Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Da Nina Kaaes dreng blev flyttet for anden gang, var hendes første indskydelse, at han aldrig skulle sætte sine fødder i dagplejen igen. Hun føler, at dagplejekontoret gør hendes søn til et problembarn, men at det reelle problem er overbebyrdede dagplejere. Foto: Benjamin Alexander Helbo

Er mit barn virkelig problemet?

Hvordan ville du reagere, hvis dit barn blev bedt skifte dagpleje med én dags varsel? Hvordan ville du reagere, hvis det skete to gange, selvom du uudtrykkeligt havde bedt om, at det ikke skulle ske igen?

For Nina og Rasmus Kaae var den første indskydelse at køre ned og hente deres toårige søn, og sørge for, at han aldrig igen skulle sætte ben i Favrskovs dagplejesystem.

Forældreparret fra Hadsten var egentlig glade for at have deres barn i dagpleje, men det ændrer sig, da de pludselig får besked om, at deres søn skal skifte til en ny dagplejer. I morgen.

Den gamle dagplejer er nemlig gået fra fire til fem børn, og den stigende arbejdsbyrde koster kræfter. Derfor må Rasmus og Nina Kaaes søn flytte. For han er 'en dreng med krudt i', som forældrene selv siger det, og derfor vurderer dagplejekontoret, at en ny dagplejer med mere overskud må træde til.

Men forældreparret er ikke forberedt på flytningen. De mener ikke, at de har fået nogle indikationer på, at der er usædvanlige udfordringer med deres søn, og derfor kommer beskeden fra dagplejekontoret som et lyn fra en klar himmel.

- Det er aldrig blevet nævnt, at der var et problem, der skulle løses, før vi får at vide, at han skal flyttes. Derfor væltede vi bagover, da vi fik en opringning med beskeden om, at vi skulle finde en ny dagplejer til vores søn allerede i morgen, siger barnets far, Rasmus Kaae.

Hos den nye dagplejer siger Rasmus og Nina Kaae straks, at de gerne vil informeres, hvis der er udfordringer med pasningen af deres søn. Der tages initiativ til et PPR-forløb (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning,) som konkluderer, at drengen er glad, aktiv og inde i en positiv udvikling, men at han også har brug for tydelige rammer og struktur.

Derfor kommer det som et chok for Rasmus og Nina Kaae, da de får anden gang får at vide, at deres søn skal skifte dagpleje. Igen med én dags varsel. Denne gang er begrundelsen også, at deres søn koster for mange kræfter for dagplejeren. Det undrer Rasmus og Nina Kaae, som mener, at problemet nærmere er det faktum, at den nye dagplejer, ligesom den foregående, for nylig er gået fra fire til fem børn.

Uanset årsagen gør beskeden ondt på forældreparret.

- Når man ringer en mor op, og siger "det er for hårdt at have dit barn, så det er ham vi flytter", så er det, en mor-hjerne hører, at der er noget i vejen med dit barn, siger Nina Kaae.

Forældreparret står tilbage med en følelse af afmagt, frustration og vrede, da deres søn bliver flyttet for anden gang på kort tid. Nu håber de, at deres historie og opråb kan rokke ved det kommunale dagplejesystem, som de mener har handlet rigidt og uanstændigt.

Tak, fordi du læser med på FavrskovLIV.

God weekend og god læselyst.

Bliv abonnent på FavrskovLIV

Hvis du ikke allerede er abonnent, vil vi gerne have dig med på holdet.

Mange har allerede valgt at abonnere og blive en del af et fællesskab, der prioriterer overblik og dybde over nyhedsræs og breaking news.

Som abonnent kan du forvente at modtage cirka to nyhedsbreve om ugen, hvor vi går i dybden med de vigtigste historier, der har betydning for livet i Favrskov Kommune.

Lyder det som noget for dig, kan du for 39 kroner om måneden blive fuldgyldig abonnent lige her. Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an.

Derfor vil du stadig modtage nyhedsbrevet gratis med en hurtig overflyvning over dagens emner gratis.

Skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til alle vores artikler, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Benjamin Alexander Helbo
Billede af skribentens underskrift Benjamin Alexander Helbo Journalist
Rasmus og Nina Kaae er frustrerede over den behandling, de og deres søn har fået i Favrskovs dagplejesystem. To gange er deres dreng blevet flyttet med én dags varsel og det overrumpler forældreparret, som ikke mener, de har fået nogle indikationer på, at der var behov for et dagpleje-skift. Foto: Benjamin Alexander Helbo

To gange blev toårig dreng tvunget til at skifte dagpleje med én dags varsel: - Nu kører vi ned og henter vores barn, og så ser han aldrig dagplejesystemet igen

Snart skal Rasmus og Nina Kaaes toårige søn starte i børnehave, og det glæder forældreparret fra Hadsten sig meget til. For deres søn har haft en turbulent sidste tid i den kommunale dagpleje, som to gange har sendt ham videre til en ny dagplejer med bare én dags varsel.

- Det er ikke ordentligt, og det er uanstændigt. Jeg kender ikke nogle arbejdspladser, hvor man bare siger, "i morgen behøver du ikke at komme", siger barnets far Rasmus Kaae.

Han og hustruen Nina bliver overrumplede af beslutningen - den ene gang mere end den anden. For selvom de beder om at blive orienteret om eventuelle udfordringer, deres barn måtte have i dagplejen, så går der ikke mange måneder, før sønnen bliver flyttet - igen kun med én dags varsel. 

Den beslutning efterlader Rasmus og Nina Kaae med en følelse af magtesløshed og frustration. Og de undrer sig over, at deres søn bliver flyttet med så kort varsel, når en psykolog udpeget af kommunen selv vurderer, at barnet har brug tydelige rammer og struktur.

'Jeres dreng skal skifte til en anden dagplejer. I morgen.' Den besked har Rasmus og Nina Kaae fra Hadsten fået ikke bare én, men hele to gange det seneste halve år. Deres toårige søn har på kort tid haft hjemme hos tre forskellige dagplejere, og det har fået forældreparret til at klage over det kommunale dagplejekontors håndtering af sagen. For kan det virkelig passe, at en toårig dreng, der ifølge kommunens eget udsagn har brug for tydelige rammer og struktur, skal sendes videre med bare én dags varsel?

Det bliver en glædens dag for Rasmus og Nina Kaae fra Hadsten, når kalenderen inden længe skifter fra juni til juli. Det betyder nemlig, at deres toårige søn fylder tre og kan komme i børnehave. Og så er han endegyldigt ude af Favrskovs kommunale dagplejesystem.

Drengens tid i dagplejen har været ualmindelig turbulent. Han har, trods sin unge alder, allerede været tilknyttet tre dagplejere, og hele to gange det seneste år er han blevet tvunget til at skifte dagplejer med én dags varsel.

Begge gange har barnet selv været angivet som årsagen. Dagplejerne er gået fra at have fire til fem børn, og når arbejdsbyrden er steget, har Rasmus og Nina Kaaes søn trukket sorteper. Han er for stor en mundfuld for den enkelte dagplejer, mener dagplejekontoret, som fra den ene dag til den anden har sendt drengen videre i systemet.

Den beslutning er Rasmus og Nina Kaae lodret uenige i.

De anerkender, at deres søn er en dreng 'med krudt i', som Nina Kaae selv formulerer det. Man skal være opmærksom, når man passer ham, for han er nysgerrig og kan godt stikke af, hvis han får øje på noget spændende, fortæller barnets mor. Det er imidlertid aldrig blevet italesat som et problem, og derfor er forældrene både forundrede og frustrerede, da dagplejekontoret, efter 14 gode måneder hos den første dagplejer, bekendtgør at drengen skal have en ny dagplejer med bare én dags varsel.

- Det er aldrig blevet nævnt, at der var et problem, der skulle løses, før vi får at vide, at han skal flyttes. Derfor væltede vi bagover, da vi fik en opringning med beskeden om, at vi skulle finde en ny dagplejer til vores søn allerede i morgen.

Vores første tanke var, at nu kører vi ned og henter vores barn, og så ser han aldrig nogensinde det dagplejesystem igen.

Nina Kaae, mor til toårig dreng i dagplejen.

Endnu et skifte med én dags varsel

Selvom dagplejekontorets beslutning overrumpler Rasmus og Nina, indvilger de i at sende deres søn i en ny dagpleje med det samme.

- Vores barn skal ikke passes af én, der ikke har lyst, siger Rasmus Kaae.

