Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

En del borgere har udtalt frustration over det nye sorteringssystem, der trådte i kraft 1. maj. Foto: Jesper Rehmeier.

♻️ Fungerer dit nye sorteringssystem?

At dømme på debataktiviteten i nogle af kommunens lokale grupper i denne uge, er det lige præcis det spørgsmål, en del borgere stiller sig selv - her, godt tre uger inde i det nye sorteringssystems levetid.

Diskussionen - eller snarer erfaringsudvekslingen - mellem borgerne i Hadstens lokale Facebook-gruppe centrerer sig om særligt to forhold.

Mange af dem, der kommenterer, har oplevet, at deres røde kasse med farligt affald ikke bliver hentet, selv om den er pakket og stillet ud efter alle Favrskov Forsynings anvisninger.

Endnu flere (hvis man da kan tage antallet af kommentarer på Facebook som nogen som helst pejling, og det ved vi godt, vi ikke altid kan) oplever problemer med den nye beholder til genanvendeligt affald.

Især klager mange over, at rummet til plast og mad- og drikkekartoner er fyldt flere dage før tømningsdatoen.

Nogle taler om helt op til en uge.

Alle de frustrationer har FavrskovLIV taget med til Lone Bejder, drifts- og udviklingschef i Favrskov Forsyning - så i dag får du hendes bedste bud på, hvorfor der er problemer - og hvad du selv kan gøre for at løse dem, indtil der bliver rettet op.

Tak, fordi du læser med 🙏🏻

Husk vores korte nyhedsoverblik i bunden af nyhedsbrevet!

PS. I seneste nyhedsbrev mødte I min kollega Johanne Jedig Wejse for første gang, og vi lover, at det med nye ansigter nok skal få en ende - men jeg er også ny journalist her i Favrskov. Fang mig på chbli@favrskovliv.dk eller på 25 45 69 44, hvis du har noget, jeg skal lytte til! 👂🏻

Billede af Christian Bæk Lindtoft
Billede af skribentens underskrift Christian Bæk Lindtoft Journalist
Den lille røde kasse til farligt affald har for flere borgere været genstand for irritation, fordi den ikke er blevet hentet. Foto: Jesper Rehmeier.

Har du også top på plastbeholderen langt før tømmedag? Her er Favrskov Forsynings forklaring på startvanskeligheder med ny sortering

Flere borgere udtrykker frustration over det nye system til affaldssortering, der trådte i kraft i Favrskov Kommune 1. maj.

Blandt andet i Hadsten-gruppen på Facebook deler borgere i lange kommentarspor deres oplevelser med særligt to elementer - plastaffald med top på og den røde kasse til farligt affald.

Flere oplever, at førstnævnte er fyldt længe før tømningsdagen, mens en del oplever, at den røde kasse ikke er blevet samlet op, når skraldebilen har været forbi.

Ifølge Lone Bejder, projekt- og udviklingschef i Favrskov Forsyning, er der tale om opstartsvanskeligheder, som hun forventer vil forsvinde relativt hurtigt.

Hun har blandt andet en teori om, at mange borgere har udsat den røde kasse for en 'oprydningseffekt', så den lige nu er fyldt i mange flere hjem, end den normalt vil være.

I forhold til de overfyldte beholdere med plastaffald og mad- og drikkekartoner, opfordrer hun folk til lige at se de kommende uger an. Der er nemlig helt efter planen gået fire uger fra den sidste tømning med det gamle system til den første tømning med det nye, men næste gang er intervallet kun tre uger.

Frustrerede borgere deler på Facebook deres oplevelser med den nye affaldssortering, der trådte i kraft 1. maj. Forsyningschef maner til tålmodighed.

Den 9. maj måtte Favrskov Forsyning skrive et Facbook-opslag, hvor de kom borgerne i møde. Det måtte de så igen den 22. maj.

Få dage efter overgangen til den nye affaldssortering måtte Favrskov Forsyning den 9. maj til tasterne for at forklare borgerne, at de blev oversvømmet med telefonopkald om den nye ordning.

Mandag i denne uge lød det budskab endnu en gang på forsyningsvirksomhedens Facebook-side - denne gang med den tilføjelse, at tingene lige nu ikke er helt, som de skal være.

- Mange har desværre oplevet, at beholderne ikke er blevet tømt på de planlagte tømmedage. Det beklager vi meget. Jeres indberetninger er sendt videre til vores renovatør, og skraldemændene arbejder hårdt for at indhente efterslæbet, skrev Favrskov Forsyning på Facebook mandag.

