Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Implementeringen af MitID har, som så mange andre statslige IT-projekter, været plaget med forsinkelser og fejl. Bare ikke i Favrskov, hvor implementeringen er gået særdeles godt. (Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix)

Et lyspunkt i usikre tider

Jeg vil gerne begynde dagens nyhedsbrev med en lille advarsel.

For jeg forstår godt, hvis dit blodtryk stiger, og ord som 'skandale' og 'spild af skattekroner' glimter i bøjet neon på din nethinde, når snakken falder på statens IT-systemer. Sådan har de fleste det nok, for systemerne er tit dyrere end forventet, meget forsinkede og virker ofte ikke efter hensigten.

Sidste år vurderede fagbladet Ingeniøren, at statens IT-budgetter er skredet i en sådan grad, at de samlede forventede udgifter er vokset med 3,5 milliarder kroner. Forestil dig lige, hvor mange skoler, plejehjem og nærhospitaler vi kunne få for det beløb. Måske endda en årlig fridag - vi kunne jo kalde den Store Bededag 2.0.

I stedet bruges pengene på nye IT-løsninger som eksempelvis Mit-ID, der nu, efter nogen møje og besvære, er blevet udrullet og implementeret over hele landet. Også i Favrskov, hvor kommunen har brugt 450.000 kroner på at hjælpe borgerne med at skifte fra NemID til MitID. Og selvom implementeringen er gået ualmindeligt godt, så er der tale om penge, man ikke havde forventet at bruge på MitID.

- Det var nødvendigt til at tilføre ekstra ressourcer. Vi kunne ikke have gjort det uden, fortæller Hanne Skytte, afdelingsleder for Borgerservice i Favrskov.

Og her opstår et problem, som MitID har givet mange kommuner landet over. For når der ikke er budgetteret med pengene, så må de findes i de kommunale budgetter, som allerede er pressede. Det bekendtgjorde borgmester Lars Storgaard så sent som tidligere i denne uge.

- Vi står i en alvorlig økonomisk situation med flere ubekendte. Det har aldrig tidligere været så usikkert, sagde borgmesteren om det kommende budget på det seneste byrådsmøde.

Der er en god grund til, at Favrskov - og mange andre - ikke har budgetteret med MitID. Det skyldes, at nye statslige opgaver - som MitID - som regel kompenseres af staten i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

Kommunerne er da også blevet kompenseret for implementeringen af MitID. Men kompensationen står bare ikke mål med udgifterne, som implementeringen af MitID har medført. Langt fra, viser det sig.

For mens regeringen har afsat 11,1 million til kommunerne, så løber udgifter til MitID op i over 100 millioner kroner. Det viser en undersøgelse foretaget af Avisen Danmark.

Derfor må Favrskov Kommune selv til lommerne, og selvom Lars Storgaard kun har stor ros til overs for sine medarbejderes implementering af systemet, så ærgrer det ham, at kompensationen ikke står mål med udgifterne. Han mener, at Favrskov allerede har haft sine bump på vejen, blandt andet udligningsreformen, hvor man skulle betale 20 millioner kroner. Det glæder ham til gengæld, at kommunens borgerservice har været særdeles gode til at implementere MitID. For selvom implementeringen af MitID flere steder har resulteret i forsinkelser og mærkværdige problemstillinger, så har borgerservice i Favrskov faktisk hjulpet over 10.000 borgere med overgangen til MitID ganske smertefrit.

Den slags skal man huske at anerkende. Vi undersøger, hvordan det kunne lade sig gøre i dagens nyhedsbrev.

God weekend og god læselyst.

Billede af Benjamin Alexander Helbo
Billede af skribentens underskrift Benjamin Alexander Helbo Journalist
Implementeringen af MitID er gået bedre end forventet i Favrskov. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Favrskov handlede hurtigt og undgik bøvl: - Når der skal udrulles store IT-projekter i kommunerne, så er der altid noget, der går i ged.

450.000 kroner. Sådan lyder prisen for at udrulle MitID i Favrskov Kommune. Det lyder måske som en stor pose penge, men beløbet har været godt givet ud. For mens MitID-projektet har været plaget af forsinkelser og ventetid i flere kommuner, så har sagsbehandlingen i Favrskov været effektiv og rettidig, fortæller Hanne Skytte, afdelingsleder i Borgerservice.

