Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Erling Høj Sørensen (NB) og Torben Christensen (RV) var med for første gang, da byrådet anført af borgmester Lars Storgaard i dag præsenterede budgetforslaget for 2023. 24 af byrådets 25 politikere bakker op om budgetforslaget. Foto: Jesper Rehmeier

Her rammer sparekniven i 2023

- Vi, der er i politik, er her jo ikke for at genere nogen, vi er her for at prøve at få enderne til at mødes og få det husholdningsbudget, som er de kommunale budgetter, til at hænge sammen. Det indebærer nogle gange, at vi skal træffe nogle ubehagelige beslutninger, ik'å.

Sådan sagde borgmester Lars Storgaard til FavrskovLIV, da vi interviewede ham tilbage i november inden kommunalvalget.

Dengang havde byrådsveteranen fra Ulstrup næppe forestillet sig, at han skulle sidde i spidsen for dette års budgetforhandlinger. Men sådan blev det ikke desto mindre. Og i dag har han præsenteret sit første budget som borgmester.

Og det er måske fint, hvis Lars Storgaard og resten af byrådets politikere minder folk om, at de ikke er her for at genere nogen. For næste års budget bliver ikke en forbrugsfest.

Der skal spares.

24 ud af 25 byrådspolitikere står bag det budgetforslag, der indeholder besparelser og nedskæringer for 13,2 millioner kroner på driften i 2023.

Budgetforslaget indeholder dog også driftsudvidelser for 4,8 millioner kroner. Det resulterer i en nettoreduktion på 8,4 millioner kroner, og det er nu engang et budget, hvis hovedfokus ligger på besparelserne.

- Det er altid træls, at når det er en spareøvelse, vi skal have gang i, som Isabell Friis Madsen formulerede det, da budgetforslaget blev fremlagt. Men de ærgerlige udsigter til trods har atmosfæren om forhandlingsbordet været god.

Det understreger flere af politikerne bag budgetforslaget, som kun Enhedslisten ikke bakker op om.

FavrskovLIV var med, da budgetforslaget for 2023 blev fremlagt, og i dag dykker vi ned i aftalens detaljer.

For hvor skal der spares, hvor skal der udvides, og hvad skal der bygges?

Husk også, at budgetforslaget ikke er endeligt vedtaget. Det er endnu stadig bare et forslag. Et forslag, som du kan få indflydelse på, vel at mærke.

For fra i morgen og indtil den 20. september kan du give din mening tilkende i et høringssvar til byrådets politikere. Det kan du også gøre den 14. september, når kommunen inviterer til borgermøde om budgettet i Ulstrup.

I et nyhedsbrev senere på ugen dykker vi længere ned i budgetforslaget for 2023. Har du spørgsmål til det forslag, som politikerne har fremlagt, er du velkommen til at sende dem til os. Skriv til beahe@favrskovliv.dk eller jerso@favrskovliv.dk.


P.S.

Hvis du ikke allerede er fuldgyldigt medlem af FavrskovLIV, kan du for 39 kroner om måneden blive det lige her.

Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an. Derfor vil du stadig modtage vores nyhedsbrev gratis, hvor vi hver gang giver vores bud på nogle udvalgte historier fra Favrskov.

Og skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til det hele, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Benjamin Alexander Helbo
Billede af skribentens underskrift Benjamin Alexander Helbo Journalist
Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
Der skal spares 8,4 millioner kroner på de kommunlae budgetter i de kommende år. Det får blandt andet det kommunale jobcenter at føle i 2023. Arkivfoto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix)

Favrskov Kommune skal spare 8,4 millioner i 2023 - se hvor politikerne vil skære

Der er ikke længere nogen ingen tvivl om, at næste års kommunale budget ikke ligefrem bliver en forbrugsfest. Det er snarere en spareøvelse. 

Det står klart, når man gennemgår det budgetforslag, som 24 af kommunens 25 byrådspolitikere fremlagde i dag. Det indeholder besparelser på både ældre-, handicap- og psykatriområdet, og så er der lagt op til afskedigelser i kommunalt regi.

Men selvom sparekniven skal svinges, er der også fundet plads til enkelte udvidelser i budgetforslaget. Vi giver dig overblikket over både besparelser og udvidelser her.

24 ud af byrådets 25 medlemmer står bag det nye budgetforslag, som indeholder besparelser for 8,4 millioner kroner. Børn- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget holder for, men også det kommunale jobcenter kan se frem til nedskæringer - og sandsynligvis også fyringer - i 2023.

Der skal spares og effektiviseres i Favrskov Kommune de kommende år.

Byrådet med borgmester Lars Storgaard (K) i spidsen har i dag præsenteret et budgetforslag for 2023, der indeholder besparelser for i alt 13,2 millioner kroner.

