Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Kim Slavensky er direktør i Phønix Tag og står i spidsen for en virksomhed, der år for år vækster. Krigen i Ukraine har øget interessen for solceller, men han tvivler ikke på, at væksten også fortsætter efter krigen. Foto: Jesper Rehmeier

Er solceller på tagene de lavest hængende frugter?

Borgmester Lars Storgaard vil gerne rundt og besøge virksomhederne i Favrskov. Det har været et erklæret mål helt fra starten af hans embede, og indtil nu har han stået ved sit ord. Og hvad er formålet med de mange virksomhedsbesøg? Det er blandt andet at blive klogere på, hvad det er for en virkelighed, der møder erhvervslivet. Og identificere punkter, hvor kommunen kan sætte ind og hjælpe.

Phønix Tag i Hadbjerg er en af de virksomheder, som navigerer i en virkelighed, hvor regler, regulativer og bureaukrati spænder ben for vækstpotentialet. Virksomheden har flere ben at stå på, men en vigtig og støt voksende del af forretningen er montering af solceller på tage. Selvom den afdeling af biksen vækster år for år, kunne det gå meget stærkere, fortæller direktør Kim Slavensky.

Han opfatter nemlig virvaret af regler på området for solceller, forsyning og energi som en stopklods for ikke blot økonomisk vækst, men også for den grønne omstilling. Han vil selvfølgelig have solceller på mange flere af de store, flade tage på virksomheder og offentlige bygninger.

Og det er han faktisk ikke ene om.

Kommunerne og regionerne er frustreret over, at komplekse regler og økonomiske ufordelagtige ordninger gør det til en decideret dårlig forretning at opsætte solceller på eksempelvis sportshaller, kommunekontorer og hospitaler. Samtidig peger førende forskere på, at der på de danske tage er et enormt, uudnyttet potentiale for vedvarende energi. Som endda kun belaster elnettet i begrænset grad, fordi strømmen med tagsolceller typisk produceres der, hvor den forbruges.

Tilbage til Lars Storgaard og Kim Slavensky hos Phønix Tage i Hadbjerg. Direktøren og hans naboer i Hadbjerg Erhvervspark fik sidste år den idé, at de gerne ville slå sig sammen i et energifællesskab og dele den strøm, de med deres solcelleanlæg kan producere. Altså flytte strømmen mellem virksomhederne uden om elnettet. Det må man ikke, som det er i dag, for strømmen skal enten bruges på egen matrikel eller sendes ud på elnettet. Hvor Kim Slavenskys naboer så kan købe den til prisen på spotmarkedet.

Drømmen var at gøre op med de regler, og på borgmesterkontoret i Hinnerup syntes man så godt om idéen, at man hjalp med at rette kontakt til daværende minister for Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i håbet om, at det gode eksempel fra virkeligheden i Favrskov kunne lede til en lempelse af reglerne.

Det skete ikke.

Som bestyrelsesmedlem i Dansk Solcelleforening er Kim Slavensky med til at presse på for at ændre lovgivningen på området for tagsolceller. KL og Danske Regioner kæmper også. I mellemtiden har man i Favrskov Kommune vedtaget at give grønt lys til fem store solcelleanlæg i kommunen foruden det, der allerede findes ved Voldby.

De anlæg kommer til at bidrage til den grønne omstilling. Markant. Men er det den smarteste måde at gøre det på? Det mener Kim Slavensky, som jo lever af at montere solceller på taget, selvfølgelig ikke. Men også forskere stiller spørgsmålstegn ved de store markanlæg, og det er der også en tredje gruppe, der gør: Nemlig borgerne. Særligt de borgere, der bliver nabo til anlæggene.

Når vi på FavrskovLIV skriver om solcelleanlæg, er det sikkert som amen i kirken, at der i kommentarfeltet på Facebook er folk der spørger "hvorfor sætter man det ikke på tagene i stedet?". Og det er altså det, spørgsmål, jeg har søgt svar på i denne uge. Så læs interviewet og mød en lokal virksomhed, der trods alt har temmelig travlt. Og blive klogere på de benspænd, der er skyld i, at sportshaller, skoler, kommunekontorer, børnehaver, hospitaler, lagerhaller og så videre ikke er plastret til med solceller.

