Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Gitte Eiby har ikke tal på, hvor mange mennesker, hun har set dø. Men det er mange efter 43 år som sygeplejerske på kræftafdelinger og et otium for frivillig i Vågetjenesten. Læs om hendes oplevelser i tjenesten og om den gave det er at kunne være der for et andet menneske. Foto: Jesper Rehmeier

Uden Gitte og de andre ville flere dø alene

Frivillige spiller vigtige roller overalt i vores samfund. I idrætsklubber, lektiecafeer, biografer, varmestuer og så videre.

Og som vågere ved døende borgeres side. Hvor der ikke er pårørende, eller hvor de pårørende har brug for en pause. Der træder frivillige i Vågetjenesten til med nærvær og ro til bare at være der. Blandt dem er Gitte Eibye fra Hinnerup, og hende kan du møde i dette nyhedsbrev.

Vågetjenesten i Favrskov udvider, og der er et klart behov, for der bliver flere ensomme ældre. Læs om det berigende arbejde som våger, og hvem ved - måske får du lyst til at melde dig 🙋‍♂️🙋‍♀️

🍕Vi smutter også forbi Stenovspizza Hadsten, der for et måned siden slog dørene op til italiensk pizza bagt i stenovn. Det går som varmt brød!

🗞️ I nyhedsoverblikket kommer vi omkring historien om en stor pose penge til Voldby og en domsafsigelse i en alvorlig sag.

God læselyst, og tak fordi du læser med.

Billede af Jesper Rehmeier
Billede af skribentens underskrift Jesper Rehmeier Journalist
Gitte Eiby er leder for Vågetjenesten i Hinnerup-området. Hun vil gerne have flere frivillige i korpset. Frivillige, der vil være med til at gøre et vigtigt og belønnende arbejde. Foto: Jesper Rehmeier

Vågekonen Gitte holder de døende i hånden: - Jeg synes, det er en gave at få lov til at være der

De kommunale sygeplejersker har længe ønsket sig, at Vågetjenesten kunne dække hele Favrskov og ikke blot den vestlige del. 

Det ønske er nu gået i opfyldelse i et samarbejde mellem Røde Kors, Ældre Sagen og Favrskov Kommune. Ingen borgere skal dø alene, hvis de ønsker noget andet, og med frivillige vågere er det lettere at nå det mål. 

Gitte Eibye fra Hinnerup har ikke tal på, hvor mange mennesker, hun har set dø. Både gennem fire årtier som sygeplejerske og nu som våger. Det bliver aldrig hverdag, og for Gitte Eibye betyder det meget, at hun kan give sit tid og sin nærvær til fremmede mennesker, der ikke har andre.

Der bliver flere ensomme ældre. Dermed bliver der også flere, der må dø uden nære relationer. Vågetjenesten eksisterer for at sikre, at ingen skal dø alene, hvis de har et ønske om noget andet. Tjenesten udvider i Favrskov, og her fortæller en af vågerne om værdien af arbejdet og glæden ved at være der for et andet menneske i den sidste stund.

Gitte, hvor mange mennesker har du set dø? 

- Det har jeg simpelthen ikke tal på efter så mange år. Slet ikke.

Det er ikke hver dag, man stiller et andet menneske det spørgsmål. Og svaret giver da også stof til eftertanke.

For mange er det grænseoverskridende at tale om døden. Men det er knapt så farligt, når det er Gitte Eibye, man taler med. For hun har trods alt en vis erfaring i at arbejde med døden og tale om den. Og en helt særlig ro. Den vender vi tilbage til.

I 43 år var Gitte sygeplejerske, og størstedelen af tiden brugte hun på forskellige kræftafdelinger. På den type afdelinger dør en del patienter desværre, og Gitte holdt mange af dem i hånden. Gittes hænder har i pensionstilværelsen ikke helt sluppet døden, for i dag leder hun Vågetjenesten i Hinnerup-området.