Derfor flyttes barnet. Hans forældre vil gerne undgå endnu et pludseligt skifte i fremtiden, og beder derfor den nye dagplejemor holde dem informeret, hvis der er udfordringer med deres dreng.

- Hun melder ud ret hurtigt, at vi måske skal prøve at finde noget hjælp til, hvordan vores søns dag kan blive bedre, fortæller Rasmus Kaae.

Rasmus Kaae blev godt gammeldags vred, som han selv formulerer det, da hans toårige søn for anden gang skulle skifte dagplejer med én dags varsel. Men han understreger også, at det er proceduren og processerne i dagplejesystemet, som frustrerer ham, ikke menneskerne bag. Foto: Benjamin Alexander Helbo

Derfor igangsættes et PPR-forløb (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning) i samarbejde med kommunen, der skal afdække, hvordan dagplejeren kan hjælpe og håndtere drengen, hvis han bliver frustreret og går sine egne veje. Der tilknyttes en psykolog, som vejleder dagplejeren. De melder ud, at det handler om at hjælpe de voksne med at give barnet en god dag, og det er Rasmus og Nina Kaaes indtryk, at deres barn fungerer godt hos den nye dagplejer og er inde i en positiv udvikling.

Hvad er et PPR-forløb?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en kommunal rådgivning, hvor lærere og pædagoger ved kommunens skoler og dagtilbud samt forældre kan henvende sig for at få råd og vejledning vedrørende børn og unge fra 0-17 år.

Det bekræfter referatet af et vejledningsmøde fra 22. marts 2022, hvor psykologen, dagplejeren og en dagplejepædagog mødes med Rasmus og Nina Kaae.

- Glad og aktiv dreng. God sproglig udvikling med stort ordforråd og god fantasi. Han trives i dagplejen (...) Barnet er inde i en god periode med positiv udvikling. Han har styr på rammer og rytme.

Psykologen noterer også, at dagplejeren er godt i gang med indsatser og relevante fokuspunkter, der kan skabe en bedre dag for barnet.

Derudover fremgår det også af dokumentet, at drengen kan have svært ved at omstille sig og har brug for tydelige rammer og struktur. Derfor bliver Rasmus og Nina Kaae chokerede, da de en måned senere bliver ringet op af dagplejekontoret med beskeden om, at deres søn igen skal skifte dagpleje med bare én dags varsel.

Når man ringer en mor op, og siger "det er for hårdt at have dit barn, så det er ham vi flytter", så er det, en mor-hjerne hører, at der er noget i vejen med dit barn.

Nina Kaae, mor til toårig dreng i dagplejen

Også denne gang  er udmeldingen, at deres søn skal skifte dagplejer, fordi dagplejeren ikke kan håndtere ham. Den besked får de store følelser frem hos forældreparret.

- Jeg bliver fuldstændig overrumplet. Jeg synes kun, vi har fået positive tilkendegivelser, men ud af det blå får vi at vide, at nu skal vores søn skifte dagpleje endnu engang. Vores første tanke var, at nu kører vi ned og henter vores barn, og så ser han aldrig nogensinde det dagplejesystem igen.

- Vi bliver enige om, at vi skal tænke på vores barn.

Der er på dette tidspunkt kun én måned til drengen skal begynde i børnehave. Derfor undrer det Rasmus og Nina Kaae, at de igen ikke bliver konsulteret, før deres barn sendes videre i systemet for tredje gang.

- Han havde én måned tilbage. Havde dagplejekontoret meldt noget ud i ordentlig tid, så havde vi kunnet gøre noget. Jeg havde kunnet tage fri. Vi havde kunnet sørge for, at han kun behøvede at være der nogle timer om dagen. Vi havde kunnet gøre alt muligt, men vi fik ingen løsningsmuligheder præsenteret. Vi fik bare en melding om, at vores barn skulle videre, siger Nina Kaae.

Efter lidt betænkningstid vælger forældreparret dog at beholde deres dreng i dagplejesystemet. Han får en plads hos en dagplejer, hvor han tidligere har været i gæstedagpleje, og hvor forældrene ved, han trives.

- Vi bliver enige om, at vi skal tænke på vores barn. Og han vil elske at være hos den tredje dagplejer, som han kender i forvejen, så vi pakker vores frustrationer væk, fortæller Rasmus Kaae.

