Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

TV2 Østjylland var kørt fra Skejby til Ulstrup for at stille Lars Storgaard og Nils Borring direkte igennem i nyhedsudsendelsen. Så meget betyder udviklingsplanerne for Expeditgrunden. Foto: Jesper Rehmeier

Hvad skal der ske i Ulstrup?

I hjertet af Ulstrup ligger et guldæg. Et 37.000 kvadratmeter stort guldæg, som skal ruges ud til glæde for hele byen.

Expeditgrunden.

Her var der så sent som 8. november stadig en stor, grå og ucharmerende bygning, som engang husede virksomheden Expedit, der står for blandt andet butiksindretning.

Den 8. november tog jeg et billede af borgmester Lars Storgaard foran grunden. Ikke det mest originale billede i fotojournalistikkens historie, det indrømmer jeg. Men ganske relevant for det interview, vi lige var blevet færdige med. Lars Storgaard havde nemlig talt en hel del om Expeditgrunden og om den mulighed, den nu tomme grund udgør for Ulstrup. Storgaards hjemmebane og, ifølge mange i byen, Favrskovs marginaliserede og glemte hovedby.

Lars Storgaard som Konservatives borgmesterkandidat. Expedits bygning ses i baggrunden på det, der i dag bare er en tom plads. Foto: Jesper Rehmeier

Lars Storgaard forestiller sig, at den 37.000 kvadratmeter store overordentligt velbeliggende grund skal rumme både boliger og en kommunal administrationsbygning. At offentlige arbejdspladser vil resultere i tilflytning, velstand og fremgang for handelslivet i byen. Kan Expeditgrunden være den vitaminindsprøjtning, som stort set alle i valgkampen kunne enes om, at Ulstrup trænger til? Måske. Eller måske er det bare baseret på mavefornemmelser?

Én ting er, hvad Lars Storgaard, som høstede 834 af sine 1440 stemmer i Ulstrup, går og forestiller sig for sit nordlige kongerige. Noget andet er, hvad borgerne i Ulstrup drømmer om.

Vil de overhovedet have en administrationsbygning til byen? Drømmer de om flere parcelhuse? Eller er det måske et seniorbofællesskab, der skal vokse op af mulden på Expeditgrunden? Det spurgte Favrskov Kommune og forvaltningen i Teknik- og Miljø om, da de i går indbød til borgermøde.

- Vi har ét skud i bøssen, sagde Lars Storgaard, da han bød velkommen. Ét skud i bøssen var også mantraet, da han førte valgkamp. Én chance for at lave ny bydel.

Forvaltningen præsenterede et forslag til, hvordan området kan komme til at se ud. I oplægget er der et stort, grønt fællesområde i midten. Der er parcelhuse. Og der er små rækkehuse eller klyngehuse. Med andre ord en mangfoldighed i boligerne. Noget, som der mangler i Favrskov i dag, hvor rundt regnet 70 procent af boligmassen består af parcelhuse.

120 borgere svigtede sofaen og fjernsynet en mild aften i maj for at tale og lytte. Give deres ønsker til kende. Havde man håbet på vilde, originale idéer eller skøre ønsker, blev man skuffet. De fremmødte, særligt de gråhårede, ytrede ønske om små boliger med en lille have. De yngre mindede om, at der også skal være noget til børnefamilierne, som vil have mere plads og steder at mødes.

Og så ønsker folk i Ulstrup sig altså et supermarked mere. Det var tydeligt. "Kan vi ikke få det på Expeditgrunden?" Det var Nils Borring, formand for Plan- og Landdistriktsudvalg, der som en venlig bussemand måtte minde om, at kommunen ikke kan bygge hverken det ene eller det andet. Kommunen kan med en lokalplan lave plads til eksempelvis et supermarked eller et seniorbofællesskab, men det kræver, at nogen vil byde ind og opføre det.

Borgerne i Ulstrup skal væbne sig med tålmodighed, for nu skal forvaltningen arbejde videre med lokalplanforslaget. Som så skal i høring. Inden den skal vedtages. Man skal altså nok ikke regne med, at Expeditgrunden er forvandlet til en ny bydel inden for de første par år.