De er syv frivillige i tjenesten, der, som navnet antyder, våger over den døende. For det er ikke alle mennesker, der er så heldige, at de kan være omgivet af deres kære i den sidste tid. En tid, hvor frygt og bekymring for, hvad der mon venter, naturligt nok fylder en del. Vågetjenestens opgave er, i samarbejde med ansatte på plejehjem og i ældreplejen, at sikre, at ingen dør alene, hvis de ikke ønsker det.

Mange ældre føler sig ensomme

Ifølge Ældres Sagen føler 100.000 borgere over 65 år sig ensomme. 

En analyse fra Kommunernes Landsforening viste i 2018, at 38 procent af adspurgte ældre over 65 som bor alene, føler sig ensomme.  

Selv efter mange år med døden tæt inde på livet, er det aldrig blevet hverdag for Gitte Eibye. Selvom det måske vil lyde mærkeligt, er det for berigende for Gitte at kunne være der hos dem, der ellers ikke ville have nogen hos sig.

- Man kommer ikke for at redde verden eller et menneskeliv. Man kommer for at give sit nærvær. Og nærvær og tid er det fornemmeste, man kan give. At man sidder der til det allersidste uden andet formål end at være der, siger Gitte Eibye.

Vågetjenesten udvider - og der er plads til flere

For nylig kunne Favrskov Kommune meddele, at Vågetjenesten udvider i et samarbejde mellem Røde Kors, Ældre Sagen og Favrskov Kommune. De kommunale sygeplejersker, der har det medicinske ansvar for terminalt syge borgere, har længe ønsket en tjeneste, der dækker hele kommunen.

Det fromme ønske kan Gitte Eibye sagtens forstå. Sammen med de andre frivillige i Hinnerup-området sammenstrikker hun en vagtplan, så de kan være der hos den døende og afløse de pårørende i de tilfælde, hvor der er nær familie, der har behov for en pause.

- Det er fantastisk er mærke den påskønnelse, man får fra de pårørende. De har ofte selv siddet der i flere timer og været der i dage. Når vi bliver kaldt ud, så er det også, fordi de pårørende ikke kan mere. Så har de brug for søvn, brug for at være sammen med deres børn og bare brug for at få det lidt på afstand.

Det er plejepersonalet, der tilkalder vågerne. Og det ikke vågernes opgave at pleje døende borgere, slår Gitte fast over for læsere, der eventuelt måtte være interesseret i at blive en del af korpset.

Gitte Eibye vil gerne have flere frivillige, men hun opfordrer interesserede i at tænke det godt igennem, inden de melder sig. Foto: Jesper Rehmeier

Men der er nogle ting, man skal gøre sig klart, inden man sætter sig i stolen ved sengelejet hos et menneske, der nærmer sig afslutningen. Man skal føle sig sikker på, at man kan komme med den ro, der er behov for.

- Selvfølgelig kan man ikke skabe nære relationer. Og det skal vi heller ikke. Det kan godt ske, at jeg i den periode faktisk er den nærmeste, men jeg er ikke familie. Og jeg skal passe på ikke at lade en familiemæssig følelse flyde ind over.

Hvorfor?

- Fordi jeg er en dårlig hjælper, hvis jeg bliver meget emotionel.

Så hvis du græder ved sygelejet, så er det ikke en god hjælp?

- Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg må godt vise, at jeg er berørt. Men jeg skal ikke lægge mig hulkende op i sengen til vedkommende. Så er jeg ikke en hjælp. Man skal bruge sin medmenneskelighed til at vise omsorg og empati, siger Gitte Eibye.

Overvejer du at melde dig som våger?

Hvis du går og overvejer at melde dig til vågetjenesten, eller gerne vil høre mere om arbejdet, kan du kontakte en af de tre områdeledere i Favrskov.