Men selvom MitID er et statsligt IT-projekt, vil regeringen ikke kompensere hele det beløb, som Favrskov og andre kommuner har brugt på at hjælpe borgerne med at tage det nye system i brug. Men havde man ikke brugt de ekstra ressourcer, ville det have resulteret i væsentligt længere ventetid for borgerne og en meget større arbejdsbyrde for personalet, vurderer Hanne Skytte.

Borgmester Lars Storgaard roser indsatsen, men så gerne, at regeringens kompensationen var større. For forskellige faktorer presser den kommunale økonomi, og den kommende budgetproces bliver ikke let, fortæller han.

Borgerservice i Favrskov handlede hurtigt og valgte at ansætte ekstra kræfter, da MitID skulle implementeres hos borgerne. Det har givet en effektiv og rettidig sagsbehandling, men det har også haft en økonomisk pris, som regeringen ikke vil kompensere fuldstændigt. Borgmester Lars Storgaard roser indsatsen, men efterlyser samtidig en klarere økonomisk retning fra regeringen. Vi står i en alvorlig økonomisk situation med flere ubekendte, siger borgmesteren.

Lang ventetid, forsinkelser og brugsvanskeligheder. Udviklingen og implementeringen af MitID - vores nye digitale ID - har været plaget af udfordringer og problemer mange steder.

Bare ikke i Favrskov.

For her har mere end 10.000 borgere fået hjælp til at oprette deres MitID, uden at man på noget tidspunkt har overskredet grænsen for den maksimale behandlingstid. I andre kommuner har borgere nogle gange måtte vente 8-10 uger, men i Favrskov har ventetiden ikke overskredet 8-10 dage. Og det er opsigtsvækkende i en tid, hvor de statslige IT-systemer hyppigt trækker overskrifter, fordi de overskrider både budgetter og tidsfrister med større og større længder.

Den gode indsats har ikke været gratis. Favrskov Kommune har brugt 450.000 kroner på at implementere MitID og man kunne ikke have gjort det uden de ekstra ressourcer, fortæller Hanne Skytte, afdelingsleder for Borgerservice i Favrskov.

- Det var nødvendigt med ekstra ressourcer, fordi kommunen er indrettet, som den er. Favrskov er en stor kommune, og alle kan ikke komme til Borgerservicecenteret i Hinnerup, fortæller hun.

Derfor brugte kommunen ekstra ressourcer på at ansætte tre nye medarbejdere, som først blev oplært og derefter fordelt ud på bibliotekerne i kommunens fire hovedbyer, Hinnerup, Hammel, Hadsten og Ulstrup.

Vi har nogle dygtige, dedikerede medarbejdere, som virkelig har gjort en god indsats.

Borgmester Lars Storgaard om implementeringen af MitID i Favrskov.

Uden de ekstra ressourcer var ventetiden blevet for lang, vurderer Hanne Skytte. Hun mener, at Favrskov Kommune har klaret sig godt, fordi man var godt forberedt.

- Når der skal udrulles store IT-projekter i kommunerne, så er der altid noget, der går i ged. Altid.

Derfor meldte Favrskov sig som pilotkommune, så man kunne teste tingene tidligt og opdage, hvis der var problemer. Det betød, at man måtte afsætte en medarbejder, som udelukkende arbejde med implementeringen af MitID. Det gav pote.

For allerede da MitID-lanceringen sidste år bliver udskudt fra juni til oktober beslutter Hanne Skytte og Borgerservice Favrskov, at man vil afsætte ekstra ressourcer til at lette processen.

- Vi var med i pilotprojektet og kunne se, hvad der ville ske. Så vi handlede hurtigt med at få ansat nogle ekstra kræfter. Derfor har vi ikke bøvlet specielt meget med det, siger hun.

