Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Antoni Jensen i sin rolle som sognerådspolitiker. Han døde i 1955 og er begravet på Hammel Kirkegård. Foto: Jesper Rehmeier, Lokalhistorisk Arkiv

"Den vigtigste historiske personlighed, vi har haft" - hvem kan det være?

Året er 1944, og Hammel er besat af tyskerne. Det er farlige tider, og man skal holde sig i skindet, hvis ikke man vil ryge i kløerne på besættelsesmagten.

En søndag eftermiddag er borgerne i Hammel i biografen. Blandt dem sidder førstelærer og sognerådsformand Antoni Jensen og dennes hustrus Mette. Strømmen går og efterlader biografpublikummet i bælgravende mørke. En mand rejser sig i mørket og begynder at synge. En sang, der priser vort smukke fædreland og folk, som nok er i knæ under den tyske stormagt, men hvis kampgejst er intakt.

Manden der slår tonen an, er Socialdemokraten Antoni Jensen, og hvis tyskerne hører sangen, kan der ikke være tvivl om, at modstandsånden lever. Der findes ikke optagelser af Antoni Jensen, der trodser tyskerne med sang i den mørke biograf. Men der findes folk, der har oplevet det. Og de har fortalt det til Poul Nørgaard Jensen, arkivleder på Lokalhistorisk Arkiv i Hammel.

Og han har fortalt det til mig. Det har han gjort, fordi jeg har spurgt ham, hvem Antoni Jensen var, og hvad han betød for Hammel og området omkring Hammel. Arkivleder sagde følgende, og det er ikke små ord:

- Hvis du spørger mig, så er Antoni Jensen nok den vigtigste historiske personlighed, vi har haft i det, der hed Hammel Kommune eller Hammel-Voldby-Søby sogneråd, gennem tiderne. Han var en meget sammensat og kompleks person, som var vellidt af alle på alle niveauer af samfundet.

Jeg er 33 år og tilflytter til området - jeg kender ikke alle de lokalhistoriske legender. Men nu kender jeg Antoni Jensen, og det er jeg glad for. Hans historie er inspirerende, ikke blot fordi han turde synge i biografens mørke, men også fordi han gennem mange år var en forkæmper for både unge og gamle, en autoritær figur med et blødt hjerte, som formåede at få opbakning fra alle lag af samfundet. Sådan beskriver Poul Nørgaard Jensen ham, og sådan er han også beskrevet i bøger af lokalhistorikeren Arne Gammelgaard.

Hvorfor pludselig grave Antoni Jensen frem? Det har netop noget med grave at gøre. Favrskov Kommune har i denne uge meddelt, at gravstederne for Antoni Jensen, hans hustru Mette og deres søn Viktor, som de mistede til den spanske syge, skal nedlægges. Det skyldes, at det legat, som har betalt for vedligeholdelsen af gravene, nedlægges. Derfor har kommunen efterspurgt slægtninge eller andre med tilknytning, som vil overtage forpligtelsen.

Der er mere endnu til historien, for arkivleder Nørgaard Jensen har indstillet til menighedsrådet, at gravene for den indflydelsesrige lokalpolitiker og hans familie gøres bevaringsværdige. Og det spørgsmål vil  menighedsrådet behandle snarest fortæller formanden. Selvom han også er tilflytter, er han helt bekendt med Antoni Jensens betydning for Hammels historie.

Jeg besluttede mig for at blive lidt klogere på, hvem denne førstelærer Jensen var, og den fascinerende historie kan du læse i dette nyhedsbrev. Vi har i denne uge også beskrevet en anden nedlæggelse af mere nutidig karakter. Nemlig Omega Skate Klub i Søften, som står til at miste den hal, hvor hundredevis af unge mødes og kører på skatebord og løbehjul. Som abonnent på FavrskovLIV kan du læse den gode historie ved at klikke her.

God weekend - og god læselyst.