Plejedistrikt Øst, Hinnerup-området: Gitte Eibye, 61380587

Plejedistrikt Øst, Hadsten-området: Elisabeth Bjerrum Madsen, 42913390

Plejedistrikt Vest, Hammel-Thorsø-Ulstrup-området: Kirsten Graver Christensen, 40832398

Den sidste hemmelighed

I litteratur og film er der en tendens til at dramatisere og mystificere døden. Dødslejet er en fremragende motor for et plot, og det er gerne her, at den frygtelige hemmelighed røbes, eller den store synd tilstås.

Og med sit massive erfaringsgrundlag kan Gitte Eibye sige, at den hviskende tilståelse på dødslejet ikke bare er noget Hollywoods manuskriptforfattere har fundet på for at drive historien fremad. Som våger hører man et og andet.

- Det kan være noget, som man ikke har kunnet fortælle familien, fordi man har villet skåne dem. Men det skal jeg som våger kunne rumme. Det er ikke noget, jeg skal gøre noget ved. Og jeg skal slet ikke være fordømmende på nogen som helst måde.

Uden at gå i detaljer fortæller Gitte Eibye, at hun for eksempel har oplevet døende, som har haft behov for at fortælle om noget kriminelt, de har gjort for mange år siden. I den slags situationer har hun haft gavn af at vende det med de andre vågere og hele tiden have for øje, hvad hendes opgave er. Gitte Eibye oplyser desuden, at vågerne har tavshedspligt.

- Det sker også, at der er kvinder, der vil betro, at de fødte et barn, da de var ganske unge, og at familien tvang dem til at give det fra sig. Og det har de så sørget over, til de blev 85 og ligger for døden, fortæller Gitte Eibye.

- Gjorde jeg nok?

Der er ingen forventninger om, at en ny våger fra dag ét kan være lige så rolig ved et dødsleje, som Gitte er. Det kræver rutine og viden, og frivillige i vågetjenesten under Ældre Sagen kommer da også på kursus. I starten er man desuden tilknyttet en rutineret våger, og vågerne diskuterer også deres oplevelser indbyrdes. Både for at dele viden og udveksle erfaringer, men også for at bearbejde de ting, de oplever. Det er nemlig vigtigt, at man ikke går og putter med det, fortæller Gitte Eibye.

- Hvad gjorde så stort et indtryk på mig? Kunne jeg have gjort noget anderledes? Det er jo nok sådan noget, der nager mest , og som man kan gå og tænke over i lang tid bagefter. Skulle jeg have gjort noget her? Skulle jeg have tilkaldt nogen? Var det tidsnok, jeg ringede til pårørende? Der er så mange spørgsmål, man kan stille sig selv, når man reflekterer over forløbet.

En del vågere har ligesom Gitte Eibye en fortid i sundhedsvæsenet. Og når man har arbejdet med døden og livet i så mange år som Gitte, er der oplevelser, man ikke kan ryste af sig, som man tager med sig videre.

- Da jeg var på kræftafdelingen, mødte jeg en gammel højskoleven, hvis 14-årige søn var indlagt med kræft. Drengen overlevede ikke, men moren har jeg stadig kontakt med i dag. Det var i 1980'erne, men det glemmer jeg aldrig. Det er en af de ting, som man bærer med sig gennem livet.

Hun husker at være hos en 33-årig kvinde og mor til tre børn. Som våger er det i dag oftest ældre mennesker på plejehjem eller i eget hjem, Gitte sidder hos. Det er knapt så svært at se en 92-årig, der har levet et langt og lykkeligt liv, dø, end det er at se en småbørnsmor tage afsked med sin familie.

- Men der er aldrig to tilfælde, der er ens, siger Gitte.

Ingen skal dø alene mod deres vilje

Det er målet, og at nå det mål kræver et samarbejde mellem kommunens personale, der har den daglige kontakt til de terminalt syge borgere, og vågetjenesten, som gerne vil hjælpe til med deres tid og nærvær.

Hos Ældre Sagen nærer Gitte Eibye det håb, at samarbejdet kan blive endnu bedre, så alle ansatte i plejesektoren ved, at vågetjenesten er der som en mulighed. Oplevelsen fra Gitte Eibyes stol er, at det har taget lidt tid at finde hinanden, og at dialog er afgørende.