📸 Når du er færdig med den artikel, kan du hoppe med på en lille tidsrejse. Efter Hinnerup og Hadsten er vi nemlig nået til Hammel i vores lille "før og nu"-serie, hvor vi i arkivet har fundet en række billeder fra gamle dage og taget nye billeder i 2023 fra de samme steder. God tur.

Tak, fordi du læser med.

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
Det er nogle år siden, at Phønix Tag selv monterede solceller på taget. I takt med at medarbejderstaben vokser, og virksomheden bruger mere strøm, er det nok snart på tide at montere flere paneler, særligt i takt med at flere elbiler kommer til. Det kan mærkes på strømforbruger, fortæller Kim Slavensky. Foto: Jesper Rehmeier

Kim Slavensky vil sætte flere solceller på tagene. Men lovgivning og bureaukrati holder den grønne omstilling tilbage

"Hvorfor opsætter man ikke solceller på de mange flade tage og på kommunale bygninger i stedet for at bruge landbrugsjord til store solcelleparker?" Det spørgsmål går igen og igen på Facebook og er stillet af borgere fra Favrskov i kølvandet på beslutningen om at give plads til fem store solcelleanlæg i kommunen. 

I Hadbjerg ligger virksomheden Phønix Tag, og her spørger direktør Kim Slavensky om det samme. Hans virksomhed monterer solceller på tage, og han har nok at se til. Men hans ordrebog kunne bugne endnu mere, hvis man fjernede besværlige regler og gjorde det lettere og mere økonomisk attraktivt for virksomheder og det offentlige at sætte solceller på tagene.  

Direktøren har naturligvis en økonomisk interesse i, at der kommer flere solceller på tagene. Men hans synspunkt bakkes op af både KL, regionerne og forskere, der peger på et kæmpestort uudnyttet potentiale.

Direktøren i Phønix Tag, som monterer solcelleanlæg på tagkonstruktioner, har travlt. Men han kunne have endnu mere travlt, hvis politikerne på Christiansborg ryddede op i de regler, som for eksempel gør det til en tung administrativ byrde for kommuner at sætte solceller på tage.

Kim Slavensky er direktør og medejer af Phønix Tag og bestyrelsesmedlem i Dansk Solcelleforening. På mange måder er han godt tilfreds. Enhver direktør vil jo gerne have travlt, og det har Phønix Tag i Hadbjerg. Virksomheden vokser år for år, både i omsætning og medarbejderstab, og efterhånden fyldes ordrebogen med store projekter, som er med til at sætte virksomheden på danmarkskortet. Projekter, der bidrager til den grønne omstilling.

Men når Kim Slavensky kigger ud af sit kontorvindue og skuer ud over tagene hos sine naboer i Hadbjerg Erhvervspark, ærgrer det ham, at der ikke er solceller på alle deres tage. Sammen med de andre virksomheder har Phønix Tag og Kim Slavensky nemlig et ønske om at montere solceller på alle virksomhedernes tage og dele strømmen mellem dem. Deres idé kom sågar Lars Storgaard og Favrskov Kommune for øre, og de var med at rette kontakt til Christiansborg. For som det er det i dag, giver lovgivningen nemlig ikke mulighed for at dele strømmen mellem virksomheder. Solcelleproduceret strøm skal enten bruges på egen matrikel eller sendes ud på elnettet. Naboerne skal dermed købe strømmen. I praksis bliver det altså samme pris for strøm, uanset om man indgår i et fællesskab, der lokalt aflaster elnettet, eller om man får importeret strøm fra Norge.

Kim Slavensky er direktør i Phønix Tag og står i spidsen for en virksomhed, der år for år vækster. Krigen i Ukraine har øget interessen for solceller, men han tvivler ikke på, at væksten også fortsætter efter krigen. Foto: Jesper Rehmeier

Det lykkedes ikke at trænge igennem til daværende Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). Heller ikke hans efterfølger Lars Aagaard (M) har givet udtryk for at ville ændre reglerne lige med det første.

