Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Favrskov Kommune stiller i et samarbejde med energiselskabet Aura tre delebiler til rådighed for både ansatte i kommunen og almindelige borgere. Men ordningen er for dyr og nedlægges. Foto: Jesper Rehmeier

Er Favrskov for lille til delebiler?

Mit livs bedste tur bag rattet var i en elbil. Ikke i en fed Tesla med supersonisk, lydløs fart og et væld af smarte funktioner. Det var faktisk ikke engang i min egen bil eller sågar en bil, jeg havde lånt af familie eller venner. Det var en delebil fra selskabet Sharenow. En øjebæ af en BMW i3.

Jeg boede i København på det tidspunkt, og på turen, jeg tænker på som min bedste køretur, fragtede jeg min kæreste og vores nyfødte datter hjem fra fødegangen på Hvidovre hospital til vores lejlighed på Frederiksbrygge i Sydhavnen. Bilen stod på parkeringspladsen ved hospitalet, lige uden for hovedindgangen, og jeg kunne parkere den ved vores opgang. Pengene blev automatisk trukket på mit kreditkort. Det var SÅ nemt at være billøs i København, for der var altid en elbil inden for fem minutters gang. Betal, lås op, kør, parker!

I Favrskov kan man i Hadsten, Hinnerup og Hammel også logge ind på en app og snuppe en elbil, hvis det behov opstår. Men kun efter klokken 16 og i weekenderne, og snart forsvinder muligheden. For delebilsordningen dør inden længe, når byrådet på tirsdag forventes at nedlægge den.

Det giver mening, for der er stort set ingen, der bruger den. Udover de kommunale ansatte, der mellem 7 og 16 i hverdagene har adgang til bilerne i arbejdsøjemed - men til en næsten dobbelt så høj takst, som hvis de havde kørt i deres egne biler. Det skyldes, at kommunen hver måned betaler Aura for at stille bilerne til rådighed.

Men jeg synes faktisk, at det er en skam, at ordningen aldrig er blevet en succes blandt borgerne i Favrskov. Jeg har nemlig i denne uge talt med en kvinde fra Hadsten, der har brugt delebilen på samme måde, som jeg selv så ofte gjorde, da jeg boede i København eller Aarhus. Til at køre i forlystelsespark, en tur i IKEA eller til bryllup. Har man ikke egen bil, giver det rigtig god mening at "leje" på denne måde, hvor man bare låser vognen op med en app og kører.

Jeg tror simpelthen ikke, at folk i Favrskov har været klar over, at ordningen har eksisteret. Det siger jeg dels, fordi jeg på Facebook har spurgt folk i Hammel, Hinnerup og Hadsten. Og her svarer mange, at de ikke har kendt til den eller først hørt om den, nu hvor den skal nedlægges. Dels fordi jeg har spurgt folk på gaden og folk i mit netværk, og de svarer det samme.

Kundegrundlaget for en delebilsordning er selvfølgelig anderledes i Favrskovs hovedbyer, end det er i København eller Aarhus. Det skyldes blandt andet, at langt flere har bil i Hammel, Hinnerup og Hadsten end i Aarhus og København, hvor det at have bil kan være lidt af et mareridt. Men med rundt regnet 15.000 indbyggere fordelt på de tre byer, er jeg overbevist om, at flere borgere ville have benyttet delebilerne, hvis de havde kendt til muligheden, måske særligt i en tid, hvor busruter nedlægges, og det bliver sværere at komme omkring. I hvert fald anerkender både forvaltning og en udvalgsformand, at man måske nok kunne have gjort mere for at gøre opmærksom på tilbuddet.

Har det været spild af penge at kaste 330.000 kroner efter delebilsordningen? Det vurderer forvaltningen, at det ikke har været, blandt andet fordi, det vurderes, at ordningen har været med til at øge kendskabet til elbilisme - noget, der dog er svært at måle på. Sikkert er det i hvert fald, at antallet af elbiler stiger, og snart får Favrskov også flere ladere - med mere ladekapacitet. Hvor, hvornår og hvem kan du også læse om i artiklen i nyhedsbrevet.

