Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Camilla Steen Møller arbejdede ti år på Aarhus Universitet inden hun blev syg og fik diagnosen fibromyalgi. Foto: Jesper Rehmeier

- Vi er kun gået fra jobcentret med bøjet hoved

- For tre år siden, inden jeg startede i ressourceforløb, kunne jeg indimellem have en god dag, hvor smerteniveauet var lavt, og jeg ikke havde hovedpine hele dagen. Nu er min livskvalitet bare helt nede. Men jobcenteret vil stadig have, at jeg skal ud i praktik og til flere udredninger og psykologisk vurdering. Jeg må ikke engang have lov til at have lidt livskvalitet længere.

Sådan siger Camilla Steen Møller fra Hinnerup. Hun lider af fibromyalgi og spændingshovedpiner. Hun er udredt og forsøgt behandlet gennem flere år i mange forskellige forløb. I januar i år skrev en neurolog fra Neurologisk Klinik i Aalborg, at med mit kendskab til Camilla mener jeg ikke, at hun er i stand til at varetage fast beskæftigelse indenfor nogen brancher.

Med neurologens udtalelse, sammenholdt med udtalelser fra blandt andet fysioterapeut og læger på smerteklinikken SANO, mener Camillas bisidder, privatpraktiserende socialrådgiver Maj Thorsen, at der er grundlag for at tilkende Camilla førtidspension. Arbejdsevnen er ubetydelig, og der er ikke udsigt til bedring. Hendes klient skal ud af systemet og bruge hendes minimale overskud på at passe sit helbred og være mor for sine børn, mener Maj Thorsen.

- Dokumentationsgrundlaget i den her sag er så tungt, så der er for mig ikke nogen tvivl om, at de skal stoppe nu, siger hun.

Men Jobcenter Favrskov er uenige. De vil have Camillas potentielle arbejdsevne yderligere klarlagt og trods neurologens udtalelse vil de beholde hende i ressourceforløb med mulighed for endnu en virksomhedspraktik.

Siden Camilla modtog den besked, har hun fået det værre. Hun føler, at jobcenteret tror, at hun lyver. Hun er frustreret over, at man ikke lytter til læger og specialister, men insisterer på yderligere udredning. For Camilla Steen Møller er det, at have kontakt med Jobcenter Favrskov blevet så udmattende og uoverskueligt, at al kommunikation skal gå gennem hendes bisidder.

Camilla Steen Møller er ikke den eneste borger i kommunen, der har en oplevelse af, at jobcenteret ikke lytter til de udtalelser og vurderinger, som sundhedsfagligt personale udarbejder, blandt andet har TV2 Østjylland fortalt historien om en borger med flere diagnoser som i årevis har kæmpet for at få tilkendt førtidspension.

Ifølge Maj Thorsen, der har haft omkring 30 sager med borgere i Jobcenter Favrskov, er historierne langt fra enestående. Den privatpraktiserende socialrådgiver retter i interview med FavrskovLIV hård kritik af Jobcenter Favrskov og af de lokale politikere, der svigter deres ansvar. Vi har forelagt kritikken for blandt andet formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Isabell Friis Madsen (S), der ærgrer sig over at høre, at borgere har dårlige oplevelser i Jobcenter Favrskov. Hendes tillid til systemet er dog intakt.

I dag kan du læse Camilla Steen Møllers historie. Du kan læse, hvad det gør hendes familie og ved deres tro på systemet, når hun ikke kan få den hjælp, hun beder om. Et system, hvor Camilla Steen Møller føler sig uretfærdigt behandlet og fuldstændig magtesløs.

Tak, fordi du læser med.

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
Camilla Steen Møller og hendes mand Jacob Møller. Camilla er i ressourceforløb i Jobcenter Favrskov, men vil gerne have sin sag taget op på henblik på at få førtidspension. Favrskov Kommune vil først have hende i yderligere udredning. Det er unødvendigt, fordi hun allerede er grundigt udredt, lyder det fra hendes privatpraktiserende socialrådgiver. Foto: Jesper Rehmeier

Camilla kan ikke arbejde, men kan ikke få førtidspension: - Jeg vil bare gerne komme over på den anden side og være en god mor igen

Camilla Steen Møller fra Hinnerup lider af fibromyalgi, spændingshovedpine og migræne. En neurolog har vurderet, at hun kan arbejde maksimalt 30 minutter ad gangen, og at Camilla ikke kan "varetage fast beskæftigelse inden for nogen branche."                        

Derfor vil Camilla Steen Møller gerne have Favrskov Kommune til at tildele hende førtidspension. I de fem år, hun har været sygemeldt og været en del af jobcenteret, har hun mistet mere og mere af sin arbejdsevne. Hun har svært ved at finde overskud til sine to børn, og hun beskriver selv, at hendes livskvalitet er væk.

Men Jobcenter Favrskov er ikke klar til at efterkomme Camillas ønske. Trods gentagne udredninger, behandlingsforløb og to ufrugtbare praktikforløb, skal hun nu gennem en socialmedicinsk udredning og psykologsamtale og muligvis et nyt ressourceforløb, når hendes nuværende udløber.

Camilla Steen Møller fra Hinnerup har i fem år været tilknyttet Jobcenter Favrskov. Hun lider af fibromyalgi, hovedpiner og migræne. En neurolog har konstateret, at hun ikke "er i stand til at varetage fast beskæftigelse indenfor nogen brancher". Alligevel vil jobcenteret have Camilla i et nyt udredningsforløb og muligvis endnu en praktikperiode.

Camilla Steen Møller og hendes mand Jacob forlader jobcenteret i Hadsten. Tavse går de ud på parkeringspladsen, sætter sig i bilen og kører hjem til Hinnerup. Det er en dag i begyndelsen af april. Hverken Camilla eller Jacob siger et ord. De føler sig begge tomme indeni. Ingen af dem forstår, hvordan det møde, de netop har forladt, kunne ende med det resultat. Et helt andet resultat, end de havde håbet.

Camilla har ikke helbred til at arbejde. På fem år hun gået fra en karriere på Aarhus Universitet i Ph.d-administrationen til nu at konstatere, at hun ikke har helbred til at passe et arbejde. Hun er 42 år.

Hun er diagnosticeret med fibromyalgi, en kronisk sygdom i centralnervesystemet, og hun lider af daglige spændingshovedpiner og migræne. Hun forklarer, at hun efter en halv times aktivitet er nødt til at lægge sig under et varmetæppe og med en kold klud på panden. I løbet af fem år er hendes arbejdsevne blevet mindre og mindre og smerterne værre og mere vedvarende.

Derfor vil hun gerne have Favrskov Kommune til at tildele hende førtidspension.

Med til mødet med jobcenteret den dag i april havde Camilla Steen Møller blandt andet en udtalelse fra en neurolog på Neurologisk Klinik i Aalborg. Udtalelsen fra neurologen gav Camilla håb om få sin sag taget op på et rehabiliteringsmøde med henblik på at blive indstillet til førtidspension. En førtidspension, som hun ønsker for at få ro til at koncentrere sig om sit helbred. Og for at få lidt energi til at være mor for sine sønner på 8 og 11 år. Ro til at få noget af den livskvalitet tilbage, som hun mangler i hverdagen, forklarer hun.

I sidste sætning opsummerer neurologen Camillas arbejdsevne således.

Med mit kendskab til Camilla mener jeg ikke, at hun er i stand til at varetage fast beskæftigelse indenfor nogen brancher.

Neurologen skriver også, at der ikke er realistiske udsigter til helbredelse for hovedpinen og at Camilla ikke tåler andet end kun ganske kortvarige belastninger/arbejdsopgaver (højst 30 minutter) førend hun har behov for hvile. Alligevel ønsker Jobcenter Favrskov en socialmedicinsk undersøgelse og en arbejdsmarkedsrettet psykologvurdering af Camilla Steen Møller. De vil beholde hende i ressourceforløb med mulighed for et potentielt endnu et praktikforløb. Altså er der ikke udsigt til at få tilkendt førtidspension. Det var den besked, Camilla og Jacob blev sendt hjem den dag i april.