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
Englænderne på besøg i Hammel efter besættelsen. Her er det til venstre sognerådsformand Antoni Jensen, der mødes med dyrlæge Precht og en engelsk officer i uniform. Billedet er dateret til 10. juni 1945. Foto: Lokalhistorisk arkiv

En lokalhistorisk gigant er pludselig blevet debatstof på Facebook - men hvem var Antoni Jensen? Og vil du passe hans gravsted?

Han var typen, der rejste sig i den mørke biografsal og sang fædrelandssange af sine lungers fulde kraft, så tyskerne kunne høre, at borgerne i Hammel havde masser af modstand i sig, selvom de ikke greb til våben. Antoni Jensen var førstelærer, sognerådsformand, amtsrådsmedlem, og selvom den lokalpolitisk gigant ikke nødvendigvis er en person, som alle borgere i Hammel kender, er hans historie er fascinerende. 

Og han er i denne uge blevet relevant igen. For de gravsteder på Hammel Kirkegård, som rummer de jordiske rester af Antoni Jensen, hans hustru Mette og deres søn Viktor har været genstand for nogen snak på Facebook, efter det er kommet frem, at gravene står til at blive nedlagt. 

Det skyldes, at det mindelegat, hvis midler er brugt til at vedligeholde de tre grave, nu er løbet tør for penge og derfor nedlægges. Kommunen eftersøger slægtninge til førstelærer Jensen, og menighedsrådet er bestemt lydhør over for at gøre gravene bevaringsværdige. Her kan du læse lidt om Antoni Jensen, som af lederen af lokalarkivet kaldes "den vigtigste historiske personlighed, vi har haft i det, der hed Hammel Kommune:"

Favrskov Kommune eftersøger slægtninge til tidligere førstelærer Antoni Jensen fra Hammel. Takket være penge fra et legat har Antoni Jensens, og hans hustrus og søns, gravsteder været passet i mange år, men pengene i legatet er nu sluppet op. Hvad skal der ske med hans grav? Og hvem var de?

En besynderlig nyhed ramte Favrskov Kommunes hjemmeside.

"Nedlæggelse af gravsteder"

Her var der ikke brugt meget tid på at kæle for overskriften, men vi klikkede os alligevel ind på nyheden for at se, hvad det gik ud på. Og det viste sig, at indholdet var mere interessant end overskriften. I hvert fald hvis man graver lidt dybere, så at sige. Kort fortalt er der udsigt til, at Hammel Kirkegård skal nedlægge tre grave, tilhørende Antoni Jensen (død 1955), hans hustru Mette Jensen (død 1981) og deres søn Viktor Jensen (død 1918). Favrskov Kommune har indtil nu administreret et legat med midler, som de seneste år er blevet brugt til vedligeholdelse af gravstederne.

Da midlerne i legatet er opbrugt, og legatet dermed nedlægges, bortfalder også kommunens forpligtelse til at vedligeholde gravstederne, lyder det i meddelelsen fra Favrskov Kommune.

"Favrskov Kommune vil i den forbindelse høre, om eventuelle pårørende eller andre med tilknytning til ovennævnte personer ønsker at overtage forpligtelsen til at vedligeholde gravstederne. Gravstederne vil blive nedlagt, hvis forpligtelsen til at vedligeholde dem ikke overtages af andre."

Mens vi venter på at se, om slægtninge eller andre måtte melde sig, har vi her på redaktionen set lidt nærmere på, hvem de afdøde egentlig var.

Kommunen har aldrig betalt for at få gravene passet

Poul Nørgaard Jensen, arkivleder på Lokalhistorisk Arkiv Hammel-Favrskov, understreger, at Favrskov Kommune aldrig har betalt for vedligeholdelse af de tre gravsteder. 

Kommunen har i stedet administreret et legat, "Førstelærer Antoni Jensens og Hustrus Mette Lauridsens Legat for unge mænd og kvinder". Det legat er ikke blevet uddelt i mange år, og de resterende penge er i stedet blevet brugt til at betale for vedligeholdelse af gravene. 

