Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Per Kring Jensen fra Sall har høns, og han synes ikke om, at kommunen skal gå ind og diktere, hvorvidt folk må holde haner eller ej. Foto: Jesper Rehmeier

Går kommunen til angreb på hønsegårdene?

Døden, SKAT og vrede høringssvar fra hønseejere, når kommunen vil stramme hønseregulativet og forbyde folk at holde haner.

Det er de eneste tre ting i livet, man kan regne med.

- Man kan som racefjerkræavler ikke avle uden en hane. Det må være logik, selv for embedsmænd!

- Jeg synes, det er helt forkastelig, at man kan tage sådanne beslutninger. 

- Burde en hane ikke først kunne forbydes, hvis der klages over den af de omkringboende naboer i stedet for at fratage alle med interesse i høns som hobby og hygge muligheden for at kunne fuldende deres hønseflok?

Ovenstående citater er plukket fra de godt 30 høringssvar, som Favrskov Kommune modtog, mens det reviderede hønseregulativ var i offentlig høring.

30 høringssvar. Det er faktisk en del. Jeg bruger som journalist en del tid på at kigge på høringssvar, for det er et godt sted at lede efter de steder, hvor borgeren og systemet ikke er enige. Hvad sagen om hønseregulativet da også er et eksempel på. Da kommunen lavede lokalplanforslaget for Thorasdal, det almene boligbyggeri med 75 lejligheder i fem etager i hjertet af Hinnerup, modtog man syv høringssvar. Da borgerne havde mulighed for at tilkendegive deres mening om det 55 hektar store solcelleprojekt ved Voldby, noterede forvaltningen blot tre høringssvar. Da politikerne meldte ud, at der skal spares otte millioner kroner næste år på det kommunale budget, kom lidt flere borgere til tasterne, men ikke i samme omfang som Favrskovs hobbyhønseholdere nu har været det.

Og deres svar har haft en effekt. For forslaget om at forbyde blandt andet hanekyllinger ældre end 20 uger er droppet. Dermed er der altså håb for kommende generationer af fjerkræ for kommunens hobbyavlere.

Men er det egentlig så overraskende, at så mange folk, der er glade for deres høns og gerne vil have kyllinger til at pippe rundt i haven, blev vrede over kommunens forslag om at forbyde haner, og det afstedkom høringssvar? Det er det måske ikke, for det anslås, at intet mindre 125.000 danskere holder høns i haven. Fra Mors til Ven og fra Vitten til Vester Velling. Folk vil åbenbart gerne holde høns. Og haner. Også i Favrskov.

Hvorfor skal kommunen i det hele taget blande sig i min hønseflok, spørger flere borgere i deres høringssvar. Hvor mange klager egentlig over støj fra høns? Og kører kommunen nu rundt og tjekker, om hønsene er i hus efter klokken 18?

Det har vi spurgt ind til. Og selvom borgerne får lov at beholde deres haner, er sejren ikke fuldendt. For det nye regulativ er strammet visse steder, og derfor var der også en lille splid i det politiske udvalg, der skulle godkende det.

Vi har også mødt en af de borgere, der kun kunne ryste på hovedet af forvaltnings oprindelige udkast. Ham kan du møde i artiklen, som vores abonnenter har adgang til. Husk at du kan oprette dig som abonnent her.

Om ikke andet er denne historie et eksempel på, at det rent faktisk kan lykkes at få embedsværket på andre tanker, hvis tilpas mange siger nej tak. Men hvad med den anden side af sagen - altså de folk, der føler sig generet af hanegal. Sidder de slukørede tilbage? Er du en af dem, hører jeg gerne fra dig på jerso@favrskovliv.dk.

God fornøjelse med artiklerne i dette nyhedsbrev, hvor du foruden balladen i hønsegården også kan møde en neurokirurg fra Hadsten, der med en ny børnebog prøver at nedbryde nogle af de fordomme og stigmatisering som folk, og særligt børn, med epilepsi møder. Vi giver også et hurtigt overblik over de vigtigste dagsordener på seneste byrådsmøde.