Jeg besluttede mig for at køre en tur i elbilen, inden ordningen forsvinder. Derfor parkerede jeg torsdag eftermiddag min benzindrevne familiecontainer af en Skoda Octavia ved kommunens parkeringsplads i Hinnerup og tog en tur til Hadsten for at købe ind til aftensmaden i en af Auras elbiler. En lidet dramatisk køretur, som dog gav en vis nostalgisk glæde for en mand som mig, der har kørt rigtig mange kilometer i delebiler. Og godt kan se en idé i konceptet.

Du har en måned endnu til at bruge ordningen, inden den nedlægges. Nu ved du det i hvert fald.

God weekend og god tur.

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
Delebilen i Hinnerup holder på parkeringspladsen over for administrationsbygningen på Skovvej 20. Foto: Jesper Rehmeier

Kommunen nedlægger ordning med el-delebiler. Har borgerne hørt om den, og har man gjort nok for at gøre opmærksom på tilbuddet?

Favrskov har siden 2020 haft en delebilsordning, hvor borgere i bestemte tidsrum kan booke en elbil i Hadsten, Hinnerup og Hammel. Ordningen har kostet 330.000 kroner i et samarbejde mellem Favrskov Kommune og Aura. De ansatte i kommunen har eneret til bilerne mellem klokken 7 og 16, men ordningen nedlægges, fordi det er for dyrt per kørt kilometer. 

Kommunens egen evaluering af ordningen viser, at over en seks måneders periode har kun 21 unikke borgere benyttet sig af delebilsordningen. Det kan måske tilskrives en lav kendskabsgrad, for når vi har forhørt os og spurgt borgerne, om de haft kendskab til ordningen, lyder svaret generelt nej. 

Et mål med forsøgsordningen var at udbrede kendskabet til elbilisme blandt kommunalt ansatte og borgere, og det vurderer forvaltningen er lykkes. Kan man derfor tale om, at ordningen har været en succes?

Siden 2020 har Favrskov Kommune haft tre elbiler til rådighed, som borgere i tidsrummet 16 - 07 har kunnet benytte mod betaling. I arbejdstiden har bilerne været forbeholdt kommunens ansatte. Ordningen nedlægges, fordi den er for dyr og for få brugte den. Det kan meget vel skyldes, at ingen har kendt til den.

Har du hørt nyheden? Kommunen nedlægger ordningen el-delebiler.

Du havde måske slet ikke hørt om el-delebilerne i Hinnerup, Hammel og Hadsten? Så missede du nok den første nyhed fra 2020, om at Favrskov Kommune i samarbejde med energiselskabet Aura stiller tre elbiler til rådighed for borgerne i bestemte tidsrum.

Først lige en hurtig opsummering af baggrunden for ordningen.

I 2019 afsatte det daværende byråd 330.000 kroner til et forsøg med el-delebiler i de tre nævnte hovedbyer. Idéen var fremsat af et midlertidigt politisk udvalg, der skulle komme med anbefalinger til udmøntning af en pulje til miljøvenlig transport og CO2-reduktion. I tidsrummet 7-16 har bilerne været reserveret til kommunalt ansatte, men i de resterende timer, og i weekenderne, har bilerne stået til rådighed for borgerne via booking i en app.

Formålet var, foruden at spare CO2-udledning i det kommunale regnskab, også at øge kendskabet til elbilisme blandt kommunalt ansatte og borgere i kommunen. En lidt svær størrelse at måle på, men nu hvor ordningen nedlægges, vurderes det fra Teknik- og Miljø, at det er lykkes.

Hvorfor nedlægges ordningen med el-delebiler

Omkostningen ved ordningen, som altså er et samarbejde mellem Favrskov Kommune og energiselskabet Aura, har været for høj. Ordningen er evalueret i perioden 1. marts til 23. september, og udgangspunkt i benyttelsen i den periode er Favrskov Kommunes udgift til ansattes kørsel i el-delebilerne 6,98 kroner per kilometer. Sammenholdt med befordringsgodtgørelsestaksten, der i 2022 er 3,70 kroner per kilometer, er de kommunalt ansattes kørsel i el-delebilerne altså 3,28 kr. dyrere per kilometer sammenlignet med kørsel i egen bil. 

Favrskov Kommune har betalt 6000 kroner per bil per måned til Aura. Det vil sige i alt 216.000 kroner om året for de tre biler. Desuden har det kostet omkring i omegnen af 140.000 kroner at etablere ladestandere til bilerne. 