Men arbejdet er i gang, og forhåbentlig ender man med et godt projekt, som kan give liv og glæde til Ulstrup. FavrskovLIV følger det videre arbejde, og vi vil meget gerne høre dit bud på, hvad Expeditgrunden skal bruges til. Skriv mig en mail på jerso@favrskovliv.dk med dine idéer.

I dette nyhedsbrev bringer vi også en artikel om, at 11 procent af undervisere i Favrskovs folkeskoler ikke har en læreruddannelse. Det mener formanden for Favrskovs Lærerforening er et problem, for med læreruddannelsen får man nogle værktøjer til, hvordan man bedst muligt lærer fra sig. Og har man ikke de værktøjer, kan det ikke undgå at gå ud over kvaliteten af undervisningen, mener lærerformanden. Helt så bekymret er formanden for Børne- og Skoleudvalget dog ikke.

Vi er fornylig blevet til et medie med betalt indhold.

Det betyder, at du fortsat modtager vores nyhedsbreve, den tekst du nu sidder og læser, gratis. Men du skal bruge et abonnement for at få den fulde adgang til alle vores artikler og de over 80 nyhedsbreve, vi har skrevet, siden vi gik i luften i juni sidste år.

Som abonnent på FavrskovLIV kan du forvente at få 2-3 nyhedsbreve om ugen, hvor vi:

  • Går i dybden med de vigtigste historier, der har betydning for livet i Favrskov Kommune.
  • Sørger for, at du kender den politiske dagsorden og ved, hvad du selv kan gøre for at få indflydelse på udviklingen i dit lokalsamfund.
  • Altid både er konstruktive og kritiske i vores tilgang til lokalsamfundet. Vi dyrker ikke konflikter, men vi stiller de nødvendige spørgsmål, og når vi beskriver problemer, leder vi også efter løsninger.

God fornøjelse med artiklerne.

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
For mange undervisere i Favrskov Kommune mangler læreruddannelsen. Det mener formanden for Favrskov Lærerforening. Foto: Morten Stricker

- Kan vi leve med, at over 10 procent af lærerne ikke har en læreruddannelse?

En stor analyse foretaget af Danmarks Evauleringsinstitut viser, at 11 procent af ansatte til at varetage undervisning i folkeskolerne ikke har en læreruddannelse. På landsplan er tallet 16 procent. Formanden for Favrskov Lærerforening finder det bekymrende, at hver tiende ikke har en læreruddannelse. 

Lærerne kan nemlig noget, som pædagoger og unge mennesker på sabbatår fra gymnasiet ikke kan, mener lærerforeningsformanden. Det kræver værktøjer og viden at lære fra sig og sikre, at børnene i folkeskolerne kan modtage viden. Det lærer man, når man uddanner sig til lærer. 

Formanden for Børne- og Skoleudvalget deler ikke bekymringen, for Favrskov Kommune har generelt et veldrevet skolevæsen, hvor skolerne har en stor grad af frihed, lyder det.

Det er for dårligt, at omkring hver tiende ansatte i en lærerstilling i Favrskov Kommune ikke er uddannet til at lære fra sig. Det mener formanden for Favrskov Lærerforening. Kommunen skal gøre det mere attraktivt at arbejde som lærer i Favrskov, ellers vil vi stå med et stort problem om fem år, lyder advarslen. Udvalgsformand deler ikke bekymringen.

11 procent af de mænd og kvinder, der varetager undervisningen i Favrskovs folkeskoler, har ingen læreruddannelse. Det konkluderer en analyse udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.

Analysen kortlægger hele Danmark og bygger på tal fra perioden 2012/13-2019/20.

Spørger man Rikke Harboe Jensen, formand for Favrskov Lærerforening om, hvad det betyder for kvaliteten af undervisningen, at eksempelvis pædagoger og vikarer uden uddannelse sættes til at lære eleverne gradbøjninger af verber og matematiske ligninger, er lærerformanden ikke tvivl: Manglen på faglighed betyder meget.

