Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

I Grundfør er der godt gang i gravearbejdet. I uge 8 kobles 29 matrikler på fjernvarmen hos Hinnerup Fjernvarme, og til sommer regner man med, at 200 boliger i Grundfør har fjernvarme. Foto: Jesper Rehmeier

Fjernvarmen kommer ikke til alle. Desværre

Prisen på naturgas er faldet siden efteråret, hvor medierne flød over med historier om desperate kunder, der kimede forsyningsselskaberne ned, slukkede for varmen og i al hast anskaffede varmepumper og elradiatorer.

Men så længe Putin har sin klamme hånd på gashanen, vil naturgasforsyning aldrig igen blive et attraktivt valg, og derfor skal flest muligt flyttes til andre, og gerne grønnere, alternativer. Eksempelvis fjernvarme.

Men det er ikke alle, der kan få fjernvarme. "Desværre," tilføjer de skyndsomt, de fjernvarmedirektører, vi har talt med i denne uge. For selvom fjernvarmeprisen også er skudt i vejret som følge af den generelle forsynings- og energikrise, er det stadig et billigere og mere stabilt alternativt til naturgassen. Derfor skal flere også have adgang til kollektiv varmeforsyning - og det får flere borgere i Favrskov også.

I løbet af 2023 kan borgere i både Hadbjerg og Grundfør tænde for radiatoren og opvarme husene med varme fra henholdsvis Hadsten Varme og Hinnerup Fjernvarme. Og der er håb for borgerne i Selling, som inden for en overskuelig fremtid kan komme på nettet hos Hadsten Varme.

Men så bliver det også svært at få flere koblet på. For i de mindre byer og landsbyer er kundegrundlaget ikke stort nok til, at det kan betale sig at nedgrave flere kilometer rør. I Sall, som er en af de landsbyer, hvor Hammel Fjernvarme har undersøgt muligheden for udbygning af fjernvarmenettet, ville det komme til at koste forbrugerne omkring 200.000 kroner at blive koblet på, oplyser direktør Bjørn Stender.

Det betyder også, at man i blandt andet Sall, Skjød og Ødum skal kigge på alternative varmekilder. Varmepumper er en mulighed. Installatører landet over har haft travlt, siden gaspriserne begyndte at stige. Men der findes også andre, kollektive løsninger i områder, hvor traditionel fjernvarme ikke er en mulighed. Eksempelvis termonet, som kan forsyne mindre områder med billig varme og varmt brugsvand. Flere kommuner kører forsøg med termonet, og det er også noget Favrskov Kommune er interesseret i, lyder det fra Landsbyrådet som understøtter landsbyernes udvikling, også hvad forsyning angår.

I dette nyhedsbrev har vi samlet et overblik over udrulningen af fjernvarme. Vi bliver klogere på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre alle steder, og hvad man overvejer for de områder, der ikke kan få fjernvarme.

Og så krydser vi fingre for en mild anden halvleg af den danske vinter.

God læselyst.

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
I Grundfør udbygger Hinnerup Fjernvarme nettet ved at koble nye boliger på forsyningen. Foto: Jesper Rehmeier

Få overblikket: Flere får fjernvarme, men flere steder er det for dyrt

Seks fjernvarmeværker leverer kollektiv varme til Favrskov Kommune. Men det er ikke i alle byer, at borgerne kan få fjernvarme. Fjernvarmenettet skal udbygges, så flere forbrugere kan koble sig af naturgasforsyningen, og der er også fjernvarme på vej flere steder i kommunen. Her får du overblikket over, hvor værkerne udbygger nettet.

Men det er desværre ikke alle, der kan få fjernvarme. Det kræver nemlig et vist kundegrundlag, og i takt med at flere naturgaskunder investerer i en varmepumpe, bliver det mindre rentabelt at etablere fjernvarme i landsbyer. Derfor er der også flere landsbyer, der gerne vil på nettet, som ikke kommer det, forklarer flere direktører og driftsledere. 

