og hvordan de skal udmøntes. Jeg tror da, man lokalt vil kunne komme med gode forsalg til, hvordan man kan forskønne tilværelsen med ting, der kan betales af midlerne, lød det fra Nils Borring på byrådsmødet tirsdag aften.

FavrskovLIV følger selvfølgelig og på høringsfasen og de svar, der kommer ind.