Tak, fordi du læser med  🐔

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
Per Kring Jensen fra Sall har høns, og han synes ikke om, at kommunen skal gå ind og diktere, hvorvidt folk må holde haner eller ej. Foto: Jesper Rehmeier

Hanerne får lov at beholde hovedet, men skal lukkes ind klokken 18: - Det skaber dårligere dyrevelfærd, mener hønseejer

Per Kring Jensen er en af de mange, der har skrevet et høringssvar til det reviderede hønseregulativ, som træder i kraft efter nytår. Han forstår ikke, hvorfor forvaltningen skal gå ind og lave regler, der gælder for alle, i stedet for at løse klager over larm fra hønsefugle individuelt. Og Per var langt fra den eneste, der var utilfreds. 

Forvaltningen havde lagt op til at forbyde hanekyllinger ældre end 20 uger, men de mange høringssvar fik dem til ændre den del. Forslaget var ment som en hjælp til dem, der føler sig generet af støj, lyder det fra forvaltningen. Det er dog ikke sådan, at det drejer sig om enormt mange utilfredse borgere, kan man forstå. 

Både fra forvaltningen og fra politisk side glæder det, at så mange borgere har givet deres mening til kende. Og et af medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget mener da heller ikke, at det giver mening at stramme reglerne.

Hønseejere i Favrskov Kommune frygtede, at de måtte slibe øksen og halshugge deres haner, for en revideret version af hønseregulativet lagde op til at forbyde hanekyllinger ældre end 20 uger. En storm af utilfredse høringssvar fik dog forvaltning og politikere til at stryge den del af regulativet.

Per Kring Jensen åbner havelågen, og to islandske fårehunde hilser ivrigt velkommen. Et par langhårede, livlige og fredelige vagthunde, der sætter fine poteaftryk på bukserne. Foran huset går et par rappende løbeænder rundt. I decemberkulden er der ikke mange dræbersnegle til ænderne, men om sommeren arbejder de for føden ved at holde grøntsagerne fri af de slimede snegle. Per og hustruen dyrker et væld af grøntsager i nyttehaven og er faktisk selvforsynende i den afdeling. Ænderne har været en fantastisk investering, siger Per.

Køledisken med æg holder familien sig også fra, når de køber ind. For 18 høns og en hane optager det bageste hjørne af haven i en fin og solid hønsegård, og de levere masser af æg. Fjerkræene omdanner køkkenaffald og gulerodstoppe til æg, men det er ikke alt, de gør. Dyrene giver også livskvalitet og glæde, og derfor skrev Per Kring Jensen et høringssvar til det reviderede hønseregulativ. Han mener nemlig ikke, at det er kommunens opgave at gå ind og begrænse eller besværliggøre Favrskovborgeres mulighed for at holde høns med flere og strammere regler.

Derfor er fjerkræejerne i Favrskov blevet sure

10. august behandlede Teknik- og Miljøudvalget et forslag til et revideret hønseregulativ.

I det forslag stod der blandt andet, at "Hold af andefugle, kalkuner, haner og hanekyllinger ældre end 20 uger, er ikke tilladt."

Og desuden:

"Hvis hold af høns eller andre fugle, giver anledning til væsentlige støjgener, skal de holdes i et mørkelagt eller lydisoleret hus fra kl. 18.00 til kl. 07.00 mandag til fredag og fra kl. 18.00 til kl. 08.00 på lørdage samt søn- og helligdage."

Forslaget til det nye hønseregulativ blev sendt i høring, og det kom der hele 30 høringssvar ud af. Der var gennemgående utilfredshed med de to punkter. Det første punkt er strøget i det endelige regulativ, som blev vedtaget i november. Den anden del består. Det nye hønseregulativ er gældende fra nytår.

Regulativet er gældende for ikke-erhvervsmæssigt hold af høns, duer, volierefugle mv. i byzone- og sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål.

Du kan se hele regulativet her.

Favrskov Kommune

De nye regler dikterer, at hønsehold skal være lukket inde fra klokken 18 til klokken 7 i hverdagene og klokken 8 i weekenderne. Det er Per Kring Jensen ikke fan af.

- Jeg synes ikke, at det etisk er okay at spærre dem inde i så lang tid, særligt om sommeren, hvor det altså kan være ret varmt i et hønsehus. Jeg vil da heller ikke selv spærres inde, jeg vil selv have lov at bestemme, hvornår jeg vil ind. Jeg synes, det minder lidt om dyreplageri, at de skal lukkes så længe inde. Som samfund bevæger vi os jo ellers mod mere dyrevelfærd.