Så skal der findes alternativer, og det arbejder kommunen også på, lyder det fra landsbyrådet. For kollektiv varmeforsyning behøver ikke nødvendigvis komme fra et traditionelt fjernvarmeværk.

Flere steder i kommunen er der fjernvarme på vej til nye kunder, der flygter fra de høje naturgaspriser. Men det er dyrt at udbygge fjernvarmenettet, det tager tid, og det er desværre ikke muligt at bringe fjernvarme til alle byer og landsbyer i kommunen. Se her hvilke byer, der har udsigt til fjernvarme. Og få et indblik i, hvad man kan gøre de steder, hvor der ikke kommer fjernvarme.

Efter en våd, men relativt lun, start på januar, blev det i denne uge pludseligt koldt igen. Sne, frost og smukke vinterdage er måske nok at foretrække frem for sjasket regnvejr, men når det bliver koldere, bruger vi mere varme. Og tilhører man gruppen af borgere, der opvarmer huset med naturgas, krydser man helt sikkert fingre for en mild vinter.

Flere forbrugere skal væk fra den dyre naturgas, og derfor har fjernvarmeselskaberne og Favrskov Kommune været ved at undersøge, hvordan fjernvarmenettet kan udbygges. Kort før jul sendte kommunen brev ud til alle borgere i naturgasforsynede områder med besked om, hvorvidt de i den nære fremtid kan se frem til fjernvarme i deres område. Eller om de skal kigge på andre alternativer til gassen.

Men det er ikke alle, der kan få fjernvarme, lyder det fra de fjernvarmeværker, vi har talt med. Palle Laugesen, direktør i Hadsten Varme, fortæller, at borgere i eksempelvis Ødum og Vivild, som ligger tæt på fjernvarmeværket, ikke regner med at blive koblet på nettet lige foreløbig.

- Kundepotentielt er desværre mindre, for der bor færre i de byer, og der er ingen nye udstykninger på vej. Det er fortvivlende, for det er forbundet med kæmpestore anlægsomkostninger at udrulle fjernvarme. Det kræver, at der skal være et varmegrundlag, som kan betale for etableringen. Hvis der er udsigt til en udstykning med 100 nye huse, så er der et større kundegrundlag. Vi vil gerne forsyne alle, men det kan desværre ikke lade sig gøre, siger direktøren for Hadsten Varme, der dog også har gode nyheder.

Disse fjernvarmeværker dækker Favrskov

 • Gudenådalens Energiselskab
 • Hammel Fjernvarme
 • Thorsø Fjermvarmeværk
 • Hadsten Varme
 • Hinnerup Fjernvarme
 • Laurbjerg Kraftvarmeværk

Varmen kommer til Hadbjerg inden længe

For Hadsten Varme har lige nu gang i to projekter, som kommer til at forsyne mange nye kunder med fjernvarme. I Hadbjerg har 155 husstande tilmeldt sig fjernvarme, og det er mere end rigeligt til, at det er rentabelt for Hadsten Varme at føre nettet til byen - hvor der da også er en ny udstykning, og dermed flere kunder i fremtiden, på vej.

- Der bliver ved med at dryppe nye kunder til. Vi mødes de enkelte kunder og laver aftaler med dem, og det er simpelthen hjerteskærende at høre historierne om de kæmpestore acontoregninger, folk bliver opkrævet for naturgas. Hvis man eksempelvis er en nyetableret børnefamilie, så kan det altså mærkes, siger Palle Laugesen.

Det kommer til at koste cirka 50.000 kroner for borgere i Hadbjerg at blive tilsluttet fjernvarmen.

Hvad er prisforskellen på gas og fjernvarme?

Videnscenter Bolius har lavet en beregning af prisforskellene for opvarmning af et standart 130 m2 hus med forskellige opvarmningskilder. 

I regneeksempelet koster opvarmning med fjernvarme 13.041 kroner. Tilsvarende er prisen for naturgas 29.291 kroner, mens det med et pillefyr koster omkring 35.000 kroner. 

