Annonce
John Mitchell og Lise Preuss er imod planerne om at bygge i fem etager i det centrale Hinnerup. De bor begge på Fredensgade og er bekymret over udsigten til en midtby med højhuse. I baggrunden ses de huse, der efter planen skal rives for at lave plads til det alemene boligbyggeri med udsigt til Lilleådalen. Foto: Jesper Rehmeier
Midtbyforening

- Lad være med at stuve folk sammen som burhøns i fem etager

Hinnerup mister sin stationsbycharme, når kommunen vil bygge i mere end tre etager, mener flere borgere. Tre af dem genopliver hedengangen beboerforening for at skabe opmærksomhed om sagen og for at sikre, at flere borgere bliver hørt i fremtiden.

Det er stilhed før stormen i området omkring Ådalsvej, Østergade og Fredensgade i Hinnerup. På en almindelig solvarm juli eftermiddag sker der ikke det store. Enkelte folk kommer gående på fortovet, en motionist på racercykel drøner forbi, og der er en del trafik fra biler, der kommer ud fra parkeringspladsen ved Aldi og Fakta bag Fredensgade.

Men inden længe bliver billedet ændret markant, når gravemaskiner og byggekraner tager over. For boligselskabet AL2bolig vil sammen med Favrskov Kommune opføre op mod 75 almene lejligheder i firkanten mellem Ådalsvej, Østergade og Fredensgade. Her står seks huse nu tomme med vildtgroende haver, der må fremstå som et biodiversitetshotspot for planter og insekter.

De tomme huse skal inden længe vige pladsen for et byggeri i to til fem etager med en maksimal højde på 18 meter.  Altså en del højere end noget byggeri, man på nuværende tidspunkt ser i Hinnerups bybillede. Fra lejlighederne bliver der en smuk udsigt ud over Lilleådalen.

Byggeprojektet er et resultat af de politiske ambitioner og planer i Favrskov Kommune. Der er bred enighed om, at der mangler almene boliger i kommunen. Og der er konsensus om, at der skal være flere bynære boliger i forskellig størrelse, tæt på indkøb og offentlig transport. Og endelig fremgår det af flere planer, blandt andet Hinnerup midtbyplan og den nye kommuneplan, at der skal bygges i højden i Favrskov. Her kan du læse mere om, hvad Favrskovs borgmester Nils Borring (S) tænker om fremtidens boligbygger i kommunen.

Boligselskabet melder om stor interesse for projektet, blandt andet fra ældre borgere, der gerne vil udskifte parcelhustilværelsen med et liv i lejlighed. Men hvad så med dem, der kommer til at bo nabo til byggeriet?

Det er i dette område, Favrskov Kommune vil opføre et nyt alment boligbyggeri i 2-5 etager og med 75 lejligheder i alt.

Vil give flere borgere chancen for at blive hørt

John Mitchell og Lise Preuss bor begge på Fredensgade i Hinnerup. De bor et stykke længere nede af vejen. Dermed bliver de ikke nærmeste naboer til det nye almene boligbyggeri. Men det forhindrer dem ikke i at være stærkt bekymrede over projektet, processen og fremtiden. De frygter, at Hinnerup vil miste sin stationsbycharme, hvis drømmene om mere byggeri i højden realiseres.

- Vi er ikke imod byfortætning og udvikling, det vil jeg gerne understrege. Vi vil gerne have mere liv i byen, men vi synes, at fem etager er alt for voldsomt i en by som Hinnerup. Tre etager bør være det absolut maksimale. Det kan godt fungere, men ikke højere end det, siger Lise Preuss.

Sammen med John Mitchell og Pia Jørgensen har hun taget initiativ til at genoplive Hinnerup Midtbys Beboerforening. De mener nemlig, at for få borgere har haft mulighed for at gøre indsigelser, da lokalplan 402 var i høring. De mener ikke, at de blot syv høringssvar, som kommunen modtog, er repræsentativt for, hvad folk i området egentlig mener om projektet.

- Jeg har gået rundt og banket på døre i området og talt med folk, og der er ingen, der synes, det her er en god idé. Og mange har slet ikke kendt til planerne. Det er et stort problem, siger John Mitchell.

Formand for Planudvalget: Overrasket over få høringssvar

Erling Kvist Andersen (S), er formand for Planudvalget i Favrskov Kommune. Han var overrasket over, at kommunen ikke modtog mere end 7 svar, dengang lokalplan 402 var i høringfase. 