Da de sidste penge nu er brugt, og da fredningstiden for gravstederne udløb 31. december 2006, står de altså til at blive nedlagt, hvis ikke slægtninge eller andre interesserede i at vedligeholde graven måtte melde sig - eller man finder en løsning i samarbejde med menighedsrådet.

Og hvis du læser artiklen her til ende, vil du sande, at håbet ikke er ude endnu. 

Og Antoni Jensen var ikke en hr. hvem som helst.

- Hvis du spørger mig, så er Antoni Jensen nok den vigtigste historiske personlighed, vi har haft i det, der hed Hammel Kommune eller Hammel-Voldby-Søby sogneråd, gennem tiderne. Han var en meget sammensat og kompleks person, som var vellidt af alle på alle niveauer af samfundet. Han havde en autoritet ud over det sædvanlige, og han havde en meget stor social indignation, fortæller Poul Nørgaard Jensen, arkivleder på Lokalhistorisk Arkiv Hammel-Favrskov.

- Han er den eneste nogensinde, så vidt jeg ved, der er udnævnt til æresborger i Hammel.

I Aarhus Stiftstidende kunne man 7. november 1955 læse, at Antoni Jensen var gået bort. Foto: Aarhus Stiftstidende

Ydmyg gravsten - opsigtsvækkende CV

Når man spadserer langs stierne på Hammel Kirkegård og har sat kursen mod den store blodbøg under hvis grene, de omtalte gravsteder findes, kommer man forbi mange prominente sten rejst for at ære for længst afdøde personer. Overlæge, dyrlæge, skolebestyrer, betydende folk hvis gravsten taler sit tydelig sprog om, at her hviler en af samfundets spidser.

Antoni Jensens gravsten er noget mere diskret.

Lærer A Jensen, står der blot.

Lærer A. Jensen. 170 danskere har navnet Antoni i 2023. I 2022 var det 160. Foto: Jesper Rehmeier

Og Antoni Jensen var da også lærer, uddannet fra Skårup Seminarium ved Svendborg. Her skal det måske lige nævnes, at lærerstillingen omkring år 1900 nok nød noget højere anseelse, end den gør i dag. Med al respekt for lærerene. Men på Jensens gravsten kunne der også have stået mere ærværdige titler som "Sognerådsformand" eller "Amtsrådsmedlem", for gennem mange år var Antoni særdeles politisk aktiv og med til at træffe beslutninger, som har formet Hammel til glæde for både børn og gamle.

I 2021 døde tidligere leder af Lokalhistorisk Arkiv Hammel-Favrskov, Arne Gammelgaard. Gammelgaard skrev mange bøger om lokalhistorie, og i den nekrolog af Poul Nørgaard Jensen, der blev bragt i Lokalavisen Favrskov, fremgår det tydeligt, at lokalhistorikeren Gammelgaard holdt Antoni Jensen i højagtelse.

I bogen "Fra sogn til storkommune" får Antoni Jensen da også en plads under afsnittet for kommunalpolitiske profiler. Der står der blandt andet, at Lærer Jensen fik 33 år som medlem, og to perioder som formand, af sognerådet for Socialdemokratiet, inden han faldt for partiets aldersgrænse.

- Og i den sidste omgang førte han altså Hammel gennem besættelsen. Og det gjorde han med en styrke og autoritet som vakte respekt, også hos den tyske kommandant her i Hammel.

Hvordan kom hans autoritet til udtryk under besættelsen? 

- Når der opstod problemer med tyskerne, var han ikke bange for at gå op imod dem og sætte dem på plads og fortælle dem, at hvis de ville have nogenlunde ro og orden, så måtte de lære at agere på nogle bestemte måder. Han var ikke officielt modstandsmand, fordi han havde den position, som han havde, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at han har vidst rigtig meget om, hvad der skete, vurderer Poul Nørgaard Jensen fra Lokalhistorisk Arkiv.

Arkivlederen fortæller desuden, at der i dag stadig er folk, der husker Antoni Jensen fra tiden under besættelsen og blandt andet kan berette om sognerådsformands mod og frækhed.