Det gør det også til en praktisk udfordring, som kan være svær at løse, mener han.

- Skal man aflevere børn tidligt eller møde på arbejde før klokken 7, så man ikke kan lukke hønsene ud, hvad gør man så? Så er man jo sådan set diskvalificeret fra at holde høns, lyder det fra Per Kring Jensen.

Per Kring Jensen fra Sall har høns, og han synes ikke om, at kommunen skal gå ind og diktere, hvorvidt folk må holde haner eller ej. Foto: Jesper Rehmeier

- Skal ikke gøre en fjer til ti høns, men...

Efter høringsfasen skulle politikerne i Teknik- og Miljøudvalget godkende det reviderede hønseregulativ. Hvor det altså er besluttet, at hanerne får lov at overleve, også efter deres 20 ugers fødselsdag. Det blev dog ikke enstemmigt vedtaget, for Konservatives René Schneider kom med et ændringsforslag til § 2, stk. 6, hvor det altså er besluttet, at høns skal lukkes ind klokken 18. Byrådsmedlemmet ville have det ændret til solnedgang i stedet. Den var resten af udvalget ikke med på, og René Schneider kunne ikke tiltræde indstillingen.

Det kan Favrskovborgere heller ikke, kan man læse af høringssvarene.

- Jeg kan godt forstå, at folk er imod. At man skal være hjemme klokken 18 for at lukke dyr ind, det er fjollet. Det er i hvert fald ikke for dyrevelfærden, at man skal gøre det. Her om vinteren er det ikke noget problem, der går de jo tidligt i seng, men om sommeren er det noget andet. Og høns larmer jo ikke generelt, så hvorfor ikke bare lade dem gå ind selv? Og hvem skal køre rundt og regulere og holde øje, spørger René Schneider.

Han fortæller, at han selv har siddet i Hegnsynet, og at der indimellem kan opstå stridigheder mellem naboer over larmende høns, men at man som regel finder ud af det naboerne imellem.

Hønseholdere kan ikke få høns til at gå ind på bestemte tidspunkter før solnedgang, medmindre man indfanger hver høne og sætter denne ind i hønsehuset. Indfangning vil stresse dyrene og være en umulig daglig opgave for hønseholdere.

Uddrag fra høringssvar til det nye hønseregulativ

Det glæder René Schneider, at så mange borgere bad forvaltning og politikere om at holde hænderne fra hanerne.

- Tit hører vi ikke rigtig noget fra folk, men her er der da nogen, der bemærker hvad vi laver. Og jeg er glad for, at der er blevet lavet ændringer. Det var også helt galt, at vi skulle forbyde haner. Det er jo ikke alle haner, der larmer, og de er med til at holde styr på flokken.

- Hvad med larmende voksne?

Per Kring Jensen bor mellem Sall og Hammel og har haft høns i tre år. Hans hus ligger i en landzone, og dermed gælder reglerne for hønseregulativet ikke for ham. Så hvorfor overhovedet skrive et høringssvar? Jo, fordi han føler, at der er reguleringer og regler nok, og at man som mennesker og naboer må kunne finde løsninger, hvis haner galer.

- Det kan godt være, det lyder lidt romantisk, men det der med hanegal, det er en del af kulturen, som har fulgt os i rigtig, rigtig mange år. Man holder høns alle steder i verden. Man ser hønen ruge, og så frem til, at man får en kylling ud af det, og den en dag selv lægger et æg. Og måske selv være med til at slagte hønen eller hanen en dag. Det giver et helt andet forhold til dyr.

Og der er hanen jo ret afgørende?

- Ellers kommer der jo ingen kyllinger. Så kommer processen ingen vegne. Derfor kan man ikke få den forståelse for liv og død. Det giver ikke det samme at se YouTube-video, hvor man får det forklaret.

Men man jo godt holde høns uden at have en hane?

- Det kan man. Men den naturlige fremdrift og det at have kyllinger, det kan man jo ikke få. At være spændt på at se, om der er kommet kyllinger, når man kommer hjem fra arbejde. Kyllinger, man har købt, følger ikke en bestemt høne, men det er gør de kyllinger, der er udruget i hønsehuset. Der er noget andet i det, en anden værdi, som skaber en anden forståelse. Og følelsesmæssigt er der også noget andet i det. Det giver en livskvalitet, siger Per Kring Jensen.