Min opfordring er, at man lige tager sit farlige affald med på genbrugspladsen her og nu.

Lone Bejder, drifts- og udviklingschef, Favrskov Forsyning

- Vi gør alt hvad vi kan, for at hjælpe dig og vores øvrige kunder hurtigst muligt, og håber på din tålmodighed, lød det.

Går man på opdagelse andre steder på det sociale medie, får man fornemmelsen af, at netop dén - tålmodigheden - hos en række borgere er en anelse presset.

Det gælder blandt andet i gruppen Facebook Hadsten.

I én tråd med flere end 25 kommentarer fortæller flere, at de har oplevet, at skraldebilen ikke har taget den nye, røde kasse til farligt affald med.

I en anden tråd fortæller en lang række borgere i et kommentarspor på flere end 160 kommentarer, at de har fyldt beholderen til plast og madkartoner op længe før tømningsdagen.

Ikke plads til røde kasser

Uden at have læst samtlige kommentarer, kan FavrskovLIV tælle 87 kommentarer, der alle specifikt omhandler udfordringer med beholderen til genanvendelse - og særlig plast volder problemer.

- Hos os hober plast og pap sig op, skriver en.

- Her er plastbeholder fuldstændig proppet en uge før tid.. det er virkelig frustrerende, skriver en anden.

Nogle skriver, at deres plast hober sig op i skuret, mens andre har taget konsekvensen og selv er kørt på genbrugsstationen med det.

Enkelte kommenterer også, at de slet ikke oplever udfordringer.

Men der er ikke tale om, at det nye system ikke fungerer efter hensigten, lyder forklaringen fra Favrskov Forsyning. Der er, fortæller selskabets drifts- og udviklingschef, Lone Bejder, tale om startvanskeligheder, som vil forsvinde igen, når systemet har kørt et stykke tid.

Først forklaringen på, at flere borgere har oplevet, at den røde kasse til farligt affald ikke er blevet samlet op, selv om de har stillet den ud på containerne.

Sådan ser det nye affaldssorteringssystem ud. Foto: Favrskov Forsyning.

- Jeg tror, at der er tale om en oprydningseffekt. Folk har altid skullet samle de her ting (farligt affald, red.) og køre dem på genbrugspladsen. Men nu skal det stilles i den røde kasse, og derfor tror jeg, at folk har samlet lidt mere sammen, og derfor er der forholdsvis mange, der stiller en rød kasse ud lige i de her uger, siger Lone Bejder.

Hun forklarer, at én skraldebil har plads til 12 af de røde kasser på sin dagstur.

- Og når den har byttet dem, kan den ikke have flere med. Selv om der kører 10 skraldebiler på vejen pr. dag, kan der godt gå lidt tid, før de får alle kasserne med, siger Lone Bejder.

Hun har en tiltro til, at tingene ændrer sig, når ophobningen af farligt affald aftager - Favrskov Forsynings forventning er nemlig, at den enkelte husstand slet ikke har brug for at få skiftet den nye, røde spand særlig ofte, forklarer Lone Bejder.

- Min opfordring er, at man lige tager sit farlige affald med på genbrugspladsen her og nu, og når vi så kommer ind i en mere vanlig gænge, så forventer vi, at det er en til to gange om året, de fleste borgere har behov for at stille den kasse ud til afhentning, siger hun.

Men kan du forstå, hvis folk er frustrerede over, at de faktisk lægger sig i selen for at følge den nye affaldssortering, og deres affald så ikke bliver hentet til tiden?

- Ja, det forstår jeg godt. Men vi har prøvet at kigge lidt ind i tallene, og i maj har vi indtil videre foretaget 60.000 tømninger, og ca. 400 gange er de ikke blevet tømt til tiden. Så man skal bare lige huske, at der er rigtig mange tilfælde, hvor det er gået godt. Men det er altid træls. Vi har også haft nogle opstartsvanskeligheder med noget IT, både i vores ende og i skraldemandens ende, og det er blevet fikset nu. Så lige nu arbejder vi rigtig hårdt på at få rettet op - især de steder, hvor folk er blevet glemt to gange.

Opfordring: Se tiden an og øv dig i at mase affald sammen

Og så er der udfordringen med den nye container til hård og blød plast samt kartoner fra mad og drikke.

I en tråd inde på Hadstens Facebook-gruppe skriver en lang række brugere, at de har udfordringer med, at beholderen er fyldt op til en uge før tømningsdagen.