En besked, som har påvirket familien og som endegyldigt har ødelagt Camilla og Jacobs tro på, at jobcenteret medregner hendes helbred og livskvalitet i sagsbehandlingen.

- For tre år siden, inden jeg startede i ressourceforløb, kunne jeg indimellem have en god dag, hvor smerteniveauet var lavt, og jeg ikke havde hovedpine hele dagen. Nu er min livskvalitet bare helt nede. Men jobcenteret vil stadig have, at jeg skal ud i praktik og til flere udredninger og psykologisk vurdering. Jeg må ikke engang have lov til at have lidt livskvalitet længere, siger Camilla Steen Møller.

Byrådet kender Camillas sag

Hvis en borger er utilfreds med den sagsbehandling, vedkommende har modtaget i et kommunalt jobcenter, kan borgeren klage til jobcenterledelsen og/eller til de lokale politikere. Der findes ikke en central klageinstans, og Ankestyrelsen behandler kun klager over afgørelser på beskæftigelsesområdet, ikke sagsbehandling.

Camilla Steen Møller er så utilfreds med den behandling, hun har fået i Jobcenter Farskov, at hun 19. april, efter det ovenfor beskrevne møde, skrev til en klage til alle medlemmer af byrådet, inklusiv borgmester Lars Storgaard. Klagen er også sendt til den daværende arbejdsmarkedschef samt Arbejdsmarkedsudvalget.

I klagen, som FavrskovLIV har læst, fremfører Camilla Steen Møller blandt andet, at Favrskov Kommune bryder flere af principperne for god sagsbehandling. Hun klager blandt andet over, at Jobcenter Favrskov overbelyser hendes sag når "jobcentret insisterer på, at jeg skal yderligere udredes og behandles, til trods for at jeg allerede er lægeligt dokumenteret færdigudredt og færdigbehandlet, og at tilstanden oplyses stationær". Camilla Steen Møller klager også over, at Favrskov Kommune bryder beskæftigelseslovgivningen, når de "fortsætter ressourceforløbet til trods for, at der ikke er et realistisk udviklingsperspektiv af funktionsevnen".

På baggrund af Camillas klage har Arbejdsmarkedsområdet lavet en redegørelse, som FavrskovLIV har læst. Her svares der på punkterne i klagen. På baggrund af den redegørelse modtog Camilla Steen Møller et svar fra Lars Storgaard, hvor han forholder sig til, at redegørelsen afviger fra Camillas klager.

Han skriver afslutningsvis.

- Jeg håber, at det lykkes at opnå en snarlig afklaring af din arbejdsevne, og at det fremtidige samarbejde med Jobcenter Favrskov vil forløbe på en ordentlig måde. Som det fremgår af redegørelsen, er det hensigtsmæssigt med et sagsbehandlerskift både af hensyn til dig og til den tidligere sagsbehandler. Du vil derfor blive kontaktet af den nye sagsbehandler.

Som opfølgning har Camillas Steen Møllers privatpraktiserende socialrådgiver Maj Thorsen, skrevet en klage over redegørelsen. Som forklaring på klagen over redegørelsen skriver Maj Thorsen blandt andet: "Jobcentrets fremstilling på flere centrale punkter ikke kan genkendes eller ikke retvisende. Herudover har jobcentret undladt at forholde sig til væsentlige klagepunkter og direkte misforstået andre ellers tydeligt fremførte klagepunkter."

Det begyndte med ondt i ryggen og smerter i hænder og arme

I 10 år arbejdede Camilla Steen Møller i den akademiske verden på Aarhus Universitet i Phd-administrationen. Hun er uddannet cand. mag i Kultur, kommunikation og globalisering fra Aalborg Universitet, og hun var glad for sit arbejde i Phd.-administrationen.

- Jeg var dygtig til mit arbejde. Og jeg var vellidt.

Camilla har altid døjet med hovedpine, men været i stand til at holde det nede. I 2017 begyndte hun også at få ondt i ryggen, og hun led af smerter i hænder og arme. Det blev et helvede at sidde ved computeren. Camilla husker følelsen af uro over at mærke smerterne tage til.

- Hvorfor bliver mine hænder så stive? Hvorfor får jeg så ondt i ryggen, og hvorfor har jeg iskiassmerter? Jeg gik til lægen og spurgte, om det kunne være gigt, men det afviste han. Jeg prøvede helt desperat at træne det væk. Jeg gik til fysioterapeut. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, for at holde det nede.

Men det blev værre. Camilla blev sygemeldt fra sit arbejde på universitet, i første omgang i 14 dage for at få ro på kroppen. Men det var ikke nok, og sygemeldingen blev forlænget. Hun fortæller, at hendes arbejdsgiver på universitetet var forstående, men at hun selv kunne mærke, at der var noget helt galt med kroppen.

I dag tager Camilla fast fire slags smertestillende medicin samt flere andre præparater efter behov.

- Ja, det er virkelig også lidt, Camilla kan arbejde

I 2016 oprettede Favrskov Kommune et såkaldt fastholdelsesteam, hvis beskrevne opgave det er at sætte ind med en tidlig indsats og sikre, at borgeren hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom. Camilla fik tildelt en fastholdelseskonsulent, men det blev aldrig noget godt samarbejde, fortæller hun.

- Jeg ville gerne omplaceres til et andet arbejde på universitet. Et, hvor jeg ikke skulle sidde ret meget ved en computer. Fastholdelseskonsulenten skulle tage med mig til møder med arbejdsgiveren med henblik på at finde ud af, hvordan og hvor meget jeg kunne arbejde. Til et af de møder sagde hun "ja, det er virkelig også lidt, Camilla kan arbejde. Det er sjældent, jeg møder nogen, der kan arbejde så lidt". Det var rystende at høre på. Hun var der da i hvert fald ikke for at hjælpe mig.

Kan Camillas arbejdsevne udvikles?

Et afgørende spørgsmål i Camilla Steen Møllers sag er, hvorvidt der er udsigt til, at hendes arbejdsevne kan forbedres.

I klagen over redegørelsen fra Arbejdsmarkedsudvalget skriver privatpraktiserende socialrådgiver Maj Thorsen således. 

- Vi har altså at gøre med en borger, som gennem flere måneder kun har kunnet præstere 2 x 30 minutter pr. uge i en yderst skånsom praktik. Tilstanden er forværret på baggrund af praktikken, hvorfor den måtte ophøre. Alle relevante behandlingsmuligheder er afprøvede, tilstanden er stationær, og seneste speciallæge vurderer, at pres risikerer at føre til helbredsforværring.

Ankestyrelsen traf i 2018 en principafgørelse om ressourceforløb og udviklingsperspektiv. I den afgørelse står der, at der ikke et udviklingsperspektiv for borgerens arbejdsevne, når:

  • Der ikke er muligheder for bedring af borgerens meget dårlige helbredstilstand, 
  • Der ikke er muligheder for bedring af borgerens meget ringe funktionsevne, 
  • Det enten er dokumenteret eller på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved iværksættelse af udviklende og afklarende forløb, 
  • Der peges på tiltag, som udelukkende har sigte på forbedring af borgerens livskvalitet
Kilde: Klage over redegørelse, Ankestyrelsen

Camillas mand Jacob husker godt den tid. Han husker, at det var Camilla, der kom med forslag til, hvordan hendes arbejdsdag på universitet måske kunne indrettes på en mere hensigtsmæssig måde. Og han er enig med sin kone i, at der ikke var meget samarbejdsvilje fra fastholdelseskonsulents side.

- Første gang, vi fik nogen som helst positiv tilkendegivelse fra fastholdelseskonsulenten var faktisk, da vi sagde, at vi ville trække Camilla ud af systemet og være selvforsørgende. For at få noget ro og bringe os i en situation, hvor vi selv kunne styre det og ikke var afhængige af andre. Det havde vi heldigvis mulighed for. Så da vi sagde "nu skal I ikke gøre mere for os," var det første og eneste gang, vi blev mødt positivt.

CV af behandlinger og klinikker

For Camilla og Jacob var håbet, at tiden helt væk fra arbejdsmarked og jobcenter kunne bruges på gennem forskellige forløb og behandlinger at få styrket Camillas helbred så meget, at hun kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Camilla har lavet en liste over de behandlingsforløb, hun har været igennem, nærmest som et CV.