- Antoni Jensen og hustruen MettAntonie var begejstrede for at gå i biografen. Det var som regel altid søndag eftermiddag. Så skete det nogle gange, at strømmen forsvandt, og lyset gik ud. Så kunne man være sikker på, at Antoni Jensen rejste sig og begyndte at synge fædrelandssange. For at markere en form for modstand, hvor ingen kunne se, hvem der sang med. Men tyskerne kunne jo høre fædrelandssangene.

Englænderne på besøg i Hammel efter besættelsen. Her er det til venstre sognerådsformand Antoni Jensen, der mødes med dyrlæge Precht og en engelsk officer i uniform. Billedet er dateret til 10. juni 1945. Foto: Lokalhistorisk arkiv

Ville have de ældre ud af fattiggårdene

I starten af 1900-tallet havde Hammel omkring 1000 indbyggere, og i 1904 blev Antoni Jensen førstelærer ved Hammel Kommuneskole med ansvaret for at uddanne og danne blomsten af Hammels ungdom. Senere, i takt med at byen fik både jernbane og svineslagteri og blev ramt af solidt vokseværk, fik skolen status af købstadsordnet skole, og Jensen fik tilbudt titlen som skoleinspektør.

Kommuneskolen i Hammel som senere blev til Østervangsskolen. Billedet her er fra 1938. Foto: Lokalhistorisk arkiv

En titel, han dog afviste, fordi han foretrak at forblive lærer Jensen.

"Den første blandt ligemænd" som historiker Arne Gammelgaard skriver.

- Antoni Jensen var en dygtig og god lærer. Parrets søn Viktor døde af den spanske syge i 1918. De stiftede et legat, der hed Viktor Jensens Mindelegat som skulle uddeles flittige og flinke elever på Kommuneskolen i Hammel. Det eksisterede til langt op i 70'erne. Da jeg gik i skole, kunne man stadig modtage det. Men jeg fik det sgu aldrig, fortæller Poul Nørgaard Jensen.

Den spanske syge hærgede mellem 1918 og 1920 og slog i alt 50 millioner mennesker ihjel. Man anslår, at omkring 18.000 danskere døde af sygdom - deriblandt Viktor Jensen. Foto: Jesper Rehmeier

Som lærer kæmpede Antoni Jensen gennem livet for børn og unge, men også for de ældre borgere i Hammel og omegn spillede han en rolle.

For 100 år siden var plejehjem, eller alderdomshjem, en nymodens opfindelse. Indtil da havde det været familiernes ansvar at tage sig af ældre slægtninge og sikre dem en værdig sidste tid. Men kunne familien ikke gøre det, skete det, at de ældre endte på mørke, kolde og uværdige fattiggårde. Sådanne endestationer for samfundets svageste kunne man finde i både Sall og Voldby.

Men visse barmhjertige kristne kæmpede for at etablere alderdomshjem, og Solhjem blev i 1920 Hammels første hjem for ældre.

Det var dog ikke så ligetil at få finansieringen til alderdomshjemmet på plads, og det viste sig at blive lidt af et politisk tovtrækkeri. På Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside kan man læse, at det var Antoni Jensen, der kom på et tåleligt kompromis som sikrede et hjem for otte ældre kvinder. Syv enker og én frøken.

Han var at betragte som socialist. Socialdemokraterne var gjort af et andet stof dengang, og den socialdemokratiske bevægelse var bygget op om noget andet stof. Selvom de var pragmatikere.

Poul Nørgaard Jensen, leder af Lokalhistorisk Arkiv Hammel-Favrskov

Nu skal menighedsrådet beslutte

FavrskovLIV ringer til menighedsrådsformand Niels Christian Medom for at spørge, om noget kan gøres for at bevare gravene for en af Hammels vigtigste historiske skikkelser og dennes familie i tilfælde af, at ingen nulevende slægtninge melder sig.

