Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger FavrskovLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Solcelleparken i Voldby udløser 1,7 millioner i en grøn pulje, de lokale kan søge. Hvad skal pengene gå til? Foto: Johanne Jedig Wejse

Hvem skal have del i plasteret på solcelle-såret?

For sådan en som mig er vindmøller efterhånden en lige så naturlig del af en tur på landet som de solgule rapsmarker. Jeg kan næsten helt savne dem fra horisonten, når jeg er på længere udlandsture.

Der er jeg ikke helt endnu med solcellerne. Da jeg gik turen på den nyanlagte grussti ved Voldby, skilte de blanke, sorte overflader sig ret meget ud fra det ellers landlige idyl med rapsmarker, lette skyer, et par fasaner og, ja, vindmøller.

Blandt andet derfor er det blevet bestemt ved lov, at opstillere af solcelleanlæg skal betale nogle midler til en pulje, som lokale kan søge til projekter, der gavner det lokalområde, solcelleanlægget er anlagt i.

1,7 millioner drejer det sig om for beboerne tæt på solcelleanlægget i Voldby.

Så hvad skal pengene bruges på? Det spørger jeg i denne uge nære naboer og beboerforeningen i Voldby om. Det er blevet til en artikel, hvor den føromtalte grussti ved anlægget spiller en ikke uvæsentlig rolle.

Derudover tager jeg i min anden artikel en overflyvning på syv trafiksikkerhedsprojekter, der er på vej til kommunen. Hvor de ligger, hvad de indebærer og ikke mindst hvad de skal koste.

"Jeg" er i dette tilfælde i øvrigt ny journalist på FavrskovLIV, og jeg glæder mig til at give mig i kast med området. Hvis I har noget, der fortjener at jeg tager et kig, så skriv endelig til mig på jojwe@favrskovliv.dk.

Ellers håber jeg, at I vil tage godt imod mig og denne uges artikler. Rigtig god læselyst.

Billede af Johanne Jedig Wejse
Billede af skribentens underskrift Johanne Jedig Wejse Journalist
Rita Gammelgaard har udsigt til solcellerne fra soveværelset. Derfor er det vigtigt for hende, at pengene fra opstillerne går til initiativer, der vil forbedre nærområdet for hende og de andre naboer. Foto: Johanne Jedig Wejse

Rita og Jens har fået udsigt til solceller fra soveværelset – nu er de bange for ikke at få en krone

Rita og Jens Gammelgaard samt Lena Nørgaard og René Andersen er blandt de nærmeste naboer til den nyetablerede solcellepark ved Voldby.

Derfor vil de gerne søge de 1,7 millioner kroner fra "grøn pulje", som Favrskov Kommune netop har åbnet for ansøgninger til.

Først og fremmest vil de gerne søge pengene til at forbedre den sti, der går ind i anlægget, da man ifølge dem hverken kan løbe, cykle eller trille med barnevogne som stien er nu.

Dernæst vil de gerne søge midlerne til noget, der kan skabe aktivitet og trække flere ud til området. Eksempelvis en shelterplads eller en naturlegeplads.

I den nærliggende landsby Voldby har beboerforeningen også et håb om, at nogle af midlerne kan gå til at forbedre belægningen omkring Voldby Friluftsbad. 

- Hvis badet ikke bliver opdateret, bliver det uattraktivt for gæsterne, siger Kevin Hairing Dahl, der er formand for beboerforeningen.

Naboer til solcellerne ved Voldby kan nu søge 1,7 millioner kroner fra en grøn pulje til lokale projekter. Dem håber både de nærmeste naboer og byens friluftsbad på at få del i.

Midt blandt bølgende gule rapsmarker, fasaner og skov skiller de spejlblanke solceller sig mildest talt ud.

Ikke desto mindre ligger de der nu, nogle kilometer udenfor landsbyen Voldby. 55 hektar af dem – et areal, der svarer til 77 fodboldbaner.

Fra naboernes perspektiv er der ikke meget pænt at sige om dem. Men de, og andre der bor i nærheden, kan nu gå i gang med at søge et plaster på såret.

