Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Favrskov Kommune sender i dag elever til andre kommuner for vidtgående specialundervisning. Nu arbejder man på at etablere en specialskole inden for kommunens grænser. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Favrskov skal have en specialskole. Besparelse eller gevinst - eller begge?

- Det er først og fremmest et spørgsmål om forsyningssikkerhed.

Og nej, citatet stammer ikke fra en direktør på et fjernvarmeværk. Eller et byggefirma, der har indgået en aftale med en underleverandør. Det er i stedet formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Nørgaard (V), der svarer på, hvorfor Favrskov Kommune skal have sin egen specialskole.

Som det er i dag, sender kommunen omkring 30 børn med behov for vidtrækkende specialundervisning til andre, omkringliggende kommuner, hvor man har de rette skoletilbud til børnene. Det drejer sig især om skoler i Aarhus, Silkeborg og Randers. Men på de skoler kniber det med pladsen. I Aarhus og Silkeborg er der ikke mulighed for at tage nye elever ind.

Det er det, Flemming Nørgaard mener, når han taler om forsyningssikkerhed. Visheden om, at kommunen har muligheden for at give børn med udfordringer det tilbud, som de har brug for.

Derfor er forvaltningen og politikerne i gang med de indledende manøvrer til det, som med tiden skal resultere i en decideret specialskole i Favrskov Kommune.

Det koster 550.000 kroner om året per barn, Favrskov sender i skole uden for kommunens grænser. Dertil kommer udgifterne til at transportere børnene til og fra de respektive skoler. Men ifølge Flemming Nørgaard er det altså ikke økonomien, der er afgørende for, at Favrskov gerne vil selv rumme eleverne. Det drejer sig mere om kvalitet, lyder det. Og lige nu arbejder forvaltningen på at finde ud af, hvordan man kan strikke det bedst mulige tilbud sammen - ifølge Flemming Nørgaard bliver forældrene til børn med behov for specialundervisning også hørt.

Kristina Møller Kristensen er medlem af handicaprådet og mor til en søn med autisme. Hun mener, at det ved første øjekast godt kan ligne en spareøvelse, at Favrskov nu skal have egen specialskole. Men hun mener også, at det kan give rigtig fin mening, hvis man fra start lærer af de specialskoler, der i dag giver børn en god hverdag og formår at rumme dem.

- Man skal virkelig gøre sig nogle tanker om, hvordan man vil lave en skole, hvor alle eleverne kan føle sig inkluderet og være en del af et fællesskab. For det er jo det, alle børn gerne vil. Være en del af et fællesskab.

Der er politisk enighed om, at Favrskov Kommune skal kunne tilbyde vidtrækkende specialundervisning inden for kommunens grænser, og politikerne kan jo også konstatere, at udgifterne er stigende. De seneste år har andelen af folkeskoleelever i specialtilbud været støt voksende, og kommunernes udgifter til området er steget med 19 procent i løbet af de seneste 5 år, viser tal fra Kommunernes Landsforening. Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at behovet vil falde igen.

I artiklen i nyhedsbrevet sætter Flemming Nørgaard og Kristina Møller Kristensen flere ord på, hvad en specialskole i Favrskov skal kunne, og hvordan projektet kan komme ud over rampen.

Vi har også et nyhedsoverblik, hvor vi blandt andet skal omkring regulering af råger og de såkaldte "puff bars", en ny form for elektroniske cigaretter, som sætter bekymrende rynker i panden på sundhedschefen i Favrskov Kommune.

God læselyst.

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
Udgifterne til specialundervisning har været støt voksende de seneste år. Favrskov Kommune sender i dag 30 elever i specialskoler uden for kommunen. Nu vil man have en specialskole i Favrskov. (Arkivfoto). Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

550.000 kroner for at sende et barn i specialskole uden for kommunen og rift om pladserne: Derfor skal Favrskov have egen specialskole

Hvis et skolebarn i Favrskov har behov, der rækker ud over, hvad man kan løse i de forskellige specialklasser, er man nødt til at sende barnet i et tilbud uden for kommunen. Favrskov har nemlig ikke en decideret specialskole, og hver dag går omkring 30 elever fra Favrskov i skole i blandt Aarhus, Silkeborg og Randers. 