Og usmidige regler, administrationstungt bureaukrati, samt et enøjet fokus på solceller på marker, frustrerer Kim Slavensky. Han har en åbenlys interesse i at sælge og montere tagsolceller, og han bakkes naturligvis op af resten af branchen. Men de støttes også af både forskere og Kommunernes Landsforening samt Danske Regioner, der alle peger på et stort, uudnyttet potentiale for flere tagsolceller.

Det giver bare god mening, siger Kim Slavensky. Og det er om at komme i gang.

- Vi fatter jo ikke, at det skal gøres mere givtigt at opstille solceller ude i naturen på markerne i stedet for der, hvor man allerede har urbaniseret, og hvor fordelene er, at man producerer strøm, hvor man forbruger. Jeg synes, det er svært at argumentere imod flere solceller på tagene. Jorden er allerede taget ud af landsbrugsdrift for at blive brugt til erhvervsbygninger, hvorfor inddrage mere landbrugsjord til solceller, spørger Kim Slavensky.

Sådan sætter lovgivningen begrænsninger

Når en kommune eller en region vil lægge solceller på et tag skal der foretages en selskabsmæssig udskillelse af solceller til eget forbrug. Selskabet skal drive anlægget som forsyningsvirksomhed, der skal sælge strømmen til de bygninger, de sidder på. Det betyder, at der skal betales moms og elafgifter til staten og regninger til revisorer, lige som der skal etableres en bestyrelse og håndteres det papirarbejde, der følger af at drive en virksomhed.

Kommunerne betaler i dag en forhøjet afgift sammenlignet med virksomheder. Prisen ligger på 0,903 kr/ kWh og følger af kravet om selskabsudskillelse.

Virksomheder må ikke dele strøm med hinanden. Strøm produceret af solceller skal bruges på egen matrikel eller sendes ud på elnettet.

Behovet for strøm vokser

Behovet for strøm vokser eksplosivt. Det skyldes, at den grønne omstilling kræver et skifte væk fra naturgas, benzin og diesel og over til elektricitet. Det gælder alt fra opvarmning af huse til bilerne, vi kører i.

Elbilerne er et godt og målbart eksempel på den grønne omstilling. Ved årsskiftet var der 112.000 elbiler i Danmark, og analyser viser, at vi når en million elbiler i 2030, hvis udviklingen på markedet fortsætter. Når så mange danskere kører til og fra arbejde i elbiler, skal der selvfølgelig bruges store mængder strøm på opladning, både i billisternes garager, men også ved de virksomheder, de arbejder i.

Og den øgede mængde strøm skal i høj grad komme fra vindmøller og solceller, for målet er en C02-reduktion på 70 procent i 2030, og det kræver flere grønne energikilder. Men eksperter understreger igen og igen behovet for, at staten, regionerne og kommunerne tænker grundigt over, hvor strømmen skal produceres, så elnettet ikke overbelastes i takt med at produktionen af grøn strøm stiger.

For Kim Slavensky ligger det altså lige til. Producer strømmen på store tagflader og brug den i de virksomheder, der lægger tag til. Send resten ud på elnettet til forbrugerne og gør det så nemt som muligt for virksomhederne. Direktøren i Phønix Tag taler om at omdanne forstæderne til kraftværker, der kan sende overskudsstrøm til boligkvarterne over kortere afstande, end det er tilfældet med markanlæg.

- Jeg kan konkurrere med anlæggene på markerne. Jeg kan faktisk lave det lige så billigt, hvis bare taget er stort nok. Og så har man ikke engang medregnet alle de penge, der skal bruge på føre kabler fra marken til transformerstationer og på at lede strømmen ind til byerne, hvor behovet for strøm findes. Det er en ekstraudgift i forhold til taganlæg. Der er infrastrukturen allerede på plads.

Til dagbladet Børsen udtalte professor i energisystemer ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen i januar, at der kan være meget at hente ved at sætte skub i udnyttelsen af tagfladerne:

- Potentialet i at udnytte store tagflader er helt absurd stort, og tagfladerne er spredt godt ud over landet. Det gør det muligt at udnytte potentialet.