At Jobcenter Favrskov sender en borger ud i en praktik, hvor det er nødvendigt, at der stilles en seng til rådighed for at det overhovedet er muligt at gennemføre praktikken, er dybt uværdigt.

Fra Camilla Steen Møllers klage over redegørelsen fra Arbejdsmarkedsområdet

Udredning og behandling hos reumatologer og neurologer, smertehåndteringsløb på Silkeborg Regionshospital, forløb på smerteklinikken Allévia i Højberg samt et fire ugers ophold på rehabiliteringsklinikken SANO. Desuden har hun konsulteret både kiropraktor, akupunktør samt seks forskellige fysioterapeuter.

Camilla Steen Møller har akkumuleret en anseelige mængde papir om sig selv gennem årene. Udskrifter af samtaler med jobcentret, notesbøger med tanker og refleksioner, oplevelser og erfaringer med medicin og forskellige behandling. Og så videre . Foto: Jesper Rehmeier

Maj Thorsen er privatpraktiserende socialrådgiver og bisidder i Camillas sag. Camilla og Jacob hyrede Maj Thorsen i 2020, da Jobcenter Favrskov to gange ville indstille Camilla til undersøges på Klinik for funktionelle lidelser, selvom Camillas læge ikke så et behov for det. Parret følte, at de havde brug for hjælp til at navigere i det komplekse system.

Maj Thorsen mener, at Camillas Steen Møller har prøvet meget ihærdigt at få det bedre.

- Camilla ligger helt i top i gruppen af borgere, som har prøvet allerflest behandlinger og tiltag for at få det bedre. Det er en lang liste, vi har. Men det er heller aldrig blevet mødt med nogen form for anerkendelse fra jobcentret.

I et års tid var Jacob Møller altså eneforsørger af familien, mens Camilla koncentrerede sig om forskellige behandlinger. Hun fik det dog ikke bedre. Hun vendte tilbage til Jobcenter Favrskov i 2020 og fik tildelt det ressourceforløb, som hun stadig er i nu.

Når der fremprovokeres hovedpine opstår der behov for anvendelse af smertestillende medicin. Jo oftere dette er tilfældet, jo større bliver behovet for medicin. Dette vil medføre en ganske høj risiko for, at der udvikles medicinoverforbrug, hvilket kan føre til medicinoverforbrugshovedpine og dermed forværring af tilstanden.

Udtalelse fra neurolog på Neurologisk klinik i Aalborg

Praktik to gange, den ene gang med madras

Borgere med nedsat arbejdsevne kan få tildelt et fleksjob, hvis kommunen mener, at borgeren opfylder visse betingelser. Eksempelvis skal alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse gennem for eksempel omplacering være undersøgt, og kommunen skal vurdere, at arbejdsevnen er varig og væsentligt nedsat.

Camilla Steen Møller håbede, at et fleksjob kunne være en mulighed for hende. Men gennem to praktikforløb har hun erfaret, at der er for store smerte forbundet med at arbejde, hvorfor forløbene blev afbrudt. Hun oplever også, at hendes helbred bliver markant forværret, når hun arbejder.

- Det var et fleksjob, jeg troede på og håbede på, helt indtil efteråret sidste år. Da var jeg i praktik på Rønbækskolen. 30 minutter to gange om ugen. Og der fik jeg det igen værre. Min læge henviste mig til udredning på neurologisk klinik. Jobcentret fik redegørelsen fra neurologen i januar, og alligevel fastholder de, at jeg kan komme i en ny praktik med 30 minutters arbejde.

I det første praktikforløb fik Camilla stillet en madras til rådighed, så hun kunne hvile mellem opgaver. Camilla Steen Møller understreger, at det var noget, hun gerne selv ville, og at arbejdsgiveren var meget samarbejdsvillig og opsat på at efterleve Camillas ønsker.

Sengepraktik - uværdigt eller ærgerligt? Camilla og Jobcenter Favrskov er ikke enige

I 2015 optog Dansk Sprognævn et nyt ord i det danske sprog: Sengepraktik. Ordet defineres som "afprøvning af meget syge borgeres jobevne". 

I 2020 var Camilla Steen Møller i praktik som piccoline i en virksomhed i Hinnerup. Der blev stillet en madras til rådighed for hende, så hun kunne tage hvil og varetage arbejdsopgaver liggende i løbet af dagen. Ifølge Camilla var hun selv indstillet på det, men efterfølgende har hun i sin klage over sagsbehandlingen skrevet, at det var uværdigt for hende. Det burde ikke været kommet så vidt, mener hun. I sin klage skriver hun:

- Her skulle jobcentret jo have sagt stop, og hjulpet mig i den rigtige retning i stedet for at skabe et urealistisk arbejdstilbud, hvor jeg skulle ligge i en seng for at løse opgaver og have liggende hvil i en seng i løbet af arbejdstiden for at kunne holde til at være der.

I redegørelsen af Camillas sag skriver Arbejdsmarkedsområdet sådan: 

- Arbejdsmarkedsområdet er ærgerlig over, at CSM (Camilla Steen Møller) efterfølgende har opfattet dette som uværdigt, da det er etableret i samarbejde med CSM.

At kalde oplevelsen "ærgerlig" er at forklejne spørgsmålet, fremgår det af Camillas klage over redegørelsen. 

- Når Jobcenter Favrskov nedtoner alvorligheden i det skete til at være ærgerlig, giver et tydeligt indtryk af, at Jobcenter Favrskov nægter at erkende, hvor uværdigt det har været for Camilla Steen Møller at ligge ned på arbejdspladsen til offentligt skue for såvel arbejdsgiver som kunder


Hun fik det værre af det praktikforløb, og efterfølgende har hun også klaget over, at jobcentret sendte hende i et praktikforløb, hvor sengeliggende hvil indgik i arbejdstiden.

- Dengang var jeg jo bare glad for, at jeg skulle i praktik. Så lå jeg der i en seng med dyne og varmepude og en ispose til panden. Og arbejdsgiveren så mig ligge sådan. Og der kom endda også kunder, som så mig ligge der. Men jeg tænkte ikke... Jeg tænkte bare, at så kunne jeg komme i praktik. Det ville jeg gerne.

- Vi er kun gået fra jobcentret med bøjet hoved

Ifølge Jacob og Camilla har de igennem de i alt fem år, Camilla har været tilknyttet Jobcenter Favrskov, udvist en stor grad samarbejdsvillighed. Derfor har det også været hårdt for dem at konstatere, at det ikke har været tilfældet den anden vej, forklarer Jacob Møller.

Da vi startede, oplevede Camilla nogen lindring, men lige så snart Camilla skal gøre noget udover det grundlæggende lave funktionsniveau, har fysioterapi of træning meget svært ved at hjælpe hende. Hun får så voldsomme smerter og hovedpiner, der ikke ændres på det ved fysioterapi og træning. Jeg kan ikke se yderligere behandlingsform - fra min side er behandlingsformene afprøvet, jeg ser desværre ikke større effekt end svag lindring i korte afgrænset perioder.

Udtalelse fra Camilla Steen Møllers fysioterapeut

Som Camillas mand har han stået ved hendes side gennem hele forløbet. Jacob fortæller, at han i starten var håbefuld, da han troede, at jobcentret ville være i stand til at hjælpe Camilla. Men efter flere år, hvor hans kone har fået det værre, og de begge har følt, at der ikke bliver lyttet til hverken dem eller lægefaglige personer, har han mistet troen.

- Vi var naive. Vi har hele tiden fået at vide, at "vi har de og de rammer, som vi kan gøre noget inden for." Men reelt blev der ikke gjort noget for Camilla. Vi blev bare sendt videre i henhold til den køreplan, vi fornemmede, vi skulle følge. Og den køreplan har helt sikkert ikke været for Camillas ve og vel. Og det har vi kun set tydeliger og tydeligere gennem de seneste fem år. Indtil vi nu står her.

Camilla Steen Møller og hendes mand Jacob Møller. Jacob er uddannet softwareudvikler og har eget firma, hvor han laver forskellige former for projektledelse for forskellige aktører i vindmølleindustrien. Foto: Jesper Rehmeier

Camilla har udtalelser fra både neurolog, fysioterapeut og egen læge, som samlet set beskriver en yderst ringe arbejdsevne.

