Annonce
Budgetforslaget for 2022-2025 ligger nu klar og er fra 8. september i offentlig høring. Foto: Jesper Rehmeier
Budget

Udskydelse af byggeprojekter og effektivisering af hjemmepleje: Her er forslaget til kommunens budget

Et stigende pres på børn- og unge og psykiatri- og handicapområdet leder til en driftsudvidelse på 30 millioner kroner årligt. Derudover spares der 5,3 millioner i driften, som findes i blandt andet hjemmeplejen og gennem flere videomøder. Få det fulde overblik her.

Så er budgetforslaget for 2022-2025 landet.

Og som flere af byrådets medlemmer understregede, har budgetforhandlingerne ikke just været økonomernes legeplads med plads til mange udvidelser. Og det skyldes især én faktor:

Stigende udgifter til sårbare børn og unge og på handicap- og psykiatriområdet. Her er et budgetpres på 25 millioner i 2021. Derfor er det de eneste områder, hvor der tilføres ekstra driftsmidler de kommende fire år.

Her er hovedpunkterne fra budgetforslaget.

Udvidelser af driften

Det stramme budget bød ikke på mange udvidelser, men dog en udvidelse af driftsbudgettet på 30,4 millioner kroner.

14 millioner går til stigende udgifter på området for sårbare børn og unge, men 16 millioner skyldes stigende udgifter på psykiatri- og handicapområdet.

De stigende udgifter til sårbare børn og unge skyldes primært en stigning i antallet af anbringelser. I 2021 havde man forventet 121 anbringelser, men det egentlige tal når op på 126.

På handicap- og psykiatriområdet har der siden 2013 været en stigning i udgifterne på 25 procent, og der er desuden medregnet en handleplan for driftsbesparelser på 3 millioner.

Derudover faldt der også lidt af til kulturområdet. Mens man har afsat 300.000 kroner årligt til flere samarbejdsaktiviteter i Favrskov Musikskole, skal der ske en harmonisering mellem private og offentligt ejede tennisbaner for 96.000 kroner årligt de næste fire år.

Besparelser

Byrådet foreslår reduktioner i driften for 5,3 millioner kroner i 2022.

Flere videomøder: Inspireret af hjemmearbejdets læring under coronanedlukninger, vil byrådet effektivisere i kommunen gennem flere videomøder, således sparer man blandt andet kørselsudgifter. Her reduceres med 700.000 kroner årligt.

Flere børn i dagplejen: Med en reduktion på 400.000 vil man øge 'udnyttelsesgraden' i dagplejen, så hver dagplejer har mere end de nuværende 3,5 børn pr. dagplejer. Siden 2018 har udnyttelsesgraden dog været højere, end den krævede, og dagplejerne vil derfor næppe mærke en forskel.

Effektivisering af hjemmeplejen: Gennem en ny procedure for rekvirering af hjælpemidler, forbedret struktur i introduktionen af nye medarbejdere og nedbringelse i antallet af opkald til sygeplejen vil man spare 625.000 kroner årligt i driftsudgifter i hjemmeplejen. Tiltaget er udrullet på enkelte arbejdspladser, og ifølge forvaltningen vil det ikke få nogen servicemæssige konsekvenser for borgerne.

Byrådet fremhæver, at besparelserne ikke skaber en servicemæssig forringelse for borgerne. Når man gennemlæser reduktionsblokkende, ser det ud til at passe med forvaltningens forventninger. Eksempelvis foreslås der i 2022 en engangsbesparelse på 1 million kroner på aktiviteter i Ungdomsskolen og Fritidscentre. Midlerne stammer fra 35 aflyste kurser under covid-19, der ikke kan nå at blive afholdt.

Yderligere forslås også en besparelse på nattevagten i hjemmeplejen på 400.000 kroner årligt. Men midlerne kommer fra omlagte arbejdsgange i 2018, der har medført en større besparelse, end man havde beregnet.

Udskydelse af nybyggeri

Byrådet foreslår at udskyde en række nybyggerier og større renoveringer, og det går især ud over skolerne og den længeventede etablering af en ungdomsklub i Hadsten.

Det skyldes dels de stigende byggepriser, man har oplevet som følge af pandemien, dels et større behov for nye institutioner til det stigende antal af småbørn i kommunen, og dels et stigende pres i forhold til antallet af ældre.

Byrådet har etableret en pulje på omkring 165 millioner kroner samlet over de næste fire år, hvor det nye byråd får til opgave at prioritere byggeri- og renoveringsopgaverne i forhandlinger til foråret.