Phønix Tag har blandt andet lagt solceller på taget hos Rema Distribution. Foto: Morten Pape

Krigen har øget efterspørgslen

Hos Phønix Tag mærker man, at interessen for solceller er steget markant de seneste år og særligt efter Ruslands invasion af Ukraine. De voldsomme prisstigninger på strøm, der pressede flere erhverv i knæ i anden halvdel af 2022, har fået flere virksomheder til at ringe til Kim Slavensky og bede ham sætte solceller på tagene. Blandt andet flere virksomheder i Søften.

- Hele området omkring Søften kunne laves til et kraftværk, som kan forsyne området. I byerne har man fine tegltage og arkitekttegnede huse. Dem skal man sgu ikke sætte solceller på. Det skal man gøre på de flade tage i forstæderne, på virksomhederne og deres lagerbygninger og kølehuse.

Når jeg ser noget, der er dumt, sådan rigtig dumt, så tænker jeg "argh, tænk jer nu lidt om..."

Kim Slavensky, direktør i Phønix Tag

Men incitamentet for virksomhederne til at omdanne tagene til kraftværker er ikke stort i dag. Det skyldes, at virksomheder i Danmark ikke kan få afgiften retur for eventuel overskudsenergi fra solceller.

Hvis man ikke kan bruge strømmen selv, er man tvunget til at sende det ud i nettet til den aktuelle spotmarkedspris. I øjeblikket er spotmarkedsprisen meget høj, men energipriserne kan svinge, og dermed kan man ikke være sikker på, at det altid vil være nok til at forrente et anlæg.

Kort og godt:

- I dag er det mest attraktivt at lave anlæg som er dimensioneret til den mængde strøm,  man selv bruger som virksomhed. Og ikke mere. Det er der, man får den største gevinst.

KIm Slavenskys virksomhed Phønix Tag har patenteret en monteringsystem til tagsolceller. Han er frustreret over, at bøvlet lovgivning holder udbredelsen af solceller på tagene tilbage. Foto: Jesper Rehmeier

Besværligt at opsætte solceller på kommunale tage

På byrådsmødet i januar gav Favrskov Kommune grønt lys til, at en række opstillere af solcelleanlæg kan arbejde videre med flere store såkaldte VE-anlæg. Et af anlæggene bliver på godt 340 hektar, og det er bestemt ikke alle, der jubler over de udsigter. I denne uge kunne man i TV2 Østjylland møde Per Hessellund Laursen, der er utilfreds med udsigten til at blive nabo til det store anlæg, som estimeres at kunne producere strøm til 50.000 husstande, hvis det bliver opført som projekteret.

Hvorfor bruge god landbrugsjord til solcelleparker, når der er hobevis af kommune-og erhvervsbygninger i kommunen som kan bære dem?

Facebookkommentar fra FavrskovLIVs opslag om VE-anlæg

Kim Slavensky har ikke svært ved at se, hvorfor kommunerne udarbejder lokalplaner for store markanlæg og inviterer borgere og energiselskaber til at byde ind med projektforslag. Men han forstår også de mange borgere, der i kommentarfelter på Facebook spørger, hvorfor i alverden man ikke lægger solceller på tagene af kommunale bygninger.

Kommunerne er landets største bygningsejer, men hvis Favrskov Kommune vil lægge solceller på taget af en skole, skal der oprettes og drives et adskilt selskab, og typisk står den administrative byrde ikke mål med den gevinst, der er at hente.

Solceller og selskabsadskillelse

Når kommunerne skal drive et selskab, følger der en række administrative opgaver med. Selskabet skal have en bestyrelse, og der skal blandt andet afregnes moms og skat, ligesom regnskabet skal påtegnes af en revisor. Det kan betyde, at en kommune skal ansætte medarbejdere for blot at drive selskabet. Derudover må økonomien ikke regnes i kommunens eget økonomisystem. Det betyder, at kommunerne skal investere i et nyt eller andet system, der kan håndtere selskabets økonomi. Samlet set kan besværet og omkostningerne med at drive et selskab langt overstige gevinsten ved at sætte solceller op på en skole. 