- Vi ved, at vi kommer med en god sag, når Camilla har været i udredning et sted og fået en diagnose eller en beskrivelse, og den peger i den retning af, hvordan Camillas sag er. Når vi giver dem det, må de jo skulle hjælpe, tænker vi. Men det gør de ikke. Aldrig. Det lyder så definitivt, men jeg kan virkelig ikke huske, at vi nogensinde er gået positive derfra. Vi går kun derfra med bøjet hoved, hver eneste gang. Der er aldrig nogen, der reelt set har sagsbehandlet Camilla, som om de faktisk tænker på, hvordan Camilla kan få det bedre, siger Jacob Møller.

Insisterede på ny udredning - men Camillas læge sagde nej

Tilbage i 2019 havde Camilla Steen Møller fået stillet diagnosen fibromyalgi. Hun deltog i det første praktikophold, hvor hun altså havde sengeliggende hvil i løbet af dagen. Sideløbende ville Jobcenter Favrskov gerne indstille hende til yderligere udredning på Klinik for funktionelle lidelser på Aarhus Universitetshospital. Det kunne Camilla ikke se behov for, idet hun mente hendes lidelser allerede var grundigt undersøgt, blandt andet med et fire ugers ophold på smerteklinikken SANO.

Camilla Steen Møllers egen læge var af samme holdning. To gange afviste han anmodningen fra Jobcenter Favrskov om at indstille Camilla til yderligere udredning på Klinik for funktionelle lidelser.

- Kommer fordi Favrskov kommune endnu engang har opfordret hende til at blive henvist til forskningsenheden I center for funktionelle lidelser. Som ved konsultationen i juni er det næppe sandsynligt at dette vil bringe noget nyt frem under solen set i lyset af de forløb hun allerede har på CV'et: psykologer, SANO, fysioterapeuter, rygcenter m.m, skriver Camilla Steen Møllers læge i et notat.

Camillas bisidder Maj Thorsen stiller sig meget kritisk over for, at Jobcenter Favrskov i et halvt år forsøgte at indstille Camilla Steen Møller til yderligere udredning - selvom hendes læge afviste behovet for det.

- De ignorerede jo lægens ord. Og da de endelig gav op, var det heller ikke sådan, at de så sagde, "nu lukker vi den fuldstændig af." Det kan jobcenteret godt gøre, hvis der er dokumentation for, at noget ikke skal gøres. Men tilbagemeldingen var, at det var sådan lidt lukket for nu. Medmindre der sker yderligere i sagen, så kan det tages op igen. Det der med, at der aldrig bliver lukket for noget. Det kan være enormt intimiderende, fordi det så bare bliver ved. At man som borger ikke har en afslutningsdato på sin sag er urimeligt.

Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere psykologisk behandling/interventioner og at yderligere behandling ikke vil medføre et hverken psykisk eller fysisk øget funktionsniveau. Det vurderes, at Camillas psykiske tilstand ikke påvirker hendes fysiske funktionsniveau. Camilla har udvist almene reaktioner på at få en kronisk lidelse og har arbejdet konstruktivt hermed.

Udtalelse fra psykolog på rehabiliteringsklinikken SANO i Aarhus

Ifølge Maj Thorsen er Favrskov Kommune endnu engang i færd med at ignorere den lægefaglige vurdering. På mødet i april blev Camilla altså indstillet til yderligere socialmedicinsk udredning på Klinisk Funktion på Gødstrup sygehus samt en arbejdsmarkedspsykologisk undersøgelse.

- De ignorerer igen de lægelige oplysninger og tror, de er klogere end fagpersonerne. Og nu skal Camilla have foretaget en arbejdsmarkedsrettet psykologisk undersøgelse. Det vil sige, at man psykologiserer en fysisk sygdom. Det er simpelthen ikke rimeligt. Den socialmedicinske udredning havde været nok. Havde vi haft kræfter til det, havde vi klaget igen. Men vi tør næsten ikke klage mere, vi vil bare have det sluttet, siger Maj Thorsen.

- Det drejer sig om penge

Camilla Steen Møller fortæller, at hun har for store smerter til at arbejde. Hun har forskellige fagpersoners ord på, at hendes arbejdsevne er nærmest ikke eksisterende, og at de mange behandlingsformer, hun har afprøvet, ikke har den ønskede effekt. Hun vil gerne have førtidspension for at bruge den smule overskud, hun har, på at være mor for sine børn og ikke skulle bekymre sig om møder, samtaler og praktikforløb i jobcentret.

Var Camilla bosat i anden kommune, havde det set anderledes ud, vurderer Maj Thorsen.

- Med mit brede erfaringsgrundlag fra sammenlignelige sager i mange andre kommuner, kan jeg bare sige, at hun med stor sandsynlighed havde fået førtidspension mange andre steder. Eksempelvis i Aarhus Kommune.

Camilla selv er overbevist om, at det er et spørgsmål om penge. At hun holdes i systemet, fordi det er billigere for Favrskov Kommune end at tildele hende førtidspension. Camillas påstand er, at jobcentret er klar over, at hun ikke kan arbejde.

- Jeg ved godt, at det handler om økonomi, og at der er grunde til, at man gerne vil have folk kørende. Jeg får invalidepension fra mit pensionsselskab. Det trækker de krone for krone i min ressourceforløb. Så jeg får et meget lille beløb fra kommunen. Det ved de jo godt. De ved godt, at jeg er en meget lille udgift for kommunen. Og de får refusion fra staten. De sparer penge hver måned, hvor de kan holde mig kørende. Det er jo smart for dem.

Camilla Steen Møller er uddannet på Aalborg Universitet. Som hun siger, har hun og hendes mand ressourcer og flair for det boglige, men alligevel har de været nødt til at antage en privatpraktiserende socialrådgiver for at kunne navigere i systemet. Foto: Jesper Rehmeier

Maj Thorsen er kritisk over for den sagsbehandling, hendes klient har fået i Favrskov. Hun mener, at Jobcenter Favrskov går for vidt i det, hun kalder en "evindelig jagt på arbejdsevne hos borgerne".

- Der foregår en jagt efter ressourcer hos borgere, som lider af kroniske sygdomme, og jeg har set det ske i Favrskov i flere år. I deres iver efter at finde ressourcer og arbejdsevne, slider de i stedet borgerne ned. På livskvalitet, men også på funktionsevne. Man forhaler sagsbehandlingen og lytter ikke til læger og psykologer. Tidligere på ugen havde jeg en klient i røret fra Favrskov, hvis praktiserende læge anbefalede klienten at ringe til mig. Der må simpelthen være fagpersoner, der står magtesløse tilbage, siger Maj Thorsen.


Sådan svarer Jobcenter Favrskov

Konstitueret arbejdsmarkedschef Camilla Sonne skriver i en mail til FavrskovLIV, at Jobcenter Favrskov ikke har mulighed for at gå ind i en drøftelse af konkrete borgersager. Derfor er svarene er af mere generel karakter.

"Først og fremmest er vi altid ærgerlige over, når en borger retter kritik mod Jobcenter Favrskov. Vi tilstræber altid at have et tæt og godt samarbejde med vores borgere, og et samarbejde som er præget af høj faglighed, respekt og værdighed.

Når Jobcentret vurderer, hvilke sagsbehandlingsskridt, herunder indsatser, der er relevante, sker det på baggrund af lovgivningens krav om, at denne vurdering skal være en socialfaglig vurdering, hvor alle sagens oplysninger indgår. Vurderingen foretages således ikke alene på baggrund af de lægelige oplysninger i sagen. De lægelige oplysninger indgår i vurderingen sammen med sagens øvrige oplysninger, som har betydning for vurderingen af borgers arbejdsevne, hvilket fx er oplysninger om sociale forhold, borgerens faglige og personlige ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer m.v. Baggrunden for dette er, at det følger af forarbejderne til lovgivningen, at de lægefaglige oplysninger i sagen kun er et delelement blandt en række social- og arbejdsmarkedsfaglige faktorer, når arbejdsevnen skal vurderes. Det betyder, at de lægelige oplysninger ikke kan stå alene, og at de sociale- og arbejdsmarkedsfaglige faktorer også indgår i vurderingen af arbejdsevnen. Arbejdsevnen skal vurderes i forhold til det brede arbejdsmarked. Ved det brede arbejdsmarked forstås et passende arbejde, som pågældende vil kunne varetage under hensyntagen til pågældendes skånehensyn.