Det koster omkring 550.000 kroner om året. Per elev. Og der er rift om pladserne på specialskolerne i en sådan grad, at Aarhus og Silkeborg ikke har flere pladser at sælge til Favrskov. Derfor går kommunen nu i gang med at etablere en specialskole i Favrskov. 

Sagen blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget tidligere på ugen, og udvalgsformand Flemming Nørgaard insisterer på, at det først og fremmest handler om forsyningssikkerhed. Fra Handicaprådets perspektiv kan det give rigtig god mening med en specialskole i Favrskov, men det er vigtigt, at kvalitet og rummelighed tænkes ind fra start, og man ikke forhaster sig ud i noget.

Der ses et stort potentiale i en specialskole i nærområdet. Men kvaliteten og rummeligheden skal være i fokus, og Handicaprådet advarer mod hastværk. - Det handler ikke om økonomi, men om sikkerhed, siger udvalgsformand.

Hver morgen tager omkring 30 børn fra Favrskov Kommune i skole uden for kommunens grænser. Primært i Silkeborg Kommune, Randers Kommune og Aarhus Kommune. De fleste af dem kører i taxa. De går i skole uden for Favrskov, fordi de har behov for det, der i fagtermer kaldes "vidtrækkende specialundervisning" på deciderede specialskoler, hvor man kan rumme deres udfordringer.

Sådan en skole har man ikke i Favrskov. Endnu. Men det er på vej. For udgifterne til specialundervisning er stigende, og der er rift om pladserne på specialskolerne. Derfor er der politisk opbakning til, at Favrskov Kommune i nærmeste fremtid etablerer en specialskole inden for kommunens grænser.

- Det kan jo godt ses som en spareøvelse - men det kan også give rigtig fin mening, hvis altså fagligheden og kvaliteten er i centrum helt fra start.

Sådan siger Kristina Møller Kristensen om beslutningen om at grundlægge en specialskole i Favrskov Kommune. Kristina Møller Kristensen er medlem af Handicaprådet i Favrskov Kommune og desuden mor til en dreng med autisme. Hun har besøgt mange specialskoler og specialklasser, og hun håber, at Favrskov Kommune vil lære af de bedste skoler i de omkringliggende kommuner.

- Når vi taler om kvalitet i en specialskole betyder det, at tilbuddene skal være målrettet de enkelte elever. Det betyder selvfølgelig, at der skal være personale, som har den rette uddannelse og de rette værktøjer til at tage sig af børnene. Det havde man i gamle dage, da specialskolerne var drevet af amterne, men meget af den kvalitet forsvandt med kommunalreformen, hvor man lagde ansvaret over til kommunerne, fortæller Kristina Møller Kristensen.

Det koster Favrskov Kommune omkring 550.000 kroner om året at købe en plads på en specialskole. Per elev. Dertil kommer befordringsudgifter for at transportere eleverne til specialskolerne i Silkeborg, Aarhus og Randers.

Specialundervisning i Favrskov

Der findes to slags specialklasser i Favrskov Kommune i dag.

FS-klasser - fælleskommunale specialklasser. FS-klasserne er de bedst normerede meropstøttende tilbud i Favrskov kommune. Det maksimale elevtal i en FS klasse er 6 elever. FS-klasser findes på Skovvangsskolen i Hammel og Hadsten Skole. 

DS klasser - DS står for distriktsspecialklasser. Det maksimale elevtal i en DS-klasse er 8 elever. DS-klasserne er lavere normeret end FS-klasserne. Det ses ved, at der er flere tolærertimer i FS-tilbuddet end i DS-tilbuddet. Der er flere elever per klasse og kompleksiteten i elevernes udfordringer i DS-klassen er mindre end i en FS-klasse. DS-klasser findes på Skovvangsskolen i Hammel, Haldum Hinnerupskolen, Præstemarksskolen i Søften og Hadbjerg skole.

Kilde: Favrskov Kommune

Stigende behov, stigende udgifter - og rift om pladserne

Der er flere grunde til, at man nu vil grundlægge en specialskole i Favrskov Kommune. En del af det handler simpelthen om, at der ikke er pladser at købe i omegnskommunerne. Det er nemlig ikke kun Favrskov Kommune, der oplever en stigning af antallet af børn, der har vidtrækkende specialbehov.