Kilde: Kommunernes Landsforening

Det bringer kommuner og regioner i en penibel situation, hvor de på den ene side gerne vil være med til at gå forrest i den grønne omstilling, men samtidig må konstatere, at det oftest er for omkostningstungt. Faktisk lød det sidste år fra Danske Regioner, at der siden reglerne om selskabsadskillelse for solceller på offentlige bygninger trådte i kraft i 2021 ikke er blevet monteret så meget som én solcelle på regionale bygninger i Danmark.

Både Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) arbejder for at få ændret på reglerne, og det samme har Favrskov Kommune altså også gjort ved at rette henvendelse til Dan Jørgensen. Og borgmester Lars Storgaard så da også gerne flere solceller på tagene.

- Det er jo nødvendigt at lave de her solcelleparker. Men jeg synes faktisk ikke, at solceller hører til på markerne, sagde borgmesteren til dette medie for kort tid siden i forbindelse med et besøg i Favrskovs indtil nu eneste solcellepark, som består af 55 hektar solceller ved Voldby.

Borgmester Lars Storgaard på besøg ved solcelleparken ved Voldby. Anlægget er det første af sin slags i Favrskov Kommune, men bliver ikke det sidste. Foto: Maria Neergaard Lorentsen

Eget patent holder solcellerne på plads

Så lige nu er det ikke de østjyske borgmestre, der lægger bestillinger i ordrebogen hos Phønix Tag. Det er i stedet storkunder som Salling Group, DSV, Rema 1000 og så videre, der bestiller titusindvis af kvadratmeter solceller til deres flade tage. Kim Slavenskys virksomhed har udviklet og patenteret et montagesystem til solcellepanelerne, som adskiller sig fra konkurrenternes. Panelerne monteres i aluminiumsklodser, som er limet fast til taget og følger tagets bevægelser under en storm som Otto, der hærgede landet i sidste uge. Når panelerne følger tagets bevægelser, undgår man små, ødelæggende revner i solcellepanelerne, forklarer Kim Slavensky.

Med et attraktivt patent og en stigende efterspørgsel på tagsolceller er direktøren overbevist om, at virksomheden i Hadbjerg Erhvervspark nok skal fortsætte med at vækste. Han vurderer, at strømmen, grundet den øgede efterspørgsel, aldrig bliver så billig igen, som den var inden krigen i Ukraine. Det gør det oplagt for flere virksomheder at investere i solcellepaneler.

Kim Slavensky demonstrerer, hvordan et fladt tag bevæger sig under en storm. Med det patent, hans virksomhed har udviklet, følger solcellepanelerne tagets bevægelser og dermed minimerer man risikoen for revner i solcellerne. Foto: Jesper Rehmeier

Og så håber han, at der bliver ryddet op i den lovgivning, som er med til at bremse væksten af tagsolceller, så det for eksempel vil blive nemt og fordelagtigt for ham at dele strøm med de andre virksomheder i nabolaget. Som bestyrelsesmedlem i Dansk Solcelleforening arbejder han for at skabe dialog med politikere og embedsværk, og det kan godt være op ad bakke, erkender han.

- Personligt kan jeg da godt spørge mig selv, hvorfor jeg gider slås for det. Jeg har jo sådan set rigeligt med ordrer. Men når jeg ser noget, der er dumt, sådan rigtig dumt, så tænker jeg "argh, tænk jer nu lidt om..."

- Det der sker nu er, at infrastrukturen ikke kan følge med. Man overbelaster elnettet. Det er endnu et supergodt argument for at lægge solcellerne på tagene. Der er infrastrukturen bygget og på plads. Den er der i forvejen, lyder det fra Kim Slavensky.

Sådan så Anbækvej i Hammel ud for små 100 år siden. Bemærk jernbaneoverskæringen. Foto: Hammel-billeder

Se Hammel gennem tiden - er byen til at kende?

Vi har været på tur med kameraet og taget billeder et par steder i Hammel. Det har vi gjort, fordi vi via Lokalhistorisk Arkiv har fundet gamle billeder fra de samme steder.

Hammel har ændret sig meget i løbet af de seneste 100 år. Industribygninger er forsvundet, nye boligområder er skudt op, og jernbanen blev anlagt og nedlagt. Tag med på en lille rejse tilbage i tiden og se, hvor meget der er sket i årenes løb.