Vores fokus i kontakten og samarbejdet med borgerne er at hjælpe og afklare dem med henblik på, at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. For nogle borgere kræver det et længerevarende forløb og flere indsatser. Baggrunden herfor er, at det sikres, at der gives den nødvendige individuelle og målrettede beskæftigelsesrettet indsats, herunder til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, med henblik på varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse i det omfang, det er muligt. Jobcenter Favrskov kan således ikke genkende billedet af, at sagerne i Jobcentret overbelyses.

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet kan godt opleves kompleks og indimellem lidt ”firkantet”, særligt i forhold til de processuelle krav, der følger af lovgivningen. Men som myndighed er vi forpligtet til at overholde gældende lovgivning, også når reglerne kan virke uforståelige og ”firkantede”, men vi forsøger altid at finde de bedste løsninger, sammen med borgerne, inden for de rammer, vi som myndighed er underlagt. Jobcenter Favrskov følger lovgivningen, herunder på baggrund af Ankestyrelsens praksis.

Vi har mange borgere, som har en sag i jobcenteret i løbet af et år. Heldigvis oplever langt de fleste borgere, et godt, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde med jobcenteret, og vi arbejder hver dag på at styrke dette samarbejde med borgerne yderligere."Thake Fogh Cordt, Isabell Friis Madsen og Lars Storgaard har tillid til Jobcenter Favrskov. Foto: Preben Stentoft

Politikere har tillid til jobcentret, men insisterer på at sager med dårlige oplevelser tages alvorligt

Landet over er de kommunale jobcentre lige nu til debat. Flere steder kritiseres jobcentrene for at fastholde syge borgere i frugtløse beskæftigelsesforløb, og inden for den seneste måneds tid har der også været kritik af Jobcenter Favrskov. 

Borgmester Lars Storgaard fastholder, at hans tillid til Jobcenter Favrskov og de ansatte er intakt og understreger, at lægeerklæringer og andre udtalelser fra sundhedsfaglige eksperter tages alvorligt, men indgår som en del i en  helhedsvurdering. 

Isabell Friis Madsen er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune, og hun understreger, at politikerne som den tilsynsførende myndighed tager det alvorligt, når borgere står frem med kritik af jobcentret. Men grundlæggende er også hendes tillid til systemet intakt. 

Hos Enhedslisten har man tidligere bedt om sagsindsigt i flere sager, og Thake Fogh Cordt forstår, at det skader borgernes tillid til systemet, når jobcentrene eksempelvis kritiseres for at tilsidesætte lægefaglige vurderinger.

Inden for den seneste måned er der kommet flere negative historier frem om Jobcenter Favrskov. Borgmesteren såvel som formanden for Arbejdsmarkedsudvalget har fuld tillid til jobcentret, der arbejder inden for lovgivning, som ikke er besluttet lokalt. Enhedslisten har tidligere bedt om indsigt i flere sager.

Det er ikke en misundelsesværdig opgave, som jobcentrene er blevet stillet, når de skal forsøge at hjælpe syge borgere i arbejdet. Det siger borgmester Lars Storgaard, som samtidig slår fast, at han har fuld tillid til Jobcenter Favrskov.

De kommunale jobcentre har i de seneste måneder været genstand for en del kritik i kølvandet på flere historier, hvor borgere står frem og fortæller om dårlige oplevelser med systemet. Her kan du læse historien om Camille Steen Møller fra Hinnerup, der føler at Jobcenter Favrskov tilsidesætter de lægefaglige vurderinger, der er udarbejdet om hende.

Den samme kritik rejste en anden Favrskov-borger i et interview med TV2 Østjylland for en måned siden.

Lars Storgaard kan ikke udtale sig om Camilla Steen Møllers sag. Men ifølge borgmesteren er der ingen ansatte i jobcentret, der negligerer lægeerklæringer eller andre sundhedsfaglige udtalelser af borgere i eksempelvis ressourceforløb, som Camilla Steen Møller er en del af.

- Selvom en lægeerklæring siger, at arbejdsevnen er minimal, skal det stadig efterprøves. Der er ikke én i jobcentret, der ikke tager det alvorligt, det lægerne skriver. Det indgår som en helhedsvurdering, og der laves en samlet vurdering af borgeren. Arbejdsevne, fysisk helbred, psykisk helbred og så videre. Der et meget, vores folk skal tage stilling til, og det påduttes dem fra centralt hold, siger Lars Storgaard.

- Det svære er jo også, at jobcentrene jo er til at for at prøve at hjælpe folk i arbejde eller uddannelse. Det er hovedopgaven, som jobcentrene bliver bedt om at løse. Formålet med et ressourceforløb er jo at få borgeren at i ordinært arbejde, uddannelse, fleksjob eller måske sågar tildele førtidspension, siger Lars Storgaard og minder om, at borgere jo altid har muligheden for at påklage en afgørelse i deres sag til Ankestyrelsen.

Sådan svarer Jobcenter Favrskov

Konstitueret arbejdsmarkedschef Camilla Sonne skriver i en mail til FavrskovLIV, at Jobcenter Favrskov ikke har mulighed for at gå ind i en drøftelse af konkrete borgersager. Derfor er svarene er af mere generel karakter.

"Først og fremmest er vi altid ærgerlige over, når en borger retter kritik mod Jobcenter Favrskov. Vi tilstræber altid at have et tæt og godt samarbejde med vores borgere, og et samarbejde som er præget af høj faglighed, respekt og værdighed.

Når Jobcentret vurderer, hvilke sagsbehandlingsskridt, herunder indsatser, der er relevante, sker det på baggrund af lovgivningens krav om, at denne vurdering skal være en socialfaglig vurdering, hvor alle sagens oplysninger indgår. Vurderingen foretages således ikke alene på baggrund af de lægelige oplysninger i sagen. De lægelige oplysninger indgår i vurderingen sammen med sagens øvrige oplysninger, som har betydning for vurderingen af borgers arbejdsevne, hvilket fx er oplysninger om sociale forhold, borgerens faglige og personlige ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer m.v. Baggrunden for dette er, at det følger af forarbejderne til lovgivningen, at de lægefaglige oplysninger i sagen kun er et delelement blandt en række social- og arbejdsmarkedsfaglige faktorer, når arbejdsevnen skal vurderes. Det betyder, at de lægelige oplysninger ikke kan stå alene, og at de sociale- og arbejdsmarkedsfaglige faktorer også indgår i vurderingen af arbejdsevnen. Arbejdsevnen skal vurderes i forhold til det brede arbejdsmarked. Ved det brede arbejdsmarked forstås et passende arbejde, som pågældende vil kunne varetage under hensyntagen til pågældendes skånehensyn.

Vores fokus i kontakten og samarbejdet med borgerne er at hjælpe og afklare dem med henblik på, at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. For nogle borgere kræver det et længerevarende forløb og flere indsatser. Baggrunden herfor er, at det sikres, at der gives den nødvendige individuelle og målrettede beskæftigelsesrettet indsats, herunder til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, med henblik på varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse i det omfang, det er muligt. Jobcenter Favrskov kan således ikke genkende billedet af, at sagerne i Jobcentret overbelyses.

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet kan godt opleves kompleks og indimellem lidt ”firkantet”, særligt i forhold til de processuelle krav, der følger af lovgivningen. Men som myndighed er vi forpligtet til at overholde gældende lovgivning, også når reglerne kan virke uforståelige og ”firkantede”, men vi forsøger altid at finde de bedste løsninger, sammen med borgerne, inden for de rammer, vi som myndighed er underlagt. Jobcenter Favrskov følger lovgivningen, herunder på baggrund af Ankestyrelsens praksis.

