Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Byrådet har modtaget 71 høringssvarer til det kommende års budget. Mere end 20 af dem forholder sig kritisk til byrådets beslutning om at bruge en del af pengene på noget andet, end de børn, de er givet til. Foto: Jesper Rehmeier

169 utilfredse forældre siger fra

Politiske aftaler er ofte svære at afkode fra sofaen.

Partilederen fra den ene fløj siger én ting, partilederen fra den modsatte fløj siger noget lidt andet, og tit lyder begge udsagn nogenlunde korrekte. Så hvad skal man egentlig tro på?

Sådan er sagen om den kommunale budgetaftale også et langt stykke hen ad vejen. For som vi her på FavrskovLIV afdækkede i begyndelsen af september, så får Favrskov Kommune en pose penge af staten til at forbedre forholdende for børnene i dagsinstitutionerne gennem minimumsnomeringer.

Men byrådet (med undtagelse af Enhedslisten) har med budgetaftalen valgt at bruge en del af pengene på noget andet, end de børn, de er givet til.

Nogle byrådspolitikere mener, at man bør bruge alle pengene fra staten til minimumsnormeringer. Andre byrødder mener, at man allerede har afsat penge nok til børnene i tidligere år, og derfor ikke behøver i denne omgang.

I de seneste uger har borgere, medarbejdere og forældrebestyrelser haft mulighed at fortælle deres holdning til det budgetforslag, der nu er blevet vedtaget. Og på tværs af alle grupperne, mener man, at der ikke er nok penge til børnene og at institutionerne ikke kan leve op til minimumsnomeringerne. De kritiserer altså, byrådet (med undtagelse af Enhedslisten) ikke vil afsætte hele det tildelte beløb.

21 høringssvar forholder sig kritisk til beslutningen, og det er med kraftfulde vendinger som: - Fuldstændig uacceptabelt. Helt urimeligt. Yderst kritisabelt. Oprigtigt bekymrende. Skammeligt.

Vi er dykket ned i høringssvarene og har talt med en forælder, der har indsendt et særligt langt et af slagsen. Astrid Hougaard Oue fra Hadsten bliver under vores interview så berørt, at hun har svært ved at fortsætte samtalen. Hun har nemlig oplevet at hente sin søn i børnehaven med et blødende sår fra hovedet, uden at nogle af pædagogerne havde opdaget det.

Ikke fordi pædagogerne ikke er dygtige og ansvarsbevidste i hendes søns institution - det er de bestemt, understreger hun - men fordi der simpelthen ikke er personale nok.

Astrid Hougaard Oue er ikke alene om sin oplevelse. 169 forældre har skrevet under på en underskriftsindsamling, der opponerer mod byrådets beslutning om ikke at bruge hele statstilskuddet på at opfylde minimumsnomeringerne.

Men spørgsmålet er, om Astrid og de andre forældres utilfredshed er udtryk for en generel mangel på personale, eller om de er en minoritet.

Det mener flere politikere i hvert fald. De henviser til forbedrede kvalitetsmålinger i kommunens institutioner og påpeger, at Favrskov allerede lever op til minimumsnormeringerne.

Men gør vi nu også det? Den debat dykker vi også ned i. Og det er en kompleks sag, det vil jeg ikke lægge skjul på. Så snup en kop kaffe og sæt telefonen på lydløs - i dag handler det om de mindste, og dem har vi mange af i Favrskov.

God læselyst.

Billede af Benjamin Alexander Helbo
Billede af skribentens underskrift Benjamin Alexander Helbo Journalist
169 Favrskov-forældre har underskrevet en underskriftsindsamling mod byrådets (undtagen Enhedslisten) beslutning om ikke at bruge alle de statstildelte midler til minimumsnormeringer. Foto: Johan Gadegaard.

Kritiske høringssvar og en stor flok utilfredse forældre: - Der er bare ikke pædagoger nok

- Fuldstændig uacceptabelt. Helt urimeligt. Yderst kritisabelt. Oprigtigt bekymrende. Skammeligt.