Det bør heller ikke være kommunens tid værd at indføre flere regler for fjerkræ, lyder det fra Per Kring Jensen.

- Hvad med kirkeklokker eller larmende hunde? Eller larmende voksne? Skal vi også forbyde det? Jeg synes heller ikke, vi som samfund skal lave så mange regler. Vi laver regler, når der er problemer ,vi ikke kan løse på andre måder.

Per Kring Jensen fra Sall har høns, og han synes ikke om, at kommunen skal gå ind og diktere, hvorvidt folk må holde haner eller ej. Foto: Jesper Rehmeier

Havde forventet en reaktion

Da forvaltningen præsenterede det oprindelig udkast til det reviderede hønseregulativ for Teknik- og Miljøudvalget, var det med en lille advarsel i bunden af af sagsdokumentet:

"... derfor forventer Teknik og Miljø kritiske høringssvar i høringsperioden, særligt fra fjerkræforeninger. Det primære formål med stramningen er at reducere støjgener i boligområder og deraf følgende klagesager".

Jeg vil være utrolig ked af hvis vi ikke kan få lov til og forsat at have høns i haven. De giver hygge og rigtig gode æg. “Frie dyr “ = bedre dyrevelfærd og det er vigtigt. Vi skal tilbyde alle dyr et godt liv.

Uddrag fra høringssvar til det nye hønseregulativ

Fjerkræforeningerne pippede da også ind med deres besyv, men mange svar kom altså fra helt almindelige Favrskovborgere, som vil have deres haner i fred og give fuglene lov til at gå ude, til dyrene selv beslutter, at det er sengetid.

Hos forvaltningen glæder det, at borgerne gav deres mening til kende.

- Som jeg ser det, er det da et udtryk for demokrati. Man hører folk og lader dem komme til orde, og har vi jo også lyttet. Personligt er jeg ikke overrasket over, at der kom en reaktion, for da det oprindelige hønseregulativ blev indført for godt 10 år siden, skabte det også en del debat, siger Steffen Carton Nielsen, miljøsagsbehandler i Favrskov Kommune.

Som hobbyavler får man altså lov at beholde sin hane, ænder eller kalkuner. Ifølge Steffen Carton Nielsen var der da heller ikke så mange, der gav udtryk for tilfreds med ændringerne i regulativet, som man havde troet i forvaltningen.

- Vi havde indtryk af, at vi havde fået en del andre henvender om utilfredshed med hanegal, men uden egentlige klager. Vi havde et indtryk af et mørketal med af der var generet, men ikke ville klage til os. Men dem har vi altså ikke hørt fra i høringsfasen.

Tilpas mange høringssvar gik altså på kritik af det punkt, at det blev strøget. Men en anden stramning i forhold til det tidligere hønseregulativ består, trods en del utilfreds i høringssvarene.

Tidligere sagde reglerne, at høns skulle lukkes ind ved solnedgang, men det er nu ændret til, at dyrene skal være indendørs fra klokken 18 til 7 i hverdagene og 8 i weekenderne. Steffen Carton Nielsen understreger, at der er tale om støjende fuglehold til gene for naboer. Og af regulativet fremgår det, at "hanegal i ovennævnte tidsrum vil som udgangspunkt blive betragtet som en væsentlig støjgene." Formålet er altså at imødekomme naboklager over støjgener, lyder forklaringen.

Ifølge Steffen Carton Nielsen har der siden 2020 været ni klagesager over støj fra høns i Favrskov Kommune.

9 støjklager siden 2020, det lyder da ikke mange?

- Det kan man sagtens argumentere for, men de kan være omfangsrige og kræve meget tid for os at behandle. Det er også derfor, vi har spurgt folk. Tanken var, at det kunne lette vores sagsbehandling, men også sikre folks ret til ro og fred.

Kører I rundt og tjekker, om folk har lukket deres høns ind klokken 18?

- Nej vi tager ikke rundt og laver opsøgende kontrolarbejde. Normalt går høns jo bare rundt og larmer ikke specielt meget. Men hvis naboerne betragter det som en væsentlig gene, skal vi ud og lave en vurdering. Og igen, jeg understreger kraftigt, at det kun er, hvis der er tale om støjende fugle.