Vi har været en tur i arkivet og fundet en række billeder fra Hammel fra så langt tilbage som år 1900. Vi har taget nye billeder de samme steder, og der er selvfølgelig sket en del gennem årene.

Synes du også, at det er sjovt at se billeder fra gamle dage? Hvis svaret er ja, og du bor i Hammel, vil vi slå et slag for siden hammel-billeder.dk, hvor Lokalhistorisk Arkiv har samlet en masse billeder.

Her finder du en lang række fotos fra forskellige veje, institutioner og begivenheder fra Hammels historie. Der er billeder fra så langt tilbage som slutningen af 1800-tallet. Og til nogle af billederne er der endda tekst, så du får et fint indblik i Hammels historie.

Inden Favrskov blev Favrskov, var Hammel selvfølgelig hovedsæde i Hammel Kommune. Engang var der jernbane, svineslagteri og savværk. Hamme har selvfølgelig ændret sig gennem årene, og i denne lille rejse tilbage i tiden kan du se netop det.

Vi har fundet en række billeder fra Hammel i arkivet på hammel-billeder.dk. Vi har så placeret os samme sted, som billederne er taget, og har taget nye billeder.

Vi starter på Anbækvej, som engang rummede både svineslagteri og savværk. I dag hører man ikke længere lyden af grisehyl, og industri er erstattet af boliger, plejecenter og hele TO tankstationer drevet af Shell.

Sådan så Anbækvej i Hammel ud for små 100 år siden. Bemærk jernbaneoverskæringen. Foto: Lokalhistoriske Arkiv


Og Anbækvej igen i 1983. Vejen er asfalteret, og jernbanen er væk. Benzinen havde en dagspris på godt 6 kroner. Foto: Lokalhistoriske Arkiv


Og Anbækvej en kold dag i februar 2023. Benzinpriserne har fået et solidt nøk opad siden 1983, men ellers er vejen faktisk til at genkende. Den tomme grund til højre mellem Shelltanken og Skaghøj er nu udbudt til salg med henblik på et nyt boligområde. Foto: Jesper Rehmeier


Et lille stykke længere nede ad vejen mod rundkørslen ligger den bygning, der er i dag er mødested for Rotary Hammel - denne journalist har faktisk været på besøg i Rotary for at fortælle om FavrskovLIV. Bygningen blev opført i 1904 som et missionshus med navnet "Bethania".


Missionshuset Bethania. I Midtjyllands Avis kunne man i 2015 læse, at Indre Mission i Hammel satte huset til salg, fordi der kun var fem medlemmer tilbage. Foto: Lokalhistoriske Arkiv 


Det gamle missionshus på Anbækvej 15, hvor Rotary Hammel i dag mødes. Der er tyndet en del ud i træerne omkring bygningen siden 1925. Foto: Jesper Rehmeier


Hammel og Svenstrup er i dag forbundet af Vadstedvej, hvor der i dag er både beboelse, industri og åbne marker - og et nyt, stort boligområde på vej. Billedet herunder er taget af hjørnet på Sallvej og Vadstedvej og er dateret til cirka 1925.

På hjørnet af Vadstedvej og Sallvej, lå der en købmandsforretning og langs nordsiden af vejen strakte en lang række af huse sig mod vest. Bag dem lå et langstrakt engareal hvor Hammel Bæk flød på sin vej mod Søbygård Sø. Foto: Lokalhistoriske Arkiv


Samme sted i dag. Ikke mange af de oprindelige huse står endnu. Foto: Jesper Rehmeier


Lidt længere ude af Vadstedvej stod Hammel Mølle. Den blev opført i 1882 og malede korn indtil omkring 1960. Foto: Lokalhistoriske Arkiv


På Vestergade ligger Hammel kirke. Den er opført omkring år 1200 og rummer blandt andet et kapel, der indtil 1800-tallet blev benyttet som gravplads for familien Friis på Frijsenborg. Langs Vestergade afgrænses det hellige område af en mur, der ikke har ændret sig stort siden 1910, hvor nedenstående billeder er taget.