Plasteret hedder også “grøn pulje”, og er et beløb på 1,7 millioner, som Better Energy – firmaet bag solcelleanlægget – har indbetalt, og som Favrskov Kommune administrerer. Den kan naboer og andre lokale søge til projekter, der placeres indenfor fem kilometer af det nyetablerede solcelleanlæg.

For to af de nærmeste naboer, naboparrene Rita og Jens Gammelgaard samt Lena Nørgaard og René Andersen, er der ingen tvivl om, hvad puljen burde gå til.

Hvad er grøn pulje?

I 2018 indgik alle folketingets partier en energiaftale, hvori de oprettede en lovpligtig konstruktion kaldet “grøn pulje”.

Loven indebærer, at kommunerne forpligtes til at oprette en pulje i forbindelse med, at solceller bliver stillet op. Kommunen administrerer også puljen og indkalder til ansøgning, mens midlerne, der uddeles, indbetales af dem, der stiller solcellerne op – i Favrskov Kommunes tilfælde virksomheden Better Energy.

Naboer og lokale i øvrigt, både i den gældende kommune og i nabokommuner, kan søge om midlerne.

Favrskov Kommune har fastsat formål for puljen. Den kan anvendes til lokale projekter, der eksempelvis understøtter det sociale liv, kulturlivet, etablerer eller istandsætter fællesfaciliteter, forbedrer bymiljøet, forbedrer trafiksikkerheden eller skaber mere og bedre natur samt bedre offentlig adgang hertil.

Derudover kan puljen anvendes til bæredygtige projekter og initiativer, der understøtter kommunens strategier og planer for bæredygtighed, klima og/eller biodiversitet.

Generelt skal projekterne have bred almen interesse for at opnå støtte, og der kan i første runde blot søges til lokale eller bæredygtige projekter mindre end fem kilometer fra solcelleparken.

Ansøgningsfristen er den 1. september, og herefter vil de indsendte ansøgninger blive forelagt byrådet, som beslutter hvilke projekter, der skal tildeles tilskud.

Kilde: Energistyrelsen og Favrskov Kommune

I forbindelse med etableringen af solcelleanlægget blev der nemlig, som en form for kompensation til området, bestemt at der skulle etableres en offentlig fem kilometer lang sti igennem anlægget.

Men stien er “ubrugelig”, mener de fire naboer.

- Du kan ikke cykle på den, du kan ikke gå på den med en barnevogn, og du må ikke ride på den. Det er fuldstændig tåbeligt. Vi bor på landet, og det er os, der har fået skaderne. Og så gør de sådan, at vi ikke engang kan bruge faciliteterne. Folk omkring os har jo heste, og det giver ingen mening, at de i stedet skal ride langs en trafikeret vej, siger Rita Gammelgaard.

Hendes mand supplerer:

- Vi syntes, det var det eneste positive, vi fik ud af det solcelleanlæg – en sti, så man kan bruge området. Men den er så ringe, at vi ikke kan bruge den. Derfor vil vi gerne søge puljen til at asfaltere stien, eller i det mindste få en mere fast belægning, siger Jens Gammelgaard.

Solcelleparken er et 55 hektar stort areal, der mod øst afgrænses af Lyngballe Skov og mod vest og syd af Sjellevej. Den blev taget i drift den 16. december 2022. Foto: Johanne Jedig Wejse

Men en bekymring nager. Følelsen af at være ramt gentagne gange af store anlægsprojekter – vindmøller i 1998, solceller i 2022 og en planlagt rute 26 – giver ikke megen tiltro til, at kommunen vil tilgodese de nærmeste naboer, når midlerne skal fordeles.

- Jeg tror desværre, at kommunen vil prioritere Voldby og Hammel. Det er jo langt væk fra os, der bor her. Så det er i forvejen en ringe trøstepræmie, og så kan det oven i købet være, at vi ikke får en krone af det, siger Jens Gammelgaard.

Hans nabo Lena Nørgaard nærer samme tvivl:

- Selvom jeg synes stien burde være førsteprioritet, så bliver det nok svært. Midlerne går sikkert til dem, hvor der er flest stemmer at hente. Det er jo også derfor vi er endt med motortrafikvejen herude – her er der få stemmer, siger Lena Nørgaard.