Man skal blive god til at pakke sin spand godt, dvs. at man lærer at sørge for, at mælkekartoner bliver trykket flade og sådan. Det er jo nyt for folk.

Lone Bejder, drifts- og udviklingschef, Favrskov Forsyning

Men nogle borgere øjensynligt har udfordringer på den front er heller ikke udtryk for, at sorteringsordningen er uhensigtsmæssigt designet, eller at beholderen, som bliver tømt hver tredje uge, bliver tømt for sjældent, mener Lone Bejder.

For det første er der en overgangsfase, som betyder, at der for alle husstandes vedkommende vil gå fire uger mellem de to første tømninger af plast- og madkarton-beholdere.

Den første tre-ugers periode kommer derfor først mellem anden og tredje tømning.

- Så jeg synes, at man som husstand lige skal vente at se, hvordan det passer familien i længden, siger Lone Bejder.

Derfor fastholder hun også, at et interval på tre uger mellem tømningen af beholderen med plast og madkartoner (som hænger sammen med beholderen med glas og metal) vil være tilstrækkeligt for langt de fleste.

Den samlede kapacitet ved den enkelte borger er jo større nu end tidligere.

Lone Bejder, drifts- og udviklingschef, Favrskov Forsyning

- Før vi satte det her i gang, var vi ude at se de steder, hvor man allerede havde implementeret det. Vi havde drøftelser om, hvorvidt plastbeholderen skulle tømmes hver 3. eller 4. uge, og der valgte vi hver 3. uge, for at vi kunne dække langt de flestes behov, siger Lone Bejder.

Mulighed for ekstra beholder

Hun opfordrer dem, der kæmper lidt med kapaciteten til enten at finpudse sine egne evner til at komprimere affaldet - eller til at anskaffe sig mere kapacitet.

- Vi kan på ingen måde ramme alle med en type spand. Man skal blive god til at pakke sin spand godt, dvs. at man lærer at sørge for, at mælkekartoner bliver trykket flade og sådan. Det er jo nyt for folk, siger Lone Bejder.

- Har man meget genanvendeligt affald, er det jo en mulighed at få en ekstra spand leveret. Det koster et gebyr at få containeren ud, men ens boliggebyr er det samme, selv om man får en spand mere. Men før man går så vidt, er det måske en god idé lige at prøve det af i et par måneder, og se, om billedet stadig er det samme, eller om man kan blive bedre til at presse sit affald sammen. Og så kan man jo også spørge sig selv, om man hellere bare vil køre på genbrugspladsen i stedet for at have en ekstra beholder stående.

Det koster ifølge forsyningsselskabet 250 kr. som engangsbeløb at få bragt en ekstra affaldsbeholder ud.

Den løbende pris - boliggebyret - bliver ikke større, hvis man får en ekstra beholder til genanvendeligt affald, fordi man ikke betaler for kapaciteten til genanvendelse.

Boliggebyret bliver til gengæld højere, hvis du bestiller en ekstra beholder til restaffald, fordi du her betaler for netop kapacitet.

Samtidig påpeger Lone Bejder, at den samlede affaldskapacitet hos den enkelte husstand er større med det nye system, end den var med det nu afskaffede system, og at den øgede kapacitet særligt er rettet mod netop de genanvendelige affaldstyper, herunder plast.

- Den samlede kapacitet ved den enkelte borger er jo større nu end tidligere, hvor vi havde én genbrugsbeholder, der blev tømt hver fjerde uge. Den havde to rum, hvor det ene var til pap og papir, og det andet var til plast, glas og metal. Det nye er beholderen til blødt plast og mad- og drikkekartoner – og vi har nu to beholdere til det genanvendelige affald, siger Lone Bejder og fortsætter:

- Så jeg tror altså, at det handler om, at folk skal forsøge at vænne sig til at presse og folde tingene lidt bedre, selv om jeg anerkender, at der har været problemer her i indkøringsperioden, fordi overgangen fra tømning hver fjerde uge til hver tredje uge lige skal slå igennem.

Grafik: Anders Hjelmer Paulsen.

Traditionsrigt friluftsteater søger frivillige, lokale musikere fik EM-succes - og bygning efterladt 'voldsomt brandskadet'

Velkommen til dit korte nyhedsoverblik fra FavrskovLIV.

⚡ Først de helt korte...

🎽📏 2 meter og 2 centimeter. Det er højden på det magiske milepælsspring, der har sendt den lovende Hadsten-højdespringer, Daniel Kylmäluoma Pedersen (16 år), afsted mod European Youth Olympic Festival i Slovenien til sommer. Tilmed har det sikret ham en plads på senior-landsholdet til De Nordiske Mesterskaber i København d. 27.-28. maj (læs mere hos Lokalavisen Favrskov).