Vi har mange borgere, som har en sag i jobcenteret i løbet af et år. Heldigvis oplever langt de fleste borgere, et godt, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde med jobcenteret, og vi arbejder hver dag på at styrke dette samarbejde med borgerne yderligere."

- Der er også mange gode jobcenterforløb

Kritikken af jobcentrene er for krads.

Det mener Isabell Friis Madsen (S), formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune. Hun ser et behov for reformer af et system, hvor der er plads til forenklinger, men de reformer skal komme fra Christiansborg, for det er begrænset, hvad kommunerne kan gøre, mener hun.

Overordnet er Isabell Friis Madsen tryg ved Jobcenter Favrskov og forvaltningen.

- Der er jo også hundredevis af borgere, som har et godt forløb og som går gennem jobcentret uden problemer, siger Isabell Friis Madsen.

Men opvejer de mange gode historier så de dårlige historier, som kommer frem i lyset for tiden? 

- Jeg synes da, at én dårlig sag er en sag for mange. Men jeg har egentlig stor tillid til, at det forvaltes rigtigt i jobcentret. Det er jo også en problematik, som kører på landsplan. Jeg har til gode at møde politikere og medarbejdere som ikke vil det bedste for borgerne.

- Men det er da klart, at vi interesserer os for historierne inden for vores system, fordi vi har en interesse i, at borgeren får den rette behandling. Det finder du vist ikke en politiker, der ikke mener.

Isabell Friis Madsen er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune. Foto: Benjamin Alexander Helbo.

- Lægefaglig vurdering indgår som helhed

Isabell Friis Madsen vil heller ikke kommentere på enkeltsager, men hun bakker borgmesteren op i spørgsmålet om sundhedsfaglige vurderinger.

- Men jeg synes, det er vigtigt at understrege, at det ikke handler om, at man tilsidesætter lægefaglige vurderinger. De kan aldrig stå alene i en borgers sagsbehandling, de indgår som en helhed. Selvom der i sager kan ligge lægefaglige vurderinger, som man kan sige er tungtvejende, så skal der laves en helhedsvurdering af borgeren. Det kræver loven.

Gennem flere år har blandt andre læger og psykologer jævnligt rejst kritik af jobcentrene for ikke at lytte til de lægeattester, som de udarbejder som en del af borgernes sagsbehandling. Isabell Friis Madsen forstår, at det kan være frustrerende for læger, psykologer og fysioterapeuter. Det er dog ikke bare sådan, at sagsbehandlere egenhændigt kan træffe afgørelser, fortæller hun.

- Mange borgere har komplekse problemstillinger, og de lægefaglige vurderinger indgår på lige fod med andre vurderinger af borgeren. Når man visiterer til ressourcevurdering, er det jo ikke sådan, at sagsbehandlere kan sige, at så gør vi sådan og sådan og ser stor på lægefaglige vurderinger. Der sidder et rehabiliteringsteam, hvor der også indgår lægefaglige specialister, som er med til at vurdere borgerne.

Der skal spares på jobcenteret

Ledigheden i Favrskov Kommune er lav (ifølge forvaltningen var den i juni på 1,8 procent), og derfor har politikerne besluttet at reducere i medarbejderstaben i Jobcenter Favrskov. I budgettet for 2023 skæres der således med en million kroner og et tilsvarende beløb frem til 2026. Det svarer til, at der skæres tre stillinger. 

I høringssvaret til budgettet udtrykker medarbejder i Jobcentret bekymring over reduktionen. De skriver blandt andet "Arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune har en vision om at have Danmarks bedste beskæftigelsesindsats. Vi ønsker at ligge i toppen ift. de kommuner vi benchmarker os mod. Vi når nu disse mål, men kan vi forsat levere disse resultater hvis der reduceres i en medarbejderstab der allerede er reduceres og oplever et stigende langtidssygefravær som er arbejdsrelateret."

Det fremgår af høringssvaret, at "sygefraværet på Arbejdsmarkedsområdet er steget fra 10,4 dage per medarbejder (4,0%) i perioden september 2020 til og med august 2021 til 17,9 dage per medarbejder (6,9%) i perioden september 2021 til og med august 2022."

Enhedslisten krævede gennemgang af sager

I starten af september udsendte TV2 dokumentaren "Håbløst arbejde", hvor flere borgere stod frem og fortalte om langvarige, udsigtsløse forløb i forskellige jobcentre rundt om i landet. Der var ikke historier fra Jobcenter Favrskov i dokumentaren, men den gav alligevel stof til eftertanke hos Thake Fogh Cordt, byrådsmedlem fra Enhedslisten.

- Den kaldte på en væsentlig gennemgang. Så jeg bad om sagsindsigt i sager vedrørende Jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Jeg opstillede en række kriterier til en stikprøvekontrol, og efterfølgende har vi lavet en gennemgang af 11 sager for at få afdækket tvivlen, som rigtig mange borgere og også politikere har haft.

I dette interview retter privatpraktiserende socialrådgiver og bisidder i Camilla Steen Møllers sag, Maj Thorsen, hård kritik af Jobcenter Favrskov. Hun siger blandt andet:

- Der foregår en evindelig jagt på arbejdsevne hos borgerne. I jobcentrets iver efter at finde selv de mindste ressourcer hos borgerne, der kan give dem blot nogle få timers beskæftigelse, ender de med at slide borgerne ned i stedet. Både på livskvalitet og funktionsevne.

Thake Fogh Cordt anerkender, at der er mange borgere, der står i svære situationer. Men på baggrund af den gennemgang, som han sammen med udvalgsformand Isabell Friis Madsen og ledelsen i Jobcenter Favrskov har lavet, ser han ikke tegn på slet spil fra Jobcenter Favrskov.

Thake Fogh Cordt er byrådsmedlem for Enhedslisten. Han er desuden medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og har tidligere bedt om at få flere sager belyst. Foto: Jesper Rehmeier

- Det er nogle virkelig fortvivlende situationer som nogle af borgerne har været i med næsten uendelige vandringer gennem systemet. Men min klare oplevelse er, at der ikke er noget, der tyder på, at der har været en negativ intention fra jobcenter. Det har også været en af de gode ting ved at sidde med jobcenterledelse og repræsentanter fra rehabiliteringsteamet. På den måde giver vi også et klart og tydeligt signal til jobcentret, så man ikke som leder kan være overivrig for at få en god økonomi.

Men I har gennemgået sagerne sammen med ledelsen i jobcentret. Sender det et signal til borgerne om, at der er lavet en uvildig gennemgang af sagerne? 

- Det er jo en problemstilling, og der er en rollefordeling mellem politikere og embedsmænd også. Vi er nødt til at lægge til grund, at de taler sandt. Grunden til, at vi har lavet gennemgangen er at folde ud i stedet for bare at tro på overordnet ord. Jeg har valgt nøgleoplysninger ud, som jeg gerne ville have belyst. Hvis vi skal efterprøve alle de konkrete beslutninger, det har vi svært ved. Vi er nødt til at stole på dem.

Hører gerne fra borgerne

Thake Fogh Cordt kender også til Camilla Steen Møllers sag, men kan heller ikke diskutere den i medierne.

Han er klar over, at historierne med komplicerede og konfliktfyldte sagsforløb i jobcentrene er skadeligt for borgernes tillid til systemet. Hans egen gennemgang af et udsnit af sager efterlader ham dog med en mere rolig mavefornemmelse.

- Min tillid er genoprettet. Det er også det ene led i det at få lavet sagsgennemgang. Der er fuld politisk enighed om at tage hensyn til borgerens helbred og at borgerne kommer så godt og hurtigt videre.

Nu kommer der så nogle historier frem om borgere, som altså føler sig dårligt behandlet og blandt andet mener, at lægefaglige vurderinger mere eller mindre tilsidesættes. Hvad gør det ved din tillid? 

- Jamen det ryster da tilliden igen. Og det er vores pligt at reagere på de historier, der kommer frem.

Hvordan?

- Jeg har blandt andet efterlyst oplevelser hos borgere og sagsbehandlere om konkrete cases, som jeg kunne gå videre med og få belyst. Men lige nu er der ikke nogen, der kommer og siger, at jeg skal se på deres sag. Men der er også bred enighed om, at det i flere tilfælde er alt for lange forløb, og det er dårlige oplevelser for borgerne. Men der er vi jo nødt til at kigge mod Christiansborg, for det er der, der skal laves ændringer i loven.