Men var deres barn blevet sendt videre til en ukendt dagplejer, er det ikke sikkert, at reaktionen havde været den samme.

- Det kan godt være, at vi ikke rent pasningsmæssigt var gået i panik, når det kun drejede sig om en måned. Vi er heldigvis i en situation, hvor vi kan være fleksible, men det er ikke sikkert, at alle familier bare kan omstille sig sådan fra dag til dag. Jeg synes, det er en kattepine, man bliver sat i, når det sker med så kort varsel, siger Nina Kaae.

Er dagplejesystemet overbebyrdet?

Det er vigtigt for Rasmus og Nina Kaae at understrege, at de ikke er ude på at kritisere de enkelte dagplejere, men kommunens dagplejesystem, som ifølge dem ikke har evnet at kommunikere rettidigt.

- Vi synes helt afgjort, der mangler kommunikation, fortæller Rasmus Kaae.

- Vores oplevelse var, at dagplejekontoret og dagplejeren havde været i dialog om udfordringerne i et stykke tid, men vi fik ikke noget at vide, før beslutningen om at flytte vores søn var truffet. Dermed fratager dagplejekontoret os reelt muligheden for at hjælpe og ændre på tingene, inden det kommer så vidt, at vores dreng skal skifte igen.

Rasmus og Nina Kaae mener, at deres oplevelse er et udtryk for, at systemet og den enkelte dagplejer er overbebyrdet.

Deres dreng blev begge gange flyttet, efter dagplejeren var gået op fra fire til fem børn. De mener, at det er normeringen, der er problemet, og ikke sønnens adfærd.

- I stedet for at ringe og sige, at dagplejeren af personlige årsager ikke kan have fem børn længere, så ringer dagplejekontoret og siger, at hun ikke kan have vores søn længere. Det er hårdt at høre, siger Nina Kaae og uddyber.

- Når man ringer en mor op, og siger "det er for hårdt at have dit barn, så det er ham vi flytter", så er det, en mor-hjerne hører, at der er noget i vejen med dit barn.

Da Nina Kaaes dreng blev flyttet for anden gang, var hendes første indskydelse, at han aldrig skulle sætte sine fødder i dagplejen igen. Hun føler, at dagplejekontoret gør hendes søn til et problembarn, men at det reelle problem er overbebyrdede dagplejere. Foto: Benjamin Alexander Helbo

Mens loven om minimumsnormeringer sikrer mindst én voksen per tre vuggestuebørn, kan dagplejere have hele fem 0-2-årige. Det er et problem, siger Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA, der organiserer dagplejere, i en pressemeddelelse udsendt i februar.

- Det vil gå ud over børnene. Dagplejen vil blive mindre attraktiv for forældrene. Og det vil blive vanskeligere at rekruttere nye dagplejere, som der også er stadig større mangel på.

Hos dagplejekontoret i Favrskov ser man også helst, at hver dagplejer har fire børn, så der er mere overskud til det enkelte barn. Men i perioder kan man køre med fem børn, hvis der af pladshensyn er behov for det. Det er der flere steder i Favrskov, hvor børnetallet stiger, og mange flytter til kommunen. Det giver kapacitetsudfordringer, når det samlede antal af dagplejere samtidig falder. Det er hér problemet ligger, og ikke hos deres barn, mener Nina Kaae.

- Jeg er rigtig ked af, at det som udgangspunkt er lagt ud som om, at det er vores søn, der er svær at passe, og ikke fordi dagplejeren er overbebyrdet og har fem børn. Hvis dagplejekontoret i stedet havde ringet os op, og sagt, at der var pres på hos den enkelte dagplejer, og spurgt, om vi kunne gøre noget, så havde vi sagt selvfølgelig. Det finder vi ud af.

FavrskovLIV ville gerne spørge dagplejekontoret ind til sagen med Rasmus og Nina Kaaes søn, men Favrskov Kommune udtaler sig ikke i enkeltsager. Dagplejekontoret kan derfor heller ikke kommentere på den konkrete sag med Rasmus og Nina Kaaes søn.

Leder af dagplejen Dorte Mørk vil dog gerne give en generel kommentar om proceduren i dagplejen.

Er det normal procedure, at man flytter rundt på børn med én dags varsel?