Ved at følge dette link kan du se alle de forskellige varmekilder og bagrunden for beregningerne.   

Kilde: Bolius

Anlægsarbejdet er så småt gået i gang. Varmen skal føres fra værket til Hadbjerg via Bavnehøjvej, og oven på fjernvarmeledninger kommer der senere en cykelsti, som forbinder Hadsten og Hadbjerg. De tilmeldte kunder i byen tilsluttes i etaper, og ifølge direktør Palle Laugusen er det håbet, at alle er tilsluttet, inden årets udgang.

Desuden arbejder Hadsten Varme på endnu et projekt, som skal give fjernvarme til Selling. På vejen til Selling skal fjernvarmeledningerne passere både å og jernbane, og det gør anlægsarbejdet dyrere end til Hadbjerg.

- Går alt som planlagt, håber vi at kunne starte i indeværende år. Men det er meget usikkert, hvordan det kommer til at se ud med konjekturerne inden for byggeri. Falder de nu drastisk, falder prisen på det arbejde, vi skal have udført også, og så er det måske med til at gøre det billigere.

Her er der fjernvarme - og her er der ikke

De 15 største byer målt på indbyggere - er de på fjernvarmenettet? 

 • Hadsten ✔
 • Hinnerup ✔
 • Hammel ✔
 • Søften ✔
 • Ulstrup ✔
 • Thorsø ✔
 • Foldby ✔
 • Laurbjerg ✔
 • Voldum ❌
 • Lading ✔
 • Hadbjerg ❌(Hadsten Varme fører fjernvarme til byen inden årets udgang) 
 • Selling ❌ (Hadsten Varme planlægger at føre fjernvarme til byen og håber at begynde arbejdet inden årets udgang)
 • Voldby ✔
 • Grundfør ❌ (Hinnerup Fjernvarme begynder at koble de første huse på fjernvarmenettet i uge 8)
 • Ødum ❌

Sall og Skjoldelev bliver for dyrt

Hammel Fjernvarme leverer i dag varme til Voldby, Svenstrup, Gjern, Farre, Lading-Fajstrup, Anbæk og Fårvang foruden selvfølgelig borgere i Hammel. Der bliver dog ikke tale om nye landsbyer på nettet, fortæller direktør Bjørn Stender.

- Vi har haft en grundig snak med både Favrskov Kommune og Silkeborg Kommune. Vi havde kig på Sall og Skjoldelev som muligheder, men det ville desværre bliver alt, alt for dyrt at føre fjernvarme dertil. Der er for få huse, og prisen ville komme op på over 200.000 kroner per husstand for at blive tilkoblet, forklarer Bjørn Stender.

Han fortæller, at der også har været interesse fra Haurum. Det kan grundet omkostningerne heller ikke blive til noget.

- Der er tale om små byer, hvor vi skulle trække ledninger over store afstande. Det er sandt, at vi har ført fjernvarme til Lading og Gjern, men der var allerede et eksisterende net, så vi skulle bare lave en transmissionsledning, og i Lading kunne vi endda få gartnerierne med. Til Sall, Haurum eller Skjoldelev ville vi være nødt til at lave det hele, fortæller Bjørn Stender.

De isolerede rød, der skal føre det varme vand fra Hinnerup Fjernvarme til boligerne i Grundfør. Foto: Jesper Rehmeier. Foto: Jesper Rehmeier

Nu venter industriområderne

Hinnerup Fjernvarme er godt i gang med at udvide og regner med at koble mange nye boliger på i Grundfør i løbet af 2023. Den første stikledning er allerede etableret, og inden for en måneds tid, kobles de første huse i Grundfør på varmenettet.

- Vi forventer, at der kommer omkring 200 boliger på i Grundfør, men vi er stadig ikke færdige med at lave tilbud. Vi tager det i etaper, og i første omgang kobles 29 huse på, forklarer Peter Bakke, driftsleder på Hinnerup Fjernvarme.