Så I kan ikke gøre mere lokalt, mener du?

- Vi er forpligtet til, når vi eksempelvis laver arbejdsmarkedspolitikker, at være helt tydelig i formuleringerne om, hvordan vi ønsker at borgerne behandles, så der i hvert fald ikke kan opstå konspirationsteorier. Det skal være helt tydeligt, så borgerne ikke kan tro, at det er økonomisk gevinst, som vi jager. Der skal ikke være en mellemleder eller teamkoordinator der skal tro, at vi gerne vi holde dem fast i et forløb for at spare penge.

Privatpraktiserende socialrådgiver Maj Thorsen har haft omkring 30 jobcentersager med borgere i Favrskov Kommune. Foto: Mads Claus Rasmussen

Privatpraktiserende socialrådgiver i hård kritik: - Der foregår en evindelig jagt på arbejdsevne hos borgerne

I løbet af fem år som privatpraktiserende socialrådgiver har Maj Thorsen haft over 400 sager, hvor hun har hjulpet borgere i jobcentre over hele landet. Og hun tøver ikke med at sige, at Favrskov Kommune er en af de mest rigide kommuner, når det kommer til at tildele borgere varige ydelser. 

Ifølge Maj Thorsen ser man i udbredt grad væk fra lægefaglige vurderinger af borgere med manglende arbejdsevne og afprøver i stedet et utal af tilbud, selvom der ifølge hende ofte ikke er udsigt til, at borgeren kan komme i arbejde. For kommunerne er der nemlig bedre økonomi i at sende borgerne rundt i systemet end i at tilkende varige ydelser som eksempelvis førtidspension, påstår Maj Thorsen.             

- Mange borgere bliver syge af jobcentret. Og vi har simpelthen ikke et særligt godt system, når folk er nødt til at hyre sådan en som mig ind, siger Maj Thorsen.

Ifølge Maj Thorsen forsøger Jobcenter Favrskov desperat at undgå at tildele borgere førtidspension - også selvom der er i flere tilfælde er tungtvejende lægefaglig dokumentation for manglende arbejdsevne. Den privatpraktiserende socialrådgiver kalder jobcenteret "rigidt" og mener, at byrådspolitikerne lukker øjnene for problemerne.

I kølvandet på de seneste måneders historier om jobcentre, der holder syge borgere i beskæftigelsesforløb i stedet for at tildele varige ydelser som fleksjob og førtidspension, har Maj Thorsen været meget synlig i debatten om de kommunale jobcentre.

Særligt TV2 Østjyllands historie om Rasmus Dalgaard fra Randers, der efter syv år i Randers Jobcenter har fået diagnosen PTSD, har fået stor opmærksomhed og kickstartet en debat om jobcentrene. Maj Thorsen hjalp som privatpraktiserende socialrådgiver Rasmus Dalgaard og hans familie, og hun mener, at det er på tide at åbne øjnene for, hvad der foregår i jobcentrene. For mange jobcentre underminerer simpelthen borgernes retssikkerhed og ser bort fra helbredsproblemer, mener hun. Kommunerne har en økonomisk motivation i at holde borgerne væk fra førtidspension, og derfor fastholdes de i udsigtsløse forløb og endeløse udredninger, lyder kritikken.

Og Maj Thorsens kritik er også rettet mod Favrskov Kommune. Hun anslår, at hun i de seneste fem år har hjulpet knap 30 borgere i kommunen. Deriblandt Camilla Steen Møller fra Hinnerup, hvis historie du kan læse her.

- Det virker til, at man har ualmindeligt svært at slippe borgerne til varig ydelse som fleksjob eller førtidspension her i kommunen. Jeg har mange sager, hvor borgeren har ønsket førtidspension, og hvor man bare må sige, at borgeren simpelthen ikke har evnen til at arbejde. Men jobcentrene ser det på en anden måde, og selv i sager med tungtvejende lægefaglig dokumentation afviser man borgeren, siger Maj Thorsen og uddyber:

- Jeg har haft sager i over 50 kommuner, så jeg har et stort sammenligningsgrundlag. Og jeg kan bare sige, at havde eksempelvis Camilla Steen Møller været borger i Aarhus Kommune, så havde hun ret sandsynligt fået førtidspension. Og det gælder for andre borgere i Favrskov også.

Fra 2015 og til 2017 var Maj Thorsen ansat i Favrskov Kommune som uddannelseskonsulent. Hun tænker tilbage på det som en god tid, hvor det lykkedes at hjælpe mange unge videre i systemet og ud af "endeløse praktikker", som hun beskriver det. I dag har hun et godt samarbejde med flere af de ansatte socialrådgivere i jobcentret i Hadsten, understreger hun.

I denne artikel forholder tre lokale politikere, deriblandt borgmester Lars Storgaard (K) samt formanden for Arbejdsmarkedsudvalget Isabell Friis Madsen (S) siger til kritikken af Jobcenter Favrskov.

Sådan svarer Jobcenter Favrskov

Konstitueret arbejdsmarkedschef Camilla Sonne skriver i en mail til FavrskovLIV, at Jobcenter Favrskov ikke har mulighed for at gå ind i en drøftelse af konkrete borgersager. Derfor er svarene er af mere generel karakter.

"Først og fremmest er vi altid ærgerlige over, når en borger retter kritik mod Jobcenter Favrskov. Vi tilstræber altid at have et tæt og godt samarbejde med vores borgere, og et samarbejde som er præget af høj faglighed, respekt og værdighed.

Når Jobcentret vurderer, hvilke sagsbehandlingsskridt, herunder indsatser, der er relevante, sker det på baggrund af lovgivningens krav om, at denne vurdering skal være en socialfaglig vurdering, hvor alle sagens oplysninger indgår. Vurderingen foretages således ikke alene på baggrund af de lægelige oplysninger i sagen. De lægelige oplysninger indgår i vurderingen sammen med sagens øvrige oplysninger, som har betydning for vurderingen af borgers arbejdsevne, hvilket fx er oplysninger om sociale forhold, borgerens faglige og personlige ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer m.v. Baggrunden for dette er, at det følger af forarbejderne til lovgivningen, at de lægefaglige oplysninger i sagen kun er et delelement blandt en række social- og arbejdsmarkedsfaglige faktorer, når arbejdsevnen skal vurderes. Det betyder, at de lægelige oplysninger ikke kan stå alene, og at de sociale- og arbejdsmarkedsfaglige faktorer også indgår i vurderingen af arbejdsevnen. Arbejdsevnen skal vurderes i forhold til det brede arbejdsmarked. Ved det brede arbejdsmarked forstås et passende arbejde, som pågældende vil kunne varetage under hensyntagen til pågældendes skånehensyn.

Vores fokus i kontakten og samarbejdet med borgerne er at hjælpe og afklare dem med henblik på, at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. For nogle borgere kræver det et længerevarende forløb og flere indsatser. Baggrunden herfor er, at det sikres, at der gives den nødvendige individuelle og målrettede beskæftigelsesrettet indsats, herunder til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, med henblik på varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse i det omfang, det er muligt. Jobcenter Favrskov kan således ikke genkende billedet af, at sagerne i Jobcentret overbelyses.

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet kan godt opleves kompleks og indimellem lidt ”firkantet”, særligt i forhold til de processuelle krav, der følger af lovgivningen. Men som myndighed er vi forpligtet til at overholde gældende lovgivning, også når reglerne kan virke uforståelige og ”firkantede”, men vi forsøger altid at finde de bedste løsninger, sammen med borgerne, inden for de rammer, vi som myndighed er underlagt. Jobcenter Favrskov følger lovgivningen, herunder på baggrund af Ankestyrelsens praksis.

Vi har mange borgere, som har en sag i jobcenteret i løbet af et år. Heldigvis oplever langt de fleste borgere, et godt, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde med jobcenteret, og vi arbejder hver dag på at styrke dette samarbejde med borgerne yderligere."

- Borgerne jages

Når en borger bliver syg og ude af stand til at arbejde, er der i den ideelle sagsbehandling et godt samarbejde mellem jobcenter og borgerens praktiserende læge - foruden de specialister, som ofte indgår i udredning af borgeren.