- Nej, det er det naturligvis ikke. Vi vil allerhelst visitere alle børn det rigtige sted fra dag ét, så de har en god og sammenhængende tid i dagplejen. Men vi oplever nogle gange, at det ikke er muligt, og det skal vi reagere på. Hvis et barn og en dagplejer ikke trives i deres relation, så har vi et ansvar for at reagere, siger hun.

- Når vi får tilbagemeldinger fra forældre, der er utilfredse, med den måde vi løser tingene på, så er vi naturligvis lydhøre. Og så har vi en efterfølgende proces, hvor vi drøfter sagen og undersøger, om det kalder på at vi ændrer vores procedure.

Kan vores klage gøre en forskel?

Sagsforløbet med dagplejekontoret får Rasmus og Nina Kaae til at indsende en klage til Flemming Nørgaard (V), formand for byrådets Børne- og Skoleudvalg.

Rasmus og Nina Kaaes klage til Flemming Nørgaard (V)

Hej Flemming

Håber alt er vel hos dig. Kan se at du er formand for børne- og skoleudvalget. Hører dagplejen også herunder? Hvis ja, så har jeg en oplevelse som jeg gerne vil dele med dig i forhold til dagplejekontoret i Favrskov Kommune og dagplejen i Hadsten.

Jeg har en søn der skal starte i børnehave til sommer. Han fylder 3 år i juli måned. Han er en glad og livlig knægt som kræver en erfaren dagplejer at håndtere. Det er sikkert ikke en nem opgave. Vores dreng startede i dagpleje hos en dagplejer som han blev rigtig glad for. Efter lidt udskiftning i børnene hos hende blev der fyldt op så hun skulle håndtere 5 børn. Pludeslig en dag blev vi ringet op af dagplejekontoret at vores søn var for stor en mundfuld oveni de 4 andre børn og han derfor skulle starte hos en anden dagplejer i Hadsten. Vi aftaler med dagplejekontoret at vi, som forældre, gerne vil holder orienteret hvis noget lignende opstår. Hos den nye dagplejer går det bedre og der blev taget lidt tiltag fra kommunen (bla en PPR) for at hjælpe dagplejeren i dagligdagen. Alt var godt.

Den nye dagplejer har 4 børn inkl. vores dreng. Hendes rammer er skabt til 4 børn, f.eks. har hun en cykel hvor der kan sidde 4 børn (og ikke flere). Dagplejemoren får så tildelt et ekstra barn så de nu er 4 småbørn og vores søn på næsten 3 år. For et par uger siden bliver vi så informeret om at dagplejekontoret var i dialog med børnehaven for at høre om han kunne fremrykke sin start fra juli/august til juni. Det havde børnehaven ikke plads til, så vores søn forsætter i dagplejen. Beskeden om børnehave-fremrykningen bliver "solgt" til os som at vores dreng er klar til børnehave og derfor gerne vil videre. I dag bliver vi ringet op af dagplejekontoret om at vores søn også er for stor en mundfuld for hans nuværende dagplejer og at han hurtigst muligt skal finde en ny og hans opførsel kombineret med udfordringer på privatfronten giver dagplejemoren stress. Vores dreng skal starte hos en ny dagplejemor på tirsdag.

Mit spørgsmål/input til dig er: Hvordan er det kommunen vælger at behandle små børn og deres dagligdag? Hvorfor er dagplejekontoret så uprofessionelle i deres håndtering af forældre - og manglende information om hvad der sker? Hvorfor er det at dagplejekontoret ikke er i stand til at hjælpe de dagplejere der har udfordringer? Hvorfor tillader dagplejekontoret at en dagplejer får det så dårligt at hun ikke er i stand til at udføre sit arbejde? Kan det være rigtigt at dagplejere skal overbelastes med 5 børn i deres hjem? 4 børn er mange - 5 er rigtig mange!

Rasmus og Nina Kaae klager over deres oplevelse af manglende dialog og dagplejekontorets håndtering af deres søns pludselige dagplejeskift. De undrer sig også over, at dagplejesystemet tillader de enkelte dagplejere at have fem børn, når det resulterer i, at de bliver overbebyrdede, og deres søn sendes videre.