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) var 5,3 procent af landets folkeskoleelever i 2018 i et specialtilbud. I 2022 var det steget til over 6 procent, og i Favrskov er andelen i samme periode gået fra 3,8 procent til 5,2 procent.

Jeg tror også, at forældre med børn i målgruppen er ret interesseret i at vide, at der kommer kvalitet i det tilbud, vi giver.

Flemming Nørgaard (V), formand for Børne- og Skoleudvalget

Aarhus og Silkeborg har så stor efterspørgsel på deres specialskoler, at der ikke er kapacitet til at sælge pladser til elever i Favrskov. Og selvom man i Randers i en rum tid endnu kan levere pladser på specialskoler, er der ingen garanti for, at det kan fortsætte.

I det oplæg fra forvaltningen, som Børne- og Skoleudvalget tidligere på ugen blev forholdt, lægges der op til en specialskole i Favrskov med plads til mellem 30 og 35 børn. Hvornår - og ikke mindst hvor - der fysisk skal etableres en specialskole, er endnu uvist.

Fra Handicaprådet lyder der en klar opfordring til politikerne.

- Jeg ved, man gerne vil i gang hurtigst muligt, men det skal ikke forhastes. Det er vigtigt, at der gøres nogle gode tanker om, hvordan man kan lave en skole med tilgængelighed for alle. En skole, hvor alle eleverne kan føle sig inkluderet og være en del af et fællesskab. Det er jo det, alle børn gerne vil. Være en del af et fællesskab, siger Kristina Møller Kristensen, som også er medlem af Landsforeningen Autisme.

Politisk vilje - men tilbage til forvaltningen

På udvalgsmødet i tirsdag blev politikerne enige om at sende sagen tilbage til forvaltningen til yderligere behandling. Venstres Flemming Nørgaard er formand for Børne- og Skoleudvalget. Han understreger, at beslutningen om at tilbagesende sagen til forvaltningen ikke skyldes politisk uenighed om, hvorvidt Favrskov Kommune skal have sin egen specialskole eller ej - tværtimod.

Børne- og Skoleudvalget i Favrskov

Formand: Flemming Nørgaard (Venstre) 

Søren Frandsen (SF)

Maria Degn (Socialdemokratiet)

Lone Boye (Socialdemokratiet 

Anne-Sophie Schjønning Eriksen (Konservative)

- Der er faktisk bred politisk opbakning til. Det her er noget, vi gerne vil. Men vi vil også gerne være klogere på indholdet af tilbuddet og projektet, og derfor beder vi forvaltningen om at præsentere flere detaljer for os igen senest til juni. Det her med en specialskole er jo nyt for os.

Forvaltningen skriver, at det vurderes muligt at reducere udgifterne til området ved at etablere en specialskole i Favrskov fremfor at sende alle elever med behov for vidtrækkende specialundervisning til skoler uden for kommunen. Desuden vil der være udgifter til etableringen af en specialskole. Oplægget dykker dog ikke dybere ned i økonomien.

Handler det også om, at I gerne vil vide mere om de økonomiske aspekter i en specialskole i Favrskov? 

- Nej, det er faktisk ikke så meget det økonomiske. Det er mere et spørgsmål om, hvordan forvaltningen tænker, at det kan strikkes sammen. Jeg tror også, at forældre med børn i målgruppen er ret interesseret i at vide, at der kommer kvalitet i det tilbud, vi giver. Men det er i hvert fald ikke et spørgsmål om vilje eller uvilje fra vores side.

Hvorfor ser du en fordel i, at Favrskov Kommune får egen specialskole, når tilbuddene findes i nabokommunerne? 

- Det handler først og fremmest om forsyningssikkerhed. Det lyder koldt og kynisk, men jeg vil være sikker på, at vi kan sige, at de børn, der har det behov, får et tilbud. Også et ordentligt tilbud. Vi kan bedre styre kvaliteten, når vi har tilbuddet her i egen kommune. Det er jo et ansvar, vi skal tage på os. Jeg vil være ked af det, hvis man skal flytte børn langt væk for at give dem et tilbud.