Forbedringer til "Voldby's hjerte"

Inde i Voldby har beboerforeningen da også lagt mærke til puljen, og de tænker “selvfølgelig at søge den”, lyder det fra Voldby Beboerforenings formand Kevin Hairing Dahl.

Friluftsbadet, der også bliver kaldt Voldby Badet, har netop holdt første åbningsdag for sæsonen, og tiltrækker gæster både fra lokalområdet og både Skanderborg og Aarhus Kommuner, fortæller Kevin Hairing Dahl, der er formand for Voldby Beboerforening. Foto: Johanne Jedig Wejse

I Voldby ligger friluftsbadet – også kaldet Voldbybadet – nemlig, og det kunne godt trænge til at blive frisket op, mener Kevin Hairing Dahl. Derfor planlægger foreningen dels at søge til bedre belægning langs badet, så det bliver mere børnevenligt, dels at søge om at få anlagt solceller, og dels at anlægge nye pumper.

- Badets eneste indtægt er folk, der betaler for entré og køber ind i kiosken, og alle arbejder frivilligt og gratis. Derfor er det vigtigt, at vi søger midler til forbedring hver gang muligheden byder sig – for vi kan ikke selv dække større udgifter fra kassen. Og hvis badet ikke bliver opdateret, bliver det uattraktivt for gæsterne, siger Kevin Hairing Dahl.

Han betegner badet som “Voldby’s hjerte”, der bliver fremhævet af ejendomsmæglere, når huse i landsbyen skal sælges. Og han oplever ikke, at solcellerne et par kilometer derfra har haft nogen nævneværdig indflydelse på hverken hussalgene eller beboerne i Voldby. Faktisk mærker de overhovedet ikke noget til dem, siger Kevin Harring Dahl.

Belægningen omkring Friluftsbadet i Voldby kunne trænge til en opdatering, mener formand for beboerforeningen Kevin Hairing Dahl. Foto: Johanne Jedig Wejse

Derfor giver han da også naboerne ret:

- Jeg synes bestemt, at dem, der bor nærmest solcellerne, skal have mest. Dem, der er mærkede af det, burde prioriteres først – og en bedre sti derude vil da også være til gavn for alle.

Tæt på solcellerne er det da heller ikke samme oplevelse af “overhovedet ikke at mærke noget til” den nyanlagte solcellepark.

Fra spisebordet ved stuevinduet hos Rita og Jens Gammelgaard er solcellerne tydelige i horisonten, og det kommer de til at blive ved med at være i nogle år, indtil det planlagte læhegn for alvor vokser sig stort.

Parret er især plaget af genskin, når solen skinner ind på de blanke overflader om morgenen.

- Det er som en projektør, der står ind i huset – det blænder helt vildt, når man sidder her ved spisebordet eller kører ud af indkørslen, siger Jens Gammelgaard.

Lena Nørgaard og René Simonsen er på besøg hos deres naboer Rita og Jens Gammelgaard. Her indtages eftermiddagskaffen med udsigt til de nyetablerede solceller. Foto: Johanne Jedig Wejse

Det vil en forbedring af stien ikke ændre på, men de håber alligevel på, at det kunne være en form for kompensation. Rita og Jens Gammelgaard løber sammen med naboen Lena Nørgaard hver mandag, og de ville gerne løbe på stien i solcelleanlægget – men har indtil videre valgt den fra, fordi den er for svær at løbe på.

- Jeg ville ønske, at man kunne løbe eller cykle på den. Det er jo også det, vi er blevet lovet fra starten. Så det er jo åndssvagt, at vi får mulighed for at søge en pulje som plaster på såret – og det så ender med at blive brugt på noget, der skulle have været i orden fra starten, siger Lena Nørgaard.

Derfor kunne de forsamlede naboer godt tænke sig, at puljen ikke kun gik til en forbedring af stien, men derudover også kunne løfte området på andre måder.

- Vi synes bestemt, at det skal gå til noget herude – en shelterplads eller en naturlegeplads kunne give mulighed for at komme ud til området. Det ville være med til at favne området og ville også være et godt salgsobjekt for vores ejendomme, hvis stien altså fungerede, og der var et sted i naturen med aktivitet, siger Rita Gammelgaard.