- Jeg tror, man forsøger at skabe de bedste løsninger på skolerne. De er bare ikke gode nok, for der er forskel på pædagoger og lærere. En pædagog har ikke lært det fagdidaktiske, som en lærer kan. Altså hvordan lærer elever, og hvordan skal man lære fra sig. Der er stor forskel på læreruddannelsen og pædagoguddannelse, og det kræver en læreruddannelse at uddanne, siger Rikke Harboe Jensen.

Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) metode

EVA skriver således om den metode, de har brugt til at opgøre mængden af undervisere uden læreruddannelse:

Andelen af undervisere i folkeskolen uden en læreruddannelse kan opgøres på flere måder. I dette notat er undervisersammensætningen opgjort på baggrund af en månedlig timenorm på 90 timer svarende til den gennemsnitlige undervisningstid for en fuldtidsansat underviser i folkeskolen. Det er således en indikator for, i hvilket omfang elever i folkeskolen undervises af en underviser uden en læreruddannelse.

Undervisere på friskoler eller kommunale specialskoler samt undervisere på børnehaveklasse-niveau i folkeskolen indgår ikke i analyserne.

Pædagoger og 4. g'ere bag katederet

Analysen fra Danmarks Evalueringsinstitut konkluderer også, at Favrskov langt fra er den eneste kommune i Danmark, der har en del ansatte i folkeskolen, som varetager undervisning uden en læreruddannelse. Langt værre ser det ud i kommunerne omkring hovedstaden, hvor tallet flere steder er over 20 procent.

Favrskov er nogenlunde på niveau med eksempelvis Skanderborg Kommune (11 procent) og Aarhus Kommune (10 procent), mens det i Silkeborg er drejer sig om blot 5 procent.

For at børnene kommer godt igennem folkeskolen, skal de møde dygtige mennesker, der kan lære dem noget. De skal lære at tilegne sig viden. Og det er man som lærer uddannet til at lære fra sig. Det stiller vores børn og unge ringere, hvis de ikke bliver undervist af lærere.

Rikke Harboe Jensen, formand for Favrskov Lærerforening

Ifølge Rikke Harboe Jensen bruger skolerne pædagogerne til at tage del i undervisning, eksempelvis som underviser nummer 2. Det kan eksempelvis være, hvis to klasser har idræt sammen. Her kan den ene klasse have en lærer, der har haft idræt som linjefag, mens den anden klasse har en pædagog som underviser.

Hvorfor er det et problem? 

- Lærere er uddannet til at undervise. Pædagoger er uddannet til noget andet. Der er en grund til, at nogle vælger en pædagoguddannelse, og at andre vælger en læreruddannelse. Pædagoger vil gerne hjælpe i skolen og støtte op om undervisningen med deres pædagogiske faglighed, men det er lærerne, der skal undervise, siger Rikke Harboe Jensen.

Når der er behov for vikardækning, løses udfordringen ofte ved at bruge det, man kalder "4. g'ere" - altså unge mennesker der har afsluttet en ungdomsuddannelse og holder sabbatår, inden de skal i gang med en videregående uddannelse.

Færre søger ind, så Favrskov skal være attraktiv

Da der 15. marts var ansøgningsfrist til kvote 2 på de videregående uddannelser, havde VIA registreret i alt 866 ansøgninger til lærereuddannelse. Det er en tilbagegang på 19 procent i forhold til 2021. Og det vil blive et problem i fremtiden, at de unge fravælger læreruddannelsen. En analyse foretaget af Damvad Analytics viser, at der i 2030 vil mangle godt 13.000 lærere, og at der alene i Region Midtjylland vil være et underskud på 1500 lærere i 2030.

Hos Rikke Harboe Jensen er frygten da også, at der i i de kommende år i endnu højere grad vil komme til at mangle uddannede lærere helt lokalt i Favrskov - derfor savner formanden et større politisk fokus på udfordringerne, nationalt såvel som kommunalt.