Hvad man jo gør i dag? 

- Ja, som vi jo gør i dag. Det synes jeg ikke er den rigtige måde. Og jeg tror, mange har det samme synspunkt.

Tidshorisonten er endnu ukendt

Det lader altså til, at politikerne lytter til opfordringen fra Kristina Møller Kristensen fra Handicaprådet. I hvert fald fortæller Flemming Nørgaard, at politikerne gerne venter lidt længere på et mere detaljeret oplæg fra forvaltningen, inden de beslutter noget til videre politisk behandling.

Men der er en ambition om, at projektet kommer på skinner inden for en overskuelig årrække.

- Det er målet, at vi fra ikke næste skoleår, men fra næste skoleår igen, tilbyder vidtgående specialundervisning i Favrskov. Det er min forventning. Vi skal selvfølgelig igennem en budgetproces, og det er jo der, det bliver afgjort. Men ambitionen og signalet til forvaltningen er, at vi skal tilbyde det fra næstkommende skoleår. Men vi kommer ikke til at starte med et stort tilbud med 30 elever. Der er jo nogle elever, der for eksempel går på en skole i Randers i dag, og er galde for det, og det bliver de jo nok ved med, siger Flemming Nørgaard.

Og kommunen kan da heller ikke flytte elever, der er i dag er i skoletilbud i andre kommuner, medmindre forældrene selv ønsker det.

I første omgang arbejdes der på at etablere enkelte, nye specialklasser som kan rumme elever med vidtrækkende behov for specialundervisning på en af kommunens folkeskoler.

- Så ruller man det i gang derfra. Derfor er vi heller ikke ude i at starte ud med at opføre en ny skole. Slet ikke. Det er jo det, det gerne skal munde ud i, men der kan jo gå år. Og vi vil ikke presse elever til at tage et tilbud i Favrskov. Vi håber selvfølgelig på, at når der kommer nye elever til, at forældrene så vil man bruge et Favrskovtilbud. Men det skal vi nærmere på. Lige nu er vi mest optaget af det faglige.

Får intet for taxapengene

Kristina Møller Kristensens søn vil ikke være i målgruppen for en specialskole i Favrskov. Men hun ser en stor fordel i, at man med en lokal skole kan slippe for at sende børn ud på lange, daglige taxature til skoler i andre kommuner. Selvom det ifølge Kristina Møller Kristensen næppe bliver muligt at rumme alle børn i en specialskole i Favrskov.

- Jeg tror ikke, at Favrskov nogensinde kommer til at kunne rumme alle. Nogle må stadig i tilbud uden for kommunen. Der kan være børn med så svære handicaps, at de har brug for helt særlige tilbud. Jeg synes, at skolerne i Favrskov langt hen ad vejen faktisk gør et stort stykke arbejde og laver mange gode ting for de børn, de rummer i specialklasserne, lyder det fra Kristina Møller Kristensen.

Flemming Nørgaard fastholder altså, at økonomien ikke er det, der har førsteprioritet i beslutningen om en specialskole i Favrskov. Men 550.000 kroner per elev er en del penge, og der er endnu en udgift, som skal lægges oveni det regnestykke.

- Der går jo også en del til befordring. En del af dem skal jo befordres, og de penge får vi i hvert fald ikke undervisning for. Det giver sig selv.

Udgifterne til den specialiserede undervisning har i årevis været støt stigende på landsplan. Faktisk er de budgetterede udgifter til området steget fra omkring 5,6 til 6,5 mia. kr. mellem 2018 og 2023 ifølge KL.

Det er en stigning på godt 900 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 16,3 procent.

Hvorfor bliver det dyrere at købe undervisning på andre skoler? 

- Vi har selvfølgelig også spurgt ind til det, og det har vi ikke fået et ordentligt svar på. Men hvis man selv har tilbuddene, har man da i hvert fald helt styr på, hvad pengene går til. Det er jo de kommuner, vi får børn undervist i, der bestemmer det, siger Venstres Flemming Nørgaard.

Rågereguleringen går snart i gang - men har det egentlig den ønskede effekt, eller flytter rågerne bare? Foto: Kåre Welinder

Nye nikotinprodukter får folkeskolerne på mærkerne. Rågerne skal reguleres. Restaurant lukker.