Når borgerne i Grundfør kan begynde at skrotte deres gasfyr, er der faktisk ikke flere naturgasforsynede områder uden fjernvarme tilbage for varmeværket. Dernæst vendes blikket mod industrien i Søften.

- Det er absolut relevant for os, og mange har henvendt sig til os inden for det seneste års tid, hvor gaspriserne er stukket helt af, fortæller Peter Bakke.

Hinnerup og Søften får fjernvarme fra Hinnerup Fjernvarme, og både i Søften og Hinnerup er der lokalplaner for nye, store udstykninger, som også skal forsynes med fjernvarme. Foto: Jesper Rehmeier. Foto: Jesper Rehmeier

Ikke planer om fjernvarme til Voldum

Med fjernvarme på vej til Selling, Grundfør og Hadbjerg inden for en overskuelig årrække er der efterhånden kun én større Favrskov-by tilbage, som står uden for et fjernvarmenet. Nemlig Voldum i det nordøstlige Favrskov. Hadsten Varme er det nærmeste fjernvarmeværk, men direktør Palle Laugesen fortæller, at der ikke er udsigt til fjernvarme til de 900 borgere i Voldum.

- Kommunen lavede en screening og en grovsortering af områder, der er interessante at arbejde videre med i forhold til at udbygge fjernvarmenettet. Og Voldum faldt på grund af placeringen. Det koster mellem 3,5 og 4 millioner kroner per kilometer ledning, der skal nedgraves. På vej til Voldum ville det også være nødvendigt at krydse motorvejen, og sådan en passage koster omkring seks millioner kroner. Så det ville simpelthen være for dyrt i forhold til kundegrundlaget, forklarer Palle Laugesen.

Landsbyrådet og kommunen arbejder på andre løsninger

Fjernvarme er ikke den eneste form for kollektiv varme. Og for mindre landsbyer, hvor det ikke er rentabelt for fjernvarmeværkerne at etablere varmenet, kan der være andre løsninger. Eksempelvis termonet. Termonet er, forsimplet, et kollektive jordvarmenet, der med hjælp fra varmepumper kan transportere varme til flere matrikler inden for en lille, geografisk radius. Næsten som et lille fjernvarmeanlæg.

Landsbyrådet har til opgave at understøtte Favrskovs landsbyers udvikling, og energiforsyning er et vigtigt punkt på rådets dagsorden. Derfor hjælper landsbyrådet også ved at nedsætte en styregruppe, som skal undersøge muligheden for at etablerede termonet i nogle af de landsbyer, hvor fjernvarme ikke er en mulighed.

Spar penge på fjernvarmen - send koldt vand tilbage

Når fjernvarmeværket sender varmen ind i dit hus, sker det i form af opvarmet vand. Når vandet løber ud af huset og tilbage til fjernevarmeværket igen, skal det gerne være betydeligt koldere, end da det kom ind. 

Det er værd at bemærke, at mange fjernvarmeselskaber arbejder med en såkaldt motivationstarif. Det betyder, at du får en økonomisk belønning, hvis du sender koldere vand tilbage, end det du får ind. Omvendt får du et tillæg til regningen, hvis vandet sendes varmt tilbage. På din fjernvarmeregning og de forskellige varmeværkers hjemmesider kan læse mere om motivationstarif. 

Hos Hinnerup Fjernvarme fungerer det eksempelvis således: 

Det fjernvarmevand, der sendes ind i din ejendom er i gennemsnit 65 grader. Det kaldes fremløbstemperaturen. Som forbruger kan du få to procent besparelse på varmeprisen for hver grad, returtemperaturen er under 30 grader på det vand, der løber tilbage til Hinnerup Fjernvarme. Er returtemperaturen mellem 37 og 30 grader, gør det ingen forskel på din varmeregning. Men du skal betale to procent i tillæg til varmeprisen for hver grad, returtemperaturen er over 37 grader. 

Her er et par råd til, hvordan en optimal udnyttelse af det varme vand, fjernvarmeselskabet sender ind i boligen. 