- Vi oplevede lidt modstand hos nogle ansatte i plejesektoren i begyndelsen. Vi kom måske lidt og tog deres arbejde, var opfattelsen. Og efter at have hørt argumentere, kunne jeg egentlig godt forstå det. For de ville jo gerne selv have haft tiden til at sidde der til det sidste hos en person, de måske har kendt i fem år. Og så kommer vi der og "skummer fløden", fordi vi har tiden til at være der. Men efterhånden har vi arbejdet os ind på hinanden, og man kan jo altid snakke om det, siger Gitte Eibye.

Pizzaerne kører i pendulfart ind og ud af den varme stenovn. Foto: Jesper Rehmeier

Et monstrum af en brændefyret stenovn + en italiensk pizzaekspert ved navn Angelo i køkkenet = en succesopskrift

Med over 1000 pizzeriaer i Danmark kan det være svært for et nyt at skille sig ud fra mængden. 

Men selvom vi danskere skovler pizza indenbords, er de færreste pizzaer, vi indtager, af den ægte italienske slags med tynd, knasende sprød bund bagt i stenovn. Det ville brødrene Hamid og Mohammed Abdo fra Hadsten lave om på, og derfor har de åbnet et italiensk pizzeria i byen. 

De har været i gang i godt en måned nu, og med hjælp fra en rutineret italiener er de lykkes med at trænge igennem til de pizzahungrende fastfoodkunder.

Brødrene Hamid og Mohammed Abdo har kastet mange penge efter at indrette Stenovnspizza Hadsten efter alle den italienske pizzakunsts regler. Og modtagelsen har været overvældende, fortæller brødrene, der har hentet hjælp fra en sicilianer med sort bælte i pizzadej.

Hvad er det første, du tænker på, når snakken falder på Italien?

Hvad med fodbold? Ferrari? Is? Pasta? Colosseum? Gardasøen?

Og selvfølgelig pizza. Italiens allermest elskede kulturarv. En gave, som støvlelandet har skænket resten af verden. En ret, som danskerne virkelig har taget til sig i løbet af de seneste 40 år.

Det skorter heller ikke på steder, du kan købe en pizza i Danmark. Ifølge en artikel fra Danmarks Radio var der i 2018 over 1400 pizzeriaer herhjemme.

21. marts slog endnu et dørene op, og i det pizzeria har der været travlt lige siden. For brødrene Hamid og Mohammed Abdo har med Stenovnspizza Hadsten fundet en god niche – den italienske stenovnspizza.

- Vi ville gerne lave noget specielt, noget der giver mening for os, og som ikke var her i byen i forvejen. Det er derfor, vi har åbnet et rigtigt italiensk pizzeria, og det er gået fantastisk indtil nu. Folk har taget virkelig godt imod os, siger Mohammed Abdo, der jævnligt må afbryde snakken for at tage telefonen i takt med at pizzasultne borgere i Hadsten ringer og bestiller nem aftensmad.

Pizza er ikke bare pizza

Hvad er det så, der gør brødrenes pizzeria til noget specielt, der kan skille sig ud fra mængden? For at forstå det, skal vi kigge på, hvordan pizzaen kom til Danmark.

I 1970'erne og 1980'erne kom de tyrkiske gæstearbejdere til landet, og med sig bragte de blandt andet kebab – altså krydret, spydgrillet kød af lam, okse eller kylling. De åbnede kebabrestauranter og i det kølvand fulgte også pizzaen. Den har siden været fastfoodmarkedets ukronede konge. Men har du smagt en italiensk pizza på en restaurant i Italien, ved du også, at der er forskel på sådan en og på det, der kaldes en tyrkisk pizza som er det mest udbredte i Danmark.