- Hey, hey, hvorfor siger du, de skal nedlægges? Det tror jeg ikke, de skal, indleder Niels Christian Medom med at sige.

Her opføres rådhuset i Hammel. Antoni Jensen holder tale for forsamlingen i sin stilling som sognerådsformand. Billedet er fra 1938. Foto: Lokalhistorisk arkiv.

Han fortæller, at han har haft en samtale med Poul Nørgaard fra lokalhistorisk arkiv som har indstillet til, at gravene gøres bevaringsværdige.

- Og det vil blive taget op i menighedsrådet i nær fremtid. Nu kan jeg jo nogenlunde min lokalhistorie, selvom jeg ikke er fra Hammel, og Antoni Jensen er jo en markant skikkelse i byens udvikling, så det vil da bestemt blive taget op til overvejelse, om ikke gravene skal være bevaringsværdige.

Der er altså håb for, at familien Jensen kan få lov at beholde deres sidste hvilested i sin nuværende form.

De tre grave står under en majestætisk kolos af en blodbøg. Foto: Jesper Rehmeier
Marianne Helbo, selvstændig købmand og ejer af Min Købmand i Laurbjerg, har fået hjælp fra uventet kant. Foto: Jesper Rehmeier

Købmand får akademisk hjælp. Favrskov vil hjælpe seniorer til et aktivt liv. Kvinde stoppet med narko i blodet.

Her er et nyhedsoverblik fra Favrskov.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

37-årig kvinde sigtet for narkokørsel - politiet fandt narko i bilen

Genrefoto: Shutterstock OBS: KUN TIL REDAKTIONELT BRUG

Østjyllands politi har i denne uge sigtet flere personer for narkokørsel i området. 

Blandt andet en 37-årig kvinde fra Odder, som i vind og skæv tilstand blev standset ved tanken ved Ødum klokken lidt i tre natten til torsdag. Politiet kunne hurtigt konstatere, at hun virkede kraftigt påvirket. 

Derfor tog betjentene sig også tid til at undersøge kvindens bil. Det resulterede i fundet af en mindre mængde amfetamin og ketamin, så der blev føjet yderligere sigtelser til hendes sag. 

Er du en af de aktive seniorer - eller vil du gerne være det? Så se her

Favrskov Kommune vil gerne inspirere flere seniorer til at være fysisk aktive. Foto: Favrskov Kommune

Motion er sundt, og vi skal gerne dyrke motion hele livet. Også når vi kommer op i alderen, og kroppen er længere om restituere og reflekserne måske ikke er, hvad de har været. 

Favrskov Kommune vil gerne være med til at hjælpe seniorer til at være fysisk aktive. Derfor inviteres foreninger, private aktører og selvorganiserede til en workshop om aktive seniorer. Målgruppen er alle, der tilbyder eller ønsker at tilbyde aktiviteter for seniorer i alderen 55+ år

Lyder det for noget som dig, så sæt kryds i kalenderen onsdag 19. april 2023 kl. 16.00 - 20.00 i Kultur- og Sundhedscenter InSide.

Du skal tilmelde dig, og det kan du gøre ved at følge dette link.

Købmand i Laurbjerg får hjælp af studerende

De lokale købmænd lider under stigende elpriser og elregninger på himmelflugt. Foto: Jesper Rehmeier

FavrskovLIV har tidligere skrevet om de økonomiske trængsler, som har ramt selvstændige købmand i kølvandet på den høje inflation og energikrisen. 

En af de købmænd, der har været presset i knæ af høje elregninger og forbrugernes tilbageholdenhed, er Marianne Helbo fra Min Købmand i Laurbjerg. Hun fortalte os i slutningen af 2022, og de mørke skyer var lysnet en smule, og nu er der flere gode nyheder. 

I et indslag i TV2 Østjylland kan man nemlig se, at hun har fået hjælp til energioptimeringer af en gruppe studerende ved Aarhus Universitet. Og det er altså ikke småpenge, de kan hjælpe hende med at spare. Det kan du se i indslaget her.