Halldór Bjarki Einarsson er neurokirurg og har skrevet en børnebog om epilepsi for at bryde at bryde nogle af de fordomme, der knytter sig til epilepsi. Foto: Jesper Rehmeier

En eventyrverden af epilepsi: Ny børnebog vil bryde med stigmatisering af epileptiske børn

I Hadsten bor neurokirurgen Halldór Bjarki Einarsson. Han arbejder til daglig på Skejby Sygehus, hvor han blandt andet behandler patienter med epilepsi. Både børn og voksne. 

Man anslår, at omkring 50.000 danskere har epilepsi, og mange af dem er børn. Ifølge Halldór Bjarki Einarsson er patienter med epilepsi stadig i dag udsat for en del stigmatisering, og det er ikke usædvanligt, at børn med epilepsi bliver mobbet. 

For at skabe en større forståelse for epilepsi har Halldór Bjarki Einarsson skrevet børnebogen Epilepsitårnet. Bogen handler om drengen Ole, der har epilepsi, og fortællingen foregår i en fantasiverden, hvor budskaberne dog også gælder i den virkelige verden: Man skal ikke opgive håbet, selvom man bliver syg, og man står ikke alene.

Halldór Bjarki Einarsson fra Hadsten er neurokirurg på Skejby Sygehus. Han arbejder med patienter med epilepsi, deriblandt børn og deres forældre. Han oplever, at der stadig er en del stigmatisering af folk med epilepsi, især blandt børn. Derfor har han skrevet en eventyrlig børnebog om en dreng med epilepsi i håbet om at nedbryde nogle af fordommene og skabe forståelse.

Anton kommer til sig selv på gulvet i klasseværelset. Han har bidt sig i tungen, og bløder ud af munden. Det værker i kroppen efter det pludselige møde med gulvet.

Værre endnu. De andre børn holder afstand, mens de ser deres klassekammerat sætte sig op. De er tydeligvis bange for ham, for det så voldsomt ud, da han fik sit anfald og kollapsede.

Anton er en af 50.000 danskere, der har epilepsi, og hver dag får 12 nye danskere stillet diagnosen. Og det kan være svært, både for patienten, men også for deres pårørende. Det ved Halldór Bjarki Einarsson. Han er læge og neurokirurg på Skejby Sygehus og arbejder til daglig med patienter med epilepsi. Både voksne og børn. Og selvom epilepsi i mange tilfælde kan behandles, ved han, hvor svært det kan være at få stillet diagnosen.

- Mennesker med epilepsi oplever til dels stadig at være stigmatiseret. Det er ikke så slemt i vesten som andre steder rundt om i verden, men stigmatisering eksisterer stadig. Nogle børn bliver faktisk mobbet på grund af deres epilepsi. Før i tiden troede man, at de var besat af onde ånder, fordi mange med epilepsi får anfald, hvor de mister bevidstheden, fortæller Halldór Bjarki Einarsson, der bor i Hadsten med sin kone og deres to børn.

Foruden at være neurokirurg er Halldór også historiefortæller. Og nu udgivet forfatter. Arbejdet med epilepsipatienter har nemlig inspireret ham til at skrive bogen "Epilepsitårnet", hvor den 12-årige dreng Ole - der har epilepsi - tager på eventyr i en skjult verden. Her er vulkanudbrud synonym med epileptiske anfald, og Halldór Bjarki Einarsson, der kommer fra Island, blander den danske og islandske kultur. Han har skrevet bogen ud fra feltet narrativ medicin, hvor tanken er, at skønlitteratur kan arbejde sammen med medicinsk behandling.

- Jeg tror, bogen kan være med til at skabe noget forståelse omkring epilepsi. Den fortæller på en kærlig måde, hvordan drengen Ole oplever at befinde sig i en eventyrlig verden, og der er masser af læring i bogen, siger Halldór Bjarki Einarsson.

Hvad er epilepsi?

Neurokirurgen fra Hadsten påpeger, at epilepsi ikke er en sygdom. Det er en tilstand. En konsekvens af en grundsygdom, som kan være mange forskellige ting. Elektrolytforstyrrelser i blodbilledet. Rumopfyldende proces i centralnervesystemet i hjernen. Det kan komme af elektrisk aktivitet i hjerne. Det kan sågar skyldes de fødevarer, man indtager.