🎤🎵 Er du en "veluddannet klassisk sanger" med et ca. 12 timer stort hul i dit arbejdsliv? Eller har du bare altid drømt om at synge for dit lokalsamfund? Så er du måske den, som Hadsten Storpastorat lige nu leder efter. De søger nemlig en kirkesanger til Hadsten og Vissing sognes fire kirker, som "forstår at lede menighedssangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger". Læs mere her.

💪🏻 Er du mere til sved, show og store muskler, kan vi pege dig i retning af Dansk Pro Wrestling i Hinnerup. De modtager lige nu tilmeldinger til en seks dage lang såkaldt "fake or break"-træningslejr i hovedkvarteret på Stenhøjvej 2, hvor du kan lære at blive wrestler. Fristet? Så spær kalenderen fra 14. til 19. juli. Læs mere her.

... og så afsted til resten af dit korte nyhedsoverblik 👇🏻

Lokale musikere var med til at tage sølv ved EM for messingblæser-bands

Disse seks musikere, der spiller i Hinnerup Garden, deltog ved EM for brass bands i Malmø. Foto: Hinnerup Garden.

Det var med seks medlemmer fra Hinnerup Garden, at en gruppe unge musikere i begyndelsen af maj vandt sølv i europamesterskaberne for brass bands (messingblæser-orkestre) i Malmø.

Det skriver Hinnerup Garden i en pressemeddelelse.

Det gjorde de som en del af Det Danske Ungdoms Brass Band, som ifølge Hinnerup Garden kan sammenlignes med en slags ungdomslandshold.

Alle musikerne har været gennem en optagelsesprøve for at komme på holdet - men mens de fleste hold til europamesterskaberne øver sammen hver uge, mødes Det Danske Ungdoms Brass Band blot fire gange om året for at spille sammen.

- Vi er utroligt stolte af vores dygtige medlemmer – og ikke mindst, at de har klaret sig så flot, siger Dorthe Pieper, formand i Hinnerup Garden, i pressemeddelelsen.

- Man kan nå langt ved at øve sig flittigt, siger hun.

Bygning 'voldsomt brandskadet' efter brand i Foldby

Mandag måtte Østjyllands Brandvæsen rykke ud til en brand ved en landejendom i Foldby ved Hinnerup.

Det skriver TV 2 Østjylland. Til mediet fortæller brandvæsenets operationschef, at der var ild i en bygning på Skanderborgvej samt i to campingvogne, der stod tæt ved den brændende bygning.

Branden kom relativt hurtigt under kontrol, men der blev alligevel sendt mandskab fra både Hinnerup, Hadsten, Hammel og Aarhus N for at deltage i slukningsarbejdet.

- Vi koncentrerede os om at forhindre ilden i at sprede sig til andre bygninger, og det lykkedes, men den ene bygning er voldsomt brandskadet, og det samme er campingvognene, fortalte operationschef Anders Rathcke til TV 2 Østjylland, mens efterslukningen stadig stod på mandag.

Ingen - heller ikke dyr - kom til skade ved branden.

Busbjerg Spillene har brug for din hjælp

Busbjerg Spillene har de seneste år opført 'Shrek', 'Ronja Røverdatter' og - som her på billedet - 'Sound of Music'. Foto: Annelene Petersen

Hvis du går og leder efter en mulighed for at være en del af en større, lokal teaterproduktion, skal du læse med her.

Busbjerg Spillene ved Ulstrup, Danmarks næstældste friluftsteater, søger lige nu frivillige hjælpere til dette års opsætning af 'Midt om natten', der spilles over 12 forestillinger fra 15. juni til 2. juli.

Det skriver Busbjerg Spillene på deres Facebook-side.

Opgaverne består i at flytte rekvisitter og vægge, ligesom man kan komme til at hjælpe skuespillerne med hurtige tøjskift mellem scenerne. Normalt er der brug for ca. 120 frivillige.

Tilmelding og opgaver kan du finde mere information om her.

Hvis spotlyset drager lidt mere end kulisserne, er det oktober, man skal rette opmærksomheden mod, for her plejer folkene bag Busbjerg Spillene af afholde auditions til den kommende sommers forestillinger.

Du kan læse mere om spillenes historie, der går tilbage til 1945, ved at klikke her. Skal du lige have selve stedet Busbjerg placeret geografisk og historisk, skal du klikke her.