- Det bekymrer mig, at man fra politisk side negligerer problemet. Over 10 procent uden læreruddannelse i dag, er det godt nok? kan vi leve med det det? Jeg synes ikke, vi kan. Jeg gad godt, det tal var lavere, og at man tog det mere seriøst. Ellers står vi altså med et voldsomt problem om fem år.

Udvalgsformand er ikke bekymret: - Vi har et generelt veldrevet skolevæsen

Venstres Flemming Nørgaard er formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune. For ham er det vigtigt, at skolerne har en stor del manøvrerum til at indrette hverdagen på den måde, der giver bedst mening.

- For mig er det også afgørende, at skolerne har råde- og albuerum, så ideen om decentralisering også er reel. Det er vigtig, at skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelserne kan forme skolerne efter lokale behov. Derfor er det også en balance, hvilke krav der skal stilles til skolerne fra politikere og forvaltningen.

Jeg deler ikke samme bekymring som Rikke Harboe Jensen. Politisk er jeg meget optaget af, at skolerne klarer sig godt fagligt og socialt, og det gør de

Flemming Nørgaard (V), formand for Børne- og Skoleudvalget

Flemming Nørgaard mener, at kommunen har et "generelt veldrevet skolevæsen".

- For mig betyder det blandt andet, at vi eksempelvis ikke skal vedtage en bestemt procentsats for lærerandelen på skolerne. Der kan på de enkelte skoler være forskellige forhold og problematikker, og det håber jeg, at skolerne kan navigere i.

- Hvis vi på et tidspunkt skulle opleve mangel på uddannede lærer, så vil vi også sætte dette på dagsordenen, men der er vi heldigvis ikke.

Forvaltningens bemærkninger til tallene

I Børn og Kultur har man følgende kommentarer til Danmarks Evalueringsinstitut:

  • Undervisere, der for eksempel er uddannet cand.mag. eller lignende, tæller med i de 11 pct. ikke-læreruddannede. I Favrskov er der blandt ansat cand.mag. i kunsthistorie og religion, konservatorieuddannede til at varetage undervisning i musik og håndværkeruddannede til at undervise i håndværk og design. Derudover benyttes pædagoger som underviser nr. 2 (to-voksen-timer), særligt på skoler med aldersintegreret indskoling (0.-2. årgang der går i samme klasse). Det kan generelt være med til at trække andelen op.
  • EVA’s undersøgelse viser også, at Favrskov i undersøgelsesperioden er blandt de fem kommuner, hvor flest undervisere har deltaget i efteruddannelse (20 pct. i skoleåret 19/20). Dette kan have betydning for, i hvor høj grad undervisningen er blevet varetaget af ikke-læreruddannede, hvis det har betydet større brug af ikke-uddannede vikarer.

Et spørgsmål om økonomi - blandt andet

Hvad skal man så gøre? Ifølge lærerforeningsformanden, der arbejder for bedre vilkår for medlemmerne, som består af lærere, skal det være mere attraktivt at arbejde som lærer i Favrskov. For kommunen er også i konkurrence med de omkringliggende kommuner, når det kommer til at tiltrække læreruddannet arbejdskraft.

- Jeg så gerne, at politikerne var med til at skabe rammer, som gør det mere attraktivt at arbejde i Favrskov. Det arbejder mange andre kommuner på. Det kan være i form af de midler, man har til at drive skole for. Nogle gør noget for at lokke med lønnen. Nogle steder laver man lokalaftaler. Der er mange måder at gøre det særligt attraktivt for lærere at vælge kommunen. Den forsøger vi at løfte i Favrskov Lærerforening, og det bliver vi ved med.

Og der er plads til forbedring på de punkter, mener Rikke Harboe Jensen. Favrskov er, ifølge KL's "Kend din kommune 2022"-rapport, den kommune i Danmark, der bruger færrest penge på folkeskolen per elev.

Jeg så gerne, at politikerne var med til at skabe rammer, som gør det mere attraktivt at arbejde i Favrskov. Det arbejder mange andre kommuner på.