- Hvordan er det kommunen vælger at behandle små børn og deres dagligdag? Hvorfor er dagplejekontoret så uprofessionelle i deres håndtering af forældre - og manglende information om hvad der sker? Hvorfor er det at dagplejekontoret ikke er i stand til at hjælpe de dagplejere der har udfordringer? Hvorfor tillader dagplejekontoret at en dagplejer får det så dårligt at hun ikke er i stand til at udføre sit arbejde? Kan det være rigtigt at dagplejere skal overbelastes med 5 børn i deres hjem? 4 børn er mange - 5 er rigtig mange! skriver Rasmus Kaae i klagen.

I sit svar understreger Flemming Nørgaard (V), at han på ingen måde har en oplevelse af, at dagplejekontoret arbejder uprofessionelt. Ifølge ham 'kæmper de en kamp, for at få det hele til at hænge sammen i et system, der generelt er presset'.

Flemming Nørgaards (V) svar til Rasmus og Nina Kaae

Hej igen Rasmus.

Jeg har på ingen måde en oplevelse af, at dagplejekontoret arbejder uprofessionelt. Jeg ved, at de kæmper en kamp for at få det hele til at hænge sammen i et system, der generelt er presset. De arbejde under en politisk system, hvorfra rammen er sat og det er min oplevelse, at de efter bedste evne forsøger at udfylde denne. Der er jo ingen tvivl om, at I har haft en dårlig oplevelse og den kritik du fremsætter skal vi selvfølgelig tage ved lære af.

Den tager jeg med direktøren for området, og når du har været i dialog med dagplejekontoret, så tænker jeg ikke det giver den store mening, at sende din mail ind i forvaltningen. Jeg kan sige, at vi politisk drøfter spørgsmålet omkring dagplejere generelt. De er en helt afgørende ressource for os, og derfor har vi frem mod budgetforhandlingerne spurgt ind til, hvilke tiltag der kan iværksættes for at lave bedre arbejdsforhold for vores dagplejere.

Din beskrivelse er jo et godt eksempel på, at bl.a. fem børn kan være problematisk, men det kan også være andre forhold, der kan presse dagplejerne. Jeg kan ikke svare på dine konkrete spørgsmål, men jeg læser også din mail som et opråb om bedre forhold for vores dagplejere, og den vurdering er jeg enig i, og jeg vil forsøge at skabe bedre forhold. Selvom det sker, så vil der formentlig fortsat ske hændelser, der kan håndteres bedre. Mvh Flemming

Han medgiver dog, at fem børn hos én dagplejer kan være problematisk.

- Din beskrivelse er jo et godt eksempel på, at bl.a. fem børn kan være problematisk, men det kan også være andre forhold, der kan presse dagplejerne. (...) Jeg læser også din mail som et opråb om bedre forhold for vores dagplejere, og den vurdering er jeg enig i, og jeg vil forsøge at skabe bedre forhold, skriver Flemming Nørgaard i sit svar.

Og det er netop dét, bedre forhold for både dagplejere og dagplejebørn, Rasmus og Nina Kaae håber at få ud af deres klage.

For meget snart slutter deres søns tid i dagplejen, men der vil komme andre børn efter ham.

- Vores dreng er ude af systemet den 1. juli, så det her kommer ikke til at ændre noget for os, men det kan det måske for nogle andre børn. Det håber vi, siger Nina Kaae.

Favrskovs dagplejere må gerne tage børnene med ned i det lokale supermarked. Der skal bare være et pædagogisk sigte med aktiviteten, siger lederen af det kommunale dagplejekontor, Dorte Mørk. "Det er klart, at dagplejerne ikke skal gå ned i banken med fire passive børn. Børnene skal inddrages i aktiviteten," siger hun.

Favrskovs dagplejeleder vil gerne drøfte medarbejdernes vilkår og muligheder: - Men vi skal fastholde kvaliteten

For lidt over en uge siden bragte vi på FavrskovLIV en historie om reglerne i den kommunale dagpleje. Dem mener den tidligere Venstre-politiker Lone Glarbo nemlig, at der er for mange af. 

Hun synes, at det er blevet for besværligt at være dagplejer. Især for dem, der har små børn, for de må ikke hente deres egne børn i arbejdstiden, mener Lone Glarbo. Og på det kommunale dagplejekontor er man opmærksom på de synspunkter, Lone Glarbo fremsætter.