Byggeprojekterne, der skal prioriteres i mellem, har en samlet værdi på omkring 200 millioner - dog er flere af priserne ikke fremskrevet efter de nye, højere byggepriser. Disse projekter skal prioriteres ud fra puljen:

  • Nye daginstitutioner (53 millioner)
  • Helhedsplan for opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen (42,8 millioner)
  • Nyt plejecenter i Hadsten (33 millioner)
  • Renovering af Korsholm Skole og Korsholm Børneunivers (20 millioner)
  • Udbygning af Sløjfen i Hadsten og etablering af ungdomsklub (16,6 millioner)
  • Fleksible bygningsløsninger på dagtilbudsområdet (11 millioner)
  • Analyse af administrationsbygninger (10 millioner)
  • Udvidelse af Botilbuddet Harebakken (9 milioner)
  • Opgradering af faglokaler på skolerne (6,5 millioner)

Opjusteringer i anlægsbudget

Anlægsbudgettet er de næste fire år på 110 millioner kroner årligt.

I anlægsbudgettet har man prioriteret en skovrejsningspulje på 1,5 million kroner årligt, og 1,5 million kroner årligt til genopretning af kommunens fodboldbaner. Derudover afsættes der 800.000 kroner årligt til tiltag for biodiversiteten - mod blot 300.000 i budgettet fra sidste år.

En anden større post i anlægsbudgettet er en udvidelse af Århusvej i Søften ved E45, hvor der i alt over de kommende fire år afsættes 33,5 millioner kroner. - udvidelse af Søften nord. Udviklingen hænger sammen med planerne om en udvidelse af E45 fra fire til seks spor samt en omlægning af Trigevej.

Andre politiske aftaler

Skolerne: For at sætte fokus på at reducere elevfraværet i skolerne, skal Børn og Kultur i begyndelsen af det nye år fremlægge en plan for at styrke en tidlig forebyggende indsats for at nedbringe fraværet.

Hallerne: Byrådet tilbyder selvejende haller rente- og afdragsfrihed i 2022 for at imødekommende økonomiske udfordringer fra covid-19.

Din stemme tæller

Husk at du kan få et ord med til budgetforhandlingerne. Budgetforslaget er nu i høring, og du, din virksomhed eller din forening kan sende et høringssvar før den 21. september.

Der er også mulighed for at dukke op til borgermøde på Hinnerup Bibliotek og Kulturhus den 15. september.

Få overblik her
Grøn omstilling

Der er ingen hellige køer i klimakampen - Ny formand for Teknik og Miljø-udvalget vil stille flere klimakrav til kommune, landbrug og industri

Udvalgsformand

En drøm om mere samarbejde mellem udvalg og forvaltninger: Ny Social- og Sundhedsformand vil sikre borgerne bedre oplevelse med systemet

FavrskovLIV

Grønne ideer er guld værd

Daginstitutioner

Modulbyggeri, midlertidige krybberum og skovbørnehavegrupper: 14 millioner skal lette presset på vuggestuerne

FavrskovLIV

Snigpremiere på det nye byråd

FavrskovLIV

Her vil du gerne blive gammel

FavrskovLIV

Det grå Utopia: Kan bofællesskab i Ry inspirere Favrskovs seniorer?

FavrskovLIV

Seniorbofællesskab på vej til Hinnerup: Bæredygtighed, vild natur og fællesskaber tiltrækker hele paletten, siger initiativtager

Bæredygtighed

I FABx skal innovation give gammelt skrald nyt liv: - Kom herned med alt jeres shit

I baghaven på en landejendom udenfor Selling er der et bålsted. Men det er ikke et almindeligt bålsted. For ilden flyver op i et kobberrør, som producerer sædevarme til bænkene rundt om bålet og varmer vandet i hanen ved siden af, mens der på trævæggene hænger spejle, der leder strålevarmen fra bålet rundt i den åbne hytte.

Genbrug

I Repair Café i Hammel redder man folks gamle ting: Nu er der flere reparationscafeer på vej i Favrskov

Hvad gør man med en gammel taske, hvor syningen er gået op? Eller en røremaskine, der ikke længere virker, som den gjorde en gang?

Farvel til Favrskov

Kontant og resultatsøgende: Anders G. Christensen forlader kommunalpolitik efter 28 år med sejre, nederlag og masser af kampe

En hel stribe byrådsveteraner har forladt Favrskov. Nogle frivilligt. Andre ikke.

Asbestlofter

Udvalgsformænd: Asbestplader skal fjernes - men det er et spørgsmål om økonomi og prioriteter

Asbest

Asbestplader på Ulstrup Skole: Intakte plader udgør ingen risiko, så der er ikke grund til bekymring, siger forvaltningen

Eftermæle

Hvad bliver Nils Borrings eftermæle? Her er fem bud

Portræt

Nu er det slut: Efter 12 år som borgmester fortryder Nils Borring intet

Nyhedsbrev

Politiske nytårsforsæt

Galleri

Se billederne fra valgnatten og de efterfølgende forhandlinger.

Stemmesluger

Søren Lahn Sloth: Vinderen, der ikke blev valgt ind

Reaktioner

pinebænken: Det sagde kandidaterne, da de ventede på de personlige stemmer