Favrskov Kommune har spurgt Aura, om de er interesseret i at fortsætte ordningen uden kommunen, men Aura har vurderet, at der ikke er kundegrundlag for det. 

Hvis byrådet som forventer beslutter at nedlægge ordningen på byrådsmødet på tirsdag, ophører delebilsordningen 1. marts. 

Kilde: Favrskov Kommune

Det er måske i mindre grad lykkes, at gøre borgerne opmærksomme på, at der har været en ordning, som også har været til rådighed for dem. I hvert fald viser evalueringsperioden, at det overvejende er de ansatte, der har brugt bilerne. De tre biler har 412 ture samlet i evalueringsperioden. Det er i gennemsnit 23 per bil per måned. Af de 23 månedlige ture per bil er blot fem ture er kørt af borgere.

- Har aldrig hørt om det

Vi har spurgt Facebookbrugere i Hammel, Hinnerup og Hadsten, om de har haft kendskab til el-delebilsordningen, og om de har erfaringer med at bruge elbilerne. Ud fra kommentarerne i byernes lokale facebookgrupper kan man konkludere, at langt størstedelen ikke kender til ordningen - eller først har hørt om den nu, hvor den skal nedlægges.

- Aldrig hørt om det.

- Vidste ikke, at denne mulighed eksisterede.

- Har ikke hørt om det tidligere. Det havde da også været godt, hvis der var mulighed for leje af elbil i dagtimerne.

- Flot, hvem havde hørt om ordningen? Inden den blev lukket!

- Den ordning har jeg aldrig hørt om. Mon kommunen har fortalt om den nogensinde?

Et udsnit af kommentarer på Facebook.

Sågar har et tidligere byrådsmedlem, som sad i byrådet, da ordningen blev implementeret, i en Facebookkommentar konstateret, at han aldrig har hørt om den.

Hvad koster en tur i en af bilerne?

Som borger opretter man sig som bruger i Auras system. Man skal blandt andet uploade et billede af sit kørekort i app'en.

Når man er oprettet, booker man en af bilerne i et bestemt tidsrum, og derefter kan man vælge forskellige løsninger alt efter, hvor længe man skal bruge bilen.

Eksempelvis koster en halv time 55 kroner og giver mening, hvis man ved, man bare skal bruge bilen i et par timer. Skal man derimod bruge den i længere tid, kan købe pakker, eksempelvis 4 timer for 249 kroner eller 20 timer for 799 kroner.

Man kan køre så mange kilometer, man ønsker, og opladning er med i prisen på E.ON's landsdækkende ladenetværk. 

Kilde: Aura

Socialdemokratiets Erling Kvist Andersen er midlertidig formand for Teknik- og Miljøudvalget, og han erkender, at der med i gennemsnit 5 borgere om måneden per bil ikke just har været tale om en bragende succes i den brede befolkning.

- Det er da begrænset, lyder det.

Og selvom bilerne har været meget flittigt benyttet af de ansatte i de tre administrationsbygninger, er det altså for dyrt. Derfor har det også været let for de lokale politikere at beslutte at nedlægge ordningen.

- Det har simpelthen været for dyrt per kørt kilometer. Hvis det var en rigtig god forretning, så kunne Aura havde fortsat ordningen uden om kommunen. Og man kan også diskutere, hvorvidt vi skal bruge kommunale penge på sådan en ordning. Det har jo givet mening, fordi medarbejderne har kunnet bruge bilerne i dagtimerne. Men når man har vurderet, at det er for dyrt, så giver det jo ikke mening at fortsætte.

Skulle man have gjort mere for at gøre borgerne opmærksomme på, at ordningen har eksisteret? 

- Det er muligt, men det har jeg ikke været indblandet i, og jeg ved ikke, hvor meget man har gjort ud af det. Det kan da godt være, man skulle have gjort det. Jeg tror også, at virkeligheden er, at langt de fleste borgere i de her tre byer har deres egen bil. Det er nok et forholdsvis lille publikum i målgruppen, vurderer Erling Kvist Andersen.

Tal fra Danmarks Statistik viste, at Favrskov i 2017 var en af de kommuner med flest biler i forhold til indbyggere. Da havde 8 ud af 10 familier bil.