Budgetforslaget indeholder også driftsudvidelser for 4,8 millioner kroner. Derfor er der tale om en samlet reduktion på 8,4 millioner kroner i næste års kommunalbudget.

Baggrunden for nedskæringerne er stigende udgifter til børn, ældre samt det specialiserede socialområde, som har medført større udgifter end Favrskov Kommune modtager i kompensation fra staten i Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Derfor skal Favrskov Kommune skære ned på andre områder i 2023, for at imødekomme de stigende demografiske udgifter.

Her kan du se, hvor politikerne bag budgetforslaget har valgt at spare.

De to store millionbesparelser

De 13,2 millioner i besparelser fordeler sig på 21 poster.

Den største besparelse findes ved en såkaldt 'effektivisering på alle fagområder'. Her skal der spares 3,5 millioner kroner i 2023.

Det betyder konkret, at alle kommunale budgetter til serviceudgifter skal reduceres. Derfor skal alle grene af kommunens forvaltning, daginstitutioner og skoler og så videre reducere deres omkostninger. Hvor og hvordan besparelserne skal udmøntes, bestemmes lokalt i afdelingerne. Kommunen lægger vægt på, at medarbejderne så vidt muligt involveres i arbejdet med at finde besparelser.

Den næststørste besparelse skal findes på det kommunale jobcenter i Hadsten.

Her skal der spares 1 millioner kroner i 2023, og det skyldes ifølge budgetforslaget, at ledigheden i Favrskov er historisk lav. Ifølge budgetforslaget var ledigheden i Favrskov helt nede på 1,8 procent i juni 2022, og derfor vurderer politikerne bag forslaget, at der er grund til at skære i antallet af ansatte på jobcenteret.

Reduktioner på ældre- og handicapområdet

Også Favrskovs ældre kan se frem til reduktioner i det kommende budget.

Favrskovs hjemmepleje kan således se frem til en reduktion i deres kørselsbudget på 400.000 kroner i det kommende år, ligesom det såkaldte 'klippekorts-system' - hvor ældre får tildelt et fysisk klippekort med klip, de kan bruge på oplevelser eller aktiviteter - skal spares væk i fremtiden.

Som en del af budgetforslaget ophører også den 15 minutters statusydelse, der tilkender ældre borgere 15 minutters hjælp om ugen til praktiske opgaver, som at vande planter, eller fysisk aktivitet. I fremtiden skal de ydelser ske som en del af arbejdsindsatsen i de de faste teams, der er ved at blive implementeret i Favrskov.

På handicapområdet er der også besparelser i sigte.

I 2023 vil politikerne spare 500.000 kroner på handicap- og psykiatriområdet ved at øge brugen af virtuel bostøtte. Det betyder konkret, at fysiske møder mellem borgerne og kommunens vejledere i højere grad skal ske gennem tablets, computere eller mobiltelefoner.

Besparelser i den kollektive trafik

Også i kommunalt regi kommer videomøder til at spille en større rolle. For tredje år i træk i har politikerne bag budgetforslaget foreslået, at spare penge ved at skære ned på de fysiske møder i administrationen.

I stedet skal møderne i stigende grad være digitale, og det forventes at give en besparelse på en halv millioner kroner i 2023. Derudover skal møde- og aktivitetsbudgettet i de politiske udvalg og råd sænkes med 100.000 kroner.

Desuden skæres budgettet til den kollektive trafik med 280.000 kroner til næste år.

Budgetforslaget vurderer, at besparelsen ikke vil have mærkbare konsekvenser for den kollektive trafik på den 'helt korte bane', men at de stigende brændstofpriser kan skabe udfordringer i fremtiden.

Her skal der bruges flere penge

Det nye budgetforslag byder dog også på udvidelser for 4,8 millioner kroner.

Der er blandt andet afsat 1 millioner kroner til styrkelsen af den kommunale dagpleje i 2023, der, som FavrskovLIV tidligere har dokumenteret, er presset af rekrutterings- og fastholdelsesvanskeligheder.

Pengene skal bruges til at gøre det mere attraktivt at være dagplejer i Favrskov, lyder det i budgetforslaget, hvor der også er afsat 3 millioner kroner til specialundervisningsområdet, der oplever stigende udgifter.

Ungdommen er også med i budgetforslaget. Der skal afsættes 350.000 kroner i 2023 til en forebyggende indsats mod overvægt blandt kommunens børn og unge, ligesom aftaleparterne ønsker at afsætte 200.000 kroner til at styrke erhvervspraktikken, så 'flest mulige elever i 8. klasse kommer i erhvervspraktik'.