Det fortæller lederen af dagplejekontoret Dorte Mørk i denne artikel. Hun forstår godt, at der kan være udfordringer forbundet med at have små børn, når man er dagplejer. Og hun er villig til at drøfte dagplejernes vilkår. "Men vi skal også fastholde, at vi er på arbejde, og vi skal fastholde kvaliteten," siger dagplejekontorets leder.

Dorte Mørk, leder af dagplejen i Favrskov, vil gerne drøfte, hvordan man kan forbedre vilkårene for kommunens dagplejere. Hun mener dog ikke, at de gældende regler er for strikse, eller at de udgør den eneste årsag til rekrutteringsvanskelighederne.

Det er svært at rekruttere dagplejere i hele landet, men det er særligt svært i Favrskov, fordi man har en række unødvendigt strikse regler.

Den holdning fremlagde det tidligere byrådsmedlem Lone Glarbo (V) i sidste uge til FavrskovLIV.  Ifølge hende er arbejdsrammerne strammere i Favrskov end i flere omegnskommuner. Og når man ikke må hente sine egne børn eller gå ned efter en liter mælk i arbejdstiden, så er det klart, at det er svært rekruttere nye dagplejere, sagde byrådsveteranen fra Søften.

Dorte Mørk, leder af dagplejen i Favrskov, vil gerne drøfte dagplejernes vilkår. Og hun er opmærksom på de synspunkter, Lone Glarbo fremhæver.

- I et overordnet perspektiv er vi optaget af rekruttering og i den sammenhæng kigger vi på, hvordan vi kan gøre vores arbejdsplads mere attraktiv, siger hun og uddyber.

- Jeg er ikke uenig med Lone Glarbo i, at regler og rammer kan have en betydning for, hvordan en arbejdsplads fungerer på. Sådan er det også alle mulige andre steder. Og jeg kan godt forstå, at der er udfordringer, når man selv har børn, men vi skal også fastholde, at vi er på arbejde, og vi skal fastholde kvaliteten.

Dorte Mørk mener dog ikke, at reglerne i Favrskov er mere strikse end i andre kommuner. Og her i kommunen må dagplejerne gerne gå ned og handle med børnene, forklarer hun. Aktiviteten skal bare have et pædagogisk sigte.

- Hvis dagplejerne laver et pædagogisk arrangement omkring mad, udeliv eller indkøbsture, og så tager ned i Brugsen og køber ind, så er det helt på sin plads. Det er den balance man skal huske, for som forældre er man heller ikke interesserede i, at ens børn bare skal sidde passivt til. Og jeg har fuld tillid til, at vores dagplejere selv kan finde ud af at gøre det på en ordentlig måde.

Et træt børnehavebarn kan også have brug for sin far eller mor

Det er rigtigt, at man ikke henter og bringer sine egne børn i arbejdstiden i Favrskovs dagplejer, forklarer Dorte Mørk.

Det er der flere grunde til. Det kan først og fremmest være svært at time dagplejerens hentning og bringning af egne børn med dagplejebørnenes ankomst. Og hvis dagplejerne afleverer eller henter deres egne børn, mens dagplejebørnene er til stede, må det ikke gå ud over kvaliteten.

- Dagplejen er en arbejdsplads ligesom alle andre, og du har heller ikke dine børn med på arbejde andre steder. Jeg er med på, at der er ting som er anderledes, fordi man er i sit private hjem, men vi skal også have fokus på kvaliteten.

Men vilkårene for dagplejere med små børn kan muligvis blive ændret i fremtiden.

- Et træt børnehavebarn, der kommer hjem klokken tre, kan også have brug for sin mor eller far, og hvis dagplejeren så har fem børn i dagplejen, så står han eller hun faktisk med op til seks børn. Det er meget at stå alene med seks børn, men det er noget vi kigger på og gerne vil drøfte. Kan vi tilgodese det på en eller anden måde?

Dagplejen vil afsøge nye veje til forbedringer

Arbejdet med at forbedre vilkårene for Favrskovs dagplejere sker også i et større perspektiv, fortæller Dorte Mørk.

Som en del af projektet 'Nye veje til forbedringer' undersøger dagplejekontoret i øjeblikket, hvordan man kan skabe forbedringer på rekrutteringsområdet og i de ansattes trivsel og vilkår.

Derfor blev Favrskovs dagplejere i januar spurgt, hvad de mener skaber gode arbejdsvilkår og kan øge deres arbejdsglæde.