Rikke Harboe Jensen, formand for Favrskov Lærerforening

- Det er da meget trist, synes jeg. Vi vil gerne lave inkluderende fællesskaber, alligevel ligger vi så lavt. Det gør det ikke attraktivt at vælge os, og vores lærere er i fare for at brænde sammen derude. Det er ærgerligt. De løber stærkt.

Ifølge tal fra selvsamme "Kend din kommune 2022"-rapport er Favrskov faktisk med i den pæne ende, hvad angår sygefravær blandt lærere med 3,76 dage i gennemsnit i 2021.

Hvor ofte oplever du, at lærere får stress i Favrskov? 

- Jeg hører om flere, end jeg har lyst til at høre om. Jeg har siddet her som formand i fire år, og meget af arbejdstiden er gået med samtale eller sagsbehandling med medarbejdere, der er gået ned med stress, fordi de ikke kan rumme den travle hverdag som folkeskolelærer, siger Rikke Harboe Jensen.

Der er også et andet punkt, hvor man kan gøre det attraktivt at vælge Favrskov til - nemlig på lønnen. Ifølge Rikke Harboe Jensen ligger lærerene i Favrskov i bunden af den østjyske lønstatistik for faget, og det kæmper lærerforeningen for at ændre på, forsikrer formanden.

- Løn er jo ikke det eneste der tæller, men samlet set er lærerne ikke så godt stillet i Favrskov som i omkringliggende kommuner. Der kan laves forskellige lokalaftaler for at sikre bedre sammenhæng mellem opgaver og tid til forberedelse og undervisningen og så videre, og det skal man også kigge på, siger Rikke Harboe Jensen.

120 borgere dukkede op til borgermøde på Gudensådalens Efterskole i Ulstrup, da kommunen tirsdag aften inviterede til borgermøde. Hvad skal der ske med den store Expeditgrund? Det var spørgsmålet, og der var mange bud fra de fremmødte. Foto: Jesper Rehmeier

Hvad skal der ske med Expeditgrunden? Folkets ønsker er små, gode boliger og et nyt supermarked. Men at føre den kommende lokalplan ud i livet kan tage årevis

Favrskov Kommune inviterede tirsdag aften til borgermøde om udvikling af Expeditgrunden. 37.000 kvadratmeter midt i Ulstrup, som man nu skal finde ud af, hvad man skal stille op med. 

120 borgere mødte op for at give deres mening til kende, og faktisk var borgernes ønsker ikke så langt fra forvaltningens oplæg. En blanding af mindre boliger og parcelhuse vil sikre et mangfoldigt boligudbud i området, og borgerne i byen efterspørger mindre boliger.

Men hvad med et supermarked, kan man ikke sikre det på grunden? Kommunen kan ikke, lød svaret, men der kan laves plads til det. Og hvor længe skal borgerne i Ulstrup så vente, inden deres "nye bydel" står klar? Det er svært at sige, men der går nok adskillige år, inden det store område er på plads.

Det skorter ikke på ønsker og drømme blandt borgerne i Ulstrup. De ved godt, at man med den gamle Expeditgrund har en sjælden chance for at skabe en ny, spændende bydel. Kommunen kan med en lokalplan lave plads til rækkehuse, parcelhuse og dagligvarebutikker, men det er op til andre at bygge. Og man skal altså ikke regne med, at den 37.000 kvadratmeter store grund er plantet til med bygninger om to år.

Folk gider ikke dukke op til borgermøder.

Det hører man jo igen og igen. "Når kommunen holder borgermøde om budgettet, er det de samme 40 medlemmer af forvaltning og byråd, der dukker op". Læser man FavrskovLIVs artikler efter byrådsmøderne, vil man vide, at vores folkevalgte bruger meget tid på at diskutere, hvordan politikere og embedsværk bedre kan komme i kontakt med borgerne og høre deres mening. Det vil man nemlig gerne.