- Man må aldrig opgive håbet

Da jeg startede på universitet, var der en professor, der sagde til mig " du skal da ikke være læge, du skal da være kunstner"

Halldór Bjarki Einarsson, neurokirurg og børnebogsforfatter fra Hadsten

Epilepsi er altså en samlet betegnelse for en gruppe tilstande, der skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen, og det kan variere meget fra patient til patient.

Nogle mennesker med epilepsi oplever også hallucinationer i forbindelse med deres anfald. Når de får et anfald, ser de altså ting, der ikke er virkelige, af den "reelle verden", som Halldór udtrykker det. Og netop det sker også for Ole, drengen som altså er hovedperson i bogen "Epilepsitårnet".

- Det er derfor, jeg tillader mig at gå ind i en eventyrverden. Og hvad sker der, når man træder ud af den reelle, virkelige verden? Så ser man nogle ting, som ikke er af denne verden. Og det er faktisk noget af det, som denne bog handler om.

Epilepsi i befolkningen

Det anslås, at mellem 0,7 og 1 procent af befolkningen i den vestlige verden får epilepsi.

Der er flere end 50 millioner mennesker på verdensplan, som har epilepsi.

Hver dag er der 12 nye danskere, der får epilepsi.

Nogle fødes med epilepsi eller sygdom der kan give epilepsi, og andre får epilepsi på et tidspunkt senere i livet.

Omkring to ud af tre med epilepsi bliver anfaldsfri med medicin.

Kilde: Epilepsiforeningen

Et andet centralt emne i bogen er håb. Håbet alene kan selvfølgelig ikke kurere syge patienter, men for Halldór er det vigtigt, at både børn og forældre bevarer håbet, selvom epilepsi pludselig bliver en del af hverdagen. Her er det tanken, at Epilepsitårnet kan bruges til at hjælpe med at indgyde børn og forældre det håb.

- Det er en af de stærkeste kræfter, håbet. Og det sidste, man skal gøre som læge, er at tage håbet fra folk. Hvis der er noget, jeg har lært, så er det, at man aldrig kan føle sig skråsikker på noget. Børns hjerner er nemlig stadig under udvikling, så man kan vokse fra epilepsi igen. Det gør mange. Og det er selvfølgelig vigtigt, at forældrene og barnet nærer håbet om, at det kan ske.

Halldór Bjarki Einarsson er fra Island, men har boet i Danmark i mange år. Han er ved at skrive endnu en bog, denne gang på islandsk og for voksne. Foto: Jesper Rehmeier


Ærlighed er vigtigt, selvom det kan være svært

Bogen er primært tiltænkt børn i alderen 6-12 år, og selvfølgelig børn med epilepsi samt deres forældre. Til forældrene rummer bogen også det vigtige budskab, at man ikke er alene. I Epilepsitårnet får Ole hjælp fra flere forskellige karakterer, og når et barn får et epileptisk anfald, er der hjælp til både barn og forældre fra læger, sygeplejesker, psykologer og så videre.

- Enhver sygdom er en fortælling. Bliver jeg syg, har jeg et patientforløb, som på ingen måde ligner andres. Den måde, jeg oplever det på, er forskelligt fra andres. Der kan narrativ medicin udvide det sundhedsfaglige personales horisont, fordi læger og sygeplejersker via litteraturen kan få et indblik i andre patientforløb og sygdomsbilleder.

Det er altid svært at tale med børn om sygdom, men måske det kan blive lidt nemmere at tage den svære snak om epilepsi med sit barn, hvis man tager på eventyr i Epilepsitårnet. For lægen fra Hadsten har arbejdet med bogen, og den kreative frihed til at konstruere en verden med vulkanudbrud, Jellingsten, alfer og dværge, også været et redskab til at bearbejde de ting, han oplever i sit arbejde på operationsstuerne og patientgangene.

Jeg håber først og fremmest, at børn bliver glade for bogen. Hvis børn bliver glade for at læse den, så er jeg lykkes med projektet. Og i særdeleshed børn med epilepsi og deres kammerater.

Halldór Bjarki Einarsson, neurokirurg og børnebogsforfatter fra Hadsten

Når Epilepsiforeningen oplyser, at der hver dag er 12 danskere, der får konstateret epilepsi, og at det ofte er børn, bringer det mange forældre i en situation, hvor de skal til at tale med deres børn om det at have en sygdom.

Hvordan synes du, man som forældre skal tale med sit barn om det?