Elbilen i Hadsten har været til bryllup og i Legoland

Det er faktisk lykkes os at finde enkelte borgere med kendskab til ordningen.

En kvinde fra Hadsten brugte i en periode elbilen, før hun selv fik bil, og det var ganske praktisk, fordi hun bor tæt på kommunens bygning, hvor bilen har base. Og med det generelle lave kendskab til ordningen, var bilen belejligt nok altid ledig, når hun skulle bruge den.

- Skulle jeg til et arrangement, som tog hele dagen, og hvor det var svært at komme dertil med offentlig transport, så gav det god mening at tage elbilen. Jeg tog den for eksempel til bryllup. Når man har stadset sig op til fest, gider man ikke tage tre busser. Så der var det smart, siger kvinden, der også brugte elbilen til en tur i Legoland med børnene.

Ved Legoland var der selvfølgelig en ladestander til elbilen, så da familien var færdig med at kigge på miniland og køre i rutsjebaner, var bilen helt opladet og klar til at køre tilbage til Hadsten.

Et mål med ordningen har været at øge kendskabet til elbilisme blandt kommunens ansatte, men også borgere som kvinden fra Hadsten. Hun er lige nu kørende i en firmabil, men når leasingaftalen udløber, og hun skal anskaffe et nyt køretøj, kigger hun helt sikkert efter en elbil.

- Det har faktisk også været påvirket af, at jeg har fået erfaringer med elbiler, blandt andet med lånebilen.

Kunne måske have reklameret mere

Det er forvaltningen i Teknik- og Miljø, der har evalueret ordningen og indstillet til politikerne at opsige ordningen med Aura. Det er altså forvaltningens vurdering, at "El-delebilsordningen vurderes at have lykkes med at skabe kendskab til elbilisme blandt både borgere og ansatte i Favrskov Kommune."

Direktør for Teknik og Miljø Sidsel Hoemann mener, at ordningen, sammen med den generelle tendens i samfundet mod flere elbiler, har haft en effekt.

Ifølge FDM var 21 procent af de biler, som forhandlerne langede over disken i 2022, elbiler.

- Jeg vil ikke stille mig her og tage æren for, at salget af elbiler er steget ganske gevaldigt. Men det har da været med til, at nogle har kunnet prøve af at køre i elbil. Jeg forestiller mig, at det har været medvirkende til at puffe til udviklingen. Så vil jeg godt være med til at sige, at det har bidraget til den proces.

Har I spurgt ansatte, der har brugt bilerne meget, om de har skiftet til elbil efter at have stiftet kendskab til elbilerne? 

- De har vi faktisk ikke spurgt om. Men de ansatte har været glade for dem, og vi har jo også i samme periode testet elbiler i hjemmeplejen og udvider det nu til hele bilflåden.

De tre biler i henholdsvis Hammel, Hinnerup og Hadsten er af kommunens folk blevet brugt til kørsel til møder, kørsel mellem forskellige arbejdssteder, til virksomhedsbesøg, tilsyn og så videre.

Ville du ønske, at flere borgere havde benyttet sig af det? 

- Det havde været fedt, hvis det var blevet en kæmpesucces. Men det er svært med delebiler uden for de helt store byer. Vi har spurgt Aura, om de ser en forretning i at fortsætte uden os, og det gør de ikke. At 21 borgere har brugt bilen er heller ikke nødvendigvis noget lille tal. De har jo været ude at køre. Vi har jo lavet det som et forsøg for at se, hvad det kan bidrage med.

Har I været gode nok til at fortælle folk, at der findes den her mulighed, når ingen kender til den? 

- Ja, det kunne vi måske godt have gjort mere ud af undervejs. Vi lancerede jo lige, som landet blev lukket ned. Man kunne måske have argumenteret for, at vi skulle have haft mere PR på det tilbage i marts, da samfundet var lukket op igen.

Kommunen kommunikere til borgerne på favrskov.dk, Facebook, Instagram og LinkedIN, og ifølge Sidsel Hoemann er det også her, man har informeret borgerne om delebilsordningen.

- Vi kan se, at vi kan prioritere pengene mere effektivt på andre tiltag i den grønne omstilling, er vores vurdering. Og derfor har vi ikke kastet en masse efter det, siger Sidsel Hoemann.