Den italienske pizza har en tyndere og sprødere bund og har ofte mindre fyld på toppen. Det er her, stenovnen kommer ind i billedet og her, Mohammed og Hamid Abdo har givet den gas. De har nemlig investeret i en vaskeægte, brændefyret italiensk stenovn. Temperaturen i sådan en når op i omegnen af 500 grader. Det er takket være ovnens høje temperatur, at pizzaen får den knasende, sprøde bund, som de fleste af os, selv med en pizzasten eller et bagestål, kun kan drømme om at genskabe derhjemme. Varmen er desuden vældig smart, når der skal langes en del pizzaer over disken en travl forårsaften, for i sådan en hede er pizzaen klar på et par minutter.

- Vi ventede i flere måneder på at få leveret ovnen, og vi havde et firma fra Odense til at komme og samle den. Hamid har tidligere ejet restaurant Castello i Hinnerup, også med en stenovn. Det giver en helt særlig pizza, og der findes ikke ret mange pizzeriaer med sådan en ovn. Slet ikke heromkring, fortæller Mohammed Abdo.

Mohammed Abdo driver Stenovnspizza Hadsten sammen med sin bror Hamid. Foto: Jesper Rehmeier

Ciao, Angelo

Dej, tomatsauce, ost og fyld. Det er de simple byggesten, enhver italiensk pizza består af. Sammensætningen kan varieres og twistes på et utal af måder, men fundamentet skal være på plads.

Det er selvfølgelig pizzadejen og den sprøde bund, der er det fundament. Her adskiller den italiensk pizza sig fra tyrkisk pizza, blandt andet i valget af mel, brugen af gær og olivenolie og en række andre parametre.

For at få styr på den del har brødrene hentet italienske Angelo Zirafi til at styre køkkenet køkkenet. Han er født i havnebyen Licata på det sydvestlige Sicilien og har over 30 års erfaring med pizzabagning i både Italien og Danmark.

- Vi bruger kun italienske produkter. Mel. Mozzarella. Oliven. Salumi (italiensk betegnelse for saltede, tørrede kødprodukter som bresola, mortadella og prosciutto, red.), fortæller Angelo, der bliver afbrudt af et videoopkald fra et familiemedlem. Med et par hurtige italienske gloser får han afsluttet opkaldet fra Veronica.

Der findes ikke én perfekt opskrift på den rette pizzadej. I Italien varierer det fra region til region, fra restaurant til restaurant, og Angelo har selvfølgelig også sin måde at gøre det på. Han kommer med et råd, som du jo kan afprøve derhjemme, næste gang du skal bage pizza.

- Dejen skal være i køleskabet i mindst 72 timer, inden man bager pizzaen. Det er vigtigt.

Kævlerne af bøgetræ brænder lystigt i siderne af stenovnen. Det giver en stabil og jævn temperatur i midten af ovnen. Foto: Jesper Rehmeier


Store forventninger

Mohammed og Hamid Abdo har kastet over en million kroner efter at indrette deres pizzeria. Med sådan en investering skal der kunder i biksen og pizzaer over disken, og Mohammed er fortrøstningsfuld efter en lovende start.

- Vi er blevet taget godt imod, og folk var rigtig gode og forstående de første par dage, hvor der var overvældende interesse, og der sneg sig et par fejl ind. Vi ser også, at de samme kunder kommer igen, og der kommer også folk fra Hinnerup, Langå og endda fra Bjerringbro. Men der er også folk, der stadig kommer ind og spørger, hvor længe vi har været her. Altså folk, der slet ikke har opdaget os før nu.

Hamid Abdo går over på den anden side af Østergade, hvor han driver King Frisør, for at tage sig af en ungersvend, der står og venter på at få studset kanterne. Bordene i pizzeriaet fyldes, som klokken nærmer sig spisetid, og pizzaens brede folkelig appel er godt afspejlet blandet kunderne, der er mellem 6 og 75 år.

- Jeg tror på, det nok skal blive endnu bedre fremadrettet, for vi har ikke gjort meget ud af at reklamere for det endnu, siger Mohammed Abdo.

Bon appetit. 