Derefter ser de gerne nogle midler gå til Voldby Friluftsbad.

- Det ville være naturligt, at puljen også går til friluftsbadet. Vi bruger det, eller det vil sige, vores børn bruger det, og de trænger helt sikkert til noget hjælp. Men først og fremmest skal stien være fast, så man kan gå, cykle og løbe på den, siger René Andersen.

Flere skoler i kommunen får i løbet af 2023 forbedret trafiksikkerheden. Kort: Johanne Jedig Wejse/Datawrapper

Få overblikket: Syv steder i Favrskov skal trafiksikkerheden forbedres – især til gavn for skolerne

Næsten alle de projekter, Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune netop har stemt igennem, er opstået på baggrund af et ønske fra en af de lokale skoler.

Dermed er de to millioner, kommunen har budgetteret til trafiksikkerhedsprojekter, sat af til syv projekter i løbet af 2023:
 
- Fodgængerfelt ved Hammelvej i Hadsten

- Vending af vigepligt i Søften

- Ny stiforbindelse på Over Hadstenvej i Hadsten

- Fartdæmpning på Bavnehøjvej i Hadbjerg

- Fodgængerfelt og længere fortov i Ulstrup

- Fartdæmpning i Svenstrup

- Krydsningshelle på Haarvej i Hinnerup

Knap to millioner kroner til trafiksikkerhed er nu blevet fordelt af Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune.

Hvert år sætter Favrskov Kommune i udgangspunktet nogle midler af til trafiksikkerhedsprojekter.

For 2023 lød beløbet i budgettet på 2 millioner kroner. Derfor har Teknik- og Miljøudvalget i kommunen netop stemt om at bruge de midler på syv foreslåede projekter, foruden 150.000 kroner på trafiksikkerhedskampagner.

- Vi har en lang liste over mulige projekter, men som noget særligt har vi i år været i dialog med skolerne for at høre, om der var nogle ønsker fra deres side, der kunne forbedre sikkerheden for skoleeleverne. Det betyder, at næsten alt vi havde til godkendelse, var et ønske fra skolerne, fortæller Erling Kvist Andersen (S), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune.


Fodgængerfelt ved Hammelvej i Hadsten

Kort: Favrskov Kommune

Projektet er opstået både på baggrund af borgere, der har henvendt sig, samt et ønske fra Østervangskolen. Det handler om etablering af et ekstra fodgængerfelt på Hammelvej vest for Neder Hadstenvej, hvor der i dag findes en krydsningshelle.

Tanken med projektet er at tydeliggøre krydsningen over Hammelvej, især for skoleelever, der kommer via Smedegyden eller Neder Hadstenvej. Det skal gøres ved at lave et nyt fodgængerfelt ved krydsningshellen, og derfor skal krydsningshellen ændres.

Derudover skal der etableres torontoanlæg, det vil sige orange blink.

I 2021 blev årsdøgnstrafikken på Hammelvej målt til 3077 køretøjet med en gennemsnitshastighed på 53 kilometer i timen.

Budget: 410.000 kroner.


Vending af vigepligt i Søften

Kort: Favrskov Kommune

Projektet er Teknik og Miljøs eget ønske efter at have vurderet skolevejen til Præstemarkskolen. Det handler om at fjerne det eksisterende fortov på Ananasvej ud for Rensdyrvej og i stedet etablere to nye overkørbare fortove ud for Dyreparken.

Dermed er tanken, at bilernes hastigheder på Dyreparken bliver sænket, fordi de skal passere en kantsten. Det vil særligt skabe en mere sikker vej for skoleeleverne i den østlige ende af Søften, der som det er nu, ikke orienterer sig i krydset, og dermed kører ud for ubetinget vigepligt.

Budget: 225.000 kroner.


Ny stiforbindelse på Over Hadstenvej i Hadsten

Kort: Favrskov Kommune

Budget: 425.000 kroner.