Her får du et nyhedsoverblik fra Favrskov.

Her får du et nyhedsoverblik fra Favrskov.

Favrskov ryger i alarmberedskab over "Puff Bars"

Puff bars er i dag ikke ulovlige at købe, men al salg af e-cigaretter med smag af andet end tobak og mentol blev ulovligt den 1. april 2022. En Elf bar som denne med smag af vandmelon kan ikke sælges lovligt i Danmark. Foto: Linea Andersen

Har du hørt om Elf Bars og Puff Bars? 

Hvis ikke får du lige en hurtig indflyvning. Elf Bars og Puff Bars er det nyeste skud på stammen af såkaldte engangs e-cigaretter. Apparaterne indeholder væske en væske med nikotin og fås også i varianter med smag af for eksempel jordbær. Den slags er ulovlige at sælge, men engangs e-cigaretter med smag af tobak må sælges til personer over 18. 

I Favrskov Kommune ser man med bekymring på den nye tendens, for produkterne er populære blandt unge, som sagtens kan købe ecigaretterne, selvom de er ulovlige at sælge til børn. Tidligere på ugen opfordrede Favrskov Kommune forældre til at tale med deres børn om Puff Bars og Elf Bars, og sundhedschef i Favrskov Kommune, Birgitte Holm Andersen, understreger over for FavrskovLIV, at de nikotinholdige engangscigaretter er farlige.

En Puff Bar indeholder 20mg nikotin og 600 sug.

- Der er mange, der ikke ved, hvor meget nikotin, de indeholder. Vi ved, at nikotin skader hjernens udvikling. Vi ved jo ikke præcis, hvor mange børn på kommunens skoler, der bruger det, men vi ved, der er et behov for at informere, siger Birgitte Holm Andersen.   

Restaurant i Hinnerup er gået konkurs

Hinnerup er blevet en restaurant fattigere. Castello er nemlig begæret konkurs. Det fortæller ejeren, Bakr Sheikh Hasan, til Lokalavisen Favrskov.

Sidste åbningsdag var onsdag. Sheikh Hasan nåede at drive Castello i over to år, men til Lokalavisen fortæller han altså, at det til sidst ikke kunne løbe rundt længere. Han har desuden boet i Billund og hver dag kørt frem og tilbage.

- Jeg elsker mit job, ellers havde jeg ikke kørt 240 kilometer hver dag i to et halvt år, siger Bakr Sheikh Hasan, til Lokalavisen Favrskov.

Nu skal der snart reguleres råger

En død råge. Hvert år reguleres der omkring 80.000 råger i Danmark, men trods indsatsen mener flere borgere i Favrskov, at fuglen i stigende grad larmer og skaber gener. Nu har kommunen sat ekstra penge af til rågebekæmpelse - kan det lindre generne eller skal borgerne blive mere dus med naturen. Foto: Kåre Welinder

Hvis du er en af de borgere i Favrskov, der er plaget af rågekoloniernes skræppende skønsang, så kan du glæde dig til, at jagten snart går ind. Favrskov Kommune meddeler nemlig, at rågereguleringen begynder 1. maj og gælder til 15. juni.

Det er Naturstyrelsen, der er myndighed på området. Når tilladelserne er indhentet, bliver de lokale jagtforeninger bemyndiget til at foretage reguleringen. "Det sker ved frivilligt arbejde og er en stor og påskønnet hjælp til kommunen.", skriver Favrskov Kommune.

Da byrådet skulle lægge budget for 2023, var det som bekendt en svær opgave at få kassen til at gå op, når der manglede 8 millioner. Politikerne fandt dog penge til den rågeregulering, der altså nu snart går ind. I kølvandet på budgettet talte vi her på FavrskovLIV med en biolog fra Dansk Ornitologisk Forening. Han var dog ikke sikker på, at naboer til rågekolonier skal gøre sig de store forhåbninger.

- Rågen er blevet mere udbredt siden 1970’erne, fordi den er blevet reguleret. Det er en væsentligt årsag til dens udbredelse. Hvis de føler sig utrygge eller truede, så rykker de videre til et andet sted, ofte i lokalområdet.

Den artikel kan du læse her.