Flere elbiler i hjemmeplejen og hurtigladere i hovedbyerne

Favrskov Kommune er i gang med at udbygge infrastrukturen for ladestandere, så elbilsejere får lettere ved at finde opladere. Ifølge kommunens egne tal er det i dag sådan, at 94 procent af borgerne i kommunen har mulighed for at etablere en ladestander ved egen grund. Derfor er offentligt tilgængelige ladere typisk til gavn for folk på gennemfart.

Og direktøren for Teknik- og Miljø kan fortælle, at Favrskov inden 1. april får fire hurtigladere. En i hver hovedby.

Den type oplader lader med op til 50 kW og kan typisk kan klare en fuld opladning på 40-60 minutter. Det er EV, der opstiller ladestanderne, hvis helt eksakte placering endnu ikke er på plads. Men Teknik- og Miljø oplyser, at det i Hinnerup bliver ved Østergade, i Hammel ved Godthåbsvej, i Hadsten ved Evald Tangs Alle og i Ulstrup ved Østergade.

Sidste år blev det desuden besluttet af byrådet, at de hele hjemmeplejens bilflåde på 68 biler skal bestå af elbiler. Hjemmeplejen har i første omgang testet 12 biler siden 2021, og nu er det altså besluttet, at de resterende benzinbiler skal udskiftes med el i løbet af de næste godt tre år, i takt med at leasingaftalerne udløber.

I bygningen, der i dag huser Mettes Sko, var der tidligere apotek, som blev opført i 1898. Bygningen ved siden af blev senere fjernet for at opføre vejen Kirketorvet, der leder ind til parkeringsplads og Fakta. Foto: Hadsten Lokalarkiv

Er Hadsten til at kende? Vi fandt nogle gamle billeder i arkivet og tog nye billeder i 2023

Vi har været på tur med kameraet og taget billeder et par steder i Hadsten. Det har vi gjort, fordi vi via Hadsten Lokalarkiv har fundet gamle billeder fra de samme steder. Se hvor meget der er sket siden. 

Vi har også været en tur i arkivet hos Aarhus Stiftstidende, hvor vi blandt andet har fundet en artikel om et kunstværk, som du ser på din vej gennem byen, men hvis historie du måske ikke kender.

Med hjælp fra Lokalarkiv Hadsten har vi været en lille tur i gemmerne og fundet nogle gamle billeder af forskellige steder steder i Hadsten. Vi har så stillet os på samme sted, som billedet i sin tid blev taget, og taget et nyt. Hvor meget er der sket siden 1950'erne og 1960'erne?

Hadsten er en af de byer i Favrskov med mest vækst og størst potentiale. Der er skoler, gymnasium og teknisk skole. Bibliotek, sundhedshus, nybyggerkvarterer og sågar Favrskovs mest besøgte turistattraktion, nemlig jernbanemuseet på Østergade.

Sidste år kunne vi her på FavrskovLIV fortælle, hvordan arkæologer ved Kollerup Enge, altså blot et stenkast fra Hadsten, havde fundet spor efter en begravelsesplads fra bronzealderen. Her er vi altså mere end 2500 år tilbage i tiden. Hvordan så området mon ud dengang? Det finder vi af gode grunde aldrig ud af.

Til gengæld ved vi, hvordan byen så ud for 50 og 60 år siden. Det gør vi selvfølgelig, fordi folk har taget billeder og givet nogle af dem til lokalarkivet, hvis vigtige, og oversete, opgave det er at gemme den slags for eftertiden. Et indblik i den helt almindelige hverdag gennem tiderne.

For at se, hvor meget der er sket i siden 1950'erne og 1960'erne, har vi taget billeder de samme steder i dag. Vi starter i Østergade ved førnævnte turistmagnet.

Bygningen først i billedet, Østergade 9, var engang slagterforretning. Vejen, som gik til højre for huset, hed Kastanjevej, men findes ikke længere. Foto: Hadsten Lokalarkiv.
I dag har Modelbane Europa til huse i Østergade 9, som altså tidligere var slagterbutik. Foto: Jesper Rehmeier

Vi går blot et lille stykke længere ned ad Østergade, hvor vejen drejer og bliver til Nørregade. I dag finder man på højre side Hadsten Centret, der blev opført i 1986 med sundhedshus, apotek, bageren Mester Jacob og Netto. På den anden side af Nørregade i svinget ligger Fakta. Men sådan her så der ud i 1965.