Det er en markant kritik, borgere, medarbejderudvalg og forældrebestyrelser retter mod byrådet i høringssvarene til næste års budget. De er utilfredse med politikernes beslutning om ikke at bruge hele det statslige tilskud til minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet.

En af dem er Astrid Hougaard Oue fra Hadsten. Som mor til to institutionsbørn er hun både vred og ked af byrådets beslutning.

- Min dreng brugte de første to måneder af sin børnehavetid på at græde, når han vågnede om morgenen. Han ville ikke i børnehave, fordi han følte sig alene og manglede hjælp fra en voksen. Der er bare ikke pædagoger nok. Og når man så henter ham om eftermiddagen, og ingen har opdaget, at han bløder i hovedet, fordi der kun er én pædagog til 12 børn, så gør det ondt.

Borgere, medarbejdere og forældrebestyrelser udtaler skarp kritik overfor byrådets beslutning om ikke at bruge hele det statslige tilskud til minimumsnormeringer. 169 utilfredse forældre har underskrevet en underskriftsindsamling mod beslutningen.

Når Favrskov Kommune i 2023 modtager et tocifret millionbeløb af staten til minimumsnormeringer og bedre kvalitet i daginstitutioner, så går hele beløbet som bekendt ikke til formålet.

Den beslutning møder nu modstand fra flere kanter. For næsten en tredjedel af de i alt 71 høringssvar byrådet har modtaget i kølvandet på offentliggørelsen af budgettet,  udtaler en grad af kritik af beslutningen.

Astrid Hougaard Oue fra Hadsten er en af dem, der har indsendt et høringssvar. Hun arbejder som læringskonsulent for børn i udskolingen, og som mor til to institutionsbørn er hendes oplevelse, at pædagogernes arbejdsforhold er svære, og at der sjældent er personale nok til børnene.

- Min dreng brugte de første to måneder af sin børnehavetid på at græde, når han vågnede om morgenen. Han ville ikke i børnehave, fordi han følte sig alene og manglede hjælp fra en voksen. Der er bare ikke pædagoger nok. Og når man så henter ham om eftermiddagen, og ingen har opdaget, at han bløder i hovedet, fordi der kun er én pædagog til 12 børn, så gør det ondt.

- Meget langt fra virkeligheden

Astrid Hougaard Oue mener ikke man kan sige, at man har opnået minimumsnormeringer i Favrskovs daginstitutioner, som byrådet ellers mener.

- Det er ikke minimumsnormeringer på gulvet. Det kan godt være, at det er minimumsnormeringer i deres excel-ark, men det er bare ikke virkeligheden, oplever hun.

Samme opfattelse har det lokale medarbejderudvalg for dagtilbud i Hadsten.

- Vi synes det er uacceptabelt at vi ikke får tilført de midler som der er tiltænkt minimumsnormeringer. Vi har i samtlige institutioner særlige tidskrævende indsatser som vi ikke får tilstrækkelige midler til, og dermed endnu mindre tid på gulvet.

Også andre steder i kommunen oplever de, at minimumsnormeringerne reelt ikke er gældende.

Forældrebestyrelsen for dagtilbuddene i Hammel Syd/Øst skriver i deres høringssvar, at der "tydeligvis er forskel på den måde minimumsnormeringerne opgøres og udregnes teknisk i forvaltning og på måden, de opleves i praksis af forældre og pædagoger i de enkelte dagtilbud."

Også medarbejderudvalget dagtilbudssektor udtrykker tvivl. Næstformand Finn Rubach-Larsen skriver følgende i deres høringssvar:

- Vi er meget uforstående over for, at byrådet ikke har valgt at udmønte alle de statslige afsatte penge til minimumsnormeringer i 2023 og overslagsårene. Især med den begrundelse at målet allerede er nået. Vi vil gøre opmærksom på den store usikkerhed, der er i den metode der bruges til at opgøre minimusnormeringer. Blandt andet indgår de daglige lederes arbejdstid med 85% i opgørelsesmetoden. Dette er meget langt fra virkeligheden.