- Jeg er jo ikke psykolog, så jeg skal passe på, hvad jeg svarer. Men jeg tror i bund og grund, både som sundhedsfaglig person og som en, der har haft med syge børn og deres pårørende at gøre, at det er meget vigtigt, at man ikke skjuler noget for børnene. At man fortæller dem sandheden. Men det skal gøres med omhu, og det er selvfølgelig ikke lige meget, hvordan man gør det.

- Det er meget vigtigt, at man taler med børnene i øjenhøjde og forklarer, hvad det går ud på, og hvad det betyder, at man har epilepsi. Og hvis de spørger om noget, så må man aldrig lyve. Men man må selvfølgelig heller ikke gøre børnene bange, siger neurokirurgen.

Halldór Bjarki Einarsson er allerede i gang med at skrive sin anden bog, denne gang en voksenbog, og på islandsk, om en mand som befinder sig i en lukket verden, idet han har fået konstateret Locked-in-syndrom.

Forsamlingshuse får penge til renoveringer. Gaskunder oplyses om alternativer. Nu er Lærkereden klar til flere unger

Et kort nyhedsoverblik fra Favrskov Kommune.

Syv forsamlingshuse får penge til renoveringer

På Landsbyrådets sidste møde i 2022 blev der uddelt julegaver. 

Syv forsamlingshuse får nemlig tildelt i alt 600.000 kroner til renoveringer. 

Pengene går blandt andet til tilslutning til fjernvarme i Hadbjerg og Grundfør, mere handicapvenlighed i Galten forsamlingshus, energioptimering i Aidt med mere granulatisolering.

Der kan komme flere forsamlingshuse der ansøger i nærmeste fremtid, da forretningsudvalget havde indstillet, at første møde i 2023 også kan være med ansøgninger fra forsamlingshuse, såfremt det omhandler om energioptimering af forsamlingshuset.

- Vi indstillede det, fordi det først var efter årets sidste møde, at varmeplanen var færdig og blev sendt ud til alle i borgere i Favrskov. Så når den kom ud, kunne der være forsamlingshuse, som derpå fik vished om at de f.eks. ikke får fjernvarme i nærmeste fremtid og derfor så skal kigge på energioptimering på anden vis.

Det var et enigt Landsbyråd enige i, så nu ser vi om der kommer ansøgninger i Marts måned også, fortæller Simon Buus Olsen (V), formand for Landsbyrådet.

Har kommunen sendt dig et brev om fjernvarme?

Flere borgere i Favrskov Kommune skal kobles på fjernvarmenettet. 

Favrskov Kommune og de seks lokale varmeværker har nu vurderet mulighederne for etablering af fjernvarme i kommunens naturgasforsynede områder.

Derfor får omkring 3000 borgere, der i dag har naturgas som varmekilde, brev fra kommunen. I brevene oplyser kommunen, hvor man forventer, at der i de kommende år kan udrulles fjernvarme, og hvor man i stedet anbefaler at kigge på andre grønne opvarmningskilder som erstatning for gas- eller oliefyret.

- Nu har vi sat yderligere fart på udfasningen af naturgas, og det er også den opgave, vi har fået udstukket fra Christiansborg. Forsyningen af gas er usikker, og de stigende priser på gas betyder, at det er her, der lige nu er et særligt behov for at sætte ind. Når det er sagt, så vil der være nogle, der ikke får et brev i denne omgang, men som har et oliefyr eller en anden opvarmningsform, som de også gerne vil have udskiftet. Dem tager vi hånd om på den anden side af nytår, siger Søren Gade (S), formand for Teknik- og Miljøudvalget, i en pressemeddelelse fra Favrskov Kommune.

Lærkeredens tilbygning er færdig

I marts 2021 var der otte vuggestuebørn i daginstitutionen Lærkereden i Lading. I marts 2022 var der 33. 

Lading har oplevet en massiv befolkningsvækst i takt med, at husene i byens nybyggerkvarter er skudt op, og det har presset kapaciteten, og særligt de fysiske rammer, i en sådan grad, at der måtte sættes gang i en tilbygning. Den står nu færdig, og børnene er flyttet ind i de nye stuer.

Med den nye tilbygning er der fra 1. januar plads til 45 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn i Lærkereden. 

Og der bliver helt sikkert også brug for kapaciteten i fremtiden, for inden længe tages der hul på næste udstykning af byggegrunde i byen.