Projektet er Teknik og Miljøs eget ønske efter at have vurderet skolevejen til Østervangskolen. Det handler om at forbedre passagen over Over Hadstenvej for især skoleelever og gøre passagen langs Overgårdsvej lettere.

Det sker ved at ændre overkørslen ved Toftevænget, ændre afmærkningen ved fodgængerfeltet og sikre et ståsted til skolepatruljen. Derudover skal der etableres en ny stiforbindelse, der afgrænses af stibomme og fodhegn, imens det eksisterende fortov langs Overgårdsvej fjernes.

Budget: 225.000 kroner.


Fartdæmpning på Bavnehøjvej i Hadbjerg

Kort: Favrskov Kommune

Projektet er opstået på baggrund af en borgerhenvendelse, og skal gøre trafikken mere sikker omkring Hadbjerg Skole. Det skal ske ved at fjerne de eksisterende helleanlæg ud for Sellingvej, der markerer Bavnehøjvej som en zone på 40 kilometer i timen, og i stedet etablere to nye vejbump.

Budget: 110.000 kroner.


Fodgængerfelt og længere fortov i Ulstrup

Kort: Favrskov Kommune

Projektet er opstået på baggrund af et ønske fra Ulstrup Skole, og kommer til at gøre passagen til skolens bagindgang over Hagenstrupvej mere sikker for eleverne. Fortovet foran Ulstrupbro Kirke forlænges frem til et nyt fodgængerfelt, og de eksisterende chikaner på Hagenstrupvej fjernes.

Derudover står et torontoanlæg – orange blink ved skilt for fodgængere – som en mulighed.

Budget: 260.000 kroner.


Fartdæmpning i Svenstrup

Kort: Favrskov Kommune

Projektet er opstået på baggrund af borgere, der har henvendt sig, og omfatter en fartdæmpning i størstedelen af landsbyen Svenstrup. Både Vadstedvej og sidevejene Søby Kirkevej og Hedehusvej skal nu have en fartgrænse på 40 kilometer i timen.

Udover at sætte nye fartskilte op, vil kommune ændre den eksisterende chikaneplacering og udforme vejbump, så de passer med 40 kilometer i timen.

Projektet tænkes sammen med, at Favrskov Forsyning separatkloakerer i området. Det medfører en økonomisk besparelse for kommunen.

Budget: 90.000 kroner.


Krydsningshelle på Haarvej i Hinnerup

Foto: Google Street View

For at øge trafiksikkerheden for beboerne og især skoleelever fra Haarbakken og området ved Bjergegårdsvej, skal der etableres en krydsningshelle på Haarvej.

Krydsningshellen skal forbinde Haarbakken med stien, der leder ind i nybyggerkvarteret mellem Haarvej, Haldumvej og Bjergegårdsvej.

Budget: 375.000 kr.


Afviger fra forvaltningens oplæg

Udvalget valgte dog ikke helt at gå med oplægget fra forvaltningen.

For projektet om en krydsningshelle over Haarvej i Hinnerup er tidligere blevet udsat, og derfor var det vigtigt for Teknik- og Miljøudvalget, at det kom med i denne omgang, da det også primært vil blive benyttet af børn på vej til skole, oplyser Erling Kvist Andersen.

Det betød, at et andet projekt om fortov i kurve på Torvegade og Vinkelvej i Hammel måtte udsættes, så midlerne til krydsningshellen på Haarvej kunne findes. Derudover skar udvalget i budgettet til trafiksikkerhedskampagner.

Den endelige beslutning blev dermed de seks foreslåede projekter fra forvaltningen, med en krydsningshelle på Haarvej og 65.000 kroner til trafiksikkerhedskampagner. På den måde holder de planlagte trafiksikkerhedsprojekter sig indenfor budgettet på 2 millioner kroner.

- Det er en politisk prioritering at understøtte skolerne – både fordi de er svage trafikanter, men også fordi vi gerne vil motivere til, at så mange som muligt selv cykler eller går i skole frem for at blive kørt af forældrene, siger Erling Kvist Andersen.

Han forventer, at alle projekterne kan færdiggøres i 2023 – med undtagelse af krydningshellen på Haarvej, der i modsætning til de andre endnu ikke er skitseret.