- Politisk så vi det jo sådan, at der var ikke var den store modstand mod projektet, når vi ikke modtog flere høringssvar. Men måske har borgerne ikke været bevidste om, at der var noget på vej, siger Erling Kvist Andersen. 

John Mitchell og Lise Preuss er ikke tilfredse med behandlingen af lokalplanen. De mener, at kommunen var for dårlige til at kommunikere det ud til borgerne, og at det kan forklare det lave antal høringssvar. Erling Kvist Andersen er fokuseret på, at Favrskov Kommune i fremtiden skal være helt skarp på at få kommunikeret ud til borgerne. 

- Jeg har talt med forvaltningen om det, og vi vil prøve at gøre det endnu tydligere i fremtiden. Blandt andet på Facebook i de grupper, som har mange medlemmer. Der er ikke noget værre, end at folk først finder ud af det bagefter. Vi vil ikke holde noget skjult, for det giver dårlige vibrationer, siger udvalgsformanden.

I Hadsten har der tidligere været drøftet planer om at bygge i op til seks etager. Men her kom der så mange høringssvar, at møder mellem udvikler, forvaltning og borgere resulterede i, at planerne blev lavet om til maksimalt fire etager. 

- Vi lytter selvfølgelig, når der kommer høringssvar, og er det muligt, laver vi også ændringer. Jeg kan undre mig over, at naboerne til projektet i Hinnerup ikke har været ude og slå sig sammen og søge opbakning i området, siger Erling Kvist Andersen.    

Trafikale problemer og farvel til privatliv

De to bekymrede borgere forudser blandt andet, at boligbyggeriet, og den øgede mængde borgere og biler i området, vil skabe trafikale problemer på Fredensgade. AL2bolig har søgt dispensation i forhold til den godkendte lokalplan 402, og den dispensation har været i 14 dages høring hos de nærmeste naboer. Dispensationen går blandt andet på, at der skal opføres en parkeringskælder under byggeriet. Det får John Mitchell til at frygte for et trafikalt kaos på den smalle Fredensgade.

- Folk kører i forvejen for hurtigt og overser ubetinget vigepligt på vejen. Det bliver helt tosset, når biler skal køre op af en rampe fra en parkeringskælder, siger John Mitchell.

De fem etager er det, der mest får sindene i kog hos de to Fredensgade-beboere. Selvom bygningerne ikke vil kaste skygge over deres huse, bekymrer de sig på andre borgeres vegne.

- Det er farvel til privatlivet for de folk, hvis haver man kan kigge ned i fra femte etage og fra de tagterrasser, de vil bygge, siger Lise Preuss.

Desuden gives der i dispensationen mulighed for, at byggeretten øges med 900 kvadratmeter til mulighed for såkaldte "fælleskabsbaserede formål". Der er desuden, ifølge naboorienteringen fra kommunen, fokus på at skabe "spændende uderum, som også vil være åben for offentligheden". Men det giver John Mitchell ikke meget for.

- Jeg synes, kommunikationen fra kommunen og AL2bolig er utroværdig. Hvorfor skal der være så meget plads til uderum? Det forstår jeg ikke. Og der er da ingen af borgerne i området uden for byggeriet, der kommer til at bruge det, mener han.

Dispensation fra lokalplan 402

Favrskov Kommune skrev 15. juni 2021 til borgere i "umiddelbar nærhed" af byggeprojektet, at AL2boligs skitserede projekt på en række punkter adskiller sig fra det, som lokalplanen gav mulighed for. Det er disse punkter, som borgerne har haft 14 dage til gøre indvendinger imod: 

- Etablering af en nedgravet parkeringsløsning i gårdrummet. Ovenpå anlægges der grønt gårdrum med fælles opholdsarealer med adgang for beboere og offentligheden.

- Byggeretten øges med 900 kvadratmeter til fællesskabsbaserede formål, herunder en ombygning af den eksisterende bolig på Ådalsvej 15.

- Placering af byggefelter og facadelinjer tilpasses, og langs Fredensgade trækkes bebyggelsen tilbage for at sikre bedre oversigtsforhold ved indkørsel til parkeringskælder. 

- Den nøjagtige placering af etageantallet og bygningshøjden justeres, så der placeres elevatorer ved boligkarréens hjørner, som er mindst egnet til boligformål.