Derudover foreslås der afsat 150.000 kroner til en udvidet betjening af Favrskovs landsbyer. Pengene skal sikre en bedre understøttelse af landsbyerne egne initiativer og understøtte Landsbyrådets arbejde.

I et stramt budget er der slutteligt også fundet 100.000 kroner til bekæmpelse af kommunens rågefugle.

Korsholm Skole ligger et stenkast fra familiens hjem. Den 10-årige begyndte sin skolegang i Korsholm og går nu i 3. klasse. Foto: Jesper Rehmeier

Nyt budget: Skoler, plejecentre og fleksible børnetilbud prioriteres, når der skal bygges nyt

24 ud af 25 byrådspolitikere står bag et budgetforslag for 2023, hvor der afsættes 110 millioner kroner til en lang række anlægsprojekter, store som små. 

De mest opsigtsvækkende poster på anlægsfronten er større renoveringsprojekter på to af kommunens skoler. De har været flere år undervejs, og aftalepartierne glæder sig over at komme i gang. 

Der er også i budgettet udsigt til, at man kan igangsætte noget af det nybyggeri i form af daginstitutioner og plejecenter, som der er behov for. Men kommunens borgere kommer til at vente nogle år endnu på at få glæde af de projekter, og derfor laver man forskellige, mindre løsninger i mellemtiden.

Med budgetaftalen for 2023 afsætter politikerne penge til at renovere og udbygge et par af kommunens skoler. Der er også øremærket penge til at skabe nye dagtilbudspladser i Favrskovs vækstområder. Og så skal der opføres et plejecenter for at imødekomme den stigende mængde ældre borgere. Men de store anlægsprojekter er stadig nogle år ude i fremtiden.

Der er mange kommunale byggeprojekter i Favrskov. Men stigende anlægspriser betyder, at politikerne får mindre byggeri for anlægspengene. Derfor har man måttet prioritere benhårdt i udvælgelsen af projekter i det nye budgetforslag, som 24 af 25 byrådspolitikere står bag.

Og en renovering af Korsholm Skole og Børneunivers er blandt de projekter, der er fundet vigtigst. Der afsættes 12 millioner kroner i 2023 og 25 millioner kroner frem til 2026 til at renovere og udbygge skolen og den tilhørende daginstitution.

Det samme gælder for Tungelundskolen i Thorsø, der i 2023 får tilført over 11 millioner kroner og fem millioner kroner i 2024 til renoveringer, opgraderinger og en helhedsplan. Der var tidligere planer om en mere omfattende modernisering af skolen, men de blev sat på stand by, da anlægsarbejdet ville løbe op i op mod 50 millioner kroner.

Nye daginstitutioner flere år ude i fremtiden

Favrskov Kommune oplever størst befolkningstilvækst i den østlige del, hvilket det seneste års tid har presset kapaciteten i Hadsten og Søften/Hinnerup. Forvaltningen har været nødt til at igangsætte flere initiativer for at skabe pladser til særligt 0-2 årige.

Også i 2023 afsættes der penge til netop mindre, fleksible løsninger. Aftalepartnerne bag budgettet har givet seks millioner kroner til det formål. Pengene kan blandt andet gå til indkøb af naturbusser, ombygning af børnehavelokaler til vuggestuelokaler og så videre.

Der gives også tre millioner i 2023 og 8,8 millioner i 2024 til at udvide antallet af pladser i Børnehuset Toppen i Hinnerup. Der lægges op til en tilbygning på 365 kvadratmeter, så der bliver plads til yderligere 16 vuggestuebørn og børnehavebørn.

Der er desuden planer om at opføre en ny institution i Søften, men det fremgår først fra budgetåret 2026. Tættere på er opførelsen af en ny daginstitution ved Ginneruplund i Hadsten. Den forventes at stå færdig i 2025, og der er budgetteret 25 millioner kroner til daginstitutionen.

Nyt plejecenter på vej

Der bliver ikke kun flere børn i Favrskov. Også antallet af ældre er stigende, og derfor er der nu behov for et nyt plejecenter i Hadsten. Det forventes tidligst færdigt og klar til brug i 2025 og vil komme til at rumme 60 plejeboliger.

Det fremgår af budgetaftalen, at det blev diskuteret, hvorvidt det nye plejecenter skal tilberede al mad lokalt eller modtage mad fra centralkøkken. De øvrige plejecentre får leveret varme retter fra Favrskov Mad, mens øvrige måltider tilberedes på plejecentrene. Det nye plejecenter skal drives på samme måde, fremgår det.

Mens man venter på, at et nyt plejecenter står færdigt, udvides antallet af plejeboliger på plejecenteret Solhøj i Hammel med 12 boliger. I budgetforslaget afsættes der en lille million til de 12 nye boliger.