 • Indstil termostater ens på alle radiatorer i samme rum og luk dørene til rum, hvor termostaten er indstillet anderledes. 
 • Luk for termostaten, når du åbner vinduet for at lufte ud.
Kilde: Hinnerup Fjernvarme

- Det er stadig ret nyt og på forsøgsbasis, og vi vil også gerne lave nogle forsøgsanlæg her i kommunen, så vi kan gøre os nogle erfaringer til videre brug. Det gælder om at være proaktive og sørge for, at der bliver sat dialoger i gang, siger De Radikales Torben Christensen, der er medlem af landsbyrådet.

Han kan ikke sige, hvornår termovarme bliver testet af i nogle af Favrskovs landsbyer, men understreger, at det er et emne, der har stor bevågenhed, men at man også kigger på andre muligheder.

- En anden mulighed kan være at etablere lokale energifællesskaber, så man eksempelvis kan få strøm fra nærliggende solceller eller vindmøller. Der findes EU-lovgivning, som giver lov til at dele energi - uden de afgifter og tariffer, som hører til det kollektivt net. Men det er ikke fuldt ud implementeret i Danmark endnu. Der vil vi se, om vi kan være med til at sætte noget i søen. Man får på den måde også en bredere accept af vedvarende energianlæg, fordi man selv har fordel af det, fortæller Torben Christensen, der også er medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Solcelleanlægget ved Voldby. Foto: Better Energy

Vejen banet for flere solcelleanlæg. Naturbus nummer to stævner ud

Et kort nyhedsoverblik fra Favrskov.

Endnu en naturbus ruller ud

Endnu en naturbus kører børn fra Hinnerup-området på tur. Foto: Favrskov Kommune

Det stigende børnetal i kommunen har flere gange nødvendiggjort, at forvaltningen har tænkt kreativt for at få plads til alle børn. Blandt andet ved at omdanne et spejdercenter til naturbørnehave og ved at indkøbe en bus og omdanne den til rullende børnehavestue.

Sidstnævnte har været så stor en succes, at Favrskov nu har indkøbt endnu en naturbus, så der nu er to busser i flåden. Den nye bus er tilknyttet de ældste børn i institutionerne i området Hinnerup Nord/Øst.

Bussen har plads til 24 børn og fire voksne, og den indeholder toilet, en lille køkkendel og et soveområde bagerst i bussen.

Ny slagterbutik åbner i Hammel

Hvis du ikke er tilfreds med udvalget af kød i supermarkedet i Hammel, har du nu en anden mulighed.

Et nyt koncept er nemlig åbnet på Industrivej i byen. Alt i Kødet er navnet på butikken, der sælger kød, fisk og delikatesser til private, men primært til kæder og industri. Det skriver Lokalavisen Favrskov.

Alt i Kød adskiller sig blandt andet fra en klassisk slagterbutik ved ikke at kød udstillet i køledisken. I stedet indtaster man sin bestilling på en skærm, hvorefter en medarbejder pakket ordren.

Læs mere i Lokalavisen.

Udvalg nikker ja til flere solceller og vindmøller

Et billede taget fra luften af solcelleanlægget ved Voldby. Nye anlæg, endnu større end dette, kan være på vej til Favrskov. Foto: Better Energy

Sidste år bad Favrskov Kommune virksomheder og organisationer indsende projektforslag til såkaldte VE-anlæg - vedvarende energianlæg. Kommunen modtog 19 ansøgninger, og efter en grovsortering har forvaltningen nu udpeget en række projekter, som man kan arbejde videre med, og Plan- og Landdistriktsudvalget har godkendt.

Det største projekt handler om opstilling af op mod 218 hektar solceller på et område mellem Galten, Erslev, Hadsten og Hadbjerg. Til sammenligning er solcelleanlægget ved Voldby, som på nuværende tidspunkt er det eneste solcelleanlæg i Favrskov Kommune, på 55 hektar. 

Der er også planer om at arbejde videre med mindre solcelleanlæg ved blandt andet Skjoldelev, Bøstrup og Hallendrup.