Kilde: Favrskov Kommune

Vil undgå lignende i fremtiden

Lise Preuss og John Mitchell ved godt, at de er "ude i 11. time", hvad angår det almene boligbyggeri. Men de er begge overbeviste om, at det kun er begyndelsen, og at man i Hinnerup vil se mere højt byggeri. Deres mål med genoplivningen af Hinnerup Midtbys Beboerforening er da også at skabe mere debat omkring den retning, som Hinnerup udvikler sig i i fremtiden.

- Jeg kan godt forstå, at der er efterspørgsel efter at bo centralt. Det gør jeg jo også selv. Men der er ikke plads til alle i Hinnerup midtby, og man bør holde sig til at bygge i tre etager. Vi håber, vi kan få indflydelse og gøre indsigelser, for eksempel hvis man vil bygge i seks etager langs Storegade, siger Lise Preuss.


Vi vil godt opfordre folk i kommunens andre byer til at danne foreninger, hvis de er imod højt byggeri. Sammen står vi stærkere

John Mitchell, Fredensgade.


På Facebook kan man i diverse grupper følge med i, hvordan debatten kører mellem dem, der vil bevare Hinnerup som en by uden høje bygning og dem, der gerne ser højere byggeri.

- Det er en fordom, at det er kun er den ældre generation, der vil bevare stationsbycharmen, som Hinnerup har. Det er også børnefamilier, som er flyttet væk fra etagebyggeri og til en drøm om mere plads. Jeg forstår ikke, hvorfor man vil stuve folk sammen som burhøns i fem etager. Lad byerne vokse mere ud ad i stedet for, lyder det fra John Mitchell.

I første omgang skal sagen behandles i august, når byrådet er tilbage fra sommerferie. Derefter vil der formentlig følge en plan for nedrivning af de eksisterende bygninger.

Få overblik her
Borgermøde

Var borgermødet i Hammel spild af tid eller det hele værd?

Økonomi

Favrskov Kommune skal spare 75 millioner inden udgangen af 2025: Borgerne på banen med deres spareforslag

FavrskovLIV

Entreprenøren bag lejligheder til 130 millioner i Hinnerup er gået konkurs

FavrskovLIV

Entreprenøren bag lejligheder til 130 millioner i Hinnerup er gået konkurs

Solcelleudvikler

Solcelleopstiller har fokus på inddragelse af naboer

Nyhedsoverblik

Kort nyhedsoverblik

FavrskovLIV

Her er ugens nyhedsoverblik

FavrskovLIV

Hvordan ser Hinnerup ud fra 10. etage?

Naboer til solceller

Efter vindmøller, planer om motortrafikvej og nu også solcelleanlæg: Nu må det altså være nok, mener naboer

Det siges, at én ulykke sjældent kommer alene. Og nogle mener endda, at uheld altid kommer i tre. Og der er da også noget om snakken i tilfældet Jan og Charlotte Jalum, når de fortæller deres historie. Først kom vindmøllerne. Så vedtog man en motortrafikvej. Og nu har man planlagt et solcelleanlæg. Alt sammen inden for få hundrede meter af det husmandssted, som Jan og Charlotte købte i 1993.

Byudvikling

Højhuset i Hinnerup - Hvad skete der med midtbyplanen?

Et snoet højhus på ti etager. Et pulserende byliv med caféer, lejlighedskomplekser og kiosker side om side med letbanen. En helt anderledes midtby. Det var den store vision, da byrådet fremlagde Hinnerups nye midtbyplan i for fem år siden.

Byudvikling

Man kommer ikke langt for to millioner i Hinnerup, mener Bagergårdens indehaver

Når man træder ind ad skydedøren og dufter bagværket på Bagergården, forstår man straks, hvorfor bageriet er så populært.

Expeditgrundens fremtid

Hvad skal der ske med Expeditgrunden? Folkets ønsker er små, gode boliger og et nyt supermarked. Men at føre den kommende lokalplan ud i livet kan tage årevis

Folkeskolen

- Kan vi leve med, at over 10 procent af lærerne ikke har en læreruddannelse?

FavrskovLIV

Hvad skal der ske i Ulstrup?

Nyhedsoverblik

Det skal du også vide

FavrskovLIV

Der er flere ladestandere på vej. Men er der brug for dem?

FavrskovLIV

Byggebegejstring i byrådet: - Jeg synes faktisk, at det her er mønstereksempel på en høring

FavrskovLIV

150.000 kilder til uenighed

FavrskovLIV

Tak, fordi du læser FavrskovLIV