Udvidelse eller reduktion?

Selvom byrådet ikke vil bruge hele det statslige tilskud til dagtilbuddene, så går størstedelen af beløbet stadig til området. Og flere byrådspolitikere mener, at der er tale om en udvidelse, ikke en reduktion på området.

Den udlægning undrer dog flere medarbejderudvalg og bestyrelser.

"Det virker uigennemsigtigt, hvordan pengene kommer dagtilbuddene til gode", skriver medarbejderudvalget i Hadsten Opland, og områdebestyrelsen samme sted mener ikke, at brugen af midler "er specificeret nok til at vi kan gennemskue effekten (...) på længere sigt."

Astrid Hougaard Oue nøjes ikke med at undrer sig. Hun bliver også vred.

- Jeg føler mig mildest talt røvrendt som forælder, når jeg skal læse i avisen, at de penge, der er udmøntet til vores børn, ikke kommer til at gå til dem. Det burde man turde melde rent ud, i stedet for at forsøge og glatte ud og lade som om, det er en god beslutning. De forsøger at få det til at ligne, at man gør noget godt for området, når man gør det modsatte. Det synes jeg er frækt.

Utilfredse og bekymrede forældre

Flere andre forældre mener ligesom Astrid Hougaard Oue, at byrådet har et skævt billede af virkeligheden i daginstitutionerne.

En mor skriver følgende i sit høringssvar.

- Jeg oplever gentagne gange at der er for få voksne både i min datters børnehave og min søns vuggestue. Det synes jeg ikke er rimeligt. Pædagogerne/de voksne gør et stort stykke arbejde, men der mangler hænder og det går ud over alle børnene.

En far til en børnehavepige skriver ligeledes.

- Jeg var selv med til at demonstrere for at få indført minimumsnormeringerne i 2019, og dengang var tanken, at de blot skulle være et absolut minimum for, hvor mange pædagoger der skulle være til børnene. Og når man ser på mange dagtilbud rundt omkring, er det tydeligt, at det absolutte minimum bestemt ikke er nok.

- Jeg tror ikke, det gør en forskel

Udover de klassiske høringssvarene har 169 forældre underskrevet en underskriftsindsamling mod byrådets plan om ikke at bruge hele tilskuddet.

Astrid Hougaard Oue er én af de mange forældre, der har skrevet under. Hun håber, at det kan få byrådet til at genoverveje sin beslutning, men hun er ikke optimist.

- Jeg tror ikke, det gør en forskel. Jeg tror, de har besluttet, at det er sådan, det skal være. Men jeg håber, at der er en form for lydhørhed. Vi har lige fået en ny borgmester, og i hans parti var det store slogan jo klima, tryghed og omsorg, men det er ikke noget, vi ser fra dem nu, mener Astrid Hougaard Oue.

Også Folketinget har udtalt kritik af de kommuner, der, som Favrskov, undlader at bruge hele det statslige tilskud.

Du kan læse politikernes reaktioner på dén kritik og høringssvarene i denne artikel.

Favrskov lever op til kravet op minimumsnormeringer, men ikke alle mener, at det nuværende niveau er tilstrækkeligt. Både medarbejdere, forældre og bestyrelser i kommunens daginstitutioner beder i høringssvarene byrådet om at genoverveje brugen af de statstildelte midler. Foto: Jesper Rehmeier

Hvad mener byrådspolitikerne om borgernes høringssvar?

Det har afstedkommet en god portion kritiske høringssvar, at byrådet ikke vil bruge alle pengene på børneområdet, når staten i 2023 uddeler et tocifret millionbeløb til at sikre minimumsnormeringer og bedre kvalitet i daginstitutionerne.

Vi har forholdt tre byrådspolitikere kritikken i denne artikel. Vi har spurgt dem hvilket indtryk høringssvarene har gjort på dem - og om kritikken har givet anledning til at genoverveje beslutningen.