Men i sager i Favrskov Kommune er det Maj Thorsens oplevelse, at sagerne ofte forhales, og at man ikke lytter til vurderinger fra praktiserende læger og psykologer.

- Der foregår en evindelig jagt på arbejdsevne hos borgerne. Jeg kalder det en jagt. En ressourcejagt, kan man også sige. I jobcentrets iver efter at finde selv de mindste ressourcer hos borgerne, der kan give dem blot nogle få timers beskæftigelse, ender de med at slide borgerne i stedet. Både på livskvalitet og funktionsevne.

Hvad mener du, når du siger, at der er et problem med menneskesynet i Jobcenter Favrskov?

- Jeg må undre mig over, at jeg kan sidde med helt sammenlignelige sager fra andre kommuner, hvor borgerne får tilkendt førtidspension, mens det ikke er tilfældet i Favrskov. I sager, hvor borgere har kroniske lidelser og ingen funktionsevne. Som eksempelvis Camilla. Jeg har mange borgere, som simpelthen får frataget deres livskvalitet og ikke engang har kræfter til at være der for deres familie. Det er ikke jobcentrets opgave af fratage borgerne livskvalitet ved at holde dem i endeløse forløb.

Det er i sidste ende et spørgsmål om ledelse, siger Maj Thorsen.

- Det er ledelsen der står med det overordnede ansvar. Jeg tror ikke, at sagsbehandlere og socialrådgivere går på arbejde og har lyst til at ødelægge folks liv.

Der er jo også borgere, der har gode oplevelser med Jobcenter Favrskov? Og andre jobcentre for den sags skyld. 

- Vi er langt ude over, hvad de gode jobcenterforløb kan opveje. 20 gode kan ikke opveje et dårligt. Man kan ikke sætte det sådan op. Det er ikke rimeligt, hvad mange borgere udsættes for. Når jeg har så mange sager i Favrskov, hvor mange er der så, der ikke kommer til mig? Folk der ikke har råd til at hyre mig? Man er ikke interesseret i reelt at høre, hvad borgerne er udsat for. For det vil betyde at man skal lave væsentlige forandringer i jobcentret. Det tror jeg ikke, man tør åbne øjnene over for.

Maj Thorsen er privatpraktiserende socialrådgiver og har siden 2020 hjulpet Camilla Steen Møller fra Hinnerup. Foto: Kirsten Adler

Privatpraktiserende socialrådgiver Maj Thorsen

Maj Thorsen er uddannet socialrådgiver. I 2017 blev hun privatpraktiserende efter 8 år i det offentlige.

Hun er blandt mange fagfæller kendt som whistlebloweren “Karen”, der i 2014 whistlede anonymt om forhold enei familieafdelingen i Randers Kommune. Det førte til fyringer blandt topledelsen og et flerårigt arbejde med omstruktureringer i afdelingen. 

Maj Thorsen er bisidder og partsrepræsentant. Hun er desuden tidligere ansat i Jobcenter Favrskov.

Politikerne svigter deres opgave

Ifølge Maj Thorsen er det et stort problem, at borgere stilles uden klagemuligheder, hvis de mener, de ikke får en korrekt sagsbehandling. Som borger kan man skrive til byrådet og klage over sagsbehandlingen, som blandt andre Camilla Steen Møller har gjort, men efter Maj Thorsens erfaringer nytter det sjældent noget. Og Ankestyrelsen behandler kun klager over afgørelser, ikke sagsbehandling.

- De har reelt ingen steder at klage. Hvad er det for nogle mennesker, der leder kommunerne? Forstår jeg, at der er presset økonomi i kommunerne? Ja, det gør jeg. Men mange af borgere, som jeg står med, kan man simpelthen ikke hjælpe i arbejde. De er for syge. Skal jeg virkelig komme med målene til ligkisten, før de slipper folk? Skal det være så galt?

Det ødelægger borgernes retfærdighedsfølelse, at de ofte bliver mødt med mistro fra jobcentres side. Og det er et stort problem, at borgerne føler, at man ikke tror på dem, når de klager over sagsbehandling, fortæller Maj Thorsen.

- Politikerne skal starte med at tro på, hvad vi siger. Jeg har en klar opfattelse af, at man ikke tror på, hvad vi siger. Det er da simpelthen så frustrerende. Det her er altså ikke borgere, der bare vil have. Det er ikke borgere, som er sure og tvære over at de ikke kan få den afgørelse, som de vil have. Det er borgere, som opfylder betingelserne for førtidspension. Jeg har dokumentation for hver eneste ting, jeg går ud og hævder og påstår, når jeg hjælper en borger med at søge førtidspension.

Det er ikke altid, at borgerne ønsker at klage, når de har fået afslag. Det er ikke altid, at de har overskuddet til det. Og indimellem advarer Maj Thorsen også borgerne om, at de risikerer at stå skuffet tilbage med det svar, der bliver givet til deres klage.

- Folk føler sig så angrebet på retsfølelsen. Det synes jeg politikker skal gøres opmærksomme på. De står med ansvaret og det er dem, der gang på gang lader til at tro mere på forvaltning og medarbejdere end borgerne. Det er ubehageligt at stå med den virkelighed.

- Det kan ikke passe, at man skal hyre sådan en som mig

Som privat socialrådgiver tager Maj Thorsen 900 kroner i timen for at være bisidder og yde partsrepræsentation. Og hendes forretning blomstrer, for mange har brug for hjælp.

- Mange borgere, og særligt dem der mangler ressource og overskud, bliver simpelthen kørt over i det her system. Og jeg har altså klienter fra alle samfundslag. En del er kontanthjælpsmodtagere, en kæmpestor bred gruppe er borgere fra den pæne middelklasse og helt op til direktøren. Og når folk kommer til mig, er sagsbehandlingen ofte gået skævt. Som borger mister man helt fodfæstet, også i forhold til en selv. Man spørger sig selv, "hvad er egentlig rigtigt her? Burde jeg medvirke i det her, og er jeg måske bare svag?"

Det er et udtryk for, at der er et stort samfundsproblem, og at borgerne føler sig hjælpeløse og umyndiggjorte i de kommunale jobcentre, mener Maj Thorsen.

- Det kan simpelthen ikke passe, at man så skal hyre sådan en som mig, der i nogle tilfælde må sige til en borger "du skal stoppe i den praktik. Nu! Der er lægefaglig dokumentation for, at det her forværrer dit helbred. Du skal stoppe nu". Det kan jo simpelthen ikke passe.

Det kan gøres mere smidigt

Der er, understreger Maj Thorsen igen, et problem på ledelsesniveau i Jobcenter Favrskov.

- Man kan sagtens gøre det bedre i Favrskov og give en mere smidig sagsbehandling. Men der sidder nogle et sted i ledelsen som ikke skulle være der. Jeg har så tit forsøgt at få politikere i tale og gjort dem opmærksom på det. Jeg er med på, at det er dyrt at give en varig ydelse - men det må ikke stå i vejen for, at man overholder lovgivningen. Og der sker lovbrud på jobcentret i Favrskov Kommune.

Randers, Favrskov og København. Det er de tre kommuner, Maj Thorsen har flest sager i, og hvor hun oplever den mest rigide sagsbehandling. Der er dog ved at ske en ændring i Københavns Kommune, fortæller hun, og for nylig holdt hun møde med jobcenterledelsen for at diskutere, hvordan sagsbehandlingen i kommunen kan blive bedre.

Hun ville gerne have et lignende møde med politikere og jobcenterledelse i Favrskov Kommune. Hun tvivler dog på, at det kommer i kalenderen lige med det første.

- Det siger mig noget om, at de ikke tror på mig. Og de forstår ikke, hvad det handler om. Fordi jeg tror, at jobcentret er dygtig til at fralægge sig ansvar og glatte ud. Så står politikere tilbage og siger, at det går fint, men hvor mange historier vil de have? Hvor meget offentlig kritik for skal der til for, at de ser, at der er noget om det, vi siger? Men lytter de til os, så bliver det dyrere for kommunen. For de varige ydelser er dyre.