Man skal tilsyneladende bare servere et lækkert nok kødben. For i Ulstrup kan man lokke 120 borgere væk fra sofaen en tirsdag aften, når man byder til dialogmøde om udviklingen af Expeditgrunden. Den 37.000 kvadratmeter, helt centralt beliggende grund er mulighedernes legeplads, som lige nu bare venter på at blive plantet til med nye, moderne huse og grønne kiler. Når forvaltning og politikere beder om at høre folkets bud på, hvad den megen plads skal bruges til, så kommer der altså mange forslag. Det er noget andet end at bede om idéer til, hvor man skal spare i budgetterne, når riget fattes penge.

Kommunen har nogle idéer. Og borgerne har nogle idéer. Og i virkeligheden er embedsværk og indbyggere i Ulstrup nok ikke så langt fra hinanden. Man er i hvert fald enige om, at det skal gøres ordentligt. Storvildtsjæger og borgmester Lars Storgaard, Ulstrups førsteborger, griber selvfølgelig igen til metaforen om "et skud i bøssen". Der er én chance for at lave et område, som kan få både borgere i byen til at juble og potentielle tilflyttere til at vælge Ulstrup.

Jeg er bange for, at man bygger noget, der er for billigt eller for trivielt. Det skal ikke være en grund for endnu et typehusmareridt. Tænk på det som et kreativt boligområde, der skiller sig lidt ud. Det behøver ikke at være som alt det andet.

Borger i Ulstrup

Vi dykker lidt ned i de mange forslag som blev bragt til torvs af borgere, der brugte en tirsdag aften på aktivt at deltage i lokaldemokratiet.

Favrskov Kommune købte i 2019 den 37.000 kvadratmeter store grund, som tidligere husede indretningsvirksomheden Expedit. Sidste efterår rev man de gamle bygninger ned, og nu skal man vedtage en lokalplan efter borgernes ønsker, og hvad markedet efterspørger. Foto: Jesper Rehmeier

Klyngeboliger og parcelhuse er på tegnebrættet

Det, som lige nu er udgangspunktet for Expeditgrunden, er et oplæg udarbejdet af tegnestuen Grandville på vegne af boligselskabet Sct. Jørgen og Favrskov Kommune. Det har titlen "Amstrup Fælled" efter bakkerne nær ved grunden. I det oplæg er der flere scenarier for udviklingen af grunden med både rækkehuse, klyngehuse og større parceller. Fælles for alle scenarier er, at der grønne fællesområder i midten, noget som rammer lige i tidsånden.

Jeg tænker, det er relevant at finde ud af, hvilken målgruppe man gerne vil ramme. Det er fint, at de ældre bosiddende tænker, at de gerne vil flytte i noget mindre. Men der kan også være par, unge mennesker og førstegangskøbere, som gerne vil flytte hertil. Det er ikke enten eller, man kan godt blande det.

Borger i Ulstrup

Ifølge Henrik H.K. Jensen, chef for Plan og Byg i Favrskov Kommune, er det vigtigt, at grunden ikke bare bygges til med store parcelhusgrunde målrettet børnefamilier. Efterspørgslen, og den politiske målsætning, er nemlig til mere end blot parcelhusgrunde.

- Mange efterlyser mindre boliger, og vi vil gerne have boligrotation. Det vil sige, at der med mindre, bynære boliger er et alternativ til dem, der synes, at parcelhuset og haven er blevet for stort. Hvis de flytter i noget mindre, kan børnefamilier rykke ind i de tomme parcelhuse, og sådan opstår boligrotationen. Det er ikke noget, vi har opfundet i Favrskov, man ser det alle steder.

Bedømt ud fra de kommentarer, forvaltningens oplæg kastede af sig, er netop små boliger med minimalt vedligeholdelsesarbejde noget, man gerne ser mere af i Ulstrup. Ved siden af Expeditgrunden ligger Fermparken, som består af andelsboliger på 90 til 110 kvadratmeter. Salget af boligerne gik som varmt brød, og markedet kan tåle mere, lød det fra en Ulstrupborger.

- Vi har akut behov for boliger på små grunde. Vi har ikke noget at tilbyde dem, der gerne vil have den type bolig. De køber hus i Bjerringbro i stedet. Vi regnede med, at vi kunne sælge 11 boliger i Fermparken, men alle 22 er solgt.