Nogle lægger ikke skjul på, at de gerne havde sat alle pengene af til formålet. Andre mener ikke, at det var nødvendigt.

Er de kritiske høringssvar om minimumsnormeringer udtryk for enkeltstående oplevelser eller et mere generelt problem? Det er der uenighed om blandt en del af Favrskovs politikere.

I Favrskov Kommune har man tidligere haft det princip, at man brugte midler fra staten på dét formål, de var blevet tildelt til. Det har man fraveget i næste år budget, hvor man ikke bruger alle tildelte kroner og øre på minimumsnormeringer.

Den beslutning har mødt modstand og kritik fra både borgere, medarbejdere og forældre.

Charlotte Green, gruppeformand for borgmesterpartiet De Konservative, mener dog ikke, at der er grund til at være utilfreds med beslutningen. Den er et udtryk for rettidig omhu i tidligere år, mener hun.

- Vi har kigget på det samlede billede og det vigtigste for os har været, at vi faktisk allerede lever op til minimumsnormeringerne. Det er et tal som Danmarks Statistik beregner, og det skyldes, at byrådet, fra 2016 og frem lagde lidt flere midler ind på området, end der var vækst.

Flere afsendere af høringssvar mener, at minimumsnormeringerne kun er nået på papiret. Danmarks Statistik oplyser også, at deres udregninger ikke kan bruges til at dokumentere, hvorvidt der rent faktisk er opnået minimumsnormeringer. Hvad mener du om det?

- At bruge tallet fra Danmarks Statistik er ikke noget, der er groet i vores baghave. Vi mener, at kvalitet er meget andet end det tal. Men vi har fået pengene for at opnå det tal, og nu har vi opnået det tal, som midlerne var rettet mod, og så synes jeg godt det kan forsvares, at vi ikke benytter hele beløbet, siger Charlotte Green og fortsætter.

- Så har vi en helt anden snak om kvalitet. Der har vi jo nogle målinger, som ligger meget godt. Efter målingerne har vi grund til at det går fint. Og så vil vi rigtig gerne snakke med pædagoger og forældre om, hvordan vi skal måle kvaliteten.

- Flere penge er ikke nødvendigvis afgørende

Venstres formand Birgit Liin henviser også til de nye kvalitetsmålinger, når FavrskovLIV spørger ind til de indsendte høringssvar.

Kvalitetsmålingen foretages af Favrskov Kommune i samarbejde med professionhøjskolen UCN.

Der observeres på én stue i hver af kommunens børnehaver og vuggestuer, og skal man tro resultaterne er den samlede vurdering af dagtilbuddene steget fra tilstrækkelig i 2020 til god i 2022.

Vi mener, at vi har brugt pengene tidligere, og jo, man kunne også godt have ønsket sig, at vi brugte de sidste penge, men så skulle vi have sparet et andet sted. Det kan du så regne ud, at vi måske ikke havde lyst til.

Charlotte Green, gruppeformand for De Konservative

Det betyder dog ikke, at alle forældre har den samme opfattelse af deres børns daginstitution, forklarer Birgit Liin.

- Jeg er opmærksom på, at nogle forældre i høringssvarene giver udtryk for ting, som ikke er god kvalitet. Institutionerne har de samme rammer, men de kan prioritere forskelligt. Og der er mange dagtilbud, der klarer sig rigtig godt, men der kan også være nogle forskelle. Flere penge er ikke nødvendigvis afgørende i den henseende, mener Venstre-formanden.

De andre ville fjerne mere

Da budgetforslaget blev fremlagt i begyndelsen af september mente Socialdemokratiets formand Isabell Friis Madsen dog, at den resterende del af tilskuddet godt kunne have gjort en forskel.

- Jeg ved godt, at man kan regne sig frem til, at vi har nået vores normeringer, men spørger du i vores dagtilbud, så mener de nok ikke, at det flyder med mælk og honning, sagde hun dengang.