Bygningen ved siden af apoteket blev senere fjernet for at opføre vejen Kirketorvet, der leder ind til parkeringsplads og Fakta. I baggrunden er der kig til Søndergade på den anden side af jernbanen. Foto: Hadsten Lokalarkiv
I bygningen, der i dag huser butikken Mettes Sko, var der altså tidligere et apotek, som blev opført i 1898. Til højre ligger nu Fakta og parkeringspladsen. Til venstre ligger i dag en parkeringsplads til centret, hvor der før var forretninger. Foto: Jesper Rehmeier

Vi går under banen ved Østergade og en lille tur ned ad gågaden Søndergade. Her kan en vejfarende slukke tørsten med en bajer på Centralkroen i den flotte, hvide bygning, der faktisk på facaden ikke har ændret sig stort siden nedenstående billede blev taget for over 70 år siden.

Engang var der bager ved siden af den hvide bygning, som tidligere var kendt som Centralhotellet. I dag er det værtshuset Centralkroen, der har til huse i bygningen sammen med Vip Barbershop. Foto: Hadsten Lokalarkiv
Der er kommet ny belægning på gaden siden bygningen var hotel. Bageren ved siden af er lukket, men saltkringlen hænger stadig på muren. På den hvide Centralbygning står der 1913, året hvor bygningen blev opført. Foto: Jesper Rehmeier 

Følger man Søndergade og drejer til venstre ad Ågade kommer man til Kvickly og støder på vejen til butikken på et kunstværk. Hestebrønden blev opført i 1962 af billedhuggeren Oluf Stæhr-Nielsen. Dyret har dog ikke altid haft sin plads foran Kvickly - og hesten har ikke altid været af bronze. Oprindeligt var hele skidtet af bornholmsk klinkeler, men det var ikke specielt holdbart, og gang på gang ødelagde hærværksmænd hestehovedet. Derfor blev det taget ned i slutningen af 1980'erne, indtil det blev forstærket med en bronze støbning af hestehovedet. Det kneb dog for det daværende byråd med at finde pengene til den opgradering, indtil et firma i Nørre Galten tilbød at gøre det til favorabel pris (30.000 kroner). Derefter fandt man pengene, og i 1993 var hestebrønden på plads ved Kvickly, hvor det stadig står i dag.

Tidligere var skulpturen placeret syd for banen vest for indgangen til tunellen under banen. Fotoet er tage fra syd mod nord. Foto: Hadsten Lokalarkiv


Hestebrønden ved Kvickly. Her har den stået siden 1993. Foto: Jesper Rehmeier
I en artikel i Aarhus Stiftstidende kunne man i september 1993 læse, at Kvickly havde bestilt et nyt skilt med mindre bogstaver for ikke at stjæle alt fokus fra kunstværket. Foto: Aarhus Stiftstidende

Vi slutter vores lille historiske gennemgang med en fritidsaktivitet. Hadsten har i dag ingen svømmehal, modsat Hinnerup og Hammel. Men helt frem til årtusindskiftet havde man i byen et friluftsbad, som man i dag også har i Voldby og Thorsø. I Aarhus Stiftstiden kunne man 19. juni 1939, ved siden af en artikel om en kvindemorder fra England, læse en stor reportage fra indvielsen af friluftsbadet. Friluftsbadet lukkede i starten af det nye årtusinde.

Aarhus Stiftstidende havde sendt en fotograf til Hadsten til indvielsen af friluftsbadet i 1939. Foto: Aarhus Stiftstidende.
Den inspirerende historie om, hvordan friluftsbadet blev til, kunne læses i Aarhus Stiftstidende. Foto: Aarhus Stiftstidende.
Byrådet afsætter penge til markedsføring af gadecykelløbet i Hadsten. Foto: Benjamin Alexander Helbo.

Kommunen øger markedsføring af cykelløb. Borgmesteren tager første spadestik.

Her får du et kort nyhedsoverblik fra Favrskov.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Storgaard tager første spadestik på lejlighedsbyggeri i Hadsten

Borgmesteren var med til at tage første spadestik til det nye, store lejlighedsbyggeri på den gamle realskolegrund i Hadsten. Foto: Favrskov Kommune.