Lars Storgaard og Nils Borring venter sammen med formanden for Ulstrup Lokalråd, Thomas Hedegaard Søby, på at komme igennem live i TV2 Østjylland. Foto: Jesper Rehmeier

Og hvad med Storgaards administrationsbygning?

Expeditgrunden var en appelsin i borgmester Lars Storgaards turban, da der i efteråret var kommunalvalg. Han slog på tromme for Expeditgrundens udviklingsmuligheder som den saltvandsindsprøjtning, som Ulstrup har brug for i kampen om tilflytternes gunst. Og en af hans visioner var at få rykket administrationsbygningen i Hvorslev til Ulstrup og Expeditgrunden i stedet.

Det med administrationsbygningen har ikke førstepriortiet i forhold til daginstitutioner, plejehjem, skoler og så videre. Men vi har hørt signalet, vi er ikke tonedøve.

Nils Borring (S), formand for Plan- og Landdistriktsudvalget.

Det er stadig drømmen. Men borgmesteren erkender, at det med et stramt budget og en lang liste med gode anlægsprojekter nok bliver svært at få resten af byrådet med på idéen. Lige nu i hvert fald. Daginstitutioner, plejecentre og skoler står trods alt højere på den politiske dagsorden. Og ifølge Storgaards forgænger på borgmesterposten Nils Borring (S) harmonerer det også dårligt med en politisk målsætning i byrådet.

- Vi vil gerne reducere antallet af administrationsbygninger. Det går nu ikke så godt, men der er sådan set ikke ændret på den målsætning. Men vi kan jo skrive i planen, at man kan udlægge en del af arealet til administrations formål, og så kan man se, hvad der er politisk vilje til.

Det fyldte auditorium på Gudensådalens Efterskole var splittet i spørgsmålet om en administrationsbygning på Expeditgrunden. Ikke splittet i to lige store del, fornemmede man, for de fleste havde alligevel boliger og detailhandel højere på listen end et nyt "kommunekontor". Men Lars Storgaard havde alligevel visse støtter i salen.

- Man kunne jo lukke kommunale arbejdspladser i Hinnerup og flytte dem til Ulstrup, lød en kæk kommentar. De ord udløste en del klapsalver.

Sådan kan det nye boligområde i Ulstrup ved Expeditgrunden komme til at se ud. Et grønt fællesområde bliver centralt for projektet. Foto: Favrskov Kommune

Men vil det overhovedet resultere i en lind strøm af tilflyttere og et stort rygstød til handelslivet i byen, hvis der opføres en administrationsbygning i Ulstrup? Nej, blev der sagt:

- De folk, der i så fald skal flyttes hertil for at arbejde på administrationsbygningen, de bliver boende i deres huse i Hammel eller Hinnerup. Og så går ned og køber en sandwich i Brugsen to gange om ugen i frokostpausen - hvad batter det!

Flere supermarkeder på hylderne, tak

Apropos Brugsen... I Ulstrup er der to butikker, der sælger dagligvarer. Men mange i byen så gerne, at der var en tredje spiller på det marked, og hvorfor ikke bruge Expeditgrunden til det?

Der er flere forklaringer på, at det ikke bare sådan lige lader sig gøre at opføre en Rema 1000 eller Netto i Ulstrup, måtte Nils Borring fortælle.

- Det er væsentligt for butikker med synlighed og adgang. Og denne grund er ikke så attraktivt for butikker, for adgangsvejene er afskåret. Man kunne måske se noget for sig op mod Østergade i den nordlige del af grunden. Men i forhold til byens størrelse, og det vi hører fra folk i branchen, er jeg er sikker på, at man vil vurdere, at oplandet er for lille.

Formanden for Plan- og Landdistriktsudvalget måtte også et par gange minde om, at Favrskov Kommune ikke kan bygge supermarkeder, højhuse eller seniorbofællesskaber, men blot lave plads til dem i lokalplanen.