- Vi har i gang sat en proces om rekruttering, hvor også dagplejens regler indgår. Vi arbejder videre med dagplejernes input og til efteråret inddrages forældrebestyrelsen også i det videre arbejde, siger dagplejelederen.

Favrskov Kommune beder om projektforslag til vedvarende energi. Nye parkeringspladser klar til brug i Hadsten. Favrskov Provesti har fundet sin nye provst.

Her får du et kort nyhedsoverblik fra Favrskov.

Favrskov Kommune indkalder projektforslag til vindmøller og solcelleanlæg

For at nå regeringens ønske om en firedobling af strøm fra solceller og vindmøller i 2030 skal der findes 13.700 hektar til vindmøller, anslår Indenrigs- og Boligministeriet. For solceller drejer det sig om 22.900 hektar. (Arkivfoto).

Der skal skub i den grønne omstilling, og Favrskov Kommune har en ambition om, at det skal gå hurtigere. Derfor beder kommunen alle potentielle opstillere af vindmøller og solcelleanlæg om at indsende deres projektforslag til kommunens.

Forslagene skal være kommunen i hænde senest 31. august. 

De indsendte projektforslag vil blive vurderet administrativt, hvorefter de vil blive fremlagt til politisk behandling.

Nyt parkeringsområde i Hadsten tages i brug

Efter en længere periode med ombygning, er de nye parkeringspladser ved sundhedshuset i Hadsten endelig klar til at blive taget i brug.

Fra dags dato kan du parkere vognen ved de nye p-pladser som strækker sig hele vejen rundt om sundhedshuset. Dermed skulle det være nemmere at finde parkering centralt i byen, tæt på indkøb. 

Favrskov får ny provst

René Høgh, sognepræst i Voldum-Rud sogn, bliver ny provst i Favrskov Provsti. Foto: Folkekirken Favrskov.

1. august tiltræder Favrskovs provstis nye provst embedet. Og det er René Høeg, sognepræst i Voldum-Rud, der er kaldet til hvervet.

- Jeg glæder mit til at bakke op om det gode arbejde ude i sognene. Folkekirkens nærdemokrati er en vigtig faktor i folkekirkens udfoldelse. De lokale menighedsrådsmedlemmer kender nærområdet, og derfor ved de også bedst, hvordan kirken skal virke på deres sted, siger René Høgh i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen taler den kommende provst om et emne, som også lå hans forgænger, Anders Bonde, meget på sinde.

- Folkekirken er sit samfundsansvar bevidst, og det gælder også, når vi snakker klima. Favrskov provsti har et mål om at reducere C02-aftrykket med 70 procent inden 2030, og det bliver spændende at stå i spidsen for at understøtte den proces, som allerede er godt i gang.

Du kan læse vores interview med Anders Bonde om indsats for at reducere klimaaftrykket - og kirkens rolle i den opgave.

Fik du læst: Forældrepar kæmper imod kommunens beslutning om at flytte 10-årig med ADHD i specialklasse

Charlotte og Thomas Skov Rise er forældre til en 10-årig dreng med ADHD, som Favrskov Kommune vil flytte til en specialklasse på en anden skole. Det vil de ikke være med til, for drengen er glad for sin nuværende klasse. Foto: Jesper Rehmeier

I Foldby er Charlotte og Thomas Skov Rise utilfredse med PPR's beslutning om, at parrets 10-årige søn skal begynde i en specialklasse efter sommerferien. Drengen er glad for sin nuværende klasse på Korsholm Skole, og de frygter, at endnu et skoleskift vil ødelægge den positive udvikling, deres søn gennemgår.

Det vil nemlig langt fra være første gang, at drengen skal skifte skole og klasse. Han har tidligere gået i specialklasse på Præstemarksskolen, og det var en dårlig oplevelse, som har skræmt familien. De vil foretrække, at han bliver i den klasse, han kender og trives i, og at han der får støtte.

For det fremgår af diverse handleplaner, at Charlotte og Thomas Skov Rises søn har brug for en del støtte gennem skoledagen, både i frikvarterer og timer. Han er diagnosticeret med ADHD, men siden han er begyndt at tage medicin, har både skole og forældre noteret fremgang.

Du kan læse historien her, som vi udgav i onsdagens nyhedsbrev, her.