Borgmester Lars Storgaard tog det første spadestik til lejlighedsbyggeriet på Kirkevej i Hadsten, men lader gravemaskinerne om resten af gravearbejdet. Det er nok nødvendigt, hvis målet om indflytning i efteråret 2024 skal nås. 

Det Midtjysk Ejendomsselskab, med base i Herning, der opfører de i alt 36 spritnye, topmoderne lejligheder på grunden, som tidligere husede realskolen. 

Det bliver Danbolig Hadsten, der får til opgave at sælge lejlighederne. Priserne kendes endnu ikke. Lejlighederne varierer i størrelse fra 79 til 137 kvadratmeter.

Kommunen spytter flere penge i markedsføring af cykelløb

Gadeløbet i Hadsten vendte i 2022 tilbage efter nogle års pause, og det blev endda med en lokal vinder i form af Jeppe Aaskov Pallesen, der vandt foran blandt andre stjernen Mads Pedersen. Foto: Benjamin Alexander Helbo.

I august kunne Hadsten endnu engang lægge asfalt til cykelløb på højt niveau efter nogle års pause. 

Og det blev en stor succes for både byen, kommunen og selskabet Hadsten Sport, Event og Kultur (HSEK), der er arrangør af Hadsten Gade Grand Prix, som løbet hedder.

HSEK havde ansøgt om 250.000 kroner til markedsføring af cykelløbet, men i Økonomiudvalget er man blevet enige om et tilsagn på 200.000 kroner. 

Sidste år betalte Favrskov Kommune 150.000 kroner til markedsføring af løbet, og det afstedkom en vis debat hos Konservative, hvor René Schneider i et læserbrev udtrykte utilfredshed med den beslutning. Noget, der ellers tilsyneladende var enighed om i partiet.   

Snart holder Aldi ophørsudsalg

Aldi i Hinnerup lukker 9. februar. Ophørsudslaget begynder på fredag. Foto: Timo Battefeld

Aldi forlader det danske marked. Det betyder blandt andet, at kædens butik i Hinnerup lukker 9. februar. 

Inden da holder butikken ophørsudsalg. Det begynder fredag 3. februar.

På Aldis hjemmeside fremgår det, at "de første tre dage er alle varer nedsat med 30%. Dag fire og fem sættes alt ned med 50%. Og de sidste to dage er der 70% at spare på alle varer i butikken."

På hjemmesiden kan du se, hvilke varer der ikke er en del af ophørsudsalget. 

Hvad der skal ske med lokalerne på Fredensgade 3, når Aldi er rykket ud, vides endnu ikke.

Fik du læst interviewet med Favrskovs landsholdsstjerne?

Stine Ballisager spiller til daglig fodbold i den norske klub Vålerenga og bor i Oslo med sin kæreste. Foto: Anders Kjærbye

Vi slår lige et lille slag for et interview, som journalist på FavrskovLIV Maria Neergaard Lorentsen bragte tidligere på ugen. Et interview med Danmarks bedste fodboldspiller, Stine Ballisager Pedersen, der ved årets Sportsgalla blev kåret til kvindernes bedste.

Den 29-årige landsholdsprofil, der til daglig spiller i Norge, er fra Vellev i Favrskov Kommune, og vi tog en snak med hende om den ydmyge begyndelse i Vellev IF og om det hårde arbejde, det har krævet af hende at nå en karriere som fuldtidsprofessionel. Men også en snak om den udvikling, som kvindernes fodbold har gennemgået. 

- Jeg kan også mærke, at det er blevet mere og mere professionelt i de år, jeg har spillet i Våleringe. Da jeg kom til Norge spillede vi primært om eftermiddagen og aftenen, fordi spillerne havde job og studie ved siden af. Men vi får bedre vilkår, bedre løn, flere stafmedlemmer, og nu er alle spillere fuldtidsansatte, så vi kan træne om dagen. Så stille og roligt så går det bare i den rigtige retning, siger Stine Ballisager blandt andet. 

Der er også udtalelser fra Ballisagers tidliger træner i Vellev IF og et lille portræt af klubben, der gjorde en stor indsats for at tilbyde områdets piger muligheden for at spille fodbold.