120 havde meldt sig til borgermødet i Ulstrup. Flere politikere og ansatte i forvaltningen var også med i drøftelserne. Foto: Jesper Rehmeier

Og der burde altså være plads til et supermarked mere i byen, kunne man lodde på stemningen:

- Thorsø er mindre end Ulstrup men de har en butik der er tre gange så stor som vores to butikker tilsammen, sagde en borger med henvisning til Meny, som forsyner borgere i Thorsø med dagligvarer.

Da FavrskovLIV i efteråret talte med borgmesterkandidat Lars Storgaard, var han overbevist om, at kommunale arbejdspladsen i byen vil give det spinkle handelsliv medvind, og der var også flere røster, der støttede op om den betragtning.

- Arbejdspladser vil give handel til de butikker, som vi har i forvejen. Og så kan måske få mod på at byde ind på handelslivet. Derfor kan det give mening at få flere arbejdspladser til byen.

Det var engang en erhvervsgrund – hvordan er den blevet til en boliggrund? Måske har vi mere brug for erhverv end bolig.

Borger i Ulstrup
Planområdet med både etageboliger ud mod Østergade samt tæt-lav boliger og det grønne fællesområde. Foto: Favrskov Kommune

Hvad har Ulstrup, som andre byer ikke har?

I Ulstrup har man skole, plejecenter, bibliotek, dagligvarebutikker, parcelhusgrunde, almene boliger, andelsboliger og sågar et slot. Sidstnævnte finder man ikke i enhver by i Favrskov og Østjylland, men de andre ting gør ikke Ulstrup unik i forhold til Hammel, Hinnerup og Hadsten. Hvad gør så?

Gudenåen.

Danmarks længste å løber som en blodåre gennem byen til glæde for både borgere og gæster. Og kan politikere, forvaltning og borgere blive enige om én ting, så er det, at Ulstrup har en fantastisk, naturskøn beliggenhed.

- Ulstrup skal skille sig ud fra alle de andre. Vi har fantastiske omgivelser, det skal vi fremhæve på den ene eller den anden måde. Det handler om at få fat i de kreative, dygtige mennesker og få dem til at designe et Ulstrup, der gør tingene på en anderledes måde.

Jeg tror, at det der giver tilflyttere til Ulstrup, det er forskellige boligformer. Vi har masser af samlingsområder, også for børnefamilier, og jeg ville være bekymret, hvis vi begynder at lave flere. Jeg håber, man får lavet boliger på grunden, som sikrer en rolig byudvikling med flere tilflyttere.

Borger i Ulstrup

I det oplæg, som forvaltningen viste frem på borgermødet, er bæredygtighed og natur tænkt ind som grundsten. 37.000 kvadratmeter er et stort område, som kan tage årevis at realisere, og derfor skal man også fra starten finde en måde at bruge Expeditgrunden, så den kan være til glæde for borgere i Ulstrup, mens den bygges til.

Natur, biodiversitet og grønne områder skal være en integreret del af Expeditgrunden i fremtiden. Dette skilt ved grunden vidner om, at døde grene og træer kommer kryb og kravl til gavn. Foto: Jesper Rehmeier

For som Nils Borring sagde, så skal borgerne i Ulstrup ikke regne med, at de har en ny bydel dagen efter sankthans.

- Vi skaber plangrundlaget, men initiativerne skal drives af andre. Hvor hurtigt går det? Det er svært at sige. Men at tro, at vi kommer til at sælge op til 70 boliger på et par år, det tror jeg ikke på. Derfor skal vi se på, hvad vi kan bruge det til i mellemtiden. En etapevis udvikling skal vi have med i planerne.

Forvaltningen fik altså rigeligt med input med hjem til værkstedet, og de arbejder videre med et forslag til en lokalplan for Expeditgrunden. En lokalplan, som selvfølgelig kommer i offentlig høring, inden noget vedtages. Der venter altså folk i Ulstrup flere chancer for at give deres mening til kende. Og mere borgerinddragelse er jo heldigvis noget, alle gerne vil have.

FavrskovLIV følger med i det videre arbejder og vil også meget gerne høre dit bud på, hvad Expeditgrunden skal bruges til.