Hos SF så man også gerne, at alle pengene gik til det formål, de var blevet tildelt til. Det fortæller partiets gruppeformand Søren Frandsen.

- Jeg ville gerne have brugt alle pengene på området. Jeg tror, der er forældre, der oplever, at der er tryk på ude i daginstitutionerne og derfor så jeg også gerne, at vi brugte alle pengene, siger han.

På landsplan har SF i mange år gået forrest i kampen for minimunsnormeringer. Partiets egen børneordfører på Christiansborg, Jacob Mark, har også rejst kritik af de kommuner, der undlader at bruge hele tilskuddet. Alligevel har Søren Frandsen valgt at være en del af budgetaftalen - hvorfor?

- Når der er sådan nogle forhandlinger, må man spørge sig selv, hvad der skal til, før man går. Er det et bedre budget, fordi jeg er der? Det synes jeg. Der var andre, der ville fjerne væsentligt mere. Jeg har kæmpet med næb og klør for vores mærkesager, og jeg kan fint se Jacob Mark i øjnene, for det lykkedes at bevare nogle penge på området.

Kunne man have sparet et andet sted?

I de indsendte høringssvar kritiseres budgetaftalen for at være uigennemsigtig og svær at gennemskue på punktet om minimumsnormeringer.

Flere afsendere skriver, at de har svært ved at gennemskue, hvorvidt der er tale om en udvidelse, som De Konservative tidligere har givet udtryk for, eller en reduktion, som BUPL (pædagogernes forbund) og flere folketingspolitikere mener.

Reduktion eller udvidelse?

Nedenstående er teksten fra punkt R-309 om 'Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet' i Favrskov Kommunes budgetforslag.

Med tilførsel af de statslige midler til daginstitutionsområdet vurderes det, at Favrskov Kommune fra 2020 lever op til minimumsnormeringerne. De foreløbige tal for 2021 bekræfter dette billede.

Favrskov Kommunes andel af puljemidlerne til minimumsnormeringer forventes at være ca. 11,1 mio. kr. i 2023 og 11,8 mio. kr. 2024. Dog med forbehold for, hvor stor en andel Favrskov Kommune udgør af det samlede antal 0-5-årige på landsplan. Favrskov Kommunes andel af 0-5-årige tager udgangspunkt i det faktiske antal 1. januar.

Da Favrskov Kommune allerede lever op til kravet om minimumsnormeringer foreslås en stigning i ressourcetil-delingen på 1,25 mio. kr. årligt inklusive forældrebetaling (netto 1,0 mio. kr.). Såfremt dagtilbudsområdets normering og budget øges med 1,25 mio. kr. inklusive forældrebetaling fra 2022 til 2023 vil nettobesparelsen i 2023 udgøre ca. 1,7 mio. kr. svarende til forskellen mellem det tilskud, som daginstitutionerne modtager i 2023 (9,4 mio. kr.) og det forventede statslige tilskud i 2023 (11,1 mio. kr.). Med denne besparelse vil Favrskov Kommune fortsat overholde de statslige krav til minimumsnormering. Det samlede nettobudget til daginstitutionerne udgør 134 mio. kr. i 2023.

Favrskov Kommunes budgetforslag 2023-2026

Har i kommunikeret klart nok ud om det her, Charlotte Green?

- Vi har forsøgt. Men jeg anerkender, at det er en lidt kompleks sag på vores side. Vi mener, at vi har brugt pengene tidligere, og jo, man kunne også godt have ønsket sig, at vi brugte de sidste penge, men så skulle vi have sparet et andet sted. Det kan du så regne ud, at vi måske ikke havde lyst til, siger De Konservatives gruppeformand.

Havde det været bedre at melde det klart ud fra start?

- Ja, det havde det måske, men det kan vi jo så lære lidt af. Jeg er personligt rigtig ked af, at så mange har oplevet det som en besparelse, for det er det jo sådan set ikke. Det handler om, at vi har lagt pengene ind tidligere, og derfor vil vi ikke ud at spare et andet sted.