Billedet er dateret til cirka 1910. Det er taget på Vestergade op mod Tinghuset. Foto: Lokalhistoriske Arkiv


Samme sted i 2023. Grusvejen er erstattet med asfalt og fliser. Foto: Jesper Rehmeier


På den anden side af kirken på Vestergade lå engang Hammel Realskole. Skolen blev oprettet i 1883, hvor den også fungerede som kostskole. I slutningen af 1960erne blev Realskolen overtaget af Hammel Kommune, og i 1972 da den nye storskole, Skovvangsskolen stod færdigbygget, blev realskolens elever flyttet dertil.

De gamle smukke bygninger fik lov til at forfalde for til sidst, at blive jævnet med jorden og give plads til Hammels nye rutebilstation.

Billedet er dateret til 1972. På dette tidspunkt blev eleverne altså flyttet til den nye Skovvangsskole, og bygningen fik et forladt præg. Foto: Lokalhistoriske Arkiv


Venterummet ved rutebilsstationen i 2023. I bygningen på Vestergade 22 var der tidligere tankstation og maskinfabrik. Foto: Jesper Rehmeier


Fortsætter man langs kirkemuren, bliver Vestergade til Østergade. Som i så mange andre byer er Østergade butiksgade, og gennem årtierne har der været mange forskellige forretninger i gaden, blandt et såkaldt "Engelsk Beklædningsmagasin". Gaden husede også tidligere centralstationen, hvor omstillingsdamerne sørgede for, at telefonopkaldene havnede de rette steder.


Et kig ned ad Østergade. Billedet er fra cirka 1920. Foto: Lokalhistorisk Arkiv


Østergade, nu i farver. Billedet er indsendt til Lokalhistorisk Arkiv af Oscar Klem.


Østergade i 2023. Butikkerne i byen er i dag samlet i Hammel Handel og tæller så godt som alle forretninger. Foto: Jesper Rehmeier


Billedet er taget i cirka 1970. "Hammel - byen, der handler" står der på flagene. Foto: Lokalhistorisk Arkiv


Samme hjørne, hvor Matas har haft til huse i årtier. Foto: Jesper Rehmeier


Og således slutter den lille rundtur og tidsrejse i Hammel. Endnu engang vil vi opfordre til, at du besøger hammel-billeder.dk, hvis du vil finde flere gamle billeder fra byen.

Efter syv års arbejde har de otte venner, der har startet Sall Whisky Distillery, endelig frigivet deres første whisky. I næste uge fortæller en af mændene bag destilleriet om rejsen hertil. Foto: Annelene Petersen/JFM

"Barnet" er fløjet fra reden: Sall Whisky Destillery har frigivet sin første whisky - og hvilken rejse det har været

Vi har besøgt Sall Whisky Destillery som netop har sendt deres første whisky på gaden. Og allerede kan melde udsolgt. I næste uge fortæller vi historien om den overordentlige lokale whisky, der blev til med opbakning fra blandt andet lokalområdet.

Godt nok skal man op ad en bakke, når man kører til Sall fra Hammel. Men der er alligevel et stykke fra det skotske højland til hyggelige Sall, der i 2018 blev kåret til årets landsby i Region Midtjylland.

Men i Sall smager det alligevel lidt af Skotland. I hvert fald hvis man har været så heldig at få fingrene i en af flaskerne fra Sall Whisky Destillery, der netop har frigivet deres første whisky. Det er syv år siden, at destilleriet blev grundlagt af en gruppe venner, der intet vidste om at destillere whisky, men det har de altså fået styr på!

Og tag den med ro, hvis du sidder og ærgrer dig over, at du ikke fat i en flaske. For der er mere på vej. Nu er de i gang, og Sall Whisky Destillery har medvind. Det fortæller Snævar Albertsson, en af stifterne som nu arbejder på fuldtid i destilleriet. Vi har mødt Snævar til en spændende snak om at turde kaste sig ud i det og forfølge drømmen, om den lokale forankring i Sall og Skjød og om drømmene for fremtiden, hvor dansk whisky også kan slå igennem internationalt.

Læs med i næste uge.