Solcelleanlægget ved Voldby. Foto: Better Energy

Landsby rammes af pengeregn. Skatere får midlertidigt hjem.

Her får du et nyhedsoverblik fra Favrskov.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

Nu får borgerne i Voldby glæde af solcelleanlægget

Et billede taget fra luften af solcelleanlægget ved Voldby, da det var under opførelse. Foto: Better Energy

Siden nytår har 55 hektar solceller ved Voldby produceret strøm til tusindvis af husstande. 

Og borgerne i byen blev lovet andet og mere end stoltheden over at være naboer til et anlæg, der genererer bæredygtig elektricitet. De blev også lovet en kontant udbetaling. 1,7 millioner kroner for at være helt nøjagtig.

Alle opstillere af anlæg til produktion af vedvarende energi skal nemlig indbetale penge til en grøn pulje. De penge kan bruges til lokale projekter og initiativer og kan søges af borgere og foreninger i området. 

Frem mod 1. september, hvor der er ansøgningsfrist, kan lokalråd, foreninger og beboere ansøge om at få andel i midlerne. I første omgang skal man bo inden for en radius af 5 km fra solcelleanlægget eller i det relevante skoledistrikt for at kunne søge. Hensigten med dette er, at midlerne skal komme dem til gode, der bor tættest på anlægget.

I en pressemeddelelse siger Nils Borring (S), formand for Plan- og Landdistriktsudvalget, at han håber på intiativer, der kan kommer mange til gode. 

- Alle i området kan jo søge, men vi ser gerne, at folk organiserer sig og tænker i løsninger og projekter, der kan komme mange til gavn. 1,7 mio. er en relativ stor pose penge, så jeg er sikker på, at der kommer nogle gode tiltag ud af det, der kan skabe værdi for borgerne i Voldby-området.

I et kommende nyhedsbrev undersøger vi, hvad borgerne i Voldby gerne vil bruge de 1,7 millioner kroner på. Der er flere solcelleprojekter på vej i Favrskov og dermed også lokalområder, der kan se frem til midler fra de grønne puljer. Det kan du læse mere om her. 

Seks års fængsel til narkobillist fra Hinnerup

Politi genrefoto med 2022-uniform. Arkivfoto: Michael Bager

En 31-årig mand fra Hinnerup blev tidligere på ugen kendt skyldig i narkokørsel, hensynsløs kørsel og uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det skriver Lokalavisen Favrskov.

I juli sidste år kørte manden frontalt ind i en bil med et tysk ægtepar, som begge mistede livet. Manden fra Hinnerup havde været til Beach Party i Grenaa med en kammerat. Blodprøver har vist, at de begge var påvirkede af flere stoffer, og den 31-årige mand blev sigtet for narkokørsel og uagtsomt manddrab. 

Han skal desuden betale 232.000 kroner i erstatning. 

Omega Skate Klub får et midlertidigt hjem

Der er 250 aktive medlemmer i Omega Skate Park i Søften, og klubben tiltrækker unge mennesker fra nær og fjern. Dette billede er fra en helt almindelig torsdagstræning tilbage i marts i den gamle hal. Foto: Benjamin Alexander Helbo

"Er det en fed nyhed eller hvad???"

Sådan afslutter skateklubben Omega fra Søften et Facebookopslag til sine 2400 følgere. Og der er da tale om en fed nyhed! For de hjemløse skatere har nemlig fået et midlertidigt hjem, hvor de kan dyrke deres passion og det unikke fællesskab om klubben.

FavrskovLIV fortalte tilbage i marts den knapt så fede historie om Omega Skate Klub i Søften, der kunne se frem til at miste deres hal og mødested, fordi den ikke lever op til nye brandregler. Derfor gik klubben i gang med at lede efter et nyt sted at holde til.

På Facebook skriver klubben, at den midlertidige hal, man har fundet, ligger et stenkast fra klubbens gamle hjem i Søften. Omega Skate Klub kan flytte ind til pinse.