- Konsekvensen er altid, at pengene jo så skal tages fra et andet område

De 450.000 kroner, man har brugt i Favrskov, er et mindre beløb end hvad flere omkringliggende kommuner har brugt på at implementere MitID. I Syddjurs, som har lidt færre indbyggere end Favrskov, har kommunen brugt 700.000 kroner, mens Aarhus Kommune har brugt 6,3 millioner kroner.

Det er altså ikke ualmindeligt, at implementeringen har kostet kommunerne penge, men i dette tilfælde har kompensationen fra regeringen - som har pålagt kommunerne opgaven med at implementere MitID - været usædvanligt lille.

11,1 millioner kroner har regeringen sat af til kommunernes implementering af MitID i Økonomiaftalen for 2023, og det beløb står ikke mål med udgifterne. Ifølge en undersøgelse foretaget af Avisen Danmark løber kommunernes samlede MitID-udgifter op i omkring 100 millioner kroner. Og selvom det ikke er en voldsomt stor udgift set på landsplan, så kan det stadig gøre en forskel i en tid, hvor de kommunale økonomier er pressede. Det fortæller Niels Jørgen Mau Pedersen, der er ekspert i kommunal økonomistyring og projektchef i det nationale forskningscenter for Velfærd, VIVE, til Avisen Danmark.

- Men det ændrer ikke på, at det kan være mange penge for den enkelte kommune, og konsekvensen er altid, at pengene jo så skal tages fra et andet område, det kan man ikke komme udenom.

- Det er ikke ordentligt

Favrskovs borgmester Lars Storgaard har kun ros til overs for sine medarbejderes arbejde med at implementere MitID.

- Vi har nogle dygtige, dedikerede medarbejdere, som virkelig har gjort en god indsats, fortæller den konservative borgmester.

Han ærgrer sig dog over, at økonomiaftalen for 2023 ikke giver en større kompensation for de udgifter, der er forbundet med MitID.

- Vi blev også ramt hårdt af udligningsreformen, hvor vi skulle betale næsten 20 millioner mere, og det kan da godt ærgre mig lidt, at vi hele tiden skal betale.

Det bliver ikke let. Og det er ikke ligefrem mælk og honning, jeg kan dele ud i min første periode som borgmester.

Lars Storgaard, borgmester i Favrskov

Borgmesteren savner at regeringen udstikker en klarere retning.

- Regeringsgrundlaget dikterer også, at vi skal spare omkring 25 millioner ved at nedlægge jobcentrene inden 2030, men vi ved ikke hvordan det skal udmøntes. Medarbejderne ved ikke, om de er købt eller solgt. Det er ikke ordentligt, det er sjofelt, siger borgmesteren og fortsætter.

- Vi rammer nogle bump på vejen, og vi kigger i forvejen ind i et svært budget.

Det er med en noget dyster mine, Favrskovs borgmester Lars Storgaard ser på den kommende budgetproces. Foto: Benjamin Alexander Helbo

At økonomien er strammere end vanligt understregede Lars Storgaard også på et byrådsmøde tidligere i denne uge.

- Vi står i en alvorlig økonomisk situation med flere ubekendte. Det har aldrig tidligere været så usikkert, sagde borgmesteren i byrådssalen. Og det er ikke blevet lettere siden sidste års budget, hvor der i forvejen manglede 15 millioner kroner om året i perioden 2023-2026.

For regeringen vil ikke kompensere kommunerne for prisstigninger i andet halvår af 2022, og for Favrskovs vedkommende vil det sandsynligvis resultere i et hul på 11 millioner kroner, ligesom der også forventes ekstraudgifter til handicap- og psykiatriområdet.

Forvent ikke mælk og honning

Det er endnu ikke et halvt år siden, at kommunens vedtog sit seneste budget, men den dystre økonomiske situation betyder, at forvaltningen allerede igen er blevet bedt om at komme med forslag til at reducere serviceudgifterne med halvanden procent, svarende til 33 millioner kroner.

Det kommende budget bliver en svær øvelse, understreger Lars Storgaard.

- Det bliver ikke let. Og det er ikke ligefrem mælk og honning, jeg kan dele ud i min første periode som borgmester. Jeg skal tage noget ansvar og have økonomien til at hænge sammen, og vi bliver nødt til at bruge vores penge på